Sign in today to find solutions:

Forgot your password?

Don't have an account? Sign up

   

Obchod Play

Z Obchod Play môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné
aplikácie.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Obchod Play.
2
Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia.
Readers Hub
Naučte sa používať integrované centrum čitateľov na prístup
k rôznym materiálom na čítanie.
Niektoré funkcie nemusia byť momentálne k dispozícii.
1
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Readers Hub.
2
Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko
vedľa Nezobraziť počas 90 dní a vyberte Potvrdiť.
3
Vyberte miniatúru materiálu na čítanie.
4
Vyhľadávanie a sťahovanie materiálu na čítanie z online
obchodu.
Web
133
str. 40

Comments to this Manuals

Symbols: 0

Latest comments:

×

Select the desired size and copy embed code

Copy your embed code and put on your site: