Download Print this page

Advertisement

270E4V / 270E5V / 275E4V / 275E5V
USER GUIDE
Brugsvejledning
Käyttöopas
Brukerveiledning
Bruksanvisning
Használati útmutató
Návod k použití
Používateľská príručka
Ghidul utilizatorului
Korisnički priručnik
Korisnički priručnik
Navodila za uporabo
Thank you for purchasing a Samsung Computer.
www.samsung.com
DAN
FIN
NOR
SWE
HUN
CZE
SLO
RUM
BUL
SCR
SCC
SLV
ENG

Advertisement

   Summary of Contents for Samsung ATIV Book2 275E5V

 • Page 1

  270E4V / 270E5V / 275E4V / 275E5V USER GUIDE Brugsvejledning Käyttöopas Brukerveiledning Bruksanvisning Használati útmutató Návod k použití Používateľská príručka Ghidul utilizatorului Korisnički priručnik Korisnički priručnik Navodila za uporabo Thank you for purchasing a Samsung Computer. www.samsung.com...

 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Indhold / Sisältö / Innhold / Innehåll / Tartalom / Obsah / Obsah / Cuprins / Съдържание / Sadržaj / Sadržaj / Kazalo 1. Basic Items ..................6 Grundlæggende elementer / Perustarvikkeet / Basiselementer / Basalternativ / Alaptartozékok / Základní položky / Základné položky / Componente principale / Основни елементи / Osnovni dijelovi / Osnovne stavke / Osnovne komponente 2.

 • Page 4

  For more information, please refer to a PDF manual by DVD. You need to install Adobe Reader to read the user manual. The items included in the package may vary depending on your selection of the optional items. The appearance, color and locations of the port in the pictures may differ from those of your computer. Charge the battery fully when using the computer for the first time.

 • Page 5

  Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să consultaţi manualul PDF de pe DVD. Pentru a consulta manualul de utilizare este necesar să instalaţi Adobe Reader. Articolele incluse în pachet pot varia în funcţie de articolele opţionale selectate. Aspectul, culoarea şi locaţiile portului din imagini pot să difere de cele ale computerului. Încărcaţi bateria complet la utilizarea computerului pentru prima dată.

 • Page 6: Basic Items

  Basic Items Grundlæggende elementer / Perustarvikkeet / Basiselementer / Basalternativ / Alaptartozékok / Základní položky / Základné položky / Componente principale / Основни елементи / Osnovni dijelovi / Osnovne stavke / Osnovne komponente Computer AC Adapter Computer / Tietokone / AC-strømadapter / Virtalähde / Datamaskin / Dator / Vekselstrømadapter / Nätadapter /...

 • Page 7: Overview

  Overview Oversigt / Yleiskatsaus / Oversikt / Översikt / Áttekintés / Přehled / Prehľad / Prezentare generală / Общ преглед / Pregled / Prikaz / Pregled Front View Forside / Etuosa / Sett forfra / Framsida / Elülső nézet / Pohled zepředu / Pohľad spredu / Vedere frontală...

 • Page 8: Right View

  Right View Set fra højre / Oikea puoli / Sett fra høyre / Höger sida / Jobb oldali nézet / Pohled zprava / Pohľad sprava / Vedere din dreapta / Изглед отдясно / Pogled s desne strane / Prikaz sa desne strane / Pogled z desne USB Port CD Drive (ODD) (Optional) Security Slot...

 • Page 9: Left View

  Left View Set fra venstre / Vasen puoli / Sett fra venstre / Vänster sida / Bal oldali nézet / Pohled zleva / Pohľad zľava / Vedere din stânga / Изглед отляво / Pogled s lijeve strane / Prikaz sa leve strane / Pogled z leve USB Port (Optional) Wired LAN Port...

 • Page 10: Turn On The Computer

  Turn on the computer Tænd for computeren / Käynnistä tietokone einschalten / Slå på datamaskinen din / Slå på datorn / A számítógép bekapcsolása / Zapnutí počítače / Zapnutie počítača / Pornirea computerului / Включване на компютъра / Uključivanje računala / Uključivanje računara / Vklop računalnika Connect the AC adapter Tilslutning af strømadapteren / Kytke virtalähde / Koble til vekselstrømadapteren / Anslut nätadaptern / A hálózati adapter csatlakoztatása / Připojení...

 • Page 11: Product Specifications

  Product Specifications Product Specifications The system specifications may differ depending on the derived models. For detailed system specifications, refer to the product catalogue. CPU (Optional) Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor Intel Pentium/Celeron Processor AMD Dual Core Processor Main Memory Memory type: DDR3 2 SODIMM Main Chipset (Optional) Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M Hard Disk Drive...

 • Page 12

  Tuotteen tekniset ominaisuudet Järjestelmän tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella mallista riippuen. Katso tarkemmat järjestelmätiedot tuoteluettelosta. Keskusyksikkö (valinnainen) Intel Dual-Core i3/i5/i7-suoritin Intel Pentium/Celeron-suoritin AMD Dual Core-suoritin Keskusmuisti Muistin tyyppi: DDR3 2 SODIMM Piirisarja (valinnainen) Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M Kiintolevy SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD Grafiikka (valinnainen)

 • Page 13

  Bemenet) 100-240VAC, 50~60Hz, Kimenet) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A Számítógép-besorolás 19VDC 2.1A (40W) /19VDC 3.16A (60W) ● A számítógép típusától függően elképzelhető, hogy a rendszer opcionális komponenseket nem tartalmaz, illetve eltérő komponenseket tartalmaz. ● A rendszerspecifikációt a Samsung előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

 • Page 14

  Specifikace produktu Specifikace systému se mohou lišit v závislosti na odvozených modelech. Podrobné specifikace systému získáte v katalogu produktů. Procesor (volitelné) Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor Intel Pentium/Celeron Processor AMD Dual Core Processor Hlavní paměť Typ paměti: DDR3 2 SODIMM Hlavní čipset (volitelné) Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M Pevný...

 • Page 15

  Specificaţiile produsului Specificaţiile sistemului pot fi diferite în funcţie de modelele derivate. Pentru specificaţii detaliate ale sistemului, consultaţi catalogul de produse. CPU (opţională) Procesor Intel Dual-Core i3/i5/i7 Procesor Intel Pentium/Celeron Procesor AMD Dual Core Memorie principală Tip de memorie: DDR3 2 SODIMM Chipset principal (opţională) Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M Unitate hard disk...

 • Page 16

  Specifikacije uređaja Specifikacije sustava mogu se razlikovati ovisno o izvedenim modelima. Podrobne specifikacije sustava potražite u katalogu uređaja. Centralni procesor (dodatno) Procesor Intel Dual-Core i3/i5/i7 Procesor Intel Pentium/Celeron Procesor AMD Dual Core Glavna memorija Vrsta memorije: DDR3 2 SODIMM Glavni chipset (dodatno) Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M Tvrdi disk SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD...

 • Page 17

  Specifikacije izdelka Sistemske specifikacije se lahko razlikujejo glede na modele. Za podrobnosti o sistemskih specifikacijah si oglejte katalog izdelka. Procesor (izbirno) Intel Dual-Core i3/i5/i7 Processor Intel Pentium/Celeron Processor AMD Dual Core Processor Glavni pomnilnik Vrsta pomnilnika: DDR3 2 SODIMM Glavni nabor vezij (izbirno) Intel HM70 / Intel HM75 / Intel HM77 / Intel NM70 / AMD A68M Trdi disk SSD / 7mmH SATA HDD / 9.5mmH SATA HDD...

 • Page 18: Safety Precautions

  Safety Precautions Installation Electric shock, damage, suffocation, over-heating, burns Installation: Elektrisk stød, skade, Installation: Elektrisk Inštalácia: Úraz elektrickým Instalacija: strujni udar, kvælning, overophedning, stöt, skada, kvävning, prúdom, poškodenie, oštećenje, gušenje, forbrændinger överhettning, brännskador udusenie, prehriatie, pregrijavanje, opekline popáleniny Asennus: Sähköisku, Telepítés: Áramütés, Instalarea: Electrocutare, Instalacija: strujni udar,...

 • Page 19: Power Cord

  Power cord Fire, electric shock Strømkabel: Strömsladd: Napájací kábel: Požiar, Kabel za napajanje: Brand, elektrisk stød Brand, elektrisk stöt úraz elektrickým prúdom požar, strujni udar Virtajohto: Tápkábel: Cablul de alimentare: Kabl za napajanje: Tulipalo, sähköisku Tűz vagy áramütés Incendiu, electrocutare požar, strujni udar Strømledning: Napájecí...

 • Page 20

  AC Adapter Fire, electric shock Adapter: Adapter: Adaptér: Požiar, Adapter: Brand, elektrisk stød Brand, elektrisk stöt úraz elektrickým prúdom požar, strujni udar Sovitin: Adapter: Adaptorul: Adapter: Tulipalo, sähköisku Tűz vagy áramütés Incendiu, electrocutare požar, strujni udar Adapter: Adaptér: Požár, úraz Адаптер: Adapter: Brann, elektrisk støt...

 • Page 21

  Battery Explosion, fire Batteri: Eksplosion, brand Batteri: Explosion, brand Batéria: Výbuch, požiar Baterija: eksplozija, požar Akku: Räjähdys, tulipalo Akkumulátor: Robbanás, tűz Bateria: Explozie, incendiu Baterija: eksplozija, požar Batteri: Eksplosjon, brann Baterie: Exploze, požár Батерия: Akumulatorska baterija: Експлозия, пожар Eksplozija, požar Take care when handling the battery, and if a problem occurs, do not use the battery. ●...

 • Page 22

  To prevent dangers such as fire or burns, be sure to observe the following guidelines. For more information, refer to the Safety Precautions in the in the user guide. Since this is a representative figure, all figures may differ depending on the country. • For at forhindre farer, som f.eks. ild eller brand, skal du bemærke følgende retningslinjer.

 • Page 23: Cautions Regarding Os Support

  Do not install an illegal copy or a copy that has already been installed on another PC. For the installation procedures and any issues with the operating systems or applications not supplied by Samsung Computer, contact the corresponding software company.

 • Page 24

  Ezért a vásárlóknak meg kell vásárolniuk és telepíteniük kell a Windows szoftvert. Ne telepítsen illegális, illetve olyan példányt, amelyet már feltelepítettek egy másik számítógépre. A telepítéssel, az operációs rendszerrel, illetve az olyan alkalmazásokkal kapcsolatban, amelyeket nem a Samsung biztosított a számítógéphez, forduljon az adott szoftver gyártójához.

 • Page 25

  Nu instalaţi o copie ilegală sau o copie care a fost deja instalată pe un alt PC. Pentru procedurile de instalare şi orice probleme cu sistemele de operare sau aplicaţiile care nu sunt furnizate de Samsung Computer, contactaţi firma de la care aţi achiziţionat software-ul respectiv.

 • Page 26

  Iz tog bi razloga kupci trebali nabaviti softversku licencu za Windows te instalirati softver. Nemojte instalirati nelegalnu kopiju niti kopiju koja je već instalirana na drugo računalo. Glede postupaka instalacije i bilo kakvih problema s operacijskim sustavom ili aplikacijama koje nije isporučila tvrtka Samsung Computer obratite se tvrtki koja je isporučila predmetni softver.

 • Page 27: Note For Windows Xp Installation

  Note for Windows XP Installation Note for Windows XP Installation (On Corresponding Model Only) The system performance slows down after the Windows XP installation. What can I do? To solve your problem, you can install and run the Align program provided by the HDD manufacturer. Please download and install the Align program from the HDD manufacturer’s website.

 • Page 28

  Poznámka o inštalácii systému Windows XP (Iba pre príslušný model) Otázka: Výkon systému sa po inštalácii systému Windows XP zníži. Čo mám urobiť? Odpoveď: Na vyriešenie problému nainštalujte a spustite program Align od výrobcu HDD. Prevezmite a nainštalujte program Align z webovej lokality výrobcu HDD. Notă...

 • Page 31

  BA68-09638B11 130215 BA68- 09638B11...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: