Silvercrest SBTF 10 A1 Operating Instructions Manual

Bluetooth hands-free kit
Hide thumbs Also See for SBTF 10 A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

HU/SK
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SBTF 10 A1-08/10-V2
Bluetooth
Hands-Free Kit SBTF 10 A1
®
®
Bluetooth
Hands-Free Kit
Operating instructions
®
Bluetooth
kihangosító
Használati utasítás
Handsfree sada s funkciou
®
Bluetooth
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBTF 10 A1

 • Page 1 Bluetooth Hands-Free Kit SBTF 10 A1 ® HU/SK ® Bluetooth Hands-Free Kit Operating instructions ® Bluetooth kihangosító Használati utasítás Handsfree sada s funkciou ® Bluetooth KOMPERNASS GMBH Návod na obsluhu BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: SBTF 10 A1-08/10-V2...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Safety instructions Correct Usage Introduction Items supplied Technical data Operating Elements Installing the hands-free appliance in a vehicle Switching the hands-free appliance on and off Coupling the hands-free appliance with a mobile telephone Coupling the hands-free appliance with several mobile telephones Separating the connection Re-establishing the connection...
 • Page 4 Using the hands-free appliance Troubleshooting Cleaning and Care Disposal Warranty & Service Importer Information regarding the conformity declaration 18...
 • Page 5: Safety Instructions

  ® BLUETOOTH HANDS-FREE KIT Safety instructions Please read these operating instructions carefully and fold out the page with illustrations when you do so. Closely heed this information when operating the appliance. Should you have any further questions regarding use, please contact the service department responsible for your country.
 • Page 6 General safety instructions • Do not attempt to open or repair the appliance. Should you do so, appliance safety can no longer be assured and the warranty becomes void. • Have the defective device repaired by customer service or an authorised specialist only.
 • Page 7: Correct Usage

  Correct Usage The Bluetooth ® Hands-Free Kit SBTF 10 A1 is designed for use in vehicles with a ® voltage of 12-24 V. The handsfree phone system uses both Bluetooth radio tech- nology as well as a digital signal processor (DSP) to carry out telephone functions.
 • Page 8: Introduction

  Introduction Bluetooth ® is a wireless communication system with a short range. It makes ® possible wireless connections between Bluetooth appliances, such as for example ® mobile telephones, PDA and PCs. Bluetooth relates itself to a worldwide stan- dard for operation in the internationally recognised ISM Frequency Range (Industrial, Scientific and Medical).
 • Page 9: Technical Data

  Technical data Operational voltage: 12-24 Volt DC / 500 mA ® Bluetooth Specification: Version 2.1 + EDR, 10 Meter range ® Supported Bluetooth profiles: HSP and HFP Dimensions (L x W x H): 15.5 x 5.5 x 3.2 cm Weight: 67 g Operational temperature: +5°...
 • Page 10: Installing The Hands-Free Appliance In A Vehicle

  Installing the hands-free appliance in a vehicle So that the hands-free appliance can function correctly, it is con-nected to the vehicle cigar lighter socket and provided with electricity from there. • Ensure that the hands-free appliance engages completely and that the operation of the vehicle is not negatively influenced.
 • Page 11: Switching The Hands-Free Appliance On And Off

  Switching the hands-free appliance on and off Switching on: The appliance is switched off. • Press and hold the multi-function button 4 for 3 seconds, until a short and high signal tone is heard. The LED status display 6 blinks every 3 seconds. Switching off: The appliance is in standby mode.
 • Page 12 • To switch the device off, press and hold the multi-function button 4 for about 3 seconds. A long, low signal tone will be heard and the LED status display 6 extinguishes. • Position the hands-free appliance and the mobile telephone so that they are not more than 1 metre away from each other.
 • Page 13: Coupling The Hands-Free Appliance With Several Mobile Telephones

  Coupling the hands-free appliance with several mobile telephones You can couple the hands-free appliance with up to eight mobile telephones. However, it can only be connected with one mobiletelephone. If a further mobile telephone is coupled with the hands-free appliance, the coupling information of the first coupled mobile telephone is erased.
 • Page 14: Re-Establishing The Connection

