Download Print this page

ASUS X551 Series E-manual

15.6" 14.0".
Hide thumbs

Advertisement

Notebook
e-Manual
15.6" : X551 Serie
14.0" : X451 Serie

Advertisement

   Also See for ASUS X551 Series

   Related Manuals for ASUS X551 Series

   Summary of Contents for ASUS X551 Series

 • Page 1

  Notebook e-Manual 15.6” : X551 Serie 14.0” : X451 Serie...

 • Page 2

  Copyright © 013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rechten voorbehouden. Beperkte aansprakelijkheid Er kunnen zich situaties voordoen door een fout van de kant van ASUS of door een andere aansprakelijkheid. In deze gevallen hebt u het recht op schadevergoeding door ASUS. En elk van dergelijke gevallen, ongeacht...

 • Page 3: Table Of Contents

  Gebaren voor het touchpad .................9 De aanwijzer verplaatsen..................... 9 Bewegingen met één vinger ..................30 Het toetsenbord gebruiken ...................36 Functietoetsen ......................... 36 Functietoetsen voor ASUS apps ................37 Windows® 8-toetsen ...................... 38 Multimedia-bedieningstoetsen* ................38 Numerieke toetsen* ...................... 39 Het optische station gebruiken ................40...

 • Page 4

  Een dynamische IP/PPP0E-netwerverbinding instellen ........64 Een netwerk met een statisch IP-adres instellen ..........66 Uw notebook uitschakelen ..................67 Uw notebook in de slaapmodus plaatsen ............. 67 Hoofdstuk 4: ASUS apps Aangeboden ASUS-apps ..................70 LifeFrame ........................... 70 Power4Gear Hybrid ......................7 Onmiddellijk aan ......................

 • Page 5

  Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) ........76 POST gebruiken om naar het BIOS te gaan en om problemen op te lossen ........................76 BIOS ..........................76 Het BIOS openen......................76 Instellingen van systeem-BIOS ..................

 • Page 6

  Bericht deklaag ........................ 106 CTR 1-goedkeuring (voor notebook met geïntegreerde modem) .... 107 Product dat voldoet aan ENERGY STAR ..............109 Eco-label Europese Unie ..................... 109 Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften ...... 110 ASUS-recycling/Diensten voor terugname ............110 Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 7: Over Deze Handleiding

  Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het gebruik van Windows 8 op uw notebook. Hoofdstuk 4: ASUS apps Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ASUS-apps die met het besturingssysteem Windows® 8 op de notebook worden meegeleverd. Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschake-...

 • Page 8: In Deze Handleiding Gebruikte Conventies

  In deze handleiding gebruikte conventies Om belangrijke informatie in deze handleiding te markeren, worden berichten als volgt voorgesteld: BELANGRIJK! Dit bericht bevat essentiële informatie die moet worden opgevolgd om een taak te voltooien. OPMERKING: dit bericht bevat aanvullende informatie en tips die kunnen helpen bij het voltooien van taken.

 • Page 9: Veiligheidsmaatregelen

  Veiligheidsmaatregelen Uw Notebook PC gebruiken Deze notebook mag alleen worden gebruikt op plaatsen met een omgevingstemperatuur tussen 5°C (41°F) en 35°C (95°F). Zie het vermogenslabel op de onderkant van de notebook en zorg ervoor dat de voedingsadapter overeenkomt met dit vermogen. Laat uw Notebook PC niet op uw schoot of nabij een lichaamsdeel staan om ongemakken of verwondingen door blootstelling aan hitte te...

 • Page 10: Zorg Voor Uw Notebook Pc

  Zorg voor uw Notebook PC Haal de wisselstroom los en verwijder de accu (indien van toepassing) voordat u uw Notebook PC reinigt. Gebruik een schone cellulosespons of zeemlap die is bevochtigd met een oplossing van niet-schurend afwasmiddel en een paar druppels warm water.

 • Page 11: Goede Verwijdering

  Goede verwijdering Gooi de notebook NIET bij het huisvuil. Dit product werd ontworpen om een hergebruik van de onderdelen en het recyclen mogelijk te maken. Het symbool met doorgekruiste afvalbak geeft aan dat het product (elektrische, elektronische apparatuur en kwikhoudende knoopcelbatterij) niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid.

 • Page 12

  Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 13: Hoofdstuk 1: Instellen Van De Hardware

  Hoofdstuk 1: Instellen van de hardware Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 14: Uw Notebook Pc Leren Kennen

  Uw Notebook PC leren kennen Bovenaanzicht OPMERKING: De lay-out van het toetsenbord kan variëren per regio of land. Het uiterlijk van het bovenaanzicht kan tevens variëren afhankelijk van het model Notebook PC. Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 15

  Microfoon De ingebouwde microfoon kan worden gebruikt voor videoconferenties, gesproken verslagen of eenvoudige audio- opnames. Camera-indicator De camera-indicator geeft aan wanneer de ingebouwde camera in gebruik is. Camera Met de ingebouwde camera kunt u foto's maken of video's op te nemen met gebruik van uw Notebook PC.

 • Page 16

  Toetsenbord Het toetsenbord heeft QWERTY-toetsen op volledige grootte met een comfortabele bewegingsdiepte voor het typen. Het stelt u tevens in staat om de functietoetsen te gebruiken, maakt snelle toegang tot Windows® mogelijk en regelt andere multimediafuncties. OPMERKING: De lay-out van het toetsenbord verschilt volgens het model of de regio.

 • Page 17

  Indicatie met twee kleuren voor batterijspanning Het tweekleurige LED biedt een visuele aanduiding van de laadstatus van de batterij. Raadpleeg de volgende tabel voor details: Kleur Toestand Constant groen De Notebook PC wordt aangesloten op een voedingsbron. De batterij wordt opgeladen en het batterijvermogen ligt tussen 95% en 100%.

 • Page 18

  Indicator schijfactiviteit Deze indicator licht op wanneer uw notebook gebruik maakt van de interne opslagstations. Bluetooth-indicator / Indicator Draadloos Deze indicatie licht op om aan te geven dat de bluetooth-functie of de draadloze LAN van uw Notebook PC is ingeschakeld. Num-Lock-indicator* Dit indicatielampje licht op wanneer de num lock- functie wordt geactiveerd.

 • Page 19: Onderkant

  Onderkant OPMERKING: Afhankelijk van het model kan het uiterlijk van de onderkant verschillen. WAARSCHUWING! De onderkant van de notebook kan warm tot heet worden tijdens het gebruik of tijdens het opladen van de accu. Tijdens het werken op uw Notebook PC moet u deze niet plaatsen op oppervlakken die de ventilatie kunnen blokkeren.

 • Page 20: Rechterkant

  Rechterkant Optisch station Het optische station van uw notebook kan verschillende schijfformaten ondersteunen, zoals cd’s, dvd’s, opneembare schijven of herbeschrijfbare schijven. Uitwerpknop optisch station Druk op deze knop om de lade van het optische station uit te werken. Handmatige uitwerpopening optisch schijfstation De opening voor het handmatig uitwerpen wordt gebruikt om het schijfstation uit te werpen in het geval de elektrische uitwerpknop niet werkt.

 • Page 21: Linkerkant

  Linkerkant Gelijkstroomingang (DC) Steek de gebundelde stroomadapter in deze poort om de accu op te laden en geef uw Notebook PC stroom. WAARSCHUWING! De adapter kan warm tot heet worden tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de adapter niet bedekt en houd deze weg van uw lichaam terwijl het is aangesloten op een stroombron.

 • Page 22

  VGA-poort Met deze poort kunt u uw notebook aansluiten op een extern scherm. HDMI-poort Deze poort is voor een High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-connector en is HDCP-compliant voor afspelen van HD DVD, Blu-ray en andere beschermde inhoud. USB 2.0-poort De USB-poort (Universal Serial Bus) is compatible met USB .0 of USB 1.1-apparaten, zoals toetsenborden, aanwijsapparaten, flashdiskstations, externe HDD’s, luidsprekers, camera’s en printers...

 • Page 23: Voorkant

  Voorkant OPMERKING: de voorzijde kan er anders uitzien afhankelijk van het model. Statusindicators De statusindicaties helpen bij het identificeren van de huidige hardwarestatus van uw Notebook PC. Flashgeheugenkaartlezer Deze Notebook PC heeft één enkele ingebouwde sleuf voor de lezer van de geheugenkaart, die de kaartformaten SD en SDHC ondersteunt.

 • Page 24

  Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 25: Hoofdstuk 2: Uw Notebook Pc Gebruiken

  Hoofdstuk 2: Uw Notebook PC gebruiken Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 26: Aan De Slag

  Aan de slag Uw Notebook PC opladen. Steek de wisselstroomadapter in een stroombron van 100V~40V. Steek de gelijkstroomadapter in de (gelijk-) stroominput van uw Notebook PC. Laad de Notebook PC gedurende 3 uur op voordat u deze voor de eerste keer gebruikt. BELANGRIJK! •...

 • Page 27

  WAARSCHUWING! Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor de batterij van uw notebook. • Alleen bevoegde ASUS-technici mogen de batterij uit het apparaat verwijderen. • De batterij die in dit apparaat wordt gebruikt, kan een risico op brand of chemische brandwonden betekenen als de batterij wordt verwijderd of gedemonteerd.

 • Page 28: Optillen Om Het Weergavepaneel Te Openen

  Optillen om het weergavepaneel te openen. Druk op de startknop. Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 29: Gebaren Voor Het Touchpad

  Gebaren voor het touchpad Met gebaren kunt u programma's starten en de instellingen van uw notebook openen. Zie de volgende afbeeldingen bij het gebruik van gebaren op uw touchpad. De aanwijzer verplaatsen U kunt overal op het touchpad tikken of klikken om de aanwijzer te activeren.

