Download Print this page

Alam Sekitar - Philips HD6976/00 Manual

Oven toast grill

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Nota: Ulang proses Pembersihan Kerak jika air yang keluar daripada seterika
masih mengandungi partikel kerak.
Selepas proses Pembersihan Kerak
Masukkan plag kembali ke dalam soket dinding dan biarkan seterika
1
memanas supaya plat tapak menjadi kering.
Cabut plag seterika apabila lampu suhu padam.
2
Gerakkan seterika perlahan-lahan di atas sehelai kain terpakai untuk
3
mengeluarkan apa-apa kesan air yang mungkin terbentuk pada plat
tapaknya.
Biarkan seterika sehingga sejuk sebelum anda menyimpannya.
4
Membersihkan jarum kawalan stim
Tarik keluar kawalan stim dari perkakas. (Gamb. 18)
1
Gunakan cuka untuk menanggalkan kerak, jika ada, dari
2
jarum (Gamb. 19).
Jangan bengkokkan atau rosakkan jarum kawalan stim.
Masukkan semula kawalan stim. Letakkan mata jarum betul-betul di
3
tengah lubang dan muatkan unjuran kecil pada sisi jarum ke dalam
slot (Gamb. 20).
Tetapkan kawalan stim ke kedudukan O.
4
Penyimpanan
Tetapkan kawalan stim kepada kedudukan O dan cabut plag daripada
1
soket dinding.
Lilitkan kord sesalur di sekeliling bahagian penyimpanan
2
kord (Gamb. 21).
Jenis tertentu sahaja: letakkan seterika di atas penutup pelindung tahan
3
panas dan lekatkan penutup menggunakan jalur Velcro (Gamb. 22).
Nota: Jika anda menggunakan penutup plat tapak tahan panas, anda tidak
perlu membiarkan seterika menyejuk dahulu. Jika anda hendak menyimpan
seterika tanpa penutup plat tapak, biarkan ia sejuk dahulu.

Alam sekitar

-
Jangan buang perkakas bersama sampah rumah pada akhir hayatnya,
tetapi bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula.
Dengan berbuat sedemikian anda membantu memelihara alam
sekitar (Gamb. 23).
Jaminan dan servis
Jika anda memerlukan perkhidmatan atau maklumat atau jika anda
mengalami masalah, sila lawati tapak web Philips di www.philips.com atau
hubungi Pusat Layanan pelanggan Philips di negara anda (anda boleh
mendapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan sedunia). Jika tiada
Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, hubungi wakil pengedar Philips
tempatan.
Menyelesaikan masalah
Bab ini meringkaskan masalah yang paling kerap berlaku yang mungkin anda
hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikannya dengan
maklumat di bawah, sila hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.
Masalah
Kemungkinan punca
Plag seterika
Terdapat masalah
dipasang tetapi
sambungan.
plat tapak dingin.
Tombol suhu
ditetapkan pada
MIN.
Seterika tidak
Air di dalam tangki
menghasilkan
air tidak mencukupi.
stim.
Kawalan stim
ditetapkan pada
kedudukan O.
Penyelesaian
Periksa kord sesalur kuasa, palam
dan soket dinding.
Tetapkan tombol suhu di
kedudukan yang dikehendaki.
Isi tangki air (lihat bab
'Menggunakan perkakas',
bahagian 'Mengisi tangki air'.)
Setkan kawalan stim kepada
awan kecil atau awan besar
(lihat bab 'Menggunakan
perkakas, bahagian 'Memilih
tetapan suhu dan stim').
Masalah
Kemungkinan punca
Fungsi pancutan
Anda telah
stim tidak
menggunakan
berfungsi
fungsi pancutan
dengan betul
stim terlalu kerap
(jenis tertentu
dalam tempoh
sahaja).
masa yang terlalu
pendek.
Panasnya alat
seterika kurang.
Emping dan
Air liat membentuk
kotoran keluar
emping di dalam
dari plat
plat tapak.
tapak semasa
menyeterika.
Lampu pada
Fungsi pematian
pemegang
kuasa automatik
berkelip (jenis
diaktifkan (lihat
tertentu sahaja).
'Ciri', bahagian
'Pematian kuasa
automatik').
Titisan air
Anda tidak
menitik pada
menutup tukup
fabrik semasa
bukaan isian dengan
menyeterika.
betul.
Suhu seterika
yang dipilih terlalu
rendah untuk
penyeterikaan stim.
Anda telah
memasukkan bahan
penambah dalam
tangki air.
Anda telah
menggunakan
fungsi pancutan
stim pada tetapan
di bawah 3.
Anda telah
menggunakan fungsi
pancutan stim
terlalu kerap dalam
tempoh masa yang
pendek.
Air menitis
Anda perlu
dari plat tapak
meletakkan seterika
setelah seterika
pada kedudukan
sejuk atau
mendatar semasa
setelah disimpan.
masih ada air di
dalam tangki air.
Bintik basah
Bintik basah
kelihatan pada
ini mungkin
kain semasa
disebabkan oleh
menyeterika.
stim yang telah
memeluwap pada
papan seterika.
Jika bahagian bawah
papan seterika
basah, lap sehingga
kering dengan
mengugnakan
sehelai kain kering.
Penyelesaian
Letak seterika pada tumitnya
atau teruskan menyeterika
dalam kedudukan mendatar dan
tunggu beberapa lama sebelum
menggunakan semula fungsi
pancutan stim.
Tetapkan suhu penyeterikaan di
mana fungsi pancutan stim boleh
digunakan ( 3 hingga MAX).
Letakkan seterika pada tumitnya
dan tunggu sehingga lampu
suhu telah padam sebelum anda
menggunakan fungsi pancutan
stim.
Gunakan fungsi Calc-Clean
sekali atau lebih banyak kali
(lihat bab 'Pembersihan dan
penyelenggaraan', bahagian 'fungsi
Calc-Clean').
Angkat seterika atau gerakkannya
sedikit untuk menyahaktifkan
fungsi pematian automatik.
Lampu pematian automatik akan
padam.
Tekan tukup sehingga anda
mendengar bunyi klik.
Tetapkan suhu penyeterikaan
yang sesuai untuk penyeterikaan
stim ( 3 hingga MAX).
Dirikan seterika pada tumitnya
dan tunggu sehingga lampu
suhu padam sebelum anda mula
menyeterika.
Bilaskan tangki air dan jangan
masukkan apa-apa bahan tambah
ke dalam tangki air.
Tetapkan tombol suhu pada
tetapan antara 3 dan MAX.
Letak seterika pada tumitnya
atau teruskan menyeterika
dalam kedudukan mendatar dan
tunggu beberapa lama sebelum
menggunakan semula fungsi
pancutan stim.
Kosongkan tangki air dan
tetapkan kawalan stim pada
kedudukan O selepas digunakan.
Simpan seterika dalam keadaan
berdiri di atas tumitnya.
Seterika bintik-bintik basah tanpa
stim dari masa ke masa untuk
mengeringkannya.
Untuk mengelakkan stim
daripada memeluwap pada
papan seterika, gunakan
papan seterika yang
mempunyai bahagian atas
jaringan dawai.

Advertisement

loading

Subscribe to Our Youtube Channel