Page of 42
Please read these instructions carefully and keep them for future reference.
Auto-Stop safety warning light
(depending on model)
"Thermo-Alert" light
(depending on model)
Spray Button
Shot of Steam Button
Anti-calc valve release
button
8-program
control panel
Spray
Soleplate
Program selector
Warning ! Remove any labels from the soleplate
before heating up the iron (depending on model).
Warning!
Before using your iron with the steam function for the first time, we recommend
that you operate it in a horizontal position for a few moments, away from your
linen, i.e. press the Shot of Steam button a few times.
During the first few uses, a harmless odour and smoke may be given off.
This has no effect on the use of the iron and will disappear quickly.
What water to use ?
Your appliance has been designed to function with untreated tap water. However, it is
necessary to operate the Self-Clean function regularly in order to eliminate hard water
deposits from the steam chamber.
If your water is very hard (check with your local water authority), it is possible to mix
tap water with store-bought distilled or demineralised water in the following
proportions : - 50% tap water, - 50% distilled or demineralised water.
Types of water not to use
Heat concentrates the elements contained in water during evaporation.The types of
water listed below contain organic waste or mineral elements that can cause spitting,
brown staining, or premature wear of the appliance : water from clothes dryers,
scented or softened water, water from refrigerators, batteries or air conditioners,
pure distilled or demineralised water or rain water should not be used in your Tefal
iron. Also do not to use boiled, filtered or bottled water.
Dry/Steam
Thermostat
control
indicator light
Ergonomic grip
Extra-large heel with
non-slip pad
Electric power
cord
Integral anti-scale
system
Water tank filler
hole

Advertising

   Related Manuals for TEFAL PROGRAM 8

   Summary of Contents for TEFAL PROGRAM 8

 • Page 1

  Self-Clean function regularly in order to eliminate hard water deposits from the steam chamber. If your water is very hard (check with your local water authority), it is possible to mix tap water with store-bought distilled or demineralised water in the following proportions : - 50% tap water, - 50% distilled or demineralised water.

 • Page 2

  : selects the programs requiring high temperature and steam levels. Beyond program 8, pressing the program selector has no effect. - The program selected appears automatically on the indicator panel at the front of the iron (F). - Set the steam control to steam ( - When your iron reaches the required temperature, the thermostat indicator goes out (G).

 • Page 3

  - Hang the garment on a hanger and hold the fabric slightly taut with one hand. The steam is very hot, so you should always do this with the garment on a hanger – never while someone is wearing it.

 • Page 4

  In order to extend the life of your iron, use the Self-Cleaning function once a month. - Allow your iron to heat up with the tank full and standing on its heel (on program 8). - When the thermostat light goes out, unplug the iron and hold it in a horizontal position, over a sink.

 • Page 5: For Your Safety

  FOR YOUR SAFETY • If it is dropped or it falls to the floor, the iron must not be used if there is any visible sign of damage or if it leaks. • Your iron must be placed on a flat,stable, heat-resistant surface.

 • Page 6

  If you have any problem or queries, please contact our Customer Relations team first for expert help and advice.

 • Page 7

  Si el agua tiene mucha cal (pregunte en el ayuntamiento o al servicio de suministro de agua), puede mezclarse agua del grifo con agua desmineralizada de venta en cualquier droguería y respetando las siguientes proporciones :...

 • Page 8

  - Sujete la plancha con una mano, inclínela ligeramente, con la suela hacia abajo (D). - Para abrir el tapón del depósito, gírelo en sentido contrario a las agujas del reloj (hasta que coincida la flecha del tapón con el símbolo “candado abierto” (B)).

 • Page 9

  - Ideal para eliminar las arrugas de los trajes, las chaquetas, las faldas, las cortinas,… - Cuelgue la prenda en una percha y estire el tejido con una mano. Como el vapor está muy caliente, no desarrugue nunca una prenda sobre una persona, siempre en una percha.

 • Page 10

  (con las impurezas) salga por la suela. - Al final de la operación, coloque nuevamente la varilla anticalcárea en su lugar. - Apoye la plancha sobre el talón y enchúfela de nuevo durante 2 minutos para que la suela se seque.

 • Page 11

  • El aparato debe estar desenchufado antes de rellenar o vaciar el depósito. • En caso de caída de la plancha, hágala examinar por un profesional antes de volver a ponerla en marcha: daños invisibles pueden ser peligrosos para su seguridad.

 • Page 12

  Para cualquier otro tipo de problema, acuda a un servicio técnico oficial para que revise el aparato.

 • Page 13

  Este aparelho foi concebido para funcionar com água da torneira. No entanto, é necessário proceder regularmente à auto-limpeza dos orifícios de vaporização, para eliminar o calcário solto. Se a água que utiliza contém um elevado teor de calcário (poderá informar-se na Câmara Municipal ou nos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento), pode misturar 50% de água da torneira e 50% de água desminerali-...

 • Page 14

  - Coloque o comando do vapor na posição SECO (A) - Segure o ferro com uma mão e incline-o ligeiramente, com a base virada para baixo (D). - Para abrir a tampa do reservatório, rode-a no sentido contrário dos ponteiros de um relógio (até...

 • Page 15

  - Ideal para eliminar os vincos nos fatos, casacos, saias, cortinados… - Pendure a peça de roupa num cabide e alise o tecido. Na medida em que o vapor está demasiado quente, nunca engome uma peça de roupa vestida numa pessoa mas sempre num cabide.

 • Page 16

  - Quando a luz piloto se apagar, desligue o ferro e coloque-o sobre um lava-loiça. - Levante a vareta anti-calcário. - Agite ligeira e horizontalmente o ferro sobre o lava-loiça até que uma parte da água (juntamente com as impurezas) escorra pela base.

 • Page 17

  • O ferro não deve ser utilizado em caso de queda, se existir um sinal visível de deterioração ou se fugir. • A base do ferro pode atingir temperaturas elevadas :...

 • Page 18

  Para outros problemas, dirija-se a um Serviço de Assistência técnico autorizado para uma inspecção do seu ferro.

 • Page 19

  Advarsel! Fjern eventuelle etiketter på strygesålen, før strygejernet tændes (afhængig af model). Advarsel! Før strygejernet tages i brug første gang til dampstrygning, anbefales det at lade det virke i nogle sekunder i vandret position væk fra strygetøjet. Super-Damp knappen benyttes flere gange på samme måde.

 • Page 20

  - Fyld vandbeholderen op til mærket «MAX» (D). - Sæt vandbeholderens prop i igen (C). For at sætte den i, skal proppens pil være ud for symbolet «åben hængelås» og derefter skal den drejes med uret, indtil pilen er ud for symbolet «lukket hængelås».

 • Page 21

  - Ideel til at fjerne folder på jakkesæt, jakker, nederdele, gardiner osv. - Hæng tøjet op på en bøjle og stræk det ud med den ene hånd. Da dampen er meget varm, må man aldrig glatte tøjet, når en person har det på. Det skal altid hænge på en bøjle.

 • Page 22

  - Når lampen slukker, tag strygejernets stik ud og anbring det over en vask. - Tag kalkmagneten ud. - Hold strygejernet i vandret position og ryst det lidt over vasken, indtil en del af vandet (med urenhederne) er løbet ud af sålen.

 • Page 23

  Der kan være opstået usynlige skader, som er farlige for brugeren. • Strygejernet må ikke bruges, hvis det er faldet ned og der er synlige tegn på beskadigelse eller hvis det lækker. • Strygesålen kan blive meget varm: - Rør aldrig ved den, lad altid strygejernet køle af, inden det sættes på...

 • Page 24

  Hvis der opstår andre problemer, kontakt venligst et autoriseret serviceværksted for at få strygejernet kontrolleret.

 • Page 25

  (på enkelte modeller). OBS! Før du tar jernet i bruk for første gang i dampposisjon, er det anbefalt å fjerne strykejernet fra tøyet og trykke flere ganger på dampknappen med jernet i horisontal stilling.Trykk også flere ganger på knappen for Superpressing uten å bruke strykejernet på...

 • Page 26

  - Ta strykejernet i en hånd, og hold det lett på skrå med strykesålen pekende nedover (D). - For å åpne lokket på vanntanken vrir du det mot urviseren (helt til pilen på lokket står rett overfor symbolet for "åpen hengelås" (B)). Lokket går automatisk opp.

 • Page 27

  - Velg program 8 (J) - Trykk opp og ned på knappen for Super Pressing ( ) (K), og beveg strykejernet oppover og nedover plagget. Se tegning (L). - Hold strykejernet på noen centimeters avstand for å ikke brenne sarte stoffer.

 • Page 28

  - Når lampen slukker, trekk ut støpselet av stikkontakten og hold strykejernet horisontalt over vasken. - Fjern avkalkingspinnen. - Rist lett i strykejernet over vasken helt til vannet (med urenheter) har rent ut gjennom strykesålen. - Når operasjonen er ferdig skal avkalkingspinnen settes tilbake på plass.

 • Page 29

  • Strykejernet må koples til en jordet stikkontakt. Dersom du bruker en skjøteledning, forsikre deg om at den er topolet (10A) med jordleder. • Dersom ledningen begynner å bli slitt eller er skadet, må den straks skiftes ut av en autorisert el-forhandler for å unngå farlige situasjoner.

 • Page 30

  Dersom det skulle oppstå andre problemer, ta kontakt med et godkjent servicesenter for å få sjekket strykejernet.

 • Page 31

  Observera! Innan ni använder strykjärnet för första gången i ångläge, rekommenderar vi att låta järnet vara på ett tag i vågrätt läge medan det hålls borta från strykplagget. Under samma förutsättningar tryck flera gånger på ångpuffen Superpressing. Vid de första användningstillfällena kan en ofarlig rök- och luktutveckling förekomma.

 • Page 32

  - Sätt ångreglaget på TORR (A) - Håll strykjärnet i ena handen, luta det lätt, med stryksulan neråt (D). - Öppna vattentankens lock genom att vrida det motsols (ända tills lockets pil befinner sig mittemot symbolen “öppet hänglås” (B)). Det går upp automatiskt.

 • Page 33

  - Perfekt för att få bort veck på kostymer, kavajer, kjolar, gardiner,… - Häng upp plagget på en galge och sträck ut tyget med ena handen. Ångan är mycket het, vertikalstryk aldrig ett plagg på en person utan alltid på en galge.

 • Page 34

  - Då avkalkningsproceduren är slutförd, sätt tillbaka kalkstickan. - Ställ järnet lodrätt up och sätt på det i 2 minuter så att stryksulan hinner torka. - Koppla ur järnet och torka av det med en mjuk tygbit medan stryksulan ännu är ljummen.

 • Page 35

  - Lämna aldrig järnet inom räckhåll för barn. • Järnet ska placeras på en stabil yta. • När du placerar strykjärnet i sitt ställ, se till att ytan som stället står på är stabil. TA ALDRIG SJÄLV ISÄR JÄRNET ;...

 • Page 36

  För alla andra problem, kontakta en godkänd serviceverkstad som kan kontrollera strykjärnet.

 • Page 37

  Mitä vesiä ei tulisi käyttää? Kuumuus aiheuttaa haihtumista, jolloin vedessä olevat mineraalit tiivistyvät. Seuraavat vedet sisältävät orgaanisia jätteitä tai mineraaleja, jotka voivat aiheuttaa roiskeita tai ruskeita valumia sekä kuluttaa silitysrautaa ennenaikaisesti : kaupasta saatava puhdas suodatettu vesi, kuivauskoneiden vesi, hajustettu vesi, pehmennetty vesi, jääkaappien, akkujen ja ilmastointilaitteiden vesi, tislattu vesi, sadevesi.

 • Page 38

  - Aseta höyrynsäädin asentoon KUIVA (A). - Ota rauta toiseen käteesi, kallista sitä hieman pohja alaspäin (D). - Avaa säiliön korkki. Kierrä sitä vastapäivään niin pitkälle, että korkin nuoli osuu kohtaan «lukitus auki» (B). Korkki nousee pois itsestään. - Täytä säiliö aina kohtaan «MAX» asti (D).

 • Page 39

  Silitys pystysuunnassa - Ihanteellinen poistamaan pukujen, takkien, hameiden, verhojen yms. ryppyjä. - Ripusta vaate vaatepuulle ja kiristä kangasta toisella kädellä. Koska höyry on hyvin kuumaa, älä koskaan silitä vaatetta, joka on kantajan päällä, vaan käytä aina vaatepuuta. - Aseta valitsin ohjelmalle 8 (J).

 • Page 40

  - Laita kalkinpoistopuikko lopuksi paikalleen. - Kytke johto pohjan kuivaamiseksi uudelleen pistorasiaan kahdeksi minuutiksi raudan ollessa pystyasennossa kärki ylöspäin. - Irrota johto pistorasiasta ja pyyhi pohja pehmeällä kankaalla, kun pohja on haalentunut. Vinkki : automaattinen puhdistus vähentää silitysraudan kalkkeutumista • POHJAN PUHDISTUS :...

 • Page 41

  • Jos rauta putoaa, tarkistuta sen kunto alan ammattilaisella ennenkuin alat käyttää laitetta uudelleen. Ulkoisesti huomaamattomat viat voivat aiheuttaa vaaratilanteita. • Rautaa ei saa käyttää, jos se putoaa maahan, siinä on merkkejä kulumisesta tai vaurioista tai se vuotaa. • Silitysraudan pohja voi olla hyvin kuuma : - älä...

 • Page 42

  Muiden ongelmien ilmetessä ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka tarkastaa silitysrautasi...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: