Download  Print this page

Acer Aspire V5-452G Brugervejledning

Aspire v7- og v5-serien (14").
Hide thumbs

Advertisement

- 1
Brugervejledning til Aspire
V7- og V5-serien (14")

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer Aspire V5-452G

   Related Manuals for Acer Aspire V5-452G

   Summary of Contents for Acer Aspire V5-452G

 • Page 1 Brugervejledning til Aspire V7- og V5-serien (14")
 • Page 2 Åbn Acer-portal fra skærmen Start for at tilmelde dig for et Acer ID eller log på hvis du allerede har et Acer ID. Der er tre gode grunde til at få et Acer ID: • Få fjernadgang til din pc fra andre enheder med vores gratis app Acer-eksterne filer •...
 • Page 3: Table Of Contents

  Aktivering af Bluetooth i Windows 8.1..38 Rengøring og service........8 Tilføjelse af en Bluetooth-enhed .... 40 En præsentation af din BIOS programmet Acer notebook Boot sekvens ......... 44 Skærmvisning.......... 9 Indstille adgangskoder......44 Tastaturvisning ........10 Sikre din computer Fra venstre ...........
 • Page 4 4 - Indholdsfortegnelse Video- og lydtilslutninger Hvor er mine apps?........74 Hvad er en Microsoft ID (konto)? ....76 HDMI Hvordan tilføjer jeg favoritter til Internet Explorer? ........76 Universal Serial Bus (USB) Hvordan kontrollerer jeg for Windows opdateringer?..........76 Ofte stillede spørgsmål Hvor kan jeg få...
 • Page 5 • Oplysninger om, hvor du kan finde afbryderknappen, portene og konnektorerne • Tips og tricks om, hvordan du bruger pegefeltet og tastaturet • Oplysninger hvordan opretter sikkerhedskopieringer gendannelse • Retningslinjer for, hvordan du opretter forbindelse til et netværk med Bluetooth • Oplysninger om, hvordan du bruger Acer's medfølgende software...
 • Page 6: Start Fra Begyndelsen

  6 - Start fra begyndelsen T A R T F R A B E G Y N D E L S E N Vi vil gerne takke for, at du har valgt denne Acer-notebook til at opfylde dine mobile computerbehov.
 • Page 7: Pas Godt På Din Computer

  Start fra begyndelsen - 7 Du kan også sætte computeren i pausetilstand ved at trykke på hurtigtasten for pausetilstand, <Fn> + <F4>. Bemærk Hvis du ikke kan slukke normalt for computeren, skal du trykke på afbryderknappen og holde den nede i mindst fire sekunder. Hvis du slukker for computeren og ønsker at tænde den igen, vent i mindst to sekunder, før du tænder for den.
 • Page 8: Rengøring Og Service

  8 - Start fra begyndelsen • Den totale ampereværdi af alt det tilsluttede udstyr må ikke overstige ampereværdien for ledningen, hvis du bruger en forlængerledning. Og den totale strømværdi af alt det udstyr, der er sat til et enkelt vægstik, må ikke overstige sikringens værdi. Rengøring og service Følg denne fremgangsmåde ved rengøring af computeren: 1.
 • Page 9: En Præsentation Af Din

  N P R Æ S E N T A T I O N A F D I N C E R N O T E B O O K Når du har konfigureret computeren som vist på illustrationerne i Opsætningsguide, så lad os vise dig din nye Acer computer. Skærmvisning Ikon...
 • Page 10: Tastaturvisning

  10 - En præsentation af din Acer notebook Tastaturvisning Ikon Punkt Beskrivelse Strømindikator Angiver computerens strømstatus. Angiver status for batteri. Opladning: Lampen lyser gult, Batteriindikator når batteriet oplader. Fuldt opladet: Lyset er blåt. Til indtastning af data på computeren. Se "Brug af tastaturet" på side 15.
 • Page 11: Fra Venstre

  En præsentation af din Acer notebook - 11 Fra venstre Ikon Punkt Beskrivelse DC-in stik Forbinder til en AC-adapter. USB-port Forbinder til USB-enheder. Tænd-knap Tænder/slukker for computeren. Information om USB 3.0 • Kompatible USB 3.0-porte er blå. • Kompatibel med USB 3.0 og tidligere enheder.
 • Page 12: Information Om Usb 3.0

