Download  Print this page

Samsung M197DF Bruksanvisning

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
M197DF-SW.fm Page 1 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM
MIKROVÅGSUGN
Bruksanvisning
M197DF
Code No. : DE68-02664P
Ugn ..................................................................................................2
Tillbehör ...........................................................................................2
Kontrollpanel....................................................................................2
Använda bruksanvisningen .............................................................3
Säkerhetsåtgärder ...........................................................................3
Installera mikrovågsugnen...............................................................5
Ställa in tiden ...................................................................................5
Om du är osäker eller har problem..................................................6
Tillagning/uppvärmning ...................................................................6
Effektnivåer......................................................................................7
Stoppa tillagningen ..........................................................................7
Justera tillagningstiden ....................................................................7
Inställningar för automatisk uppvärmning........................................8
Använda den automatiska tillagningsfunktionen .............................9
Inställningar för automatisk tillagning ..............................................9
Inställningar för automatisk upptining ............................................ 10
Använda radion.............................................................................. 11
Använda inspelningsfunktionen.....................................................11
Använda uppspelningsfunktionen.................................................. 12
Rensa inspelade meddelanden .....................................................12
Stänga av ljudsignalen .................................................................. 12
Säkerhetsspärra mikrovågsugnen................................................. 12
Guide över matlagningskärl...........................................................13
Rengöra mikrovågsugnen ............................................................. 14
Förvara och reparera mikrovågsugnen ......................................... 14
Tekniska specifikationer ................................................................15

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Samsung M197DF

 • Page 1: Table Of Contents

  M197DF-SW.fm Page 1 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM MIKROVÅGSUGN Bruksanvisning M197DF Ugn ....................2 Tillbehör ...................2 Kontrollpanel..................2 Använda bruksanvisningen .............3 Säkerhetsåtgärder ................3 Installera mikrovågsugnen...............5 Ställa in tiden ...................5 Om du är osäker eller har problem..........6 Tillagning/uppvärmning ..............6 Effektnivåer..................7 Stoppa tillagningen ................7 Justera tillagningstiden ..............7 Använda den automatiska uppvärmningsfunktionen.......8 Inställningar för automatisk uppvärmning........8...
 • Page 2: Tillbehör

  M197DF-SW.fm Page 2 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Kontrollpanel VENTILATIONSHÅL TECKENFÖNSTER DÖRRHANDTAG LAMPA KONTROLL PANEL DÖRR ROTERANDE TRÅDANTENN TALLRIK HÅL FÖR DÖRRSPÄRRAR KOPPLING SÄKERHETSPÄRRAR Tillbehör Beroende på modellen som köpts medföljer flera tillbehör som kan användas på olika sätt. 1.
 • Page 3: Använda Bruksanvisningen

  M197DF-SW.fm Page 3 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Använda bruksanvisningen Säkerhetsåtgärder Tack för att du köpt en mikrovågsugn från SAMSUNG. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR. Bruksanvisningen innehåller mycket praktisk information om LÄS NOGA OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK. matlagning med mikrovågsugnen: Kontrollera att följande säkerhetsåtgärder utförts innan mat eller •...
 • Page 4 M197DF-SW.fm Page 4 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Säkerhetsåtgärder (fortsättning) 8. Var speciellt försiktig när drycker eller barnmat värms upp. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR • Låt ALLTID maten stå i minst 20 sekunder efter det att ugnen stängts av Under matlagningen bör du titta in i ugnen då och då när mat värms upp eller tillagas i så...
 • Page 5: Installera Mikrovågsugnen

  M197DF-SW.fm Page 5 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Installera mikrovågsugnen Ställa in tiden Placera ugnen på en plan, jämn yta som är tillräckligt stark att bära Mikrovågsugnen har en inbyggd klocka. Tiden kan visas i 24- upp ugnens vikt. timmars- eller 12-timmarsformat.
 • Page 6: Om Du Är Osäker Eller Har Problem

  M197DF-SW.fm Page 6 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Om du är osäker eller har problem Tillagning/uppvärmning Om några av problemen nedan uppstår ska du utföra de föreslagna Anvisningarna nedan förklarar hur mat tillagas eller värms upp. åtgärderna. Kontrollera ALLTID inställningarna innan ugnen lämnas utan tillsyn.
 • Page 7: Effektnivåer

  M197DF-SW.fm Page 7 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Effektnivåer Stoppa tillagningen Du kan välja bland effektnivåerna nedan. Tillagningen kan stoppas när som helst om du vill kontrollera maten. 1. För att stoppa tillfälligt: Effektnivå Uteffekt Öppna dörren. MAXIMAL 1000 W Resultat : Tillagningen stoppas.
 • Page 8: Använda Den Automatiska Uppvärmningsfunktionen

  M197DF-SW.fm Page 8 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Använda den automatiska uppvärmningsfunktionen Inställningar för automatisk uppvärmning Den automatiska uppvärmningsfunktionen har fyra I tabellen som följer visas de olika programmen för automatisk förprogrammerade tillagningstider. Du behöver varken ställa in uppvärmning, mängder, vänttid och lämpliga rekommendationer. tillagningstiden eller effektnivån.
 • Page 9: Använda Den Automatiska Tillagningsfunktionen

  M197DF-SW.fm Page 9 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Använda den automatiska tillagningsfunktionen Inställningar för automatisk tillagning Den automatiska tillagningsfunktionen har tre förprogrammerade I tabellen som följer visas de 3 olika programmen för automatisk tider, du behöver varken ställa in tillagningstid eller effektnivå. tillagning, mängder, vänttid och lämpliga rekommendationer.
 • Page 10: Använda Den Automatiska Upptiningsfunktionen

  M197DF-SW.fm Page 10 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Använda den automatiska upptiningsfunktionen Inställningar för automatisk upptining Med den automatiska upptiningsfunktionen kan du tina kött, fågel, I tabellen som följer visas de olika programmen för automatisk fisk och bröd/kakor. Upptiningstid och effektnivå ställs in automatiskt. upptining, mängder, vänttid och lämpliga rekommendationer.
 • Page 11: Använda Radion

  M197DF-SW.fm Page 11 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Använda radion Använda inspelningsfunktionen När elsladden ansluts, initieras apparaten till MWO-läge. "MWO" Du kan lämna ett kort meddelande till andra familjemedlemmar med visas i teckenfönstret. denna funktion. Om det finns ett inspelat meddelande, visas ikonen "Play" i Om du vill lämna ett meddelande: teckenfönstret.
 • Page 12: Använda Uppspelningsfunktionen

  M197DF-SW.fm Page 12 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Använda uppspelningsfunktionen Stänga av ljudsignalen Du kan lyssna på ett inspelat meddelande. Du kan stänga av ljudsignalen. Om du vill lyssna på ett inspelat meddelande: 1. Tryck på knapparna samtidigt. Resultat : ◆...
 • Page 13: Guide Över Matlagningskärl

  M197DF-SW.fm Page 13 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Guide över matlagningskärl För att laga mat i mikrovågsugnen måste mikrovågorna kunna tränga Metall igenom maten utan att reflekteras eller absorberas av kärlet som ✗ • Tallrikar Kan orsaka ljusbågsbildning eller brand. ✗...
 • Page 14: Rengöra Mikrovågsugnen

  M197DF-SW.fm Page 14 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Rengöra mikrovågsugnen Förvara och reparera mikrovågsugnen Följande delar på mikrovågsugnen ska rengöras regelbundet för att Några få enkla försiktighetsåtgärder bör följas när mikrovågsugnen förhindra att fett och matrester samlas: förvaras eller lämnas in för service. •...
 • Page 15: Tekniska Specifikationer

  M197DF-SW.fm Page 15 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM Tekniska specifikationer Anmärkning SAMSUNG strävar alltid efter att förbättra sina produkter. Både specifikationerna och bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Modell M197DF Strömförsörjning 230 V ~ 50 Hz Strömförbrukning Mikrovågsugn 1 400 W...
 • Page 16 M197DF-SW.fm Page 16 Thursday, October 28, 2004 1:54 PM...
 • Page 17 M197DF-NO.fm Page 1 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM MIKROBØLGEOVN Brukerveiledning M197DF Ovn ....................2 Tilbehør....................2 Kontrollpanel..................2 Bruke denne veiledningen ...............3 Sikkerhetstiltak.................3 Installere mikrobølgeovnen .............5 Stille inn klokken ................5 Slik gjør du hvis du er i tvil eller har et problem.......6 Koking/oppvarming ................6 Effektnivåer..................7 Stanse kokingen ................7...
 • Page 18: Tilbehør

  M197DF-NO.fm Page 2 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Kontrollpanel VENTILASJONSHULL SKJERM DØRHÅNDTAK KONTROLL PANEL DØR TRÅDANTENNE ROTERENDE FAT LÅSEHAKER HULL FOR KOBLING SIKKERHETSSPERRER Tilbehør Avhengig av hvilken modell du har kjøpt, følger det med diverse tilbehør som kan brukes på mange forskjellige måter. 1.
 • Page 19: Bruke Denne Veiledningen

  M197DF-NO.fm Page 3 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Bruke denne veiledningen Sikkerhetstiltak Du har nettopp kjøpt en SAMSUNG-mikrobølgeovn. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. I brukerveiledningen finner du mye verdifull informasjon om LES NØYE OG TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG REFERANSE. matlaging i mikrobølgeovnen: Før du tilbereder mat eller drikke i mikrobølgeovnen, må...
 • Page 20 M197DF-NO.fm Page 4 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Sikkerhetstiltak (forts.) 8. Vær særlig forsiktig når du varmer opp væske og babymat. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER • La ALLTID maten hvile minst 20 sekunder etter at ovnen er slått av, slik at Når du tilbereder mat, bør du se inn i ovnen med jevne mellomrom mens maten temperaturen kan jevne seg ut.
 • Page 21: Installere Mikrobølgeovnen

  M197DF-NO.fm Page 5 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Installere mikrobølgeovnen Stille inn klokken Plasser ovnen på en flat, jevn overflate som er sterk nok til å tåle Mikrobølgeovnen har en innebygd klokke. Tiden kan vises med enten vekten av ovnen. 12- eller 24-timers klokke.
 • Page 22: Slik Gjør Du Hvis Du Er I Tvil Eller Har Et Problem

  M197DF-NO.fm Page 6 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Slik gjør du hvis du er i tvil eller har et problem Koking/oppvarming Hvis du opplever noen av problemene nedenfor, kan du forsøke den Følgende fremgangsmåte forklarer hvordan du koker eller varmer opp foreslåtte løsningen.
 • Page 23: Effektnivåer

  M197DF-NO.fm Page 7 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Effektnivåer Stanse kokingen Du kan velge mellom effektnivåene nedenfor. Du kan når som helst stanse kokingen for å kontrollere maten. 1. Slik stopper du midlertidig: Effektnivå Resultat Åpne døren. FULL (Fullt) 1000 W Resultat: Kokingen stopper.
 • Page 24: Bruke Funksjonen For Automatisk Oppvarming

  M197DF-NO.fm Page 8 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Bruke funksjonen for automatisk oppvarming Innstillinger for automatisk oppvarming Funksjonen for automatisk oppvarming har fire Følgende tabell viser de ulike programmene for automatisk forhåndsprogrammerte koketider. Du behøver ikke stille inn verken oppvarming, mengder, hviletid og relevante anbefalinger.
 • Page 25: Bruke Funksjonen For Automatisk Koking

  M197DF-NO.fm Page 9 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Bruke funksjonen for automatisk koking Innstillinger for automatisk koking Funksjonen for automatisk koking har tre forhåndsprogrammerte Følgende tabell viser tre ulike programmer for automatisk koking, tidsinnstillinger. Du behøver ikke stille inn verken koketiden eller med mengder, hviletid og relevante anbefalinger.
 • Page 26: Bruke Funksjonen For Automatisk Tining

  M197DF-NO.fm Page 10 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Bruke funksjonen for automatisk tining Innstillinger for automatisk tining Med den automatiske tinefunksjonen kan du tine kjøtt, fjærfe, fisk og Følgende tabell viser de ulike programmene for automatisk tining, brød/kaker. Tinetiden og effektnivået blir stilt inn automatisk. mengder, hviletid og relevante anbefalinger.
 • Page 27: Bruke Radiofunksjonen

  M197DF-NO.fm Page 11 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Bruke radiofunksjonen Bruke funksjonen for innspilling av talemelding Når du setter inn kontakten, starter enheten i mikrobølgeovnsmodus. Du kan bruke denne funksjonen til å legge igjen korte meldinger til MWO og vises på...
 • Page 28: Bruke Funksjonen For Avpilling Av Talemeldinger

