Download Table of Contents Print this page

Silvercrest KH 1142 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SILVERCREST KH 1142:

Advertisement

Available languages

Quick Links

3
KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH1142-04/09-V2
KETTLE
KH 1142
Kettle
Operating instructions
Vedenkeitin
Käyttöohje
Vattenkokare
Bruksanvisning
Βραστήρας νερού
Οδηγίες χρήσης
Wasserkocher
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SILVERCREST KH 1142

 • Page 1 KETTLE KH 1142 Kettle Operating instructions Vedenkeitin Käyttöohje Vattenkokare Bruksanvisning Βραστήρας νερού Οδηγίες χρήσης Wasserkocher Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH1142-04/09-V2...
 • Page 2 KH 1142...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended use Technical Data Safety information Operating Elements Commissioning Boiling water Cleaning and Care Storage Disposal Warranty and Service Importer Read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve this booklet for later reference. Pass the manual on to whomsoever might acquire the appliance at a later date. - 1 -...
 • Page 4: Intended Use

  KETTLE KH 1142 • Always remove the plug from the power socket after use. Simply switching the appliance off is not sufficient, as the appliance is under power Intended use for as long as the plug is connected to the socket. To avoid burns and other injuries: This appliance is intended for the boiling-up of water in domestic households.
 • Page 5: Operating Elements

  Operating Elements Boiling water Pouring sieve Danger Release button NEVER place the electrical base adjacent to Handle water – a potentially fatal risk! On/Off switch Base Notice Power cable Always use freshly drawn water. Do not consume any water that has already stood in the water boiler Commissioning for longer than one hour.
 • Page 6: Cleaning And Care

  Injury hazard • For cleaning the stainless steel container bottom For safety reasons, the lid should not be opened you can use a suitable product from a specialist while the water is boiling or is very hot. There is a dealer .
 • Page 7: Storage

  Disposal Removing/replacing the pouring sieve • Open the lid Do not dispose of the appliance in your • Press from the inside against the pouring sieve and at the same time push it upwards. normal domestic waste. This product is •...
 • Page 8: Warranty And Service

  DES Ltd Units 14-15 Bilston Industrial Estate Oxford Street Bilston WV14 7EG Tel.: 0870/787-6177 Fax: 0870/787-6168 e-mail: support.uk@kompernass.com Kompernass Service Ireland Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.) Standard call rates apply. Mobile operators may vary. e-mail: support.ie@kompernass.com - 6 -...
 • Page 9 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Käyttötarkoitus Tekniset tiedot Turvaohjeet Käyttöelementit Käyttöönotto Veden keittäminen Puhdistus ja hoito Säilytys Hävittäminen Takuu ja huolto Maahantuoja Säilytä käsikirja myöhempää käyttöä varten. Jos myyt laitteen, anna käsikirja uudelle omistajalle! - 7 -...
 • Page 10: Käyttötarkoitus

  VEDENKEITIN KH 1142 • Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen. Pelkästään virran katkaiseminen ei riitä, koska laitteessa on virta niin kauan, kunnes pistoke Käyttötarkoitus irrotetaan pistorasiasta. Tulipalo- ja loukkaantumisvaaran Tämä laite on tarkoitettu veden kuumentamiseen ko- välttämiseksi: titalouksissa. Sitä ei ole tarkoitettu muiden nesteiden kanssa käytettäväksi tai ammatilliseen käyttöön.
 • Page 11: Käyttöelementit

  Käyttöelementit Veden keittäminen Nokkasihti Vaara Kansi Avauspainike Älä koskaan vie sähköistä jalustaa veden Kahva lähettyville – Hengenvaara! Virtakytkin Ohje Jalusta Virtajohto Käytä aina raikasta vettä. Älä käytä vettä, joka on seissyt vedenkeittimessä yhtä tuntia pidempään. Älä keitä jäähtynyttä vettä uudelleen. Kaada vanha Käyttöönotto vesi aina pois.
 • Page 12: Puhdistus Ja Hoito

  Loukkaantumisvaara • Jaloteräksisen astian pohjan puhdistamiseen voit Turvallisuussyistä ei kantta saa avata, kun vesi käyttää alan liikkeestä saatavaa erikoisainetta. kiehuu tai on erittäin kuumaa. On olemassa palo- Kannen irrottaminen vammojen vaara. Laitteen sisäpuolen puhdistamisen helpottamiseksi voidaan kansi irrottaa: Puhdistus ja hoito •...
 • Page 13: Säilytys

  Hävittäminen Nokkasihdin asettaminen/irrottaminen • Avaa kansi Älä missään tapauksessa heitä laitetta • Paina sisäpuolelta nokkasihtiä ja työnnä se samanaikaisesti ylöspäin. tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä • Puhdista nokkasihti kevyesti kostutetulla tuote on yhdenmukainen EU-direktiivin astiapyyhkeellä ja juoksevan veden alla. 2002/96/EC kanssa. •...
 • Page 14: Takuu Ja Huolto

  Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia. Kompernass Service Suomi Tel.: 010 30 935 80 (Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min / Matkapuhelimesta: 8,21 snt/puh + 16,90 snt/min) e-mail: support.fi@kompernass.com...
 • Page 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN Föreskriven användning Tekniska specifikationer Säkerhetsanvisningar Komponenter Förberedelser Koka vatten Rengöring och skötsel Förvaring Kassering Garanti och service Importör Spara den här anvisningen för senare frågor – och överlämna den tillsammans med apparaten om du överlåter den till någon annan person! - 13 -...
 • Page 16: Föreskriven Användning

  VATTENKOKARE • Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du använt KH 1142 apparaten färdigt. Det räcker inte med att bara stänga av, eftersom det alltid finns spänning kvar i apparaten så länge kontakten sitter i uttaget. Föreskriven användning För att undvika brand och person- skador : Den här apparaten ska användas för att koka vatten i privata hem.
 • Page 17: Komponenter

  Komponenter Koka vatten Sil till pipen Fara Lock Öppna-knapp Se till så att den elektriska sockeln aldrig kommer Handtag i beröring med vatten – det är livsfarligt! PÅ/AV-knapp Observera Sockel Kabel Använd alltid färskt vatten. Använd inte vatten som stått i vattenkokaren längre än en timme. Koka inte upp vatten som kallnat en gång till.
 • Page 18: Rengöring Och Skötsel

  Risk för personskador • För att rengöra kannan botten av rostfritt stål kan Av säkerhetsskäl bör du inte öppna locket när du använda ett lämpligt medel som kan köpas i vattnet kokar eller är mycket hett. Då finns risk för fackhandeln.
 • Page 19: Förvaring

  Kassering Demontera/Montera silen i pipen • Öppna locket Apparaten får absolut inte kastas • Tryck på silen från insidan och för den samtidigt uppåt. bland de vanliga hushållssoporna. • Rengör silen med en fuktig trasa under rinnande Denna produkt uppfyller kraven i vatten.
 • Page 20: Garanti Och Service

  Den lagstadgade garantin begränsas inte av denna garanti. Kompernass Service Sverige Tel.: 0770 93 00 35 e-mail: support.sv@kompernass.com Kompernass Service Suomi Tel.: 010 30 935 80 (Soittamisen hinta lankaliittymästä: 8,21 snt/puh + 5,9 snt/min /...
 • Page 21 Π Π ε ε ρ ρ ι ι ε ε χ χ ό ό μ μ ε ε ν ν α α Σ Σ ε ε λ λ ί ί δ δ α α Σκοπός χρήσης Τεχνικές πληροφορίες Υποδείξεις ασφαλείας Στοιχεία...
 • Page 22: Σκοπός Χρήσης

  Β Β ρ ρ α α σ σ τ τ ή ή ρ ρ α α ς ς ν ν ε ε ρ ρ ο ο ύ ύ K K H H 1 1 1 1 4 4 2 2 Σκοπός...
 • Page 23: Στοιχεία Χειρισμού

  Στοιχεία χειρισμού Βράσιμο νερού Κίνδυνος Υπόδειξη Θέση σε λειτουργία Προσοχή - 21 -...
 • Page 24: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  Προειδοποίηση Σε υπολείμματα αλάτων Κίνδυνος τραυματισμού Καθαρισμός και φροντίδα Αφαίρεση καπακιού Κίνδυνος Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, ..- 22 -...
 • Page 25: Φύλαξη

  Απόρριψη Αφαίρεση / Τοποθέτηση σήτας έκχυσης Εγγύηση και σέρβις Φύλαξη - 23 -...
 • Page 26: Εισαγωγέας

  Kompernass Service Eλλάδα e-mail: support.gr @ kompernass.com Εισαγωγέας - 24 -...
 • Page 27 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Verwendungszweck Technische Daten Sicherheitshinweise Bedienelemente Inbetriebnahme Wasser aufkochen Reinigung und Pflege Aufbewahren Entsorgen Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus. - 25 -...
 • Page 28: Verwendungszweck

  WASSERKOCHER • Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker KH 1142 aus der Steckdose. Ausschalten alleine genügt nicht, weil noch immer Netzspannung im Gerät anliegt, solange der Netzstecker in der Verwendungszweck Steckdose steckt. Um Brand- und Verletzungsgefahr Dieses Gerät ist vorgesehen zum Erhitzen von zu vermeiden: Wasser für den häuslichen Gebrauch.
 • Page 29: Bedienelemente

  Bedienelemente Wasser aufkochen Ausgießer-Sieb Gefahr Deckel Entriegelungstaste Bringen Sie niemals den elektrischen Sockel Griff die Nähe von Wasser – Lebensgefahr! EIN-/AUS-Schalter Hinweis Sockel Netzkabel Verwenden Sie immer frisches Trinkwasser. Verzeh- ren Sie kein Wasser welches schon länger als eine Stunde im Wasserkocher gestanden hat. Kochen Inbetriebnahme Sie kein erkaltetes Wasser erneut auf.
 • Page 30: Reinigung Und Pflege

  Warnung Bei Kalk-Rückständen Ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose, • Nehmen Sie vor dem Entkalken das Ausgießer- bevor Sie die Kanne vom Sockel heben. Damit Sieb heraus (siehe Kapitel “Ausgießer-Sieb ab- verhindern Sie, dass herausschwappendes Wasser nehmen/einsetzen). auf die elektrischen Anschlüsse im Sockel kommt •...
 • Page 31: Aufbewahren

  Entsorgen Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungs- einrichtung in Verbindung.
 • Page 32: Importeur

  47623 Kevelaer, Germany Tel.: +49 (0) 180 5 008107 (14 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz ggf. abweichende Preise aus den Mobilfunknetzen) Fax: +49 (0) 2832 3532 e-mail: support.de@kompernass.com Kompernaß Service Österreich Tel.: 0820 899 913 ( 0,20 EUR/Min. e-mail: support.at@kompernass.com Kompernaß...

This manual is also suitable for:

Kh 1142

Table of Contents