 • Page 30: Bewegingen Met één Vinger

  Bewegingen met één vinger Tikken/dubbeltikken • Tik in het Start-scherm op een app om deze te starten. • In de Desktop mode (bureaubladmodus) dubbeltikt u op een item om het te starten. Slepen en neerzetten Dubbeltik op een item en schuif vervolgens met dezelfde vinger zonder deze van de touchpad te tillen.

 • Page 31

  Klikken met de linkermuisknop Klikken met de rechtermuisknop • Klik in het startscherm op • Klik in het startscherm een app om deze te starten. op een app om deze te selecteren en om de • Dubbeltik in de instellingenbalk te starten. bureaubladmodus op U kunt ook op deze knop een applicatie om deze te...

 • Page 32

  Vegen bovenrand Veeg op het Start-scherm vanaf de bovenste rand om de balk All • apps (Alle apps) te starten. • Veeg in een actieve app vanaf de bovenrand om het menu weer te geven. Vegen linkerrand Vegen rechterrand Veeg vanaf de linkerrand om uw Veeg naar de rechterrand om de Charms bar (Emoticonbalk) te actieve apps te schakelen.

 • Page 33

  Bewegingen met twee vingers Tikken Draaien Tik met twee vingers op het Om in de fotoviewer van Windows® touchpad om rechtsklikken te 8 een afbeelding te draaien, plaatst simuleren. u twee vingers op de touchpad en draait u vervolgens met één vinger rechtsom of linksom terwijl u de andere vinger stil houdt.

 • Page 34

  Uitzoomen Inzoomen Breng uw twee vingers samen op Spreid uw twee vingers open op de de touchpad. touchpad. Slepen en neerzetten Selecteer een item en houd vervolgens de linkerknop ingedrukt. Schuif met uw vinger omlaag op het touchpad om het item naar een nieuwe locatie te slepen en neer te zetten.

 • Page 35

  Gebaren met drie vingers Omhoog vegen Omlaag vegen Veeg met drie vingers omhoog Veeg met drie vingers omlaag om om alle actieve applicaties weer de Bureaubladmodus te openen. te geven. Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 36: Het Toetsenbord Gebruiken

  Het toetsenbord gebruiken Functietoetsen De functietoetsen op het toetsenbord van uw notebook kunnen de volgende opdrachten activeren: Zet de notebook in de Sleep mode (Slaapmodus) Schakelt Airplane mode (Vliegtuigmodus) in of uit OPMERKING: indien ingeschakeld, schakelt de Airplane mode (Vliegtuigmodus) alle draadloze verbindingen uit..

 • Page 37: Functietoetsen Voor Asus Apps

  Zet het luidsprekervolume hoger. Functietoetsen voor ASUS apps Uw notebook wordt ook geleverd met een speciale set functietoetsen die kunnen worden gebruikt om ASUS apps te starten. Schakelt de app ASUS Splendid Video Enhancement Technology in en uit om te...

 • Page 38: Windows® 8-toetsen

  Windows® 8-toetsen Het toetsenbord van uw notebook bevat twee speciale Windows®toetsen die gebruikt worden als hieronder beschreven: Druk op deze toets om terug te keren naar het Start- scherm. Als u al in het Start-scherm bent, drukt u op deze toets om terug te keren naar de laatste app die u hebt geopend.

 • Page 39: Numerieke Toetsen

  Numerieke toetsen* Bepaalde notebook-modellen beschikken over een numeriek toetsenblok. U kunt dit toetsenblok gebruiken voor numerieke invoer of om de aanwijzer te besturen. Druk op om te schakelen tussen het gebruik van het toetsenblok als cijfertoetsen of als richtingstoetsen. * alleen bepaalde modellen Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 40: Het Optische Station Gebruiken

  Het optische station gebruiken OPMERKING: de eigenlijke locatie van de elektronische uitwerpknop kan verschillen afhankelijk van uw notebookmodel. Een optische schijf plaatsen Druk op de elektronische uitwerpknop terwijl de pc is ingeschakeld om het optische schijfstation gedeeltelijk uit te werpen. Trek de schijflade voorzichtig uit.

 • Page 41

  Duw de plastic hub van de schijf omlaag tot deze op de hub van het optische station klikt. Duw voorzichtig tegen de schijflade om het optische station te sluiten. OPMERKING: Terwijl de gegevens worden gelezen, is het normaal dat u het draaien of trillen in het optische station hoort.

 • Page 42

  Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 43: Hoofdstuk 3: Werken Met Windows

  Hoofdstuk 3: Werken met Windows® 8 Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 44: De Eerste Keer Starten

  De eerste keer starten Als u de computer voor het eerst start, verschijnt een reeks schermen die u helpen bij het instellen van de basisinstellingen van Windows® 8. Uw notebook de eerste keer starten: Druk op de voedingsknop op uw notebook. Wacht een paar minuten totdat het opstartscherm verschijnt.

