Download  Print this page

Honeywell EasyStat T8400A1002 Gebruiksaanwijzing

Owner's manual
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Elektronische
kamerthermostaat

Advertisement

loading

  Related Manuals for Honeywell EasyStat T8400A1002

  Summary of Contents for Honeywell EasyStat T8400A1002

 • Page 1 Elektronische kamerthermostaat...
 • Page 2 De EasyStat is geschikt voor aan/uit-regeling van de mees- te cv-installaties. U kunt zeker zijn van kwaliteit en betrouwbaarheid: Honeywell stelt zich daar, met meer dan 100 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van thermostaten, garant voor. Gebruiksaanwijzing...
 • Page 3 • Eenvoudige bediening: met twee toetsen wijzigt u de temperatuurinstelling • Duidelijk uitleesvenster geeft de ruimtetemperatuur weer; ingestelde temperatuur zichtbaar na indrukken van één van de toetsen • Op een halve graad nauwkeurig instelbaar • Zwakstroom (24 Volt) aan-/uitregeling • Geen batterijen nodig;...
 • Page 4 Gebruiksaanwijzing...
 • Page 5 Honeywell EasyStat ......2 Kenmerken ....... . . 3 Uitleesvenster en toetsen .
 • Page 6 Gebruiksaanwijzing...
 • Page 7 Uitleesvenster Ruimtetemperatuur of ingestelde temperatuur. Wijst aan of de weergegeven temperatuur de ruimte- temperatuur of de ingestelde temperatuur is. Als het pijltje hierboven staat, wordt in het uitleesven- ster de ingestelde temperatuur weergegeven. Als het pijltje hierboven staat, wordt in het uitleesvenster de ruimtetemperatuur weergegeven.
 • Page 8 De temperatuur die standaard in het uitleesvenster wordt weergegeven, is de ruimtetemperatuur, de temperatuur die op dat moment in het vertrek heerst. Het pijltje in het uitleesvenster wijst naar het woord RUIMTE. Als u uw EasyStat de eerste keer aansluit, zal de fabrieksin- stelling van 18 C actief zijn.
 • Page 9 Door meer dan één keer op de toets te drukken, kunt u de ingestelde temperatuur verhogen of verlagen. Enkele seconden nadat u de temperatuur heeft veranderd, verschijnt de ruimtetemperatuur weer in het uitleesvenster.
 • Page 10 (UITSLUITEND BIJ DE T8400N1003) Indien uw EasyStat is voorzien van een CV/CV+WW-scha- kelaar, dan kunt u bij bepaalde typen cv-ketels de warm- tapwatervoorziening uitschakelen. Als de schakelaar in de stand CV staat, brandt de ketel alleen ten behoeve van de centrale-verwarmingsinstallatie.
 • Page 11 Attentie Uw EasyStat schakelt met behulp van een elektronische schakeling het verwarmingstoestel aan en uit. Het scha- kelen is daardoor geheel geluidloos. De EasyStat is voorzien van een zogenaamde super- condensator. Dit is een speciale voedingsbron die bat- terijen overbodig maakt. Tijdens bedrijf laadt de EasyStat de voedingsbron op.
 • Page 12 Bepalen van de plaats Gebruiksaanwijzing...
 • Page 13 De plaats waar de EasyStat wordt gemonteerd, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: - 1,50 m boven de vloer. - Voldoende luchtcirculatie; niet achter een kast of in een zogenaamde ‘dode’ hoek etc. - Niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals een radiator, tv-toestel, of schemerlamp of in de zon.
 • Page 14 Tijdens het installeren moet Verwijder de montageplaat met de stekker van uw cv-toestel behulp van een schroeven- uit het stopcontact zijn. draaier. Steek het uiteinde van de aansluitkabel door het gat in de monta- geplaat. Bevestig vervolgens de montageplaat direct op de muur met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen, of op de inbouwlasdoos (indien aanwezig).
