Download Print this page
Husqvarna 953 51 17-01 Operating Instructions Manual
Husqvarna 953 51 17-01 Operating Instructions Manual

Husqvarna 953 51 17-01 Operating Instructions Manual

Husqvarna trailer

Advertisement

Quick Links

Instruktion
Käyttöohjeet
Gebrauchsanweisung
Operating Instructions
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Instructions
Istruzioni per l'uso
Instrucciones
Manual de instruções
Instructies
HUSQVARNA
953 51 17-01
T-80019
TRANSPORTVAGN
PERÄVAUNU
ANHÄNGER
TRAILER
TILHENGER
TRANSPORTVOGN
REMORQUE
CARRELLO RIMORCHIO
REMOLQUE
REBOQUE
AANHANGWAGEN
MADE IN FINLAND
BY KOVA

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Husqvarna 953 51 17-01

 • Page 1 Instruktion Käyttöohjeet Gebrauchsanweisung Operating Instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Instructions Istruzioni per l'uso Instrucciones Manual de instruções Instructies HUSQVARNA 953 51 17-01 T-80019 TRANSPORTVAGN PERÄVAUNU ANHÄNGER TRAILER TILHENGER TRANSPORTVOGN REMORQUE CARRELLO RIMORCHIO REMOLQUE REBOQUE AANHANGWAGEN MADE IN FINLAND BY KOVA...
 • Page 2 T-80012, T-80013, T-80014, T-80016, T-80017, T-80018, T.80019 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER TURVALLISUUSOHJEITA SIKKERHEDSFORSKRIFTER SIKKERHETSFORSKRIFTER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN SAFETY INSTRUCTIONS DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ NORME DI SICUREZZA INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Studera och förstå bruksanvisningen före användning. Lue ohjekirjaa ja ymmärrä sen sisältö ennen perävaunun käyttöä. Læs og forstå...
 • Page 3 T-80012, T-80013, T-80014, T-80016, T-80017, T-80018, T.80019 Använd aldrig transportvagn för att transportera människor. Älä käytä perävaunua henkilökuljetukseen. Brug aldrig transportvognen til at transportere mennesker. Tilhengeren må aldri brukes til transport av mennesker. Den Anhänger niemals zur Personenbefsrderung benutzen. Never use the trailer to transport people. Ne jamais utiliser la remorque pour transporter des passagers.
 • Page 4 T-80012, T-80013, T-80014, T-80016, T-80017, T-80018, T.80019 Använd aldrig transportvagn med bristfälliga skydd eller utan att säkerhetsanordningarna finns på plats. Älä koskaan käytä perävaunua, jos sen suojat ovat puutteelliset tai sen turvalaitteet eivät ole asennettuina. Brug aldrig en transportvogn med utilstråkkelig beskyttelse, eller uden at sikkerhedsanordningerne er på...
 • Page 5 T-80012, T-80013, T-80014, T-80016, T-80017, T-80018, T.80019 Lär Er reglage samt rätt användning av transportvagnen. Behärska hur man frikopplar reglagen och snabbstoppar. Tillåt aldrig barn att använda transportvagnen. Låt aldrig vuxna använda transportvagnen utan att först få korrekt instruktion. Håll arbetsområdet fritt från andra personer, speciellt små barn och djur. Tillåt inte barn eller andra personer att åka som passagerare på...
 • Page 6 T-80012, T-80013, T-80014, T-80016, T-80017, T-80018, T.80019 Lær Dem betjeningen samt den korrekte brug af transportvognen. Få rutine i at frikobla reguleringen og i at foretage hurtige stop. Børn må ikke bruge transportvognen. Lad aldrig voksne bruge transportvognen uden at have fået korrekt information.
 • Page 7 T-80012, T-80013, T-80014, T-80016, T-80017, T-80018, T.80019 Machen Sie sich mit der richtigen Anwendung des Anhängers sowie dessen Bedienelementen vertraut. Sie müssen das Auskuppeln und schnelle Anhalten beherrschen. Erlauben Sie niemals Kindern die Benutzung des Anhängers. Auch Erwachsenen sollte die Anwendung des Anhängers nur erlaubt werden, wenn sie mit dessen Bedienung vertraut sind.
 • Page 8 T-80012, T-80013, T-80014, T-80016, T-80017, T-80018, T.80019 Prendre connaissance des réglages et de l'utilisation correcte de la remorque, en particulier le débrayage des des réglages et l'arrêt d'urgence. Ne pas laisser les enfants utiliser la remorque, ni des adultes dépourvus des connaissances nécessaires.
 • Page 9 T-80012, T-80013, T-80014, T-80016, T-80017, T-80018, T.80019 Aprenda a utilizar los mandos y el uso correcto del remolque. Vd. debe poder liberar los mandos y activar las paradas de emergencia. No permita nunca que los niños utilicen ei remolque. No permita que ningún adulto utilice el remolque sin conocer perfectamente su funcionamiento.
 • Page 10 T-80012, T-80013, T-80014, T-80016, T-80017, T-80018, T.80019 Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met de bediening en het juiste gebruik van de aanhangwagen. Oefen uzelf in het uitzetten van de bedieningsmechanismen en in het maken van noodstops. Laat nooit kinderen de aanhangwagen gebruiken. Laat nooit volwassenen de aanhangwagen gebruiken, voordat ze goed zijn geïnstrueerd.
 • Page 11 T-80012, T-80013, T-80016, T-80018, T-80019...
 • Page 12 MAX. 25-50 kg T-80012, T-80013, T-80016, T-80018, T-80019...

This manual is also suitable for:

T-80012T-80013T-80014T-80016T-80017T-80018 ... Show all