 • Page 45: Windows®-ui

  Windows®-UI Windows® 8 is uitgerust met een gebruikersinterface (UI) met tegels, waarmee u Windows®-toepassingen gemakkelijk kunt ordenen en openen vanaf het startscherm. Het omvat ook de volgende functies die u kunt gebruiken terwijl u werkt op uw notebook. Startscherm Het startscherm verschijnt na het aanmelden bij uw gebruikersaccount. Dit helpt u bij het organiseren van alle programma's en toepassingen die u nodig hebt op één plaats.

 • Page 46: Hotspots

  Hotspots Via hotspots op het scherm kunt u programma's starten en de instellingen van uw notebook openen. De functies in deze hotspots kunnen worden geactiveerd via de aanraaktoetsen. Hotspots op een gestarte app Hotspots op het startscherm Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 47

  Hotspot Actie linkerbovenhoek Beweeg uw muisaanwijzer over de linkerbovenhoek en klik vervolgens op de miniatuur van de recente app om terug te keren naar die app. Als u meer dan één app hebt gestart, schuift u omlaag om alle gestarte apps weer te geven. linkerbenedenhoek Vanuit het scherm van een actieve app: Beweeg uw muisaanwijzer over de...

 • Page 48

  Hotspot Actie bovenzijde Beweeg uw muisaanwijzer over de bovenrand tot deze verandert in een handpictogram. Sleep de app naar een nieuwe locatie. OPMERKING: Deze hotspotfunctie werkt alleen bij een actieve app of als u de Snap-functie wilt gebruiken. Zie voor meer details Snap-functie onder Met Windows®...

 • Page 49: Werken Met Windows®-apps

  Werken met Windows®-apps Gebruik de aanraaktoetsen of het toetsenbord van uw notebook om uw apps te starten en aan te passen. Apps starten Position your mouse pointer over the app then left-click or tap once to launch it. Druk tweemaal op en gebruik vervolgens de pijltoetsen om door de apps te bladeren.

 • Page 50: Apps Sluiten

  Apps loskoppelen Om de app los te koppelen van het startscherm, klikt u met de rechtermuisknop op de app om de instellingen te activeren. Klik vervolgens op het pictogram Apps sluiten Beweeg uw muisaanwijzer bovenaan in de gestarte app en wacht vervolgens tot de aanwijzer verandert in een handpictogram.

 • Page 51: Het Scherm Apps Openen

  Het scherm Apps openen Behalve de apps die reeds op uw Startscherm zijn vastgezet, kunt u ook andere applicaties openen via het scherm Apps. Horizontale schuifbalk Het scherm Apps starten Behalve de apps die reeds op uw Startscherm zijn vastgezet, kunt u ook andere applicaties openen via het scherm Apps.

 • Page 52

  Apps toevoegen aan het startscherm U kunt met het touchpad meer apps op het startscherm vastzetten. Plaats de muisaanwijzer boven de app dit u wilt toevoegen aan het startscherm. Klik met de rechtermuisknop op de app om de instellingen te activeren. Tik op het pictogram Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 53: Charms Bar (emoticonbalk)

  Charms bar (Emoticonbalk) De Charms bar (Emoticonbalk) is een werkbalk die aan de rechterzijde van uw scherm kan worden geactiveerd. Deze balk bestaat uit verschillende hulpmiddelen waarmee u toepassingen kunt delen en snelle toegang kunt krijgen om de instellingen van uw notebook aan te passen.

 • Page 54

  In de Charms bar (Emoticonbalk) Search (Zoeken) Met dit hulpmiddel kunt u bestanden, toepassingen of programma's zoeken in uw notebook. Share (Delen) Met dit hulpmiddel kunt u toepassingen delen via sociale netwerksites of e-mail. Start Met dit hulpmiddel keert het scherm terug naar het startscherm.

 • Page 55: Snap-functie

  Snap-functie De functie Snap (Uitlijnen) toont twee apps naast elkaar, zodat u kunt werken met of schakelen tussen apps. BELANGRIJK! Zorg er voor dat de schermresolutie van uw notebook is ingesteld op 1366 x 768 pixels of hoger voordat u de Snap-functie gebruikt.

 • Page 56

  Snap (Uitlijnen) gebruiken Gebruik de aanraaktoetsen of het toetsenbord van uw notebook om Snap te activeren. Start de app die u wilt uitlijnen. Beweeg de muisaanwijzer bovenaan op het scherm. Zodra de aanwijzer verandert in een handpictogram, sleept u de app naar links of rechts van het weergavevenster.

 • Page 57: Andere Sneltoetsen

  Andere sneltoetsen Met het toetsenbord kunt u ook de volgende sneltoetsen gebruiken bij het starten van applicaties en het navigeren door Windows® 8. Wisselt tussen het startscherm en de laatste actieve app. Start het bureaublad Start het computervenster in de bureaubladmodus Opent het venster Bestand zoeken Opent het venster Delen...

