Download Table of Contents Print this page

ViewSonic VG2228WM User Manual

Viewsonic lcd display user guide
Hide thumbs Also See for VG2228WM:

Advertisement

Quick Links

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
ViewSonic
- Guía del usuario
®
- Guida dell'utente
- Guia do usuário
VG2228wm
- Användarhandbok
LCD Display
- Käyttöopas
- Podręcznik użytkownika
- Használati útmutató
- Pyководство пользователя
- Uživatelská píruka
- Kullanιcι kιlavuzu
- Gebruikshandleiding
- Οδηγός χρηστών
- Manual de utilizare
- Инструкции за употреба
- Návod na obsluhu
- Korisnički vodič
- Uputstvo za korišćenje
- Uporabniški priročnik
- Керівництво користувача
- 使用手冊(繁中)
- 使用手冊 (簡中)
- 사용자 안내서
- ユーザーガイド
‫ﺪﻠﻴﻞ ﺍﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻢ‬
-
Model No. : VS12512

Advertisement

loading

Related Manuals for ViewSonic VG2228WM

Summary of Contents for ViewSonic VG2228WM

 • Page 1 - User Guide - Guide de l’utilisateur - Bedienungsanleitung ViewSonic - Guía del usuario ® - Guida dell’utente - Guia do usuário VG2228wm - Användarhandbok LCD Display - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika - Használati útmutató - Pyководство пользователя - Uživatelská píruka - Kullanιcι kιlavuzu - Gebruikshandleiding - Οδηγός χρηστών - Manual de utilizare - Инструкции за употреба - Návod na obsluhu - Korisnički vodič...
 • Page 2 ITmanufacturers all over the world. About 50% of all displays worldwide are TCO certified. For displays with glossy bezels the user should consider the placement of the display as the bezel may cause disturbing reflections from surrounding light and bright surfaces For more information, please visit www.tcodevelopment.com ViewSonic VG2228wm...
 • Page 3: Table Of Contents

  Setarea modului sincronizare ................9 Setări blocare afişaj pe ecran (OSD) şi blocare buton de alimentare ..... 9 Reglarea imaginii ecranului ................10 Comenzile meniului principal .................12 Alte informaţii Specificaţii tehnice..................16 Remedierea problemelor ................17 Asistenţă clienţi ....................18 Curăţarea monitorului LCD ................19 Garanţie limitată ....................20 ViewSonic VG2228wm...
 • Page 4: Informaţii De Conformitate

  Semnul afişat în dreapta este conform cu Directiva 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. (DEEE) Semnul indică cerinţa de a NU se arunca echipamentul ca un deşeu obişnuit, ci de a se folosi sistemul de colectare a deşeurilor potrivit legislaţiei locale. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 5: Instrucţiuni De Siguranţă Importante

  în orice mod, cum ar fi: dacă a fost deteriorată priza sau cablul de alimentare, dacă s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte pe aparat, dacă unitatea a fost expusă la ploaie sau umezeală, sau dacă unitatea nu funcţionează normal sau a fost scăpată. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 6: Declaraţie De Conformitate Cu Directiva Rohs

  4. Plumbul ca aliaj în oţelurile cu un conţinut de greutate de până la 0,35% plumb, în aluminiul cu un conţinut de greutate de până la 0,4% plumb şi ca aliaj de cupru cu un conţinut de greutate de până la 4% plumb. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 7: Informaţii Despre Dreptul De Autor

  înregistraţi produsul pe Internet la adresa: www. viewsonic.com. CD-ROM-ul cu Expert ViewSonic vă mai oferă posibilitatea de a tipări for- mularul de înregistrare, pe care îl puteţi trimite către ViewSonic prin poştă sau pe fax. Pentru informaţia dvs.
 • Page 8: Ghid De Iniţiere

  NOTĂ: Acest CD include fişierele PDF ale Ghidului de utilizare şi fişierele INF/ICM pentru optimizarea monitorului. Fişierul INF asigură compatibilitatea cu sistemele de operare Win- dows, iar fişierul ICM (Adaptare Culoare Imagine ) asigură culori fidele pe ecran. ViewSonic recomandă să instalaţi atât fişierul INF, cât şi fişierul ICM.
 • Page 9: Instalare Rapidă

  şi introduceţi cablul video în şi a ratei de reîmprospătare, consultaţi adaptor. ghidul de utilizare a plăcii grafice. Pentru a comanda un adaptor ViewSonic ® Instalarea este completă. Bucuraţi-vă Macintosh contactaţi asistenţa clienţi de noul dvs. ViewSonic LCD display.
 • Page 10: Montarea Pe Perete (Opţional)

  Pasul 4. Ataşaţi placa de fixare kit-ul pentru montare pe perete compatibil VESA (distanţa 100 mm x 100 mm) folosind şuruburile potrivite. Pasul 5. Montaţi monitorul LCD pe perete, urmând instrucţiunile din kit-ul pentru montare pe perete. Pasul 4. 4 găuri de prindere VESA Pasul 3. 4 şuruburi care prind suportul. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 11: Pentru Ridicarea Şi Coborârea Monitorului

