Download Print this page

Fujitsu G-930 Instruction And Programming Manual

Advertisement

Quick Links

Fujitsu G-930 instruction and programming SWEDISH Manual
Fujitsu G-930 instruction and programming SWEDISH Manual
Fujitsu G-930 instruction and programming SWEDISH Manual
Fujitsu G-930 instruction and programming SWEDISH Manual

Advertisement

loading

Summary of Contents for Fujitsu G-930

  • Page 1 Fujitsu G-930 instruction and programming SWEDISH Manual Fujitsu G-930 instruction and programming SWEDISH Manual Fujitsu G-930 instruction and programming SWEDISH Manual Fujitsu G-930 instruction and programming SWEDISH Manual...
  • Page 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................... 2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ......................... 3 NÄR NÅGOT FEL UPPSTÅTT:......................... 4 FELKODER ................................4 ............................ 5 ÄVNING AV BLOCKERING SPECIFIKATIONER ............................6 DISPLAY & BEGREPPSFÖRKLARING......................7 TANGENTFÖRKLARING..........................8 ANVÄNDNING / REGISTRERING ........................9 : ....................9 ÖRSÄLJNING PÅ VARUGRUPP UTAN FAST PRIS ..............
  • Page 3 Säkerhetsföreskrifter Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter och förvissa dig om att du förstått innebörden av dem innan du använder denna apparat. Om dessa inte följs riskerar man personskador och/eller kostsamma reparationer av kassaregistret. • Kassaregistret skall placeras i ett välventilerat utrymme fritt från stark sol, hög luftfuktighet och damm •...
  • Page 4 Kabel mellan G-930 & PC G - 8 8 5 E P C ( C O M x - p o r t ) 9 - p i n n a r s h a n e 9 p i n...
  • Page 5 This is a “Table of Contents preview” for quality assurance The full manual can be found at http://the-checkout-tech.com/estore/catalog/ We also offer free downloads, a free keyboard layout designer, cable diagrams, free help and support. http://the-checkout-tech.com : the biggest supplier of cash register and scale manuals on the net...