  M197DF-NO.fm Page 12 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Bruke funksjonen for avpilling av talemeldinger Slå av pipingen Du kan lytte til en innspilt melding. Du kan slå av pipingen når du vil. Slik lytter du til en innspilt melding: 1.
 • Page 29: Veiledning For Kokekar

  M197DF-NO.fm Page 13 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Veiledning for kokekar Hvis du vil tilberede mat i mikrobølgeovnen, må mikrobølgene kunne Metall penetrere maten, uten å bli reflektert eller absorbert av kokekaret som ✗ • Kan føre til gnister eller brann. ✗...
 • Page 30: Rengjøre Mikrobølgeovnen

  M197DF-NO.fm Page 14 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Rengjøre mikrobølgeovnen Oppbevare og reparere mikrobølgeovnen Følgende deler av mikrobølgeovnen bør rengjøres regelmessig for å Det bør tas noen enkle forholdsregler ved oppbevaring eller reparasjon av mikrobølgeovnen. forhindre at det samler seg fett og matpartikler: •...
 • Page 31: Tekniske Spesifikasjoner

  M197DF-NO.fm Page 15 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM Tekniske spesifikasjoner Notater SAMSUNG ønsker hele tiden å forbedre sine produkter. Både designspesifikasjoner og disse brukerinstruksjonene kan derfor endres uten varsel. Modell M197DF Strømkilde 230V - 50 Hz Strømforbruk Mikrobølgeovn 1400 W...
 • Page 32 M197DF-NO.fm Page 16 Thursday, October 28, 2004 1:53 PM...
 • Page 33 M197DF-FI.fm Page 1 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM MIKROAALTOUUNI Käyttöohje M197DF Uuni ....................2 Lisävarusteet ...................2 Ohjauspaneeli..................2 Ohjekirjan käyttäminen ..............3 Turvaohjeita ..................3 Mikroaaltouunin asentaminen............5 Ajan asettaminen ................5 Ongelmatilanteet................6 Ruoan valmistaminen/uudelleenlämmittäminen......6 Tehotasot..................7 Kypsennyksen keskeyttäminen ............7 Kypsennysajan asettaminen............7 Automaattisen uudelleenlämmitystoiminnon käyttäminen ....8 Automaattisen uudelleenlämmityksen asetukset ......8 Automaattisen kypsennystoiminnon käyttäminen ......9 Automaattisen kypsennyksen asetus ..........9...
 • Page 34: Lisävarusteet

  M197DF-FI.fm Page 2 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Uuni Ohjauspaneeli TUULETUSAUKOT NÄYTTÖ OVEN AVAUSKAHVA VALO OHJAUSTAULU LANKA-ANTENNI PYÖRIVÄ ALUSTA TURVALUKITUSAUKOT OVEN SALVAT KYTKIN Lisävarusteet Ostamasi mikroaaltouunin mallista riippuen saat mukana lisälaitteita, joita voit käyttää monella tavalla. 1. Kytkin, valmiiksi asennettu uunin pohjassa olevan moottoriakselin päälle.
 • Page 35: Ohjekirjan Käyttäminen

  M197DF-FI.fm Page 3 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Ohjekirjan käyttäminen Turvaohjeita Olet ostanut SAMSUNG-mikroaaltouunin. Käyttöohjeet sisältävät paljon TÄRKEÄT TURVAOHJEET. arvokasta tietoa ruoanvalmistuksesta mikroaaltouunissa. LUE OHJEET HUOLELLISESTI LÄPI JA SÄILYTÄ NE. • Turvallisuutta koskevia huomautuksia Ennen kuin valmistat ruokaa tai nesteitä mikroaaltouunissasi, tarkista, •...
 • Page 36 M197DF-FI.fm Page 4 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Turvaohjeet (jatkoa) 8. Ole erityisen varovainen lämmittäessäsi nesteitä ja vauvanruokia. TÄRKEÄT TURVAOHJEET • Anna AINA lämmön tasaantua vähintään 20 sekuntia sen jälkeen, kun Kun lämmität tai valmistat ruokaa muovisissa, paperisissa tai muista palavista uuni on lopettanut toiminnan.
 • Page 37: Mikroaaltouunin Asentaminen

  M197DF-FI.fm Page 5 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Mikroaaltouunin asentaminen Ajan asettaminen Aseta uuni tasaiselle pinnalle, joka kestää turvallisesti uunin painon. Mikroaaltouunissa on sisäänrakennettu kello. Ajaksi voidaan asettaa joko 24-tuntinen tai 12-tuntinen näyttö. Kellonaika on asetettava: • kun asennat mikroaaltouunin ensimmäistä kertaa 1.
 • Page 38: Ongelmatilanteet

  +30s-painiketta kerran jokaista 30 lämmityssekuntia Ratkaise ongelma irrottamalla pistoke seinästä ja kytkemällä se takaisin. kohden. Uuni käynnistyy välittömästi. ✉ Aseta kellonaika uudelleen. Voit muuttaa tehotasoa ruoanvalmistuksen aikana painamalla ✉ Mikäli ylläolevat ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä painiketta. paikalliseen jälleenmyyjään tai SAMSUNG-palveluun.
 • Page 39: Tehotasot

  M197DF-FI.fm Page 7 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Tehotasot Kypsennyksen keskeyttäminen Voit valita alla olevista tehotasoista sopivan. Voit pysäyttää kypsentämisen milloin tahansa ja tarkistaa ruuan tilan. 1. Keskeytä väliaikaisesti Tehotasot Lähtö Avaa luukku. TÄYSI 1000 W Tulos : Kypsennys keskeytyy. Voit jatkaa kypsentämistä...
 • Page 40: Automaattisen Uudelleenlämmitystoiminnon Käyttäminen

  M197DF-FI.fm Page 8 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Automaattisen uudelleenlämmitystoiminnon Automaattisen uudelleenlämmityksen asetukset käyttäminen Seuraavassa taulukossa on esitetty erilaiset automaattisen uudelleenlämmityksen ohjelmat, määrät, seisonta-ajat ja suositukset. Automaattisessa uudelleenlämmitystoiminnossa on neljä esiohjelmoitua kypsennysaikaa. Sinun ei tarvitse asettaa itse ruoanvalmistusaikoja tai Koodi / Annosk- Seisonta-...
 • Page 41: Automaattisen Kypsennystoiminnon Käyttäminen

  M197DF-FI.fm Page 9 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Automaattisen kypsennystoiminnon käyttäminen Automaattisen kypsennyksen asetus Automaattisessa kypsennystoiminnossa on kolme esiohjelmoitua Seuraavassa taulukossa on esitetty 3 eri automaattisen kypsennyksen kypsennysaikaa. Kun käytät tätä toimintoa, sinun ei tarvitse asettaa ohjelmaa, määrät, seisonta-ajat ja suositukset. kypsennysaikaa tai tehotasoa.
 • Page 42: Automaattisen Sulatustoiminnon Käyttäminen

  M197DF-FI.fm Page 10 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Automaattisen sulatustoiminnon käyttäminen Automaattisen sulatuksen asetukset Automaattisella sulatustoiminnolla voit sulattaa lihaa, kanaa, kalaa ja Seuraavassa taulukossa on esitetty erilaiset automaattisen sulatuksen leipää/kakkuja. Uuni säätää sulatusajan ja tehotason automaattisesti. ohjelmat, määrät, seisonta-ajat ja suositukset. ✉...
 • Page 43: Radiotoiminnon Käyttäminen

  M197DF-FI.fm Page 11 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Radiotoiminnon käyttäminen Äänentallennustoiminnon käyttäminen Kun kytket virtajohdon, laite alustetaan MWO-tilassa. "MWO" ja Tällä toiminnolla voit jättää muille perheenjäsenille lyhyen viestin. näkyvät näytössä. Viestin jättäminen Jos laitteessa on nauhoitettu viesti, "Play"-kuvake tulee näyttöön. Paina Voice Rec -painiketta.
 • Page 44: Äänentoistotoiminnon Käyttäminen

  M197DF-FI.fm Page 12 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Äänentoistotoiminnon käyttäminen Äänimerkin kytkeminen pois päältä Voit kuunnella nauhoitetun viestin. Voit poistaa merkkiäänen käytöstä milloin tahansa. Nauhoitetun viestin kuuntelu 1. Paina - ja -painikkeita samaan aikaan. Tulos : ◆ Näytölle tulevat seuraavat merkit: Paina Voice Play-painiketta.
 • Page 45: Mikroastiaohje

  M197DF-FI.fm Page 13 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Mikroastiaohje Jotta ruoat kypsyisivät mikroaaltouunissa, mikroaaltojen on pystyttävä Metalli läpäisemään ruoka ilman, että ne heijastuvat astiasta tai imeytyvät siihen. ✗ • Astiat Voivat aiheuttaa valokaaria tai ✗ • Pakastepussien tulipalon. Valitse siksi mikroastiat huolellisesti. Jos astia on merkitty muovisulkimet mikroaaltouunin kestäväksi, ei ole syytä...
 • Page 46: Mikroaaltouunin Puhdistaminen

  M197DF-FI.fm Page 14 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Mikroaaltouunin puhdistaminen Mikroaaltouunin säilyttäminen ja korjaaminen Seuraavat mikroaaltouunin osat pitää puhdistaa säännöllisesti, jotta rasva Ota huomioon seuraavat turvaohjeet mikroaaltouunisi säilytyksessä ja ja ruoanmurut eivät pinty uunin pintoihin. huollossa. • Sisä- ja ulkopinnat Uunia ei saa käyttää, jos sen ovi tai oven tiivisteet ovat vaurioituneet.
 • Page 47: Tekniset Tiedot

  M197DF-FI.fm Page 15 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM Tekniset tiedot Huomautus SAMSUNG haluaa kehittää tuotteitaan jatkuvasti. Sekä uunin tekniset tiedot että nämä käyttöohjeet voivat täten muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Malli M197DF Virtalähde 230V ~ 50 Hz Virrankulutus Mikroaaltouuni 1400 W...
 • Page 48 M197DF-FI.fm Page 16 Thursday, October 28, 2004 1:52 PM...
 • Page 49 M197DF-DA.fm Page 1 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM MIKROBØLGEOVN Brugsvejledning M197DF Ovn ....................2 Tilbehør....................2 Kontrolpanel..................2 Anvendelse af denne brugsvejledning ..........3 Sikkerhedsforanstaltninger ..............3 Installation af din mikrobølgeovn .............5 Indstilling af tid .................5 Hvad kan du gøre, hvis du er i tvivl eller har et problem ....6 Tilberedning/opvarmning ..............6 Effektniveauer..................7 Standsning af tilberedningen ............7...
 • Page 50: Tilbehør

  M197DF-DA.fm Page 2 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Kontrolpanel VENTILATIONSHULLER DISPLAY LÅGEHÅNDTAG KONTROL PANEL LÅGE TRÅDANTENNE DREJESKIVE SIKKERHEDSLÅSHULLER LÅGESTIFTER KOBLER Tilbehør Afhængigt af hvilken model du har købt, følger der tilbehør med, der kan anvendes på forskellige måder. 1. Kobler, allerede placeret over motorakslen i bunden af ovnen.
 • Page 51: Anvendelse Af Denne Brugsvejledning

  M197DF-DA.fm Page 3 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Anvendelse af denne brugsvejledning Sikkerhedsforanstaltninger Du har lige købt en SAMSUNG-mikrobølgeovn. Din brugsvejledning VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER. indeholder mange gode oplysninger om tilberedning med din LÆS GRUNDIGT OG GEM TIL FREMTIDIG REFERENCE. mikrobølgeovn: Før du tilbereder mad, fast eller flydende, i din mikrobølgeovn, skal du...
 • Page 52 M197DF-DA.fm Page 4 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Sikkerhedsforanstaltninger (fortsat) 7. For at minimere risikoen for brand i ovnrummet: VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER • Opbevar ikke brændbare materialer i ovnen Under tilberedning bør du jævnligt kigge ind i ovnen, hvis du er ved at opvarme •...
 • Page 53: Installation Af Din Mikrobølgeovn

  M197DF-DA.fm Page 5 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Installation af din mikrobølgeovn Indstilling af tid Placer ovnen på en flad, plan overflade, der er stærk nok til sikkert at Din mikrobølgeovn har et indbygget ur. Tiden kan vises med enten 24 kunne bære vægten af ovnen.
 • Page 54: Hvad Kan Du Gøre, Hvis Du Er I Tvivl Eller Har Et Problem

  M197DF-DA.fm Page 6 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Hvad kan du gøre, hvis du er i tvivl eller har et Tilberedning/opvarmning problem Følgende procedure forklarer hvordan mad tilberedes eller opvarmes. Hvis du oplever nogen af nedenstående problemer, skal du prøve den Kontroller ALTID dine tilberedningsindstillinger før du forlader ovnen.
 • Page 55: Effektniveauer

  M197DF-DA.fm Page 7 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Effektniveauer Standsning af tilberedningen Du kan vælge følgende effektniveauer. Du kan når som helst afbryde tilberedningen for at kontrollere maden. 1. Sådan standses midlertidigt: Effektniveau Output Åbn lågen. FULD 1000 W Resultat: Tilberedningen standser.
 • Page 56: Anvendelse Af Funktionen Automatisk Opvarmning

  M197DF-DA.fm Page 8 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Anvendelse af funktionen automatisk Indstillinger for automatisk opvarmning opvarmning Følgende tabel giver de forskellige automatiske opvarmningsprogrammer, mængder, hensætningstider og behørige anbefalinger. Funktionerne til automatisk opvarmning har fire forprogrammerede tilberedningstider. Du behøver ikke indstille hverken tilberedningstid eller Kode/mad Portionss- Hensæt-...
 • Page 57: Anvendelse Af Funktionen Automatisk Opvarmning

  M197DF-DA.fm Page 9 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Anvendelse af funktionen automatisk Indstillinger for automatisk tilberedning opvarmning Følgende tabel viser 3 forskellige automatiske tilberedningsprogrammer, mængder, hensætningstider og behørige anbefalinger. Funktionen automatisk opvarmning har tre forudprogrammerede tilberedningstider, så du hverken behøver angive tilberedningstid eller effektniveau.
 • Page 58: Anvendelse Af Funktionerne Til Automatisk Lynoptøning

  M197DF-DA.fm Page 10 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Anvendelse af funktionerne til automatisk Indstillinger til automatisk lynoptøning lynoptøning Følgende tabel giver de forskellige automatiske lynoptøningsprogrammer, mængder, hensætningstider og behørige anbefalinger. Med den automatiske lynoptøningsfunktion kan du optø kød, fjerkræ, fisk og brød/kage.
 • Page 59: Anvendelse Af Funktionen Radio

  M197DF-DA.fm Page 11 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Anvendelse af funktionen Radio Anvendelse af funktionen Voice Recorder Når du tilslutter strømkablet, starter enheden i MWO-tilstand. "MWO" og Du kan optage en kort besked til din familie med denne funktion. vises på...
 • Page 60: Anvendelse Af Funktionen Voice Play

  M197DF-DA.fm Page 12 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Anvendelse af funktionen Voice Play Slukning af bipperen Du kan lytte til en optaget besked. Du kan slukke for bipperen, når du ønsker det. Sådan lyttes til en optaget besked: 1. Tryk på knapperne samtidig.
 • Page 61: Vejledning I Tilberedningsgrej

  M197DF-DA.fm Page 13 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Vejledning i tilberedningsgrej For at kunne tilberede mad i mikrobølgeovnen skal mikrobølgerne kunne Glasgenstande trænge ind i maden uden at blive kastet tilbage eller opsuget af den ✓ • Ovn-til-bord- Kan anvendes medmindre de er benyttede tallerken.
 • Page 62: Rengøring Af Din Mikrobølgeovn

  M197DF-DA.fm Page 14 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Rengøring af din mikrobølgeovn Opbevaring og reparation af din mikrobølgeovn Følgende dele i din mikrobølgeovn skal rengøres jævnligt for at forhindre Ved opbevaring eller service på din mikrobølgeovn er der et par simple ophobning af fedt og madrester: forholdsregler du skal huske.
 • Page 63: Tekniske Specifikationer

  M197DF-DA.fm Page 15 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM Tekniske specifikationer Bemærk SAMSUNG arbejder konstant på at forbedre sine produkter. Designspecifikationer og disse brugeranvisninger kan ændres uden varsel. Model M197DF Strømkilde 230V ~ 50 Hz Strømforbrug Mikrobølge 1400 W Udgangseffekt...
 • Page 64 M197DF-DA.fm Page 16 Thursday, October 28, 2004 1:51 PM...