  Pentru ridicarea şi coborârea monitorului Puteţi ridica şi coborî cu uşurinţă panoul monitorului (carcasa) manual. Cu faţa la monitor, apucaţi ambele margini ale carcasei şi ridicaţi sau coborâţi. Panoul trebuie să se mişte cu uşurinţă. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 12: Folosirea Monitorului Lcd

  3 secunde. Cu sau fără această setare, în caz de cădere de curent, alimentarea monitorului LCD va fi în mod automat pornită când revine curentul. • Deblocare buton de alimentare: Ţineţi apăsat butonul [1] şi săgeată în jos  timp de 10 secunde. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 13: Reglarea Imaginii Ecranului

  De asemenea, o comandă rapidă pentru comutarea con- Defilează prin exiunii digitale şi analoage. opţiunile meniului şi reglează comanda afişată. Afişează Meniul principal sau iese din fereastra de comandă Măreşte volumul, şi salvează micşorează volumul reglările. şi dezactivează sunetul. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 14 în ghidul de utilizare a plăcii grafice.) • Dacă este necesar, faceţi mici reglări folosind POZIŢIE H. şi POZIŢIE V., până când imaginea ecranului este complet vizibilă. (Chenarul negru din jurul marginilor ecranului trebuie să atingă foarte puţin „zona activă” luminoasă a monitorului LCD.) ViewSonic VG2228wm...
 • Page 15: Comenzile Meniului Principal

  LCD să afişeze mai fidel culorile, aşa cum erau ele gândite iniţial. Activarea setării sRGB va dezactiva reglajele Contrastului şi Luminozităţii. 9300K-adaugă albastru imaginii ecranului pentru un alb mai rece (utilizat în majoritatea setărilor de birou cu iluminare fluorescentă). ViewSonic VG2228wm...
 • Page 16 Informaţii afişează modul sincronizare (intrare semnal video) care vine de la placa grafică în calculator, codul modelului LCD, seria şi URL-ul paginii web ViewSonic® Consultaţi ghidul de utilizare a plăcii grafice pentru instrucţiunile de modificare a rezoluţiei şi a ratei de reîmprospătare (frecvenţa verticală).
 • Page 17 Language Select (Selectare limbă) permite utilizatorului să aleagă limba folosită în meniuri şi în ecranele de comenzi. Resolution Notice (Notă rezoluţie) recomandă rezoluţia optimă. OSD Position (Poziţie afişaj pe ecran (OSD)) permite utilizatorului mutarea meniurilor afişajului pe ecran (OSD) şi a ecranelor de comenzi. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 18 Memory Recall (Retragere memorie) readuce reglarea înapoi la setările de fabrică dacă afişajul funcţionează într-un mod de sincronizare pre-setat de fabrică menţionat în Specificaţiile tehnice ale acestui manual. Excepţie: Această comandă nu afectează modificările efectuate cu comanda Selectare limbă sau setarea Blocare buton de alimentare. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 19: Alte Informaţii

  ® Atenţionare: Nu setaţi placa grafică din calculatorul dvs. peste limitele acestor rate de reîmprospătare; altfel riscaţi să deterioraţi iremediabil monitorul LCD. Calculatoarele Macintosh mai vechi de G3 necesită un adaptor ViewSonic Macintosh. Pentru a comanda un ® adaptor, contactaţi ViewSonic.
 • Page 20: Remedierea Problemelor

  în siguranţă. Contactele imperfecte sau rupte din cablul conector pot determina o conexiune improprie. • Conectaţi monitorul LCD la un alt calculator. • Dacă aveţi o placă grafică mai veche, contactaţi ViewSonic pentru un adaptor non- ®...
 • Page 21: Asistenţă Clienţi

  Asistenţă clienţi Pentru asistenţă tehnică sau service, consultaţi tabelul de mai jos sau contactaţi distribuitorul dvs. NOTĂ: Veţi avea nevoie de seria aparatului. Ţara/ Pagina web Telefon Email Regiunea www.viewsoniceurope.com/uk/ service_ro@ România www.viewsoinceurope.com Support/Calldesk.htm viewsoniceurope.com ViewSonic VG2228wm...
 • Page 22: Curăţarea Monitorului Lcd

  LCD. Unii agenţi chimici de curăţare au deteriorat ecranul şi/sau carcasa monitorului LCD. • ViewSonic nu este răspunzător de pagubele rezultate din folosirea agenţilor de curăţare pe bază de amoniac sau alcool. ViewSonic VG2228wm...
 • Page 23: Garanţie Limitată

  ® Ce acoperă garanţia: ViewSonic garantează că produsele sale sunt libere de orice defecte în ceea ce priveşte ma- terialul sau execuţia, la o folosire normală , pe durata perioadei de garanţie. Dacă un produs se dovedeşte a fi defect în ceea ce priveşte materialul sau execuţia pe durata perioadei de garanţiei, ViewSonic va proceda la repararea sau înlocuirea produsului cu unul similar, după...
 • Page 24 2. Orice alte daune, fie incidentale, rezultate sau de alt fel. 3. Orice pretenţie împotriva clientului ridicată de orice altă parte. 4. Repararea sau încercarea de reparare efectuată de o persoană neautorizată de ViewSonic. Efectul legii: Această garanţie vă acordă drepturi legale specifice, iar dvs. mai puteţi beneficia şi de alte drepturi care pot varia de la stat la stat.

This manual is also suitable for:

Vs12512