  Re-establishing the connection If you want to reconnect the hands-free appliance with the last used mobile phone: ® • Check to see that Bluetooth is activated in the mobile telephone, then switch the hands-free appliance on. When connecting to a previously coupled mobile telephone it is not necessary to enter a pass-code.
 • Page 15 Note: Voice dialing is only available with mobile telephones that support this function. Further information regarding voice dialing is to be found in the operating instructions for your mobile telephone. Accepting and ending a call When you receive a call the LED status display 6 blinks and you hear a call tone from the hands-free appliance.
 • Page 16: Troubleshooting

  Adjusting the volume of the hands-free appliance You can adjust the volume of the hands-free appliance with the assistance of the volume controller 3. • During a call, turn the volume controller 3 until the desired volume level is heard. Troubleshooting If you cannot connect the hands-free appliance with a compatible mobile telephone, proceed as follows:...
 • Page 17: Cleaning And Care

  Cleaning and Care Danger of electrocution! • Before cleaning, always separate the electricity supply from the appliance! • NEVER submerse the appliance in water or other liquids! • Do not permit liquids to permeate into the housing! • Never open the housing of the appliance! There are no user-serviceable elements inside.
 • Page 18: Warranty & Service

  Warranty & Service The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department.
 • Page 19: Importer

  Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com...
 • Page 20: Information Regarding The Conformity Declaration

  Information regarding the conformity declaration We, Kompernaß GmbH, declare that the product SBTF 10 A1 Bluetooth ® Hands- Free Kit conforms to the basic requirements and other relevant provisions of the vehicle directive 2004/104/EC and the R&TTE directive 99/5/EC of the European Union council.
 • Page 21 Tartalomjegyzék Oldalszám Biztonsági utasítás Rendeltetésszerű használat Bevezetés Tartozékok Műszaki adatok Kezelőelemek A kihangosító beszerelése A kihangosító be- és kikapcsolása A kihangosító összehangolása a mobiltelefonnal A kihangosító összehangolása több mobiltelefonnal 29 A kapcsolat bontása A kapcsolat újbóli létrehozása...
 • Page 22 A kihangosító használata Hibaelhárítás Tisztítás és ápolás Ártalmatlanítás Garancia és szerviz Gyártja Megfelelőségi nyilatkozat...
 • Page 23: Biztonsági Utasítás

  ® BLUETOOTH KIHANGOSÍTÓ Biztonsági utasítás Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és hajtsa ki az ábráknál a megfelelő oldalon. A készülék üzemeltetése közben pontosan tartsa be az utasí- tásokat. Ha ezen túlmenően a használattal kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon az illetékes szervizhez. Őrizze meg jól az útmutatót és harmadik fél részére történő...
 • Page 24 Általános biztonsági tudnivalók • Ne próbálja meg felnyitni vagy megszerelni a készüléket. Ez nem biztonságos és a garancia is érvénytelenné válik. • A hibás készüléket csak az ügyfélszolgálattal vagy erre felhatalmazott sza- kemberrel javíttassa. A visszaélésszerű és szakszerűtlen használatból, erőszak alkalmazásból vagy engedélyezetlen módosításból eredő...
 • Page 25: Rendeltetésszerű Használat

  Rendeltetésszerű használat ® A Bluetooth autós kihangosító SBTF 10 A1 feszültségű járművekben való hasz- ® nálatra alkalmas. A kihangosító berendezés Bluetooth rádiós technikát valamint digitális jelprocesszort (DSP) alkalmaz a hívási funkciók végrehajtására. A készüléket csak magán, nem pedig ipari és kereskedelmi célokra szabad hasz- nálni.
 • Page 26: Bevezetés

  Bevezetés ® A Bluetooth vezeték nélküli kis hatótávolságú kommunikációs technológia. Lehe- ® tővé teszi, hogy vezeték nélküli kapcsolatot lehessen létrehozni Bluetooth készü- lékek, mint pl. mobiltelefonok, PDA-k és számítógépek között. A Bluetooth ® nemzetközileg elismert ISM (ipari, tudományos és orvosi célokra fenntartott) frekvenciasáv használatára vonatkozó...
 • Page 27: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Működtető feszültség: 12-24 Volt DC / 500 mA ® Bluetooth specifikáció: 2.1 + EDR változat, 10 méteres hatósugár Nem támogatott Bluetooth ® profilok: HSP és HFP Méretei (hossz x szélesség x magasság): 15,5 x 5,5 x 3,2 cm Súly: 67 g Üzemi hőmérséklet:...
 • Page 28: A Kihangosító Beszerelése

  A kihangosító beszerelése A kihangosító tökéletes működése érdekében a jármű szivargyújtójának aljzatá- ba kell csatlakoztatni, mivel ez látja el árammal. • Ügyeljen a kihangosító helyes csatlakoztatására és hogy ne befolyásolja a jármű kezelését. A LED állapotkijelző 6 3 másodpercenként felvillan és egyszer rövid hangjelzés hallható.
 • Page 29: A Kihangosító Be- És Kikapcsolása

  A kihangosító be- és kikapcsolása Bekapcsolás: A készülék ki van kapcsolva. • Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a multifunkciós gombot 4, amíg magas hangjelzés nem hallható. A LED állapotkijelző 6 3 másodper- cenként felvillan. Kikapcsolás: A készülék készenléti üzemmódban van. •...
 • Page 30 • A készülék kikapcsolásához tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a multifunkci- ós gombot 4, amíg hosszú, mély hangjelzés nem hallható és a LED állapotki- jelzés 6 kialszik. • Úgy helyezze el a kihangosítót és a mobiltelefont, hogy azok ne legyenek 1 méternél nagyobb távolságra egymástól.
 • Page 31: A Kihangosító Összehangolása Több Mobiltelefonnal

  A kihangosító összehangolása több mobiltelefonnal A kihangosítót akár nyolc kompatibilis mobiltelefonnal is összehangolhatja. Azonban mindig csak egy mobiltelefon lehet rákap-csolva. Ha másik mobiltele- fonnal összehangolja a kihangosítót, az elsőként használt mobiltelefon informá- ciói törlődnek. Ha bekapcsolja a kihangosítót, néhány másodpercen belül megpróbál kapcsola- tot létesíteni a legutoljára használt mobiltelefonnal.
 • Page 32: A Kapcsolat Újbóli Létrehozása

  A kapcsolat újbóli létrehozása Ha a kihangosítót megint a legutoljára használt mobiltelefonnal szeretné össze- kapcsolni: • Biztosítsa, hogy a mobiltelefonban be legyen kapcsolva a Bluetooth ® és kapcsolja be a kihangosítót. A már korábban összehangolt mobiltelefonnál nem kell beadni a jelszót. Beállí- thatja úgy a mobiltelefonját, hogy a kihangosító...
 • Page 33 Tudnivaló: A hangfelismeréses tárcsázás csak azoknál a mobiltelefonoknál lehetséges, ame- lyek támogatják ezt a funkciót. A hangfelismeréses tárcsázásra vonatkozó további információkat mobiltelefonja használati útmutatójában talál. Hívásfogadás és a telefonbeszélgetés befejezése Ha hívása van, a LED állapotkijelző 6 villog és a kihangosító jelzi a hívást. Ha ki van kapcsolva a mobiltelefonban a felhívó...
 • Page 34: Hibaelhárítás

  A kihangosító hangerejének beállítása A kihangosító hangerejét a hangerőszabályozó 3 segítségével lehet beállítani. • Hívás közben fordítsa el a hangerőszabályozó 3 a kívánt hangerő eléréséig. Hibaelhárítás Ha nem tudja összehangolni a kihangosítót a kompatibilis mobiltelefonnal, az alábbiak szerint járjon el: ®...
 • Page 35: Tisztítás És Ápolás

  Tisztítás és ápolás Elektromos áramütés veszélye! • Tisztítás előtt mindig kapcsolja le a készülék áramellátását! • Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba! • Ne hagyja, hogy folyadék kerüljön a készülékház belsejébe! • Soha ne nyissa ki a készülékházat! A készülékházon belül semmiféle kezelőe- lem nem található.
 • Page 36: Garancia És Szerviz

  Garancia és szerviz A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vá- sárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelé- ben lévő...
 • Page 37: Gyártja

  Gyártja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com...
 • Page 38: Megfelelőségi Nyilatkozat

  Megfelelőségi nyilatkozat ® A Kompernaß GmbH kijelenti, hogy a SBTF 10 A1 Bluetooth kihangosító készü- lék megfelel a járművekre vonatkozó 2004/104/EC bizottsági irányelv alapve- tő követelményeinek és más vonatkozó előírásoknak, valamint az Európai Unió Tanácsának rádió berendezésekről és a távközlési végberendezésekről szóló...
 • Page 39 OBSAH STRANA Bezpečnostné pokyny Používanie v súlade s účelom použitia Úvod Obsah dodávky Technické údaje Súčasti Montáž zariadenia na hlasité telefonovanie do auta Zapnutie a vypnutie zariadenia na hlasité telefonovanie Spárovanie zariadenia na hlasité telefonovanie s jedným mobilným telefónom Spárovanie zariadenia na hlasité telefonovanie s viacerými mobilnými telefónmi Rozpojenie...
 • Page 40 Obnovenie spojenia Používanie zariadenia na hlasité telefonovanie Odstraňovanie porúch Čistenie a údržba Likvidácia Záruka a servis Dovozca Vyhlásenie o zhode...
 • Page 41: Bezpečnostné Pokyny

  HANDSFREE SADA S FUNKCIOU ® BLUETOOTH Bezpečnostné pokyny Prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu a roztvorte si pritom stranu s obrázkami. Presne dodržiavajte pokyny, keď prístroj uvádzate do prevádzky. Ak máte okrem toho nejaké otázky k používaniu, obráťte sa na opravovňu vo vašej krajine. Dobre si uchovajte návod na obsluhu a pri odovzdávaní...
 • Page 42 Všeobecné bezpečnostné pokyny • Nepokúšajte sa prístroj otvárať ani opravovať. V takom prípade neručíme za bezpečnosť a strácate nárok na záruku. • Pokazený prístroj nechajte opraviť len v zákazníckom servise alebo v autorizovanej opravovni. Za škody spôsobené nesprávnou alebo neodbornou manipuláciou, použitím násilia alebo nepovolenými úpravami zariadenia nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
 • Page 43: Používanie V Súlade S Účelom Použitia

  Používanie v súlade s účelom použitia ® Zariadenie do auta na hlasité telefonovanie s Bluetooth SBTF 10 A1 je určené na používanie vo vozidlách s palubným napätím 12 - 24 V. Zariadenie na hlasité ® telefonovanie využíva pre funkcie telefónu rádiovú technológiu Bluetooth a digitálne spracovanie signálu (DSP).
 • Page 44: Úvod

  Úvod ® Bluetooth je bezkáblová technológia komunikácie s krátkym dosahom. Umožňuje ® bezkáblové spojenie medzi zariadeniami Bluetooth , ako sú napr. mobilné telefóny, ® PDA a počítače. Bluetooth využíva celosvetovú normu pre prevádzku v medzi- národne uznávanom kmitočtovom pásme ISM (Industrial, Scientific and Medical). V rámci kmitočtového pásma ISM (2,402 - 2,480 GHz) sa dosahuje prenos dát na vzdialenosť...
 • Page 45: Technické Údaje

  Technické údaje Prevádzkové napätie: 12 - 24 V, 500 mA Technické údaje Bluetooth ® Verzia 2.1 + EDR, dosah 10 m ® Podporované profily Bluetooth :HSP a HFP Rozmery (d x š x v): 15,5 x 5,5 x 3,2 cm Hmotnosť: 67 g Prevádzková...
 • Page 46: Montáž Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie Do Auta

  Montáž zariadenia na hlasité telefonovanie do auta Aby zariadenie na hlasité telefonovanie bezchybne fungovalo, zasúva sa do zásuvky zapaľovača cigariet vo vozidle, čím sa zabezpečuje jeho elektrické napájanie. • Zabezpečte, aby bolo zariadenie na hlasité telefonovanie úplne zaaretované a neovplyvňovalo riadenie vozidla. Indikátor stavu s LED 6 bliká každé 3 sekundy a zaznie jeden krátky vysoký...
 • Page 47: Zapnutie A Vypnutie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie

  Zapnutie a vypnutie zariadenia na hlasité telefonovanie Zapnutie: Prístroj je vypnutý. • Stlačte a podržte multifunkčné tlačidlo 4 na 3 sekundy, kým nezačujete krátky signálny tón. Indikátor stavu s LED 6 bliká každé 3 sekundy. Vypnutie: Prístroj je v pohotovostnom režime. •...
 • Page 48 • Ak chcete prístroj vypnúť, podržte multifunkčné tlačidlo 4 stlačené asi 3 sekundy. Začujete dlhší a hlbší signálny tón a indikátor stavu s LED 6 zhasne. • Umiestnite zariadenie na hlasité telefonovanie a mobilný telefón tak, aby medzi nimi nebola väčšia vzdialenosť než 1 meter. •...
 • Page 49: Spárovanie Zariadenia Na Hlasité Telefonovanie S Viacerými Mobilnými Telefónmi

  Spárovanie zariadenia na hlasité telefonovanie s viacerými mobilnými telefónmi Zariadenie na hlasité telefonovanie môžete spárovať až s ôsmimi kompatibilnými mobilnými telefónmi. Ale vždy môže byť v spojení len jeden mobilný telefón. Ak sa k zariadeniu na hlasité telefonovanie spáruje ďalší mobilný telefón, spárovacie informácie predtým pripojeného mobilného telefónu sa vymažú.
 • Page 50: Obnovenie Spojenia

  Obnovenie spojenia Keď chcete znova spojiť zariadenie na hlasité telefonovanie s naposledy použitým mobilným telefónom: ® • Zabezpečte, aby bola funkcia Bluetooth v mobilnom telefóne aktivovaná a zapnite zariadenie na hlasité telefonovanie. Pri spojení s predtým spárovaným mobilným telefónom netreba zadávať heslo. Mobilný...
 • Page 51 Upozornenie: Hlasová voľba je k dispozícii len na mobilných telefónoch, ktoré podporujú túto funkciu. Ďalšie informácie o hlasovej voľbe nájdete v návode na používanie mobilného telefónu. Prijatie a ukončenie hovoru Keď vás niekto volá, bliká indikátor stavu s LED 6 a cez zariadenie na hlasité telefonovanie počujete vyzváňanie.
 • Page 52: Odstraňovanie Porúch

  Nastavenie hlasitosti zariadenia na hlasité telefonovanie Hlasitosť zariadenia na hlasité telefonovanie môžete nastaviť pomocou regulátora hlasitosti 3. • Počas hovoru otáčajte regulátorom hlasitosti 3, kým nedosiahnete požadovanú hlasitosť. Odstraňovanie porúch Keď nemôžete zariadenie na hlasité telefonovanie spojiť s kompatibilným mobilným telefónom, postupujte takto: ®...
 • Page 53: Čistenie A Údržba

  Čistenie a údržba Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! • Pred každým čistením odpojte napájanie prístroja! • Nikdy neponárajte prístroj do vody ani do iných tekutín! • Nedopusťte, aby sa tekutina dostala do prístroja. • Nikdy neotvárajte skrinku prístroja. Vo vnútri nie sú nikdy umiestnené obslužné prvky.
 • Page 54: Záruka A Servis

  Záruka a servis Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňovania záruky sa spojte s opravovňou te- lefonicky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie tovaru. Záruka platí...
 • Page 55: Dovozca

  Dovozca KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com...
 • Page 56: Vyhlásenie O Zhode

  My, spoločnosť Kompernaß GmbH, týmto vyhlasujeme, že výrobok Zariadenie ® do auta na hlasité telefonovanie s Bluetooth SBTF 10 A1 vyhovuje základným požiadavkám a iným relevantným predpisom Smernice o autách 2004/104/EC a Smernice R&TTE 99/5/EC Rady Európskej únie. Úplné vyhlásenie o zhode si môžete pozrieť u dovozcu.

Table of Contents