Download  Print this page

Samsung M1732N-Y Gebruikershandleiding

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

MAGNETRONOVEN
Gebruikershandleiding
M1732N
Code No.: DE68-01868A
Oven..........................................................................................2
Accessoires ...............................................................................2
Bedieningspaneel......................................................................2
Indeling van deze handleiding...................................................3
Denk aan uw veiligheid .............................................................3
Magnetronoven installeren........................................................5
Klok instellen .............................................................................5
Suggesties voor het oplossen van problemen ..........................6
Koken/opwarmen ......................................................................6
Vermogen..................................................................................7
Bereiding stoppen .....................................................................7
Bereidingstijd aanpassen ..........................................................7
Functie voor opwarmen.............................................................8
Instellingen voor opwarmen ......................................................8
Automatisch ontdooien..............................................................9
Instellingen voor automatisch ontdooien...................................9
Meer bereidingsfasen..............................................................10
Geschikt kookgerei..................................................................11
Magnetronoven schoonmaken................................................12
Technische gegevens .............................................................12

Advertisement

Chapters

loading

  Summary of Contents for Samsung M1732N-Y

 • Page 1: Table Of Contents

  MAGNETRONOVEN Gebruikershandleiding M1732N Oven..................2 Accessoires ................2 Bedieningspaneel..............2 Indeling van deze handleiding...........3 Denk aan uw veiligheid .............3 Magnetronoven installeren............5 Klok instellen ................5 Suggesties voor het oplossen van problemen ......6 Koken/opwarmen ..............6 Vermogen..................7 Bereiding stoppen ..............7 Bereidingstijd aanpassen ............7 Functie voor opwarmen.............8 Instellingen voor opwarmen ............8 Automatisch ontdooien..............9 Instellingen voor automatisch ontdooien........9...
 • Page 2: Oven

  Oven Bedieningspaneel VENTILATIEOPENING DISPLAY LAMP BEDIENINGS- DEUR PANEEL KNOP OM DEUR TE OPENEN LOOPRING PLATEAU DEUR- OPENINGEN KOPPELSTUK VERGRENDELING DEURVERGRENDELING Accessoires Afhankelijk van het door u aangeschafte model zijn bij uw magnetronoven een aantal veelzijdige toebehoren geleverd. 1. Koppelstuk, dat correct op de motoras onder in de magnetronoven moet worden gezet.
 • Page 3: Indeling Van Deze Handleiding

  Indeling van deze handleiding Denk aan uw veiligheid Met deze SAMSUNG magnetronoven hebt u een verstandige keuze Belangrijke veiligheidsinstructies gedaan. Deze handleiding geeft u veel nuttige informatie voor het Zorgvuldig doorlezen en bewaren. bereiden van maaltijden met uw magnetronoven: Houd u bij het verhitten van voedsel of dranken in uw magnetronoven •...
 • Page 4 Denk aan uw veiligheid (vervolg) 8. De volgende maatregelen verkleinen het gevaar van brand in de oven: • Leg nooit ontvlambare materialen in de magnetronoven. 13. Tijdens het gebruik kunnen “klikgeluiden” optreden, vooral bij ontdooien. • Verwijder sluitklemmetjes van papieren of plastic verpakkingen. Reden: Dit is een gevolg van het schakelen van het uitgangsvermogen.
 • Page 5: Magnetronoven Installeren

  Magnetronoven installeren Klok instellen Zet de oven op een egaal en waterpas werkvlak dat sterk genoeg is om Uw magnetronoven heeft een ingebouwde klok, die de tijd in een 12- of zijn gewicht te dragen. 24-uurs notatie kan aangeven. U moet deze klok instellen: •...
 • Page 6: Suggesties Voor Het Oplossen Van Problemen

  U lost dit probleem op door de netkabel uit het stopcontact te trekken en weer aan te sluiten. Stel daarna de tijd opnieuw Als de bovenstaande suggesties het probleem niet verhelpen, neem dan contact met uw leverancier of met de technische dienst van SAMSUNG.
 • Page 7: Vermogen

  Vermogen Bereiding stoppen U hebt de keuze uit de hieronder aangegeven vermogens. U kunt de bereiding op elk moment onderbreken om te controleren of het voedsel gaar is. Niveau Vermogen 1. Om te onderbreken, open de deur. HOOG 800 W Resultaat: Programma stopt.
 • Page 8: Functie Voor Opwarmen

  Functie voor opwarmen Instellingen voor opwarmen Uw oven kan voor een aantal gerechten de bereidingstijd automatisch De volgende tabel geeft de verschillende opwarmprogramma’s, instellen. Bovendien hoeft u ook niet op e drukken. U kunt het hoeveelheden, nawarmtijden en aanbevelingen. aantal maaltijden opgeven door de betreffende opwarmtoets het corresponderende aantal keren in te drukken.
 • Page 9: Automatisch Ontdooien

  Automatisch ontdooien Instellingen voor automatisch ontdooien Uw magnetronoven kan automatisch voedsel als vlees, gevogelte of vis Verwijder voor het ontdooien alle verpakkingsmaterialen. ontdooien. Leg het bevroren product op het draaiplateau. De ontdooitijd en het vermogen worden automatisch ingesteld. Keer het gerecht wanneer de oven een waarschuwingssignaal geeft. U hoeft alleen het gewicht en het programma op te geven.
 • Page 10: Meer Bereidingsfasen

  Meer bereidingsfasen Uw magnetronoven kan worden geprogrammeerd voor het uitvoeren 7. Druk op van maximaal drie bereidingsfasen. Resultaat: De drie fasen [ontdooien en verwarmen (I, II)] worden na elkaar gekozen. Afhankelijk van de Voorbeeld: U wilt een gerecht ontdooien en bereiden zonder zelf elke gekozen ontdooifunctie geeft de oven op de fase op te starten.
 • Page 11: Geschikt Kookgerei

  Geschikt kookgerei De microgolven van de magnetron moeten in het gerecht kunnen Metaal doordringen zonder dat zij door het serviesgoed of wat anders worden Kunnen vonken of brand veroorzaken. • Schotels of borden weerkaatst of geabsorbeerd. • Sluitingen voor diepvriesverpakki- Daarom moet vooral serviesgoed zorgvuldig worden gekozen.
 • Page 12: Magnetronoven Schoonmaken

  Magnetronoven schoonmaken Technische gegevens De volgende onderdelen van uw magnetronoven moeten regelmatig SAMSUNG streeft continu naar produktverbetering. Zowel de worden gereinigd om te voorkomen dat vet- en etensresten gaan technische gegevens als de inhoud van deze handleiding kan daarom vastkoeken: zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Page 13 FOUR À MICRO-ONDES Mode d’emploi M1732N Four ...................2 Accessoires ................2 Panneau de commande ............2 Utilisez ce mode d’emploi ............3 Précautions d’emploi..............3 Installez votre four à micro-ondes ..........5 Réglez l’horloge.................5 Problèmes et solutions..............6 Cuisez et réchauffez un plat par micro-ondes ......6 Niveaux de puissance ...............7 Arrêtez la cuisson..............7 Ajustez le temps de cuisson............7...
 • Page 14: Four

  Four Panneau de commande ORIFICES DE AFFICHEUR VENTILATION PANNEAU DE ÉCLAIRAGE PORTE COMMANDE BOUTON ANNEAU DE D’OUVERTURE PLATEAU CROCHETS DE GUIDAGE DE LA PORTE ORIFICES DE VERROUILLAGE COUPLEUR VERROUILLAGE DE LA PORTE Accessoires Selon le modèle de four à micro-ondes acheté, vous disposez de plusieurs accessoires utilisables de diverses manières.
 • Page 15: Utilisez Ce Mode D'emploi

  Utilisez ce mode d’emploi Précautions d’emploi Vous venez d’acquérir un four à micro-ondes SAMSUNG. Le mode Précautions d'emploi. d’emploi contient de nombreux conseils et instructions sur son Lisez attentivement ce manuel et conservez-le précieusement pour utilisation: vous y reporter ultérieurement.
 • Page 16 Précautions d’emploi (suite) 8. Pour réduire le risque de feu à l’intérieur du four : 13. Un “cliquettement” peut se faire entendre pendant le fonctionnement du four, • n’y rangez aucun produit inflammable, et plus particulièrement pendant la décongélation. • retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique, Raison: ce bruit indique un changement de puissance.
 • Page 17: Installez Votre Four À Micro-Ondes

  Installez votre four à micro-ondes Réglez l’horloge Installez le four sur une surface plane, horizontale et suffisamment Votre four à micro-ondes est équipé d’une horloge grâce à laquelle solide pour supporter le poids du four. vous pouvez afficher l’heure sur 24 heures ou sur 12 heures. Vous devez régler l’horloge: 1.
 • Page 18: Problèmes Et Solutions

  être réinitialisé. Pour remédier à ce problème, déconnectez le cordon d’alimentation, puis rebranchez-le. Réglez de nouveau l’horloge. Si le problème ne peut être résolu à l’aide des instructions ci- dessus, contactez votre revendeur ou le service après-vente SAMSUNG le plus proche.
 • Page 19: Niveaux De Puissance

  Niveaux de puissance Arrêtez la cuisson Vous avez le choix parmi les niveaux de puissance ci dessous. Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment afin d’examiner les aliments. Niveau Puissance 1. Pour arrêter la cuisson temporairement, ouvrez la porte. Résultat: la cuisson s’arrête.
 • Page 20: Réchauffez Un Plat En Mode Instantané

  Réchauffez un plat en mode instantané Temps pour le réchauffage en mode instantané Le réchauffage instantané permet de régler automatiquement le temps Le tableau suivant présente les divers programmes de réchauffage en de cuisson et de démarrer le réchauffage instantanément sans appuyer mode instantané, les quantités, temps de repos et autres sur le bouton recommandations.
 • Page 21: Décongelez Un Plat Automatiquement

  Décongelez un plat automatiquement Temps pour la décongélation automatique La décongélation automatique vous permet de décongeler des Retirez les emballages des aliments avant de commencer la aliments, tels que de la viande, de la volaille ou du poisson. décongélation. Il vous suffit de sélectionner le programme et le poids, le temps de Placez l'aliment congelé...
 • Page 22: Cuisez En Plusieurs Étapes

  Cuisez en plusieurs étapes Vous pouvez programmer le four à micro-ondes pour cuire en 6. Réglez le temps de cuisson en appuyant autant de fois que nécessaire sur les boutons 10min, 1min et 10s (cinq plusieurs étapes (trois au maximum). minutes dans l’exemple).
 • Page 23: Guide Des Récipients

  Guide des récipients our cuire des aliments dans le four à micro-ondes, ces dernières Verre doivent pénétrer la nourriture sans être réfléchies ou absorbées par le • Résistant à la Utilisable, à condition de ne pas plat utilisé. chaleur présenter de décorations métalliques. •...
 • Page 24: Nettoyez Votre Four À Micro-Ondes

  éléments suivants du four à sont données à titre d’information et sans engagement. Soucieux de la micro-ondes: qualité de ses produits, SAMSUNG se réserve le droit d’effectuer des modifications sans préavis. • l’intérieur et l’extérieur, •...

This manual is also suitable for:

M1732n