  12 - En præsentation af din Acer notebook # Ikon Punkt Beskrivelse USB-port Forbinder til USB-enheder. Information om USB 3.0 • Kompatible USB 3.0-porte er blå. • Kompatibel med USB 3.0 og tidligere enheder. • For at få optimal ydelse skal du bruge USB 3.0-certificerede enheder.
 • Page 13: Information Om Usb 3.0

  En præsentation af din Acer notebook - 13 # Ikon Punkt Beskrivelse Til tilslutning af Acer konverteringskablet, der gør det nemt at oprette forbindelse til et LAN, en ekstern skærm eller en ekstra Acer USB-enhed. konverteringsport Der fås forskellige kabler. Snak med...
 • Page 14: Set Fra Bunden

  14 - En præsentation af din Acer notebook Set fra bunden # Ikon Punkt Beskrivelse Lader computeren køle af. Ventilation og Du må aldrig tildække eller spærre køleblæser åbningerne. Indsæt en papirclips i hullet, og tryk i Hul til nulstilling...
 • Page 15: Brug Af Tastaturet

  Brug af tastaturet - 15 R U G A F T A S T A T U R E T Tastaturet, der har taster med fuld størrelse, indeholder et integreret numerisk tastatur og separate taster for pile, lås, Windows, funktioner og specielle tegn.
 • Page 16: Genvejstaster

  16 - Brug af tastaturet Ønsket adgang Num Lock slået til Num Lock slået fra Hold <Fn> nede, mens du skriver bogstaver på det Skriv bogstaverne på Hovedtastatur integrerede numeriske sædvanlig vis. tastatur. Genvejstaster Computeren bruger genvejstaster eller tastekombinationer til at få adgang til de fleste af computerens funktioner, f.eks.
 • Page 17: Windows-taster

  Brug af tastaturet - 17 Genvejstast Ikon Funktion Beskrivelse Aktiverer/deaktiverer <Fn> + <F11> NumLk Number Lock det integrerede numeriske tastatur. Tænder og slukker <Fn> + <F12> Scr Lk Scroll Lock for rullelås. <Fn> + < > Lysstyrke op Forøger skærmens lysstyrke. Lysstyrke <Fn>...
 • Page 18: Pegefelt

  18 - Pegefelt E G E F E L T Introduktion til pegefelt Pegefeltet kontrollerer pilen (eller 'markøren') på skærmen. Når du lader fingeren glide over pegefeltet, vil markøren følge denne bevægelse. Tryk på højre og venstre side af knappen, der sidder under pegefeltet, for at vælge eller aktivere funktioner, eller tryk på...
 • Page 19: Bevægelser På Pegefeltet

  Pegefelt - 19 Bevægelser på pegefeltet Windows 8.1 og mange programmer understøtter bevægelser på pegefeltet med en eller flere fingre. Bemærk Understøttelse af bevægelser på pegefeltet afhænger af det aktive program. Det sætter dig i stand til at kontrollere programmer med et par enkle bevægelser, f.eks.: •...
 • Page 20: Gendannelse

  "gendanne" din computer - dvs. bringe den tilbage til en tidligere tilstand. I dette afsnit beskrives de gendannelsesværktøjer, der findes på din computer. Acer giver dig adgang til Acer Recovery Management, som du kan bruge til at oprette en sikkerhedskopi til gendannelse, sikkerhedskopi...
 • Page 21 Gendannelse - 21 1. Fra Start indtaster du 'Recovery', hvorefter du klikker på Acer Recovery Management i listen over apps. 2. Klik på Opret fabriksstandardsikkerhedskopiering. Vinduet gendannelsesdrev åbnes. Sørg for, at Kopier indholdet fra gendannelsespartitionen til gendannelsesdrevet er valgt. Dette giver den mest komplette og...
 • Page 22 22 - Gendannelse 3. Sæt USB-drevet i, og klik på Næste. • Da sikkerhedskopien til gendannelse kræver mindst 16 GB lagerplads efter den er formateret, anbefales det at bruge et USB- drev med en kapacitet på 32 GB eller større. 4.
 • Page 23: Oprettelse Af En Sikkerhedskopi Til Drivere Og Programmer

  USB-lagerdrev eller en eller flere tomme, skrivbare DVD'er, hvis din computer har en DVD-brænder. 1. Fra Start indtaster du 'Recovery', hvorefter du klikker på Acer Recovery Management i listen over apps. 2. Klik på Opret drivere og programsikkerhedskopiering.
 • Page 24: Gendannelse Af Dit System

  24 - Gendannelse 3. Klik på Start for at kopiere filer. Status for sikkerhedskopieringen vises på skærmen. 4. Følg processen, indtil den er færdig: • Hvis du bruger optiske diske, vil drevet skubbe hver disk ud, når det er færdig med at brænde den. Fjern disken fra drevet, og marker den med en markering, der ikke kan slettes.
 • Page 25: Geninstallation Af Drivere Og Programmer

  Hvis geninstallerer Windows, gendannelsesoplysningerne gemmes på computeren: 1. Fra Start indtaster du 'Recovery', hvorefter du klikker på Acer Recovery Management i listen over apps. 2. Klik på Geninstaller drivere eller programmer.
 • Page 26 DVD- eller USB-drev: 1. Sæt sikkerhedskopien til drivere og programmer i diskdrevet, eller tilslut den til en ledig USB-port. • Hvis du satte en DVDi, skal du vente på, at Acer Ressourcecenter starter. • Hvis Acer Resourcecenter ikke starter automatisk, skal du trykke på...
 • Page 27: Gendannelse Til Et Tidligere Systembillede

  Gendannelse - 27 2. Se afsnittet Indhold i Acer Ressourcecenter. Billederne er kun til illustration. 3. Klik på ikonet Installer for det emne, du vil installere, og følg så instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen. Gentag dette trin for hvert emne, du vil geninstallere.
 • Page 28: Returnering Af Systemet Til Fabriksstandarden

  Gendannelse fra Windows Start Acer Recovery Management: • Fra Start indtaster du "Kontrolpanel", hvorefter du klikker på Acer Recovery Management i listen over apps. Der er to valgmuligheder: Gendan fabriksindstillinger (Nulstil min PC) eller Tilpasset gendannelse (Opdater min PC).
 • Page 29 Hvis du kan få adgang til vigtige filer på harddisken, så sikkerhedskopier dem nu. Se Gendannelse af fabriksindstillinger med Acer Recovery Management på side Tilpasset gendannelse vil forsøge at bevare dine filer (brugerdata), men geninstallerer al software og alle drivere. Software, der er installeret, efter du købte din PC, fjernes (undtagen software...
 • Page 30 30 - Gendannelse 3. Klik på Næste, og vælg derefter, hvordan du vil slette dine filer: a. Fjern blot mine filer sletter hurtigt alle filer, inden din computer gendannes, og tager ca. 30 minutter. b. Ryd drevet helt rydder drevet helt, efter at hver fil er slettet, så ingen filer kan ses efter gendannelsen.
 • Page 31: Gendannelse Fra En Sikkerhedskopiering Til Gendannelse

  Gendannelse - 31 Tilpasset gendannelse med Acer Recovery Management 1. Klik på Tilpasset gendannelse (bevar brugerdata). 2. Vinduet Opdater din pc åbnes. Billederne er kun til illustration. 3. Klik på Næste og derefter på Opdater. 4. Gendannelsesprocessen begynder ved at genstarte computeren og så...
 • Page 32 32 - Gendannelse 4. Du skal aktivere F12 Startmenu, hvis den ikke allerede er aktiveret: a. Tryk på <F2>, når du starter computeren. b. Brug venstre- eller højrepiletasterne til at vælge Hovedmenu. c. Tryk på Ned-tasten, indtil F12 Startmenu er valgt. Tryk på <F5> for at ændre denne indstilling til Aktiveret.
 • Page 33: Nulstilling Af Pc'en Fra Sikkerhedskopien Til Gendannelse

  Gendannelse - 33 c. Klik på Opdater din PC for at starte opdateringsprocessen: Opdater din PC vil forsøge at bevare dine filer (brugerdata), men geninstallerer al software og alle drivere. Software, der er installeret, siden du købte din PC, fjernes (undtagen software installeret fra Windows Store).
 • Page 34 34 - Gendannelse 6. Klik på Nulstil. 7. Når gendannelsen er gennemført, kan du begynde at bruge computeren ved at gentage processen ved den første start. Opdatering af PC'en fra sikkerhedskopien til gendannelse 1. Vinduet Opdater din pc åbnes. 2. Klik på Næste. 3.
 • Page 35: Oprette Forbindelse Til Internettet

  Oprette forbindelse til internettet - 35 P R E T T E F O R B I N D E L S E T I L I N T E R N E T T E T Bemærk Informationen i dette afsnit gælder måske ikke for din computer. Dette kapitel indeholder...
 • Page 36: Oprette Trådløs Forbindelse Til Internettet

  Windows vil registrere og vise en liste over tilgængelige netværk under opsætningen. Vælg dit netværk, og indtast adgangskoden, hvis du bliver bedt om det. Acer bærbare computere har en genvejstast til flytilstand, der tænder og slukker for netværksforbindelsen. Du kan bruge netværksstyringsmulighederne til at aktivere/deaktivere dit trådløse netværk eller administrere, hvad der bliver delt på...
 • Page 37: Oprette Forbindelse Til Et 3g-netværk

  Oprette forbindelse til internettet - 37 Oprette forbindelse til et 3G-netværk Hvis din computer har en SIM-kortlæser, kan du oprette forbindelse til internettet via et 3G-netværk (mobiltelefon). For at gøre dette skal du have et kompatibelt SIM-kort og en datakontrakt med din mobiltelefonudbyder.
 • Page 38: 38 - Brug Af En Bluetooth-forbindelse

  38 - Brug af en Bluetooth-forbindelse R U G A F EN L U E T O O T H F O R B I N D E L S E Bluetooth er en teknologi, der sætter dig i stand til at overføre data trådløst over korte afstand mellem mange forskellige typer enheder.
 • Page 39 Brug af en Bluetooth-forbindelse - 39 3. Fra skrivebordets meddelelsesområde klikker du på Bluetooth- ikonet og vælger Åbn indstillinger. 4. Marker afkrydsningsfeltet Tillad Bluetooth-enheder at finde denne computer, klik på Anvend, og klik så på OK.
 • Page 40: Tilføjelse Af En Bluetooth-enhed

  40 - Brug af en Bluetooth-forbindelse Tilføjelse af en Bluetooth-enhed Hver ny enhed skal først "parres" med computerens Bluetooth- adapter. betyder, først skal godkendes sikkerhedsårsager. Du skal kun parre én gang. Derefter vil aktivering af Bluetooth-adapteren på begge enheder oprette forbindelsen mellem dem.
 • Page 41 Brug af en Bluetooth-forbindelse - 41 Der vises en kode på computeren, som skal matche den kode, der vises på enheden. Vælg Ja. Accepter derefter parringen fra enheden. Bemærk Nogle enheder, der bruger ældre versioner af Bluetooth-teknologien, kræver at begge enheder indtaster en pinkode. I tilfælde af, at en af enhederne ikke har input (f.eks.
 • Page 42 42 - Brug af en Bluetooth-forbindelse Operationsvinduet tillader dig at spille musik og audio fra din enhed gennem din computer, sende filer til din enhed og ændre Bluetooth indstillinger.
 • Page 43 - 43 Sådan sikrer du din computer og dine data... I dette afsnit finder du: • Sådan sikrer du din computer • Indstilling af adgangskoder • Hvad du skal forberede, når du skal ud at rejse • Hvordan du får mest ud af dit batteri...
 • Page 44: Bios Programmet

  44 - BIOS programmet B I O S P R O G R A M M E T BIOS programmet er et program til hardwarekonfiguration, som er indbygget i computerens Basic Input/Ouput System (BIOS). Computeren er allerede korrekt konfigureret og optimeret, og du behøver derfor normalt ikke at køre dette hjælpeprogram.
 • Page 45: Sikre Din Computer

  Sikre din computer - 45 I K R E DIN C O MP U TE R Din computer er en værdifuld ting, du bør passe på. Lær, hvordan du beskytter og passer godt på din computer. Computeren følgende sikkerhedsfaciliteter: Hardware softwarelåse, en sikkerhedslås og adgangskoder.
 • Page 46: Indtaste Kodeord

  46 - Sikre din computer • Kodeord ved boot forhindrer din computer mod uautoriseret brug. Kombiner brugen af dette kodeord med kodeord checkpoints ved opstart og genoptagelse efter dvale (hvis tilgængelig) for maksimal sikkerhed. Vigtigt Glem ikke dit Administratorkodeord! Hvis du glemmer dit kodeord, så...
 • Page 47: Strømstyring

  Strømstyring - 47 T R Ø M S T Y R I N G Denne computer har en indbygget administrationsenhed af strøm, der overvåger systemaktiviteten. Ordet systemaktivitet brugt i denne forbindelse omfatter de aktiviteter, der involverer en eller flere af følgende enheder: tastatur, mus, harddisk, ydre enheder tilsluttet computeren og videohukommelse.
 • Page 48 48 - Strømstyring 5. Hvis du vil have adgang til Lukkeindstillinger, skal du vælge Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige. 6. Rul ned og deaktiver Aktiver Hurtig start. 7. Vælg Gem ændringer.
 • Page 49: Batteriet

  Batteriet - 49 A T T E R I E T Computeren bruger en indbygget batteripakke, som giver dig lang tids brug mellem opladningerne. Batteri - karakteristika Batteriet genoplades, så snart du forbinder computeren til AC- adapteren. Din computer understøtter opladning-under-brug, hvilket gør, at du kan oplade batteriet, mens du fortsætter med at bruge computeren.
 • Page 50: Optimering Af Batteriets Levetid

  50 - Batteriet Anvend denne konditioneringsproces for alle nye batterier, eller hvis et batteri ikke er blevet brugt i lang tid. Advarsel Udsæt ikke batteripakker for temperaturer under 0° C (32° F) eller over 45° C (113° F). Ekstreme temperaturer kan have en dårlig indflydelse på...
 • Page 51: Kontrol Af Batteriniveauet

  Batteriet - 51 Kontrol af batteriniveauet Strømtælleren indikerer det aktuelle batteriniveau. Lad markøren hvile over batteri-/strømikonet på proceslinjen for at se batteriets aktuelle opladningsniveau. Advarsel om, at batteriniveauet er lavt Under brug af batteriet skal du holde øje med strømtælleren. Vigtigt Forbind AC-adapteren så...
 • Page 52: Når Du Rejser Med Din Computer

  52 - Når du rejser med din computer Å R D U R E J S E R M E D D IN C O M P U T E R Dette afsnit indeholder tips, ideer og ting, du skal være opmærksom på, når du tager computeren med.
 • Page 53: Hvad Du Skal Have Med Til Møder

  Når du rejser med din computer - 53 Eller: Du kan sætte computeren i Slumre-tilstand ved at trykke på <Fn> + <F4> eller ved at lukke skærmen. Når du igen skal bruge computeren, åbner du skærmen og, om nødvendigt, trykker på afbryderknappen og slipper den igen. Bemærk Computeren er muligvis i enten Dvale- eller Dyb slumre-tilstand efter den har været i Slumre-tilstand et stykke tid.
 • Page 54: Hvad Du Skal Have Med

  54 - Når du rejser med din computer Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende, hvis du ikke allerede har det derhjemme: • Netadapter og netledning. • Den trykte Opsætningsguide. Særlige forhold Følg disse retningslinjer for at beskytte computeren, når du tager til og fra arbejde: •...
 • Page 55: Rejs Med Computeren

  Når du rejser med din computer - 55 Rejs med computeren Vigtigt Snak med dit luftfartselskab angående specielle krav når du rejser med lithiumbatterier. Når du transporterer den over større afstande, f.eks. fra dit eget kontor til en kunde, eller hvis du rejser lokalt. Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle have den med hjem.
 • Page 56: Tag Computeren Med

  56 - Når du rejser med din computer Tag computeren med Vigtigt Snak med dit luftfartselskab angående specielle krav når du rejser med lithiumbatterier. Når du rejser til udlandet. Klargøring af computeren Klargør computeren, ligesom hvis du skulle rejse lokalt. Hvad du skal have med Du bør medbringe følgende: •...
 • Page 57 - 57 Porte og konnektorer... I dette afsnit finder du: • Oplysninger om computerens porte og konnektorer...
 • Page 58: 58 - Acer Konverteringsport

  Acer konverteringsporten er en varemærkebeskyttet port, der giver dig mulighed for at udvide forbindelsesmulighederne for din computer med et enkelt kabel. Acer konverteringsport understøtter en eller flere af de følgende via et dedikeret kabel: En LAN-forbindelse, en ekstern skærm (VGA)-port og en ekstra USB-port.
 • Page 59: Hukommelseskortlæser

  Hukommelseskortlæser - 59 U K O M M E L S E S K O R T L Æ S E R Tilslutningsmuligheder Din computer er udstyret med en kortlæser og andre porte/stik, så du kan tilslutte eksterne enheder til computeren. Yderligere oplysninger om at slutte forskellige eksterne enheder til computeren finder du i følgende afsnit.
 • Page 60 60 - Hukommelseskortlæser SD-, SDHC- og SDXC-kort Forskellige typer SD-kort dækker forskellige kapaciteter, men bruger det samme generelle design. SD-kort kan indeholde op til 4 GB, SDHC-kort kan indeholde op til 32 GB, og SDXC-kort kan indeholde op til 2048 GB (2 TB). Din computer indeholder en SDHC- eller SDXC-kompatibel kortlæser.
 • Page 61: Video- Og Lydtilslutninger

  Video- og lydtilslutninger - 61 I D E O O G L Y D T I L S L U T N I N G E R Tilslut en skærm med en VGA- eller DVI-port (forbindelsestypen afhænger af computerens konfiguration). Det relevante kabel er normalt inkluderet med skærmen.
 • Page 62: Hdmi

  62 - HDMI H D M I HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er en højkvalitets, digital lyd/video grænseflade. HDMI giver dig mulighed for at oprette forbindelse til alle kompatible digitale lyd/video-kilder så som din computer, en top-boks, DVD-afspiller og A/V-modtager og en kompatibel digital lyd og/eller videoskærm, så...
 • Page 63: Universal Serial Bus (usb)

  Der er to USB-standarder, der aktuelt er tilgængelige på Acer computere: USB 2.0 (High-speed USB) og USB 3.0 (SuperSpeed USB). USB 2.0-porte på Acer-computere har en sort 'tunge' i porten, mens USB 3.0 har en blå 'tunge'. For at få den bedste ydeevne skal USB 3.0-enheder altid tilsluttes til USB 3.0-porte.
 • Page 64 64 - Universal Serial Bus (USB) Du kan også oplade enheder som f.eks. tabletter, smartphones eller andre enheder med en USB-port. Nogle USB 3.0-porte understøtter opladning af enheder når computeren er i Dvale-tilstand eller den er slukket. Du kan også bruge en USB-hub til at tilslutte flere enheder til en enkelt USB-port.
 • Page 65 Har du spørgsmål? I dette afsnit finder du: • Ofte stillede spørgsmål • Tips om brug af Windows 8.1 • Oplysninger om fejlfinding • Hvordan du beskytter dig selv online • Hvor du kan finde kontaktoplysninger for et Acer servicecenter...
 • Page 66: Ofte Stillede Spørgsmål

  66 - Ofte stillede spørgsmål F T E S T I L L E D E S P Ø R G S M Å L Nedenfor finder du en oversigt over problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af computeren. Lette løsninger er angivet for hver af dem.
 • Page 67 Ofte stillede spørgsmål - 67 Der høres ikke nogen lyd fra computeren. Kontroller følgende: • Volumen kan være indstillet på lydløs Se på ikonet for lydstyrke (højttaleren) på proceslinjen. Hvis det er overkrydset, skal du klikke på ikonet og fjerne markeringen ud for indstillingen Slå alt fra. •...
 • Page 68 2. Sørg for, at indstillingen D2D Recovery under Hoved er Aktiveret. 3. Afslut BIOS-programmet, ændringerne. Systemet genstarter. Bemærk For at aktivere BIOS-programmet skal du trykke på <F2>, når du ser Acer- logoet under opstart. Detaljerede oplysninger om gendannelsesprocessen, se Gendannelse af dit system på side...
 • Page 69: Anmodning Om Service

  Inden du ringer Sørg for at have følgende oplysninger klar, når du ringer til online- support hos Acer, og sørg for, at du befinder dig ved computeren. Med din hjælp kan vi reducere den tid, en samtale tager, og dermed hjælpe dig med at løse problemet mere effektivt.
 • Page 70: Tips Og Hints Til Brugen Af Windows 8.1

  O ft e st i l l e de 70 - Ofte stillede spørgsmål Tips og hints til brugen af Windows 8.1 Vi ved, at det er et nyt operativsystem, som det vil tage nogen tid at lære at bruge, så vi har oprettet nogle få punkter for at hjælpe dig med at komme i gang.
 • Page 71: Kan Jeg Boote Direkte Til Skrivebordet

  Ofte stillede spørgsmål - 71 Kan jeg boote direkte til skrivebordet? Ja, du kan blot følge disse trin: 1. Gå til skrivebordet. 2. Højreklik på proceslinjen og vælg Egenskaber fra menuen, der åbnes. 3. I fanen Navigation markerer du Gå til skrivebordet i stedet for Start når jeg logger på.
 • Page 72: Hvordan Personliggør Jeg Min Computer

  72 - Ofte stillede spørgsmål Kan jeg personliggøre Låseskærmen? Du kan personliggøre låseskærmen med et andet billede, køre et diasshow med billeder eller få den til at vise dig en hurtig status og opslag, så de passer til dine personlige behov. For at ændre baggrunden skal du flytte markøren op i øverste, højre hjørne af skærmen og klikke på...
 • Page 73 Ofte stillede spørgsmål - 73 Hvordan indstiller jeg alarmen? Din computer kan fungere som en alarmklokke. Start ved at indtaste "Alarmer" for at søge efter appen Alarmer. 1. Indstil tiden med skyderne i venstre side af skærmen. 2. Vælg AM eller PM. 3.
 • Page 74: Hvor Er Mine Apps

  74 - Ofte stillede spørgsmål Kan jeg gøre fliser større eller mindre? Højreklik hvor som helst på Start for at åbne menuen Tilpas, klik på feltet/felterne, du vil ændre størrelse på, og klik på Tilpas størrelse. Vælg en størrelse fra menuen, der åbnes. Hvordan lukker jeg en app? Flyt markøren til den øverste del af skærmen.
 • Page 75 Ofte stillede spørgsmål - 75 Hvordan installerer jeg apps? Du kan hente Windows Store-apps fra Store. Du skal bruge et Microsoft-id for at kunne købe og hente apps fra Store. Jeg kan ikke finde apps som Notesblok og Paint! Hvor er de? Flyt markøren op i øverste, højre hjørne af skærmen, klik på...
 • Page 76: Hvad Er En Microsoft Id (konto)

  76 - Ofte stillede spørgsmål Hvad er en Microsoft ID (konto)? En Microsoft konto er en e-mailadresse og et kodeord, som du bruger til at logge ind på Windows. Du kan bruge enhver e-mailadresse, men det er bedst at vælge en, som du allerede bruger til at kommunikere med venner og til at logge ind på...
 • Page 77: Hvor Kan Jeg Få Mere Information

  Ofte stillede spørgsmål - 77 Hvor kan jeg få mere information? For mere information, se venligst følgende sider • Windows 8 og 8.1 øveprogrammer: www.acer.com/windows8-tutorial • Ofte stillede spørgsmål til support: support.acer.com...
 • Page 78: Problemløsning

  F T E S T I L L E D E 78 - Ofte stillede spørgsmål Problemløsning Dette kapitel viser dig, hvordan behandler almindelige systemproblemer. Hvis der opstår et problem, bør du læse kapitlet, før du ringer til en tekniker. Løsning på mere seriøse problemer kræver åbning af computeren.
 • Page 79 Ofte stillede spørgsmål - 79 Fejlmeddelelser Afhjælpende handling Hard disk 0 udvidet Kontakt din forhandler eller et autoriseret fejltype servicve center. Kontakt din forhandler eller et autoriseret I/O paritetsfejl servicve center. Keyboard error or no Kontakt din forhandler eller et autoriseret keyboard connected servicve center.
 • Page 80: 80 - Internet- Og Onlinesikkerhed

  80 - Internet- og onlinesikkerhed N T E R N E T O G O N L I N E S I K K E R H E D De første trin på internettet Beskyttelse af computeren Det er yderst vigtigt at beskytte computeren mod virusser og angreb over internettet (se Sikkerhed på...
 • Page 81 Internet- og onlinesikkerhed - 81 Opkald Nogle computere har et telefonstik til opkalds ('modem'). Det sætter dig i stand til at oprette forbindelse til internettet med en telefonlinje. Med en opkaldsforbindelse kan du ikke bruge modemmet og telefonen samtidig på samme telefonlinje. Denne type forbindelse anbefales kun, hvis du bruger internettet i begrænset omfang, fordi tilslutningshastigheden er lav, og tilslutningstiden som regel opkræves pr.
 • Page 82: Netværksforbindelser

  82 - Internet- og onlinesikkerhed 3G (WWAN eller trådløst wide area network) En 3G-forbindelse sætter dig i stand til at bruge mobilnetværk (f.eks. dem, der bruges i mobiltelefoner) til at oprette forbindelse til internettet, når du ikke er hjemme. Stikket til SIM-kortet kan være indbygget i computeren, eller der kan kræves en ekstern enhed, f.eks.
 • Page 83 Internet- og onlinesikkerhed - 83 Hurtig installation og simplicitet Installationen af et trådløst LAN-system kan være hurtigt og let og eliminerer behovet for at trække kabler gennem vægge og lofter. Komponenter til et trådløst LAN For at opsætte dit Trådløse netværk i hjemmet skal du have følgende: Adgangspunkt (router) Adgangspunkter (routere) er to-vejssendere, der udsender data i det omgivende rum.
 • Page 84: Surf På Internettet

  Hvorfor ikke besøge vores websted på adressen www.acer.dk for at komme i gang! Acer ser det som sin opgave at yde dig vedvarende og personlig teknisk support. Se vores Support-sektion for at få hjælp, der er skræddersyet til netop dit behov.
 • Page 85: Sikkerhed

  Bemærk Acer garanterer, at din computer er 100 % fri for virus på købstidspunktet og yder ikke erstatning i forbindelse med skader, der er opstået som følge af virus.
 • Page 86 86 - Internet- og onlinesikkerhed Spyware bruges til tider af skrupelløse firmaer til at overvåge og spore de websteder, du besøger på internettet, for at fastslå dine websurfingvaner og vise indholdsbestemte popup-reklamer på din skærm. Visse former for spyware går imidlertid længere end til blot at spore og overvåge faktiske tastetryk og opsnapper adgangskoder, hvilket udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko.
 • Page 87 Internet- og onlinesikkerhed - 87 Hold din computer opdateret med de nyeste programrettelser og opdateringer En af de bedste måder at holde angribere væk fra computeren på er ved at anvende programrettelser og andre softwarerettelser, når de bliver tilgængelige. Når du opdaterer computeren med jævne mellemrum, blokerer du for angriberes forsøg på...
 • Page 88 McAfee Internet Security Suite forudinstalleret på Acer-system. omfatter gratis prøveabonnement på beskyttelsesopdateringer. Sørg aktivere det! Adgangskoder er en uomgængelig ting på internettet i dag Vi bruger dem til alt – når vi bestiller blomster, går i banken online eller logger på...
 • Page 89 Internet- og onlinesikkerhed - 89 Beskyt dine personlige oplysninger Udvis forsigtighed, når du deler personlige oplysninger, f.eks. dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse online. Når du vil benytte onlinetjenester, vil du i mange tilfælde skulle oplyse personlige data med henblik på fakturering og forsendelse af købte varer.
 • Page 90 90 - Internet- og onlinesikkerhed • Læg mærke til politikker for behandling af personlige oplysninger på websteder og i programmer. Det er vigtigt at forstå, hvordan en virksomhed evt. indsamler og bruger dine personlige oplysninger, før du deler dem med andre. •...
 • Page 91 Internet- og onlinesikkerhed - 91 Gennemse bankkonto- og kreditkortudtog regelmæssigt Indvirkningen af identitetstyveri og onlinekriminalitet kan i vidt omfang reduceres, hvis du kan opdage det, kort tid efter at dine data er blevet stjålet, eller første gang dine data forsøges anvendt. En af de letteste måder at blive opmærksom på, at noget er gået galt, er ved at gennemgå...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: