Download  Print this page

Husqvarna QC 520 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

821 27 45-04
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Käyttöohjeet
User manual
FLÄKT • KJØKKENVENTILATOR • LIESITUULETIN • EMHÆTTE • COOKER HOOD
QC 520, QC 620, QC 720
=
S
N
DK
F
UK
= =

Advertisement

loading

  Related Manuals for Husqvarna QC 520

  Summary of Contents for Husqvarna QC 520

 • Page 1 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet User manual FLÄKT • KJØKKENVENTILATOR • LIESITUULETIN • EMHÆTTE • COOKER HOOD QC 520, QC 620, QC 720 821 27 45-04...
 • Page 2 Fläkten är tillverkad i moduler, vilket underlättar vid service. Ventilatoren er bygget opp av moduler slik at det kun er nødvendig å bytte små detaljer ved eventuelt behov for service. Emhætten er fremstillet i moduler, så de enkelte dele kan udskiftes ved hætter evt. service. SERVICE Liesituuletin on moduulirakenteinen siten, että...
 • Page 3 = f å å É Ü ™ ä ä ë Ñ ∏ ê í É Å â å á å Ö Säkerhetsinformation ..............4 Beskrivning av köksfläkten ............5 Så här använder du din fläkt .............6 Skötsel och rengöring ..............6 Om fläkten inte fungerar ............8 Tekniska data .................8 Installation ..................9 = f å...
 • Page 4: Installation And Service

  = p ~ Ñ É í ó = á å ë í ê ì Å í á ç å ë T h e c o o k e r h o o d m a y o n l y b e u s e d i n a p r i v a t e h o u s e h o l d a n d f o r n o r m a l c o o k i n g p u r p o s e s . I t f u l f i l s i n t e r n a t i o n a l s a f e t y r e g u l a t i o n s a n d s t a n d a r d s o f q u a l i t y .
 • Page 5 a É ë Å ê á é í á ç å = ç Ñ = í Ü É = Å ç ç â É ê = Ü ç ç Ç The cooker hood Accessories Functions Template for mounting: Mounting set: •...
 • Page 6: Correct Ventilation

  r ë á å Ö = í Ü É = Å ç ç â É ê = Ü ç ç Ç Correct ventilation The control panel Important to know j ~ á å í É å ~ å Å É = ~ å Ç = Å ä É ~ å á å Ö Cleaning/changing the carbon filter Cleaning the hood...
 • Page 7 Cleaning the grease filters Cleaning the motor cover Changing the light...
 • Page 8: Before Calling For Service

  Ñ = í Ü É = Å ç ç â É ê = Ü ç ç Ç = Ç ç É ë = å ç í = Ñ ì å Å í á ç å Before calling for service Changing the cord Service and spare parts q É Å Ü å á Å ~ ä = Ç ~ í ~ Model QC 520 QC 620 QC 720 Size Height 45 mm...
 • Page 9: Electrical Connection

  f å ë í ~ ä ä ~ í á ç å Unpacking Position Electrical connection Mounting of cooker hood in a cupboard, Alt. 1 Mounting of cooker hood in a cupboard, Alt. 2 Mounting of cooker hood between cupboards...
 • Page 10: Fitting The Carbon Filter

  Mounting of cooker hood on wall Mounting the cold air valve Fitting the carbon filter U s e v e n t i n g g r i d P N C 3 9 1 4 3 3 1 0 1 ( e x t r a e q u i p m e n t ) Mounting the venting kit (see picture) E x t e n d t h e d u c t h o s e c o r r e c t l y .
 • Page 11 H u s q v a r n a H u s h å l l s p r o d u k t e r e m a i l : i n f o . d o m e s t i c @ h u s q v a r n a . s e ( w w w . h u s q v a r n a . s e ) H u s q v a r n a H v i t e v a r e r e m a i l : h u s q v a r n a @ e h n .

This manual is also suitable for:

Qc 620Qc 720Qc 520