Download Print this page

Philips 33606-48-16 Spesifikasjoner

For ipod nano g4 og g5
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Bær iPod med stil
i en stilig hylse med enkel åpning
Bruk den enkle og stilige SlimSleeve til å oppbevare og beskytte iPoden når du ikke bruker
den. Hurtig tilgang med enkel åpning. Tilgang til hodetelefonjack, slik at du kan du høre på
musikk. Legg enheten i lommen eller vesken med visshet om at den er beskyttet.
Attraktiv beskyttelse
• Luksuriøst lær på utsiden
• Mykt innvendig stoffôr
Hendig tilgang
• Tilgang til hodetelefonkontakt
• Praktisk trekkflik slik at det er enkelt å ta ut enheten
Philips
SlimSleeve
For iPod
nano G4 og G5
DLA63038

Advertisement

loading

  Also See for Philips 33606-48-16

  Related Manuals for Philips 33606-48-16

  Summary of Contents for Philips 33606-48-16

  • Page 1 Legg enheten i lommen eller vesken med visshet om at den er beskyttet. Attraktiv beskyttelse • Luksuriøst lær på utsiden • Mykt innvendig stoffôr Hendig tilgang • Tilgang til hodetelefonkontakt • Praktisk trekkflik slik at det er enkelt å ta ut enheten Philips SlimSleeve For iPod nano G4 og G5 DLA63038...
  • Page 2 • Taravekt: 0,354 kg • GTIN: 1 87 12581 48353 8 • Antall emballasjer: 6 • © 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheter forbeholdt. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere. www.philips.com DLA63038/10...

This manual is also suitable for:

Slimsleeve dla63038Slimsleeve dla63038/10