 • Page 58

  Opent het venster Tweede scherm Opent het venster App zoeken Opent het venster Uitvoeren Opent het Toegankelijkheidscentrum Opent het zoekvenster Instellingen Opent een menuvak met Windows- hulpmiddelen Start het vergrootglas en zoomt in op het scherm Zoomt uit op het scherm Opent de Verteller-instellingen Activeert de functie schermafbeelding Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 59: Verbinding Maken Met Draadloze Netwerken

  Verbinding maken met draadloze netwerken Wi-Fi Via de Wifi-verbinding van uw notebook kunt u e-mails openen, op internet surfen en toepassingen delen via sociale netwerksites. BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Wi-Fi functie van uw notebook te activeren. Zie voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding.

 • Page 60

  Klik op Connect (Verbinden) om de netwerkverbinding te starten. OPMERKING: u kunt worden gevraagd een beveiligingssleutel in te voeren om de Wifi-verbinding te activeren. Tik op Yes (Ja) als u delen wilt inschakelen tussen uw notebook en andere draadloze systemen, turn on sharing and connect to devices (schakel delen in en maak verbinding met apparaten).

 • Page 61: Bluetooth

  Bluetooth Gebruik Bluetooth om draadloze gegevensoverdracht met andere Bluetooth-apparaten mogelijk te maken. BELANGRIJK! Zorg er voor dat de Airplane mode (vliegtuigmodus) is uitgeschakeld om de Bluetooth-functie van uw notebook te activeren. Zie voor meer details de sectie Vliegtuigmodus in deze handleiding. Koppelen met andere Bluetooth-apparaten U moet uw notebook koppelen met andere Bluetooth-apparaten om gegevensoverdracht mogelijk te maken.

 • Page 62

  Selecteer een apparaat uit de lijst. Vergelijk de code op uw notebook met de code die naar het gekozen apparaat is gezonden. Tik op Yes (Ja) als ze gelijk zijn om uw notebook met het apparaat te koppelen. OPMERKING: Bij sommige Bluetooth-apparaten kunt u gevraagd worden om de code voor uw notebook in te voeren.

 • Page 63: Airplane Mode (vliegtuigmodus)

  Airplane mode (Vliegtuigmodus) De Airplane mode (vliegtuigmodus) schakelt draadloze communicatie uit zodat u uw notebook veilig in een vliegtuig kunt gebruiken. Vliegtuigmodus inschakelen Activeer de Charms bar (Emoticonbalk). Tik op en tik op Verplaats de schuif naar rechts om de vliegtuigmodus in te schakelen.

 • Page 64: Verbinding Maken Met Bedrade Netwerken

  Verbinding maken met bedrade netwerken U kunt ook verbinding maken met bedrade netwerken zoals LANs en breedband internet-aansluitingen via de LAN-poort van uw notebook. OPMERKING: Neem contact op met uw Internet Service Provider (ISP) voor details of met uw netwerkbeheerder voor ondersteuning bij het opzetten van uw internetverbinding.

 • Page 65

  Tik op Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet Protocol Versie 4 (TCP/IPv4)) en vervolgens op Properties (Eigenschappen). Tik op Obtain an IP address automatically (Automatisch een IP-adres verkrijgen) en tik op OPMERKING: Ga door naar de volgende stappen als u een PPPoE- verbinding gebruikt.

 • Page 66: Een Netwerk Met Een Statisch Ip-adres Instellen

  Een netwerk met een statisch IP-adres instellen Herhaal de stappen 1 tot en met 5 van Verbinding maken met een dynamisch IP/PPPoE-netwerk. Tik op Use the following IP address (Het volgende IP-adres gebruiken). Voer het IP-adres, subnetmasker en gatewayadres van uw serviceprovider in. Indien gewenst kunt u ook het adres voor de voorkeurs-DNS-server en de alternatieve DNS- server invoeren en op OK tikken.

 • Page 67: Uw Notebook Uitschakelen

  Uw notebook uitschakelen U kunt uw notebook uitschakelen met een van de volgende werkwijzen: in de Charms bar (Emoticonbalk) • Tik op > Shut down en tik vervolgens op (Uitschakelen) om normaal uit te schakelen. • Tik in het aanmeldingsscherm op >...

 • Page 68

  Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 69: Hoofdstuk 4: Asus Apps

  Hoofdstuk 4: ASUS apps Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 70: Aangeboden Asus-apps

  Aangeboden ASUS-apps LifeFrame Verbeter uw webcamfuncties via de app Life Frame. Met deze app kunt u momentopnamen maken, foto's bewerken, video's opnemen, audiobestanden opnemen, uw webcam gebruiken voor beveiligingsbewaking en games te spelen. Life Frame starten druk dan op De archiefwerkbalk toont de opgeslagen bestanden van een functie in een miniatuurweergave.

 • Page 71

  Life Frame-functies Camera Gebruik deze functie om foto's te maken met uw webcam. Camcorder Gebruik deze functie om video's te maken met uw webcam. Monitor Met deze functie kunt u uw webcam gebruiken als een monitor voor de beveiligingsvideomonitor. De webcam detecteert automatisch bewegingen en maakt hiervan vervolgens een foto.