 • Page 15 Aansluitschema T8400A1002 (2-draads). * Voor de juiste klemnummers zie toestelvoorschrift Aansluitschema T8400N1003 (5-draads). * Voor de juiste klemnummers zie toestelvoorschrift...
 • Page 16 Aansluiting van de draden op Montageplaat. de montageplaat. bedrading extra montagegat montage binnen gat (ook voor grijze voor draadoog gebied montage 11mm houden op inbouw- isolatie doos) verwijderen voor recht extra uiteinde 8 montage- mm isolatie verwijderen doorvoergat voor bedrading montagegat (ook voor montage op inbouwdoos) Thermostaat terugplaatsen op Thermostaat aandrukken tot...
 • Page 17 Typenummers T8400A1002 Standaarduitvoering. T8400N1003 Uitvoering met CV / CV + WW schakelaar voor uitschakeling van de warm-tapwatervoorziening bij bepaalde types combi-ketels. Voedingsspanning Nominaal 24 V, wisselstroom (50 Hz) of gelijkstroom; minimaal: 18 V, maximaal: 30 V Schakelstroomsterkte Nominaal : 0,2…1,5 A...
 • Page 18 Opgenomen stroom uit regelcircuit (power stealing) Ingeschakeld circa 2,5 mA Uitgeschakeld circa 1,8 mA (bij ontladen supercondensator) circa 0,25 mA (bij opgeladen supercondensator) Instelgebied temperatuur 4 … 39 C in stappen van 0,5 K Toelaatbare omgevingscondities Temperatuur: - tijdens bedrijf 4 …43 C - tijdens transport -25 …...
 • Page 19 NB: Aanpassing mogelijk aan de snelheid van warmteoverdracht door wijziging van het aantal schakelingen per uur (naar keuze 3, 6, 9, of 12 keer per uur). Zie hiervoor de installateursinforma- tie, verkrijgbaar via de Honeywell Infolijn (zie achterzijde gebruiks- aanwijzing)
 • Page 20 Oorzaak Wat te doen? Geen voeding naar de thermo- staat, maar de supercondensa- tor is opgeladen. Het cv-toestel is ingeschakeld Niets; zodra het cv-toestel t.b.v. de warm-tapwatervoorzie- klaar is met de warm-tapwater- ning (alleen bij bepaalde combi- voorziening, zal de thermostaat ketels) weer normaal functioneren.
 • Page 21 Oorzaak Wat te doen? Geen voeding naar de thermo- staat, de supercondensator ont- laden. Stroomuitval of de stekker van Controleer of er stroomuitval is het cv-toestel niet in stopcon- of dat de stekker van het cv- tact. toestel in het stopcontact zit. De thermostaat is verkeerd op Controleer of de thermostaat de grondplaat bevestigd.
 • Page 22 Oorzaak Wat te doen? De thermostaat is defect. Vervang de thermostaat. Het verwarmingstoestel is Controleer het cv-toestel. defect De thermostaat past wat betreft Vervang de thermostaat door elektrische eigenschappen een conventionele thermostaat. (Power Stealing) niet bij het cv- toestel. Oorzaak Wat te doen? Het installateursprogramma is Druk net zo vaak op...
 • Page 23 Dit Honeywell-product is met veel zorg en met inachtne- ming van de hoogste kwaliteitseisen vervaardigd. Honeywell garandeert het functioneren van de EasyStat gedurende een termijn van 12 maanden na aankoop. Deze datum moet u kunnen aantonen aan de hand van een geldig aankoopbewijs.
 • Page 24 Voor al uw vragen over de EasyStat kunt u terecht bij uw installateur of bij de Honeywell-Infolijn, telefoon 020-5656392. U kunt de Honeywell-Infolijn ook bereiken via: - fax: 020-5656390 - E-mail: Infolijn.Home.Control@ Netherlands.Honeywell.com Meer informatie over Honeywell vindt u op de Internet-Infosite: www.honeywell.nl 69-1202-1 R.T. 9-00 Printed in Mexico...

This manual is also suitable for:

Easystat t8400n1003