Download  Print this page

Sony BDV-E690 Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

©2012 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur
Blu-ray Disc™/DVD
Home Theatre
System
(1)
BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220
4-418-875-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR)
Reference Guide
GB
Referencevejledning
DK
Viiteopas
FI
Referensguide
SE
Guia de referência
PT
Οδηγός αναφοράς
EL
Başvuru Kılavuzu
TR

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony BDV-E690

  Summary of Contents for Sony BDV-E690

 • Page 1 4-418-875-11(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR) Blu-ray Disc™/DVD Reference Guide Home Theatre Referencevejledning Viiteopas System Referensguide Guia de referência Οδηγός αναφοράς Başvuru Kılavuzu ©2012 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190/BDV-EF420/BDV-EF220...
 • Page 2: Disposal Of Waste Batteries

  This marking is located on the laser Disposal of WARNING protective housing inside the waste batteries enclosure. (applicable in Do not install the appliance in a the European confined space, such as a bookcase Union and or built-in cabinet. other European To reduce the risk of fire, do not countries with cover the ventilation opening of the...
 • Page 3: Copy Protection

  Dolby* Digital and Dolby Pro years old) is still under The Authorized Representative for Logic adaptive matrix surround development. Consult your doctor EMC and product safety is Sony decoder and the DTS** Digital (such as a pediatrician or eye Deutschland GmbH, Hedelfinger Surround System.
 • Page 4 Blu-ray prohibited without the • MPEG Layer-3 audio coding Disc Association. appropriate license(s) from technology and patents licensed • “BRAVIA” is a trademark of Sony Microsoft. from Fraunhofer IIS and Corporation. ® Content owners use Microsoft Thomson.
 • Page 5 ® • DLNA , the DLNA Logo and EXPLOIT GRACENOTE DATA, enhanced or additional data types DLNA CERTIFIED™ are THE GRACENOTE SOFTWARE, or categories that Gracenote may trademarks, service marks, or OR GRACENOTE SERVERS, provide in the future and is free to certification marks of the Digital EXCEPT AS EXPRESSLY discontinue its services at any time.
 • Page 6 If you have any questions or problems concerning power amplifier. If the ventilation slots are blocked, your system, please consult your nearest Sony dealer. the system can overheat and malfunction. • Do not place the system on surfaces (rugs, blankets, On cleaning discs, disc/lens cleaners etc.) or near materials (curtains, draperies) that may...
 • Page 7: Notes About Discs

  Notes about Discs IMPORTANT NOTICE Caution: This system is capable of holding a still video image or on-screen display image on your On handling discs television screen indefinitely. If you leave the still video image or on-screen display image displayed •...
 • Page 8: Specifications

  2CH (up to 48 kHz), Dolby Antenna (aerial) terminals 75 ohms, unbalanced Digital, DTS Speakers BDV-EF420 Front/Surround (SS-TSB119) for BDV-E690 POWER OUTPUT (rated) Front (SS-TSB119) for BDV-E490/BDV-EF420 Front L/Front R: 75 W + 75 W (at 3 ohms, Dimensions (approx.) 260 mm ×...
 • Page 9 Surround: • Standby power consumption 0.3W. 0.38 kg (with speaker cord) • Over 85% power efficiency of amplifier block is Center (SS-CTB113) for BDV-E690/BDV-E490/ achieved with the full digital amplifier, S-Master. BDV-E290 Dimensions (approx.) 245 mm × 87 mm × 78 mm (w/h/d) Mass (approx.)
 • Page 10 Enheden er klassificeret som et ADVARSEL KLASSE 3R LASER-produkt. Bortskaffelse Når laserafskærmningen åbnes, af brugte bliver du udsat for synlige og Du må ikke placere enheden et sted batterier usynlige laserstråler, så du må med begrænset plads, f.eks. i en (gælder ikke se direkte ned i strålerne.
 • Page 11 DTS** du giver små børn lov til at se 3D- Den autoriserede repræsentant for Digital Surround System. videobilleder. EMC og produktsikkerhed er Sony * Fremstillet på licens fra Voksne bør holde øje med små Deutschland GmbH, Hedelfinger Dolby Laboratories.
 • Page 12 • Dette produkt anvender er varemærker tilhørende ejendom, herunder ophavsretligt navnebeskyttet teknologi under Sony Corporation og Sony beskyttet indhold. Dette produkt licens fra Verance Corporation og Computer Entertainment Inc. benytter PlayReady-teknologi til er beskyttet af det amerikanske •...
 • Page 13 brug af indhold, kan samt udføre andre funktioner. Gracenote's politik til beskyttelse indholdsejerne kræve af Du må udelukkende anvende af personlige oplysninger. Microsoft, at de annullerer Gracenote-data via de tilsigtede Gracenote-softwaren og de enkelte produktets mulighed for at slutbrugerfunktioner i dette elementer af Gracenote-data er bruge PlayReady-beskyttet- program eller på...
 • Page 14 • Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin. anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med blokeres, kan systemet blive for varmt, og der kan systemet.
 • Page 15: Bemærkninger Om Diske

  Bemærkninger om diske VIGTIGT! Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede eller et billede på tv-skærmen uendeligt. Hvis Om håndtering af diske stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises i længere tid, er der risiko for permanent • Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskadigelse af tv-skærmen.
 • Page 16 Indgange (digital) Specifikationer TV (Audio Return Channel/OPTICAL) Understøttede formater: LPCM 2CH (op til 48 kHz), Forstærker Dolby Digital, DTS BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 BDV-EF220 UDGANGSEFFEKT (nominel) UDGANGSEFFEKT (nominel) Venstre/højre Venstre/højre fronthøjttaler: 75 W + 75 W (ved 3 ohm, fronthøjttaler: 40 W + 40 W (ved 3 ohm,...
 • Page 17 Surroundhøjttaler: Der tages forbehold for ændring af design og 0,38 kg (med specifikationer uden varsel. højttalerkabel) Centerhøjttaler (SS-CTB113) til BDV-E690/ • Strømforbrug i standby 0,3 W. BDV-E490/BDV-E290 • Der opnås en spændingseffektivitet for Mål (ca.) 245 mm × 87 mm × 78 mm forstærkerblokken på...
 • Page 18 Tämä merkintä sijaitsee laitteen Käytöstä VAROITUS sisällä olevan laserin poistettujen suojakotelossa. paristojen Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, hävitys (koskee kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai Euroopan kaappiin. unionia sekä Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja muita Euroopan esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla maita, joissa on erillisiä tai verhoilla, sillä...
 • Page 19 (vain BDV-E690/BDV-E490/ Pienten (erityisesti alle tuoteturvallisuutta koskevissa BDV-E290/BDV-E190) kuusivuotiaiden) lasten näköaisti asioissa valtuutettu edustaja on Sony • Tässä laitteessa on Dolby* Digital, on vielä kehitysvaiheessa. Kysy Deutschland GmbH, Hedelfinger mukautuva lisätietoja lääkäriltä (lastenlääkäriltä Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
 • Page 20 Blu-ray Disc Associationin oikeuksien alainen. Kyseisen äänikoodaustekniikkaa ja tavaramerkkejä. tekniikan käyttö ja jakelu tämän -patentteja käytetään Fraunhofer • BRAVIA on Sony Corporationin tuotteen ulkopuolella on kielletty IIS:n ja Thomsonin luvalla. tavaramerkki. ilman asianmukaista Microsoftin • Tässä tuotteessa käytetään • AVCHD ja AVCHD-logo ovat myöntämää...
 • Page 21 avulla. Jos laite ei rajoita sisällön tietokannoista (yhdessä Gracenote-tietosuojakäytännöstä käyttöä toivotulla tavalla, sisällön ”Gracenote-palvelimet”) ja on Gracenote-palvelun omistaja voi pyytää Microsoftia suorittaa muita toimintoja. verkkosivustossa. peruuttamaan laitteen kyvyn Voit käyttää Gracenote-tietoja Gracenote-ohjelmisto ja kaikki käyttää PlayReady-suojattua ainoastaan tämän sovelluksen Gracenote-tiedot on lisensoitu sisältöä.
 • Page 22 Jos ilmanvaihtoaukot on peitetty, Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai järjestelmä voi ylikuumentua ja vioittua. ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Sony- • Älä sijoita järjestelmää sellaiselle alustalle jälleenmyyjään. (esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka voi tukkia Puhdistuslevyt, levyjen/linssin laitteen ilmanvaihtoaukot.
 • Page 23: Tietoja Levyistä

  Tietoja levyistä TÄRKEÄ HUOMAUTUS Huomio: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa Levyjen käsittely rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi, • Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi. pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa. Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.
 • Page 24: Tekniset Tiedot

  Tuloliitännät (digitaaliset) Tekniset tiedot TV (Audio Return Channel/OPTICAL) Tuetut muodot: LPCM 2CH (enintään 48 kHz), Vahvistinosio Dolby Digital, DTS BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 BDV-EF220 LÄHTÖTEHO (nimellinen) LÄHTÖTEHO (nimellinen) Vasen/oikea etukaiutin: 75 W + 75 W (3 ohmia, Vasen/oikea etukaiutin: 40 W + 40 W (3 ohmia,...
 • Page 25 430 mm × 50 mm × 0,38 kg (kaiutinjohdon 275 mm (l/k/s) ulkonevat kanssa) osat mukaan lukien Paino (noin) Keskikaiutin (SS-CTB113) malleille BDV-E690/ BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190 BDV-E490/BDV-E290 2,8 kg Mitat (noin) 245 mm × 87 mm × 78 mm BDV-EF420/BDV-EF220 2,7 kg...
 • Page 26: Var Försiktig

  EU-direktiven. sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte produkten. Tillverkaren av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Kassering av Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. förbrukade Auktoriserad representant för EMC batterier (gäller och produktsäkerhet är Sony...
 • Page 27 När otillåten användning dubbla D:n är varumärken illamående) av att titta på 3D-bilder. av en obehörig kopia upptäcks som tillhör Dolby Sony rekommenderar att du tar visas ett meddelande och Laboratories. regelbundna pauser när du tittar uppspelningen eller kopieringen ** Tillverkad på...
 • Page 28 • PhotoTV HD och logotypen • BRAVIA är ett varumärke som lämplig licens från Microsoft. PhotoTV HD är varumärken tillhör Sony Corporation. Innehållsägare använder som tillhör Sony Corporation. • AVCHD och logotypen AVCHD ® Microsoft PlayReady™- • MPEG Layer-3-teknik och patent är varumärken som tillhör...
 • Page 29 ® • DLNA , logotypen DLNA tredje part. DU FÖRBINDER DIG som Gracenote anser tillräckliga. och DLNA CERTIFIED™ är ATT INTE ANVÄNDA ELLER Inga garantier görs att varumärken, tjänstemärken eller UTNYTTJA Gracenote-programvaran eller certifieringsmärken som tillhör GRACENOTE-DATA, Gracenote-servrarna är felfria eller Digital Living Network Alliance.
 • Page 30 Systemet är utrustat med en kraftig Om du har frågor eller problem rörande systemet förstärkare. Om ventilationshålen är blockerade kan kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare. systemet överhettas och sluta att fungera. • Placera inte systemet på ytor med ett material som Rengöring av skivor, skiv-/...
 • Page 31: Hantering Av Skivor

  Om skivor VIKTIGT MEDDELANDE Försiktighet! Det här systemet kan visa en stillbild (video eller skärmbild) på TV-skärmen under en Hantering av skivor obegränsad tid. Om du låter bilden vara kvar på skärmen under mycket lång tid kan TV:n få • Håll skivor endast på kanterna för att hålla permanenta skador.
 • Page 32: Tekniska Data

  Antennuttag 75 ohm, obalanserat Format som stöds: LPCM Högtalare 2-kanaligt (upp till 48 kHz), Dolby Digital, DTS Främre/surround (SS-TSB119) för BDV-E690 Främre (SS-TSB119) för BDV-E490/BDV-EF420 BDV-EF420 Mått (cirka) 260 mm × 1 190 mm × UTEFFEKT (märkt) 260 mm (b/h/d) Främre V/Främre H:...
 • Page 33 Surround: Utförande och tekniska data kan komma att 0,38 kg (med ändras utan föregående meddelande. högtalarsladd) Mitt (SS-CTB113) för BDV-E690/BDV-E490/ • Strömförbrukningen i viloläge är 0,3 W. BDV-E290 • Över 85 % förstärkareffekt uppnås med den Mått (cirka) 245 mm × 87 mm × 78 mm kompletta digitala förstärkaren, S-Master.
 • Page 34 Este aparelho está classificado a conservação dos recursos AVISO como equipamento CLASS 3R naturais. Para informações mais LASER. É emitida radiação laser detalhadas sobre a reciclagem deste visível e invisível quando a produto, por favor contacte o Não instale o aparelho num espaço cobertura de protecção do laser está...
 • Page 35 Blu-ray Disc Compatibilidade Electromagnética sobre a Cinavia por correio, envie reproduzidos com este e segurança do produto é a Sony um postal com a sua morada para: produto e (ii) o nosso website Deutschland GmbH, Hedelfinger Cinavia Consumer Information (http://esupport.sony.com/) para...
 • Page 36 Dolby* Digital e DTS** Digital e está protegido pela Patente são marcas comerciais da Surround System. 7.369.677 dos EUA e outras Sony Corporation e da Sony * Fabricado sob licença patentes dos EUA e mundiais Computer Entertainment Inc. da Dolby Laboratories.
 • Page 37 ® • Windows Media é uma marca • DLNA , o logótipo DLNA atribuir, copiar, transferir ou registada ou uma marca comercial e DLNA CERTIFIED™ são transmitir o Software Gracenote da Microsoft Corporation nos marcas comerciais, marcas de ou quaisquer Dados Gracenote EUA e/ou noutros países.
 • Page 38 O Software Gracenote e cada item dos Dados Gracenote são licenciados “TAL COMO ESTÃO”. A Gracenote não efectua quaisquer representações ou garantias, expressas ou implícitas, relativas à precisão de quaisquer Dados Gracenote nos Servidores Gracenote. A Gracenote reserva-se ao direito de eliminar dados dos Servidores Gracenote ou modificar categorias de dados por quaisquer motivos que considere suficientes.
 • Page 39 álcool ou benzina. ventilação. Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com o seu sistema, contacte o agente Sony da sua zona. • Não instale o sistema num espaço fechado, como uma estante ou unidade semelhante. Discos de limpeza, produtos de limpeza •...
 • Page 40: Notas Sobre Discos

  Cor do televisor Notas sobre discos • Se os altifalantes provocarem irregularidades na cor do ecrã do televisor, desligue o televisor e volte a ligá- lo passados 15 a 30 minutos. Se a irregularidade na Manuseamento dos discos cor persistir, afaste os altifalantes do televisor. •...
 • Page 41: Características Técnicas

  LPCM 2CH (até 48 kHz), Terminais de antena 75 ohms, não balanceados Dolby Digital, DTS Altifalantes BDV-EF420 Frontal/Surround (SS-TSB119) para BDV-E690 POTÊNCIA DE SAÍDA (nominal) Frontal (SS-TSB119) para BDV-E490/ Frontal E/Frontal D: 75 W + 75 W (a 3 ohms, BDV-EF420 1 kHz, 1% THD) Dimensões (aprox.)
 • Page 42 Ligado: 60 W 0,38 kg (incluindo o cabo Modo de suspensão: 0,3 W dos altifalantes) (no modo de poupança de energia) Central (SS-CTB113) para BDV-E690/ Dimensões (aprox.) 430 mm × 50 mm × BDV-E490/BDV-E290 275 mm (l/a/p) incluindo Dimensões (aprox.) 245 mm ×...
 • Page 43 δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ προϊόν ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σημείο συλλογής για την σε περιορισμένο χώρο, όπως ανακύκλωση ηλεκτρικού και βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη ερμάριο.
 • Page 44 πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο με αυτό το προϊόν, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό σύνδεσης με μήκος μικρότερο από (ii) την τοποθεσία web της Sony επιδιορθώσεων. 3 μέτρα. (http://esupport.sony.com/) για Για τη διασφάλιση της σωστής Σχετικά με τις πηγές...
 • Page 45 ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α: σήματα των Sony Corporation και και εμπορικά σήματα 5,956,674; 5,974,380; Sony Computer Entertainment Inc. 6,226,616; 6,487,535; (μόνο για τα μοντέλα BDV-E690/ • Η ονομασία “PlayStation” είναι 7,212,872; 7,333,929; BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190) κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της 7,392,195; 7,272,567, καθώς • Το σύστημα διαθέτει...
 • Page 46 αναβάθμιση. ασύρματη απόδοση. είναι εμπορικά σήματα της ® • Η ονομασία DLNA , το Sony Corporation. • Η ονομασία Windows Media λογότυπο DLNA και η φράση είναι κατοχυρωμένο εμπορικό • Η τεχνολογία κωδικοποίησης DLNA CERTIFIED™ είναι σήμα ή εμπορικό σήμα της...
 • Page 47 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Η Gracenote δεν ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ προβαίνει σε καμία δήλωση ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE, ΤΟ εγγύηση, ρητή ή σιωπηλή, σχετικά ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE ΚΑΙ με την ακρίβεια των Δεδομένων ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ Gracenote που εμπεριέχονται • Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα GRACENOTE, ΕΚΤΟΣ...
 • Page 48 σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, σε σημεία που εκτίθενται απευθείας στο ηλιακό φως, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη. σε υπερβολική σκόνη, μηχανικές δονήσεις ή Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα κραδασμούς. με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 • Page 49: Σημειώσεις Για Τους Δίσκους

  Δίσκοι καθαρισμού, καθαριστικά Σημειώσεις για τους δίσκων/φακών • Μην χρησιμοποιείτε δίσκους καθαρισμού δίσκους ή καθαριστικά δίσκων/φακών (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων σε υγρή μορφή ή τύπου ψεκασμού). Τα προϊόντα Χειρισμός δίσκων αυτά ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία • Για να παραμείνει ο δίσκος καθαρός, στη...
 • Page 50 BDV-EF420 Ηχεία ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (ονομαστική) Εμπρός/Περιφερειακό (SS-TSB119) για το Εμπρός L/Εμπρός R: 75 W + 75 W (στα 3 Ω, μοντέλο BDV-E690 1 kHz, 1% THD) Εμπρός (SS-TSB119) για τα μοντέλα BDV-E490/ ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (αναφοράς) BDV-EF420 Εμπρός L/Εμπρός R: 125 W (ανά κανάλι στα...
 • Page 51 0,38 kg (με το καλώδιο του Διαστάσεις (περίπου) 430 mm × 50 mm × ηχείου) 275 mm (Π/Υ/Β), συμπεριλαμβανομένων Κέντρο (SS-CTB113) για τα μοντέλα BDV-E690/ των εξαρτημάτων BDV-E490/BDV-E290 προέκτασης Διαστάσεις (περίπου) 245 mm × 87 mm × 78 mm Βάρος (περίπου) (Π/Υ/Β)
 • Page 52 Bu uyarı, gövdenin içerisinde Atık pillerin UYARI lazerden koruyucu muhafazanın bertaraf üzerinde yer almaktadır. edilmesi (ayrı Cihazı, kitaplık veya gömme dolap toplama gibi kapalı bir ortama kurmayın. sistemleri olan Yangın tehlikesini önlemek için Avrupa Birliği cihazın havalandırma deliklerini ve diğer Avrupa gazete, masa örtüsü, perde vb.
 • Page 53 çapındaki patentler. DTS- kullanımı ve getirilen kısıtlamalar yorgunluğu, yorgunluk veya HDile Simgesi ve DTS-HD satın alma tarihine bağlı olarak bulantı gibi) hissedebilirler. Sony, ile Simgesi birlikte DTS, farklılık gösterebilir. tüm izleyicilerin 3B video Inc. şirketinin tescilli ticari • Cinavia ile İlgili Uyarı...
 • Page 54 • Bu sistem Dolby* Digital ve kapsamında tescilli teknoloji • , “XMB” ve “xross media bar”, DTS** Digital Surround System içermektedir ve ABD Patenti Sony Corporation ile Sony ile donatılmıştır. 7,369,677 ile diğer ABD'de ve Computer Entertainment Inc. * Dolby Laboratories dünya çapında yayınlanmış ve şirketinin ticari markalarıdır.
 • Page 55 Son Kullanıcı Lisans İçerik sahipleri, telif hakkıyla mülkiyet hakları dahil, Gracenote korunan içerikler dahil, fikri Verileri, Gracenote Yazılımı ve Bilgileri mülkiyetlerini korumak için Gracenote Sunucularındaki tüm ® ® Gracenote Son Kullanıcı Lisans Microsoft PlayReady™ içerik haklarını saklı tutar. Gracenote Anlaşması erişim teknolojisini hiçbir koşul altında verdiğiniz Bu uygulama veya cihaz,...
 • Page 56 VEYA ZIMNİ GARANTİYİ REDDEDER. GRACENOTE, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA HERHANGİ BİR GRACENOTE SUNUCUSUNU KULLANDIĞINIZDA ALACAĞINIZ SONUÇLARI GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE HİÇBİR DURUMDA, DOLAYLI VEYA ARIZİ HASARLARDAN YA DA KAR VEYA GELİR KAYIPLARINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. © Gracenote, Inc. 2009...
 • Page 57 çözücü kullanmayın. • Sistemin üzerine herhangi bir nesne yerleştirip Sisteminizle ilgili sorularınız veya sorunlarınız havalandırma kanallarını kapatmayın. Sistemde olduğunda, lütfen en yakın Sony satıcısına başvurun. yüksek güç tüketen bir amplifikatör bulunmaktadır. Havalandırma kanallarını kapatılırsa, sistem aşırı Temizleme diskleri, disk/mercek ısınıp arızalanabilir.
 • Page 58: Disklerle Ilgili Notlar

  Disklerle ilgili notlar ÖNEMLİ NOT Dikkat: Bu sistem, sabit bir video görüntüsünü veya ekran görüntüsünü televizyon ekranınızda süresiz Disklerin taşınması hakkında olarak tutabilir. Sabit video görüntüsünün veya ekran görüntüsünün TV ekranında uzun süre • Diskin temiz kalmasını sağlamak için diski kalmasına izin verirseniz, televizyon ekranınız kenarlarından tutun.
 • Page 59: Teknik Özellikler

  Dolby Digital, DTS Anten terminalleri 75 ohm, dengelenmemiş BDV-EF420 Hoparlörler GÜÇ ÇIKIŞI (ölçülen) BDV-E690 İçin Ön/Surround (SS-TSB119) Ön Sol/Ön Sağ: 75 W + 75 W (3 ohms, BDV-E490/BDV-EF420 İçin Ön (SS-TSB119) 1 kHz, %1 THD'de) Boyutlar (yak.) 260 mm × 1,190 mm ×...
 • Page 60 Surround: Ağırlık (yak.) 0,38 kg (hoparlör BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290/BDV-E190 kablosuyla birlikte) 2,8 kg BDV-EF420/BDV-EF220 2,7 kg BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290 İçin Orta (SS-CTB113) Tasarım ve teknik özellikler bildirilmeksizin Boyutlar (yaklaşık) 245 mm × 87 mm × 78 mm değiştirilebilir. (g/y/d) Ağırlık (yak.) 0,59 kg (hoparlör •...

This manual is also suitable for:

Bdv-e490Bdv-e190Bdv-ef420Bdv-ef220Bdv-e290