 • Page 72: Power4gear Hybrid

  Power4Gear Hybrid Optimaliseer de prestaties van uw notebook met de energiebesparingsmodi in Power4Gear. OPMERKING: wanneer u de notebook loskoppelt van de voedingsadapter, gaat Power4Gear Hybrid automatisch naar de batterijbesparingsmodus. Power4Gear Hybrid starten druk dan op Selecteren uit deze stroomplanmodi. Gebruik deze opties om de Hiermee kunt u de pictogrammen energiebeheermodus aan te op het bureaublad verbergen...

 • Page 73

  Modus Performance (Prestaties) Gebruik deze modus wanneer u krachtige activiteiten uitvoert, zoals het spelen van games of het uitvoeren van bedrijfspresentaties met uw notebook. Modus Battery Saving (Batterijbesparing) Deze modus verlengt de levensduur van de notebookbatterij terwijl deze is aangesloten op de voedingsadapter of wanneer alleen op batterij wordt gewerkt.

 • Page 74: Onmiddellijk Aan

  (Deep S3) met behulp van Instant On (Onmiddellijk aan). OPMERKING: Deep S3 is een technologie waarmee u batterijvermogen kunt besparen terwijl ASUS-notebook is ingeschakeld in de slaapmodus. BELANGRIJK! De tijd in stand-by varieert overeenkomstig het resterende batterijvermogen van uw Notebook PC, het computermodel, de...

 • Page 75

  Hoofdstuk 5: POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 76: Post (power-on Self Test = Zelftest Bij Inschakelen)

  POST (Power-On Self Test = zelftest bij inschakelen) De POST is een reeks door software bestuurde diagnostische tests die worden uitgevoerd als u de notebook inschakelt of herstart. De software die de POST bestuurt, is als vast onderdeel van de architectuur van de notebook geïnstalleerd.

 • Page 77: Instellingen Van Systeem-bios

  Instellingen van systeem-BIOS WAARSCHUWING: De afbeelding van de BIOS-vensters in dit gedeelte zijn slechts informatief bedoeld. De werkelijke schermen verschillen afhankelijk van het model en de regio. Boot (Opstarten) In dit menu kunt u de prioriteiten voor opstarten instellen. Zie de volgende procedures bij het instellen van de opstartprioriteit.

 • Page 78

  en selecteer een apparaat als Boot Option #1 Druk op (Opstartoptie 1). Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Boot Configuration Sets the system boot order Fast Boot [Enabled] Launch CSM [Disabled] Driver Option Priorities Boot Option #1...

 • Page 79

  Security (Beveiliging) Met dit menu kunt u het beheerders- en gebruikerswachtwoord voor uw notebook instellen. Hiermee beheert u ook de toegang tot de harde schijf van de notebook, de invoer/uitvoer (I/O) interface, en de USB-interface. OPMERKING: Als u een User Password (gebruikerswachtwoord) instelt, wordt •...

 • Page 80

  Het wachtwoord instellen: Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen) of User Password (Gebruikerswachtwoord). Geef een wachtwoord op en druk op Typ het wachtwoord opnieuw en druk op Het wachtwoord wissen: Selecteer in het scherm Security (Beveiliging) de optie Setup Administrator Password (Beheerderswachtwoord instellen) of User Password (Gebruikerswachtwoord).

 • Page 81

  I/O Interface Security (beveiliging) In het menu Security (Beveiliging) kunt u de I/O Interface Security openen om interfacefuncties van uw notebook te ver- or ontgrendelen. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Security If Locked, LAN I/O Interface Security controller will be disabled.

 • Page 82

  USB-interfacebeveiliging Via de I/O Interface-beveiliging kunt u ook de USB Interface- beveiliging openen om poorten en apparaten te vergrendelen of ontgrendelen. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Security If Locked, all USB Interface Security USB device will be disabled USB Interface [UnLock]...

 • Page 83

  Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen) In het menu Security (Beveiliging) kunt u Set Master Password (Hoofdwachtwoord instellen) gebruiken om de toegang tot de harde schijf met een wachtwoord te beveiligen. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot...

 • Page 84

  Save & Exit (Opslaan en eindigen) Selecteer voor het bewaren van de configuratie-instellingen Save Changes and Exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten) voordat u het BIOS verlaat. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save &...

 • Page 85

  Het BIOS opwaarderen: Controleer het model van de notebook en download het nieuwste BIOS-bestand voor uw model van de website van ASUS. Sla een kopie van het gedownloade BIOS-bestand op een USB- stick op. Steek de USB-stick in uw notebook.

 • Page 86

  Zoek het gedownloade BIOS-bestand op de USB-stick op en druk ASUSTek Easy Flash Utility FLASH TYPE: MXIC 25L Series New BIOS Current BIOS Platform: Unknown Platform: X451/X551 Version: Unknown Version: 101 Build Date: Oct 26 2012 Build Date: Unknown Build Time: Unknown Build Time: 11:51:05 0 EFI <DIR>...

 • Page 87: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Door tijdens POST op te drukken, kunt u de opties voor probleemoplossing van Windows 8 openen, waaronder de volgende: • De pc vernieuwen • De pc opnieuw instellen • Geavanceerde opties De pc vernieuwen Gebruik Refresh your PC (De pc vernieuwen) als u het systeem wilt vernieuwen zonder de huidige bestanden en toepassingen kwijt te raken.

 • Page 88: De Pc Opnieuw Instellen

  De pc opnieuw instellen BELANGRIJK! Maak een back-up van al uw gegevens voordat u deze optie inschakelt. Gebruik Reset your PC (De pc opnieuw instellen) om de standaardinstellingen van uw notebook terug te zetten. Zo opent u dit tijdens POST: Herstart uw notebook en druk op tijdens POST.

 • Page 89: Geavanceerde Opties

  Geavanceerde opties Gebruik Advanced options (Geavanceerde opties) om extra opties voor probleemoplossing op uw notebook uit te voeren. Zo opent u dit tijdens POST: Herstart uw notebook en druk op tijdens POST. Wacht tot Windows® het scherm Choose an option (Kies een optie) heeft geladen en tik op Troubleshoot (Problemen oplossen).

 • Page 90

  Selecteer in het scherm Advanced options (Geavanceerde opties) System Image Recovery (Herstellen met systeeminstallatiekopie). Kies een account die u wilt herstellen met een systeeminstallatiekopie. Typ het wachtwoord voor uw account en tik op Continue (Doorgaan). Selecteer Use the latest available system image (recommended) (De nieuwste beschikbare systeemkopie gebruiken (aanbevolen)) en tik op Next (Volgende).

 • Page 91: Bijlagen

  Bijlagen Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 92: Informatie Dvd-romstation (op Bepaalde Modellen)

  Informatie dvd-romstation (op bepaalde modellen) Met het dvd-romstation kunt u uw eigen cd's en dvd's weergeven en maken. U kunt een optionele dvd-viewersoftware aanschaffen voor het weergeven van dvd-bestanden. Regionale weergave-informatie De weergave van dvd-filmtitels omvat het decoderen van MPEG-video, digitale AC3-audio en door CSS beveiligde inhoud.

 • Page 93

  Regiodefinities Regio 1 Canada, VS, Amerikaanse territoria Regio 2 Tsjechië, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, de Golfstaten, Hongarije, IJsland, Iran, Irak, Ierland, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Saoedi- Arabië, Schotland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Syrië, Turkije, UK, Griekenland, Voormalige Joegoslavische Republiek, Slowakije Regio 3 Birma, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam...

 • Page 94: Blu-ray Rom-stationsinformatie (op Bepaalde Modellen)

  Blu-ray ROM-stationsinformatie (op bepaalde modellen) Met het Blu-ray-station kunt u HD-video's (high definition) en andere schijfbestandformaten, zoals dvd's en cd's weergeven. Regiodefinities Regio A Noord-, Midden- en Zuid-Amerikaanse landen en hun territoria; Taiwan, Hongkong, Macao, Japan, Korea (Zuid en Noord), landen in Zuidoost-Azië en hun territoria.

 • Page 95: Overzicht

  Overzicht Op 4 augustus 1998 werd het besluit van de Europese raad met betrekking tot de CTR 1 gepubliceerd in het officiële tijdschrift van de EG. De CTR 1 is van toepassing op alle eindapparatuur zonder spraak met DTMF-kiesmogelijkheden, die bedoeld is om op de analoge PSTN (Public Switched Telephone Network) te worden aangesloten.

 • Page 96

  Deze tabel toont de landen die momenteel onder de CTR21-standaard vallen. Land Toegepast More Testing Oostenrijk België Tsjechië Niet van toepassing Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Griekenland Hongarije Niet van toepassing IJsland Ierland Italië In behandeling In behandeling Israël Liechtenstein Luxemburg Nederland Noorwegen Polen...

 • Page 97: Fcc-verklaring (federal Communications Commission)

  Deze informatie werd gekopieerd van CETECOM wordt geleverd zonder enige verantwoordelijkheid. Updates van deze tabel kunt u vinden op http://www. cetecom.de/technologies/ctr_1.html. 1 De nationale vereisten zullen alleen van toepassing zijn als het apparaat pulskiezen mag gebruiken (fabrikanten kunnen in de gebruiksaanwijzing vermelden dat het apparaat allee bedoeld is om DTMF-signalen te ondersteunen, zodat alle extra tests overbodig worden).

 • Page 98: Waarschuwing Van Fcc Voor Blootstelling Aan Radiofrequenties (rf)

  • Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/Tv-technicus voor hulp. WAARSCHUWING! Het gebruik van een voedingskabel van het beschermde type is vereist om te voldoen aan de FCC-emissiebeperkingen en om storingen in nabijgelegen radio- en tv-ontvangst te voorkomen.

 • Page 99: Verklaring Van Conformiteit(r&tte-richtlijn 1999/5/eg)

  Verklaring van conformiteit (R&TTE-richtlijn 1999/5/EG) De volgende items werden afgewerkt en worden als relevant en toereikend beschouwd: • Essentiële vereisten zoals in [Artikel 3] • Beschermingsvereisten voor gezondheid en veiligheid zoals in [Artikel 3.1a] • Tests voor elektrische veiligheid volgens [EN 60950] •...

 • Page 100: Verklaring Ic-stralingsblootstelling Voor Canada

  Verklaring IC-stralingsblootstelling voor Canada Dit apparaat voldoet aan de IC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving. Om te blijven voldoen aan de IC-vereisten met betrekking tot RF-blootstelling, moet u direct contact met de zendantenne vermijden tijdens het zenden. Eindgebruikers moeten de specifieke gebruiksaanwijzingen volgen om norm met betrekking tot RF-blootstelling na te leven.

 • Page 101: Draadloos Gebruikskanaal Voor Verschillende Domeinen

  Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen N. Amerika .41-.46 GHz Kanalen 01 tot 11 Japan .41-.484 GHz Kanalen 01 tot 14 Europa (ETSI) .41-.47 GHz Kanalen 01 tot 13 Beperkte draadloze frequentiebanden Frankrijk Sommige gebieden in Frankrijk hebben een beperkte frequentieband. In het slechtste geval is de maximale toegelaten spanning binnenshuis: •...

 • Page 102

  Departementen waar het gebruik van de 400–483,5 MHz-band is toegelaten met een EIRP van minder dan 100mW binnenshuis en minder dan 10mW buitenshuis: 01 Ain 0 Aisne 03 Allier 05 Hautes Alpes 08 Ardennes 09 Ariège 11 Aude 1 Aveyron 16 Charente 4 Dordogne 5 Doubs...

 • Page 103: Ul-veiligheidsrichtlijnen

  UL-veiligheidsrichtlijnen Vereist voor UL 1459-dekkende telecommunicatieapparatuur (telefoon) die bedoeld is voor elektrische aansluiting op een telecommunicatienetwerk dat een werkspanning voor de aarding heeft die de 00V-piek, 300V piek-naar-piek en 105V rms niet overschrijdt, en in overeenstemming met de Nationale Elektrische Code (NFPA 70) wordt geïnstalleerd of gebruikt.

 • Page 104: Vereiste Spanningsveiligheid

  REACH In naleving van het REACH-regelgevingskader (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen), hebben wij de chemische bestanddelen van onze producten bekendgemaakt op de ASUS REACH-website op http://csr. asus.com/english/REACH.htm. Productmededeling Macrovision Corporation In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd dat wordt...

 • Page 105: Lithium-waarschuwingen Voor Noord-europa

  Lithium-waarschuwingen voor Noord-Europa (voor lithium-ionbatterijen) CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions. (English) ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica.

 • Page 106: Veiligheidsinformatie Optisch Station

  Veiligheidsinformatie optisch station Informatie laserveiligheid Veiligheidswaarschuwing CD-ROM-drive LASERPRODUCT VAN KLASSE 1 WAARSCHUWING! Om blootstelling aan de laser van de optische drive te voorkomen, moet u niet proberen om de optische drive zelf te demonteren of te repareren. Neem voor uw veiligheid contact op met een professionele technicus voor hulp.

 • Page 107: Ctr 1-goedkeuring (voor Notebook Met Geïntegreerde Modem)

  CTR 21-goedkeuring (voor notebook met geïntegreerde modem) Danish Dutch English Finnish French Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 108

  German Greek Italian Portuguese Spanish Swedish Gebruikershandleiding notebook PC-E...

 • Page 109: Product Dat Voldoet Aan Energy Star

  Alle producten van ASUS met het ENERGY STAR-logo voldoen aan de ENERGY STAR-standaard en de optie voor energiebeheer is standaard ingeschakeld. De monitor en de computer gaan automatisch naar de slaapstand als er 15 en 30 minuten geen gebruikersactiviteit is.

 • Page 110: Naleving En Verklaring Van Wereldwijde Milieuvoorschriften

  Naleving en verklaring van wereldwijde milieuvoorschriften ASUS volgt het concept voor groen design om haar producten te ontwerpen en te vervaardigen en zorgt ervoor dat elke fase van de levenscyclus van ASUS- producten voldoet aan de wereldwijde milieuvoorschriften. Daarnaast onthult ASUS de relevante informatie op basis van de vereisten voor de voorschriften.

 • Page 111

  Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name :...

 • Page 112

  Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name :...

 • Page 113

  Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name :...

 • Page 114

  Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC. Address, City: 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN Country: TAIWAN Authorized representative in Europe: ASUS COMPUTER GmbH Address, City: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN Country: GERMANY declare the following apparatus: Product name :...

This manual also for:

X451 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: