LG BP556 Simple Manual

LG BP556 Simple Manual

Network 3d blu-ray disc / dvd player
Hide thumbs Also See for BP556:
Table of Contents
 • Zadní Panel
 • Další Informace
 • Stražnja Strana
 • Dodatne Informacije
 • Používateľská Príručka
 • Predný Panel
 • Zadný Panel
 • Преден Панел
 • Заден Панел
 • Допълнителна Информация
 • Manual de Utilizare
 • Panoul Frontal
 • Panoul Din Spate
 • InformaţII Suplimentare
 • Instrukcja Obsługi
 • Panel Przedni
 • Panel Tylny
 • Główne Menu
 • Dodatkowe Informacje
 • További InformáCIók
 • Передняя Панель
 • Задняя Панель
 • Главное Меню
 • Дополнительные Сведения
 • Priekšējais Panelis
 • Aizmugures Panelis
 • Priekinis Skydelis
 • Galinis Skydelis
 • Papildoma Informacija

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

SIMPLE MANUAL
Network 3D
Blu-ray Disc™ /
DVD Player
To view the instructions of advanced features,
visit http://www.lg.com and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.
MODEL
BP556
*mfl69441904*
www.lg.com

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for LG BP556

 • Page 1 SIMPLE MANUAL Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player To view the instructions of advanced features, visit http://www.lg.com and then download Owner’s Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit. MODEL BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 2: Front Panel

  To enjoy online services, the player should be connected to internet through wired or wireless connection. Controller App Private Sound Mode With Download the LG AV Remote App to your device. For more information, download the online owner’s manual. http://www.lg.com...
 • Page 3: Additional Information

  50-60 Hz 0.5 A Max. available for download. y Output : 12 V 0 1 A LG Electronics will also provide open source code Networked 1.5 W to you on CD-ROM for a charge covering the cost...
 • Page 5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 3D Blu-ray™ / DVD přehrávač se síťovým připojením Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se váš přehrávač může lišit. MODEL BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 6: Zadní Panel

  Chcete-li používat online služby, přehrávač by měl být připojen k internetu prostřednictvím kabelového nebo bezdrátového připojení. Aplikace Controller App Private Sound režimem Chcete-li další informace, stáhněte si online Stáhněte aplikaci LG AV Remote do svého zařízení. příručku uživatele. http://www.lg.com...
 • Page 7: Další Informace

  Vypněte přístroj stisknutím vypínače. směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedené poštovní adrese: Výměna baterie LG Electronics European Shared Service Center B.V. Krijgsman 1 1186 DM Amstelveen The Netherlands nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení...
 • Page 9 JEDNOSTAVAN PRIRUČNIK 3D mrežni Blu-ray™ / DVD player Za upoznavanje s uputama za napredne funkcije, posjetite http://www.lg.com, a zatim preuzmite Korisnički priručnik. Neki od sadržaja u ovom priručniku mogu se razlikovati u odnosu na uređaj. MODEL BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 10: Stražnja Strana

  Slijedite upute na zaslonu televizora pomoću daljinskog upravljača. Za reproduciranje on-line usluga player treba biti spojen na internet putem žične ili bežične veze. Upravljačka aplikacija Private Sound mod Pomoću Preuzmite aplikaciju LG AV Remote na vaš uređaj. Za više informacija on-line preuzmite korisnički priručnik. http://www.lg.com...
 • Page 11: Dodatne Informacije

  Potrošnja energije 1,5 W pravima. na mreži u (Ako su svi mrežni priključci LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni mirovanju aktivirani.) kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti Dimenzije Cca.
 • Page 13 JEDNOSTAVNO UPUTSTVO 3D mrežni Blu-ray™ kućni bioskop / DVD čitač Da biste videli uputstvo za napredne funkcije, idite na http://www.lg.com i preuzmite uputstvo proizvođača. Neki sadržaji iz ovog uputstva će se možda razlikovati od vašeg uređaja. MODEL BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 14 žičane ili bežične veze. Private Sound režim Aplikacija za upravljanje - bežične slušalice Za više informacija, sa interneta preuzmite priručnik Preuzmite LG AV Remote aplikaciju na vaš uređaj. za vlasnike. http://www.lg.com...
 • Page 15 (Š x V x D) 270 mm x 43 mm x 195 mm i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: Neto težina 0,87 kg opensource@lge.com. Ova ponuda važi tri (3) godine (Približno)
 • Page 17: Používateľská Príručka

  POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 3D sieťový Blu-ray™ / DVD prehrávač Ak chcete zobraziť pokyny pokročilých funkcií, navštívte http://www.lg.com a stiahnite návod na obsluhu. Niektorý obsah v tejto príručke sa môže líšiť od vášho prehrávača. MODEL BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 18: Predný Panel

  Ak chcete používať on-line služby, prehrávač musí byť pripojený k internetu pomocou káblového alebo bezkáblového pripojenia. Obsahuje funkciu Aplikácia ovládača Režim Private Sound Do svojho zariadenia si prevezmite aplikáciu LG AV Ak potrebujete ďalšie informácie, prevezmite si on- Remote. line návod. http://www.lg.com...
 • Page 19 Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@ Rozmery Približne. lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne (Š x V x H) 270 mm x 43 mm x 195 mm otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, Čistá hmotnosť...
 • Page 21 ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО 3D мрежов Blu-ray™ / DVD плейър За да разгледате инструкциите за разширените функции, посетете http://www.lg.com и след това изтеглете Ръководство за експлоатация. Част от съдържанието в това ръководство може да се различава от вашия модел. МОДЕЛ BP556 *mfl69441904*...
 • Page 22: Преден Панел

  За да се наслаждава на онлайн услуги, играчът трябва да бъде свързан към интернет чрез кабелна или безжична връзка. С Контролер на приложението Private Sound режим За повече информация, изтеглете онлайн Изтеглете LG AV Remote приложение на вашето инструкциите за употреба. http://www.lg.com устройство.
 • Page 23: Допълнителна Информация

  Изходна мощност: 12 V 0 1 A гаранции и известия във връзка с авторски права. Консумация 1,5 W LG Electronics ще ви предостави отворения изходен на енергия в (Ако всички мрежови код на компактдиск срещу заплащане на разходите мрежов режим на...
 • Page 25 3D мрежен Blu-ray™ / DVD плеер За да ги видите упатствата за напредните функции, посетете ја веб- локацијата http://www.lg.com а потоа преземете го Упатството за корисникот. Некоја од содржините во овој прирачник може да се разликува од вашата единица. MODEL...
 • Page 26 За да уживате во услугите на интернет, плеерот треба да се поврзе со интернет преку жична или безжична врска. Со Апликација за управувач Private Sound режим Преземете ја апликацијата LG AV Remote на За повеќе информации, преземете го прирачникот за употреба преку интернет. http://www.lg.com вашиот уред.
 • Page 27 Потрошувачка известувања за авторски права. 1,5 W во вмрежена (Ако се активирани сите LG Electronics исто така ќе ви обезбеди отворен состојба на мрежни порти.) изворен код на CD-ROM диск за одреден подготвеност надоместок кој го покрива трошокот за вршење...
 • Page 29: Manual De Utilizare

  MANUAL DE UTILIZARE Blu-ray™ rețea 3D / DVD player Pentru a vedea instrucțiunile suplimentare, accesați http://www.lg.com și descărcați Manualul de folosire. Este posibil ca o parte din specificațiile cuprinse în acest manual să nu coincidă cu funcțiile aparatului dvs. de redare. MODEL...
 • Page 30: Panoul Frontal

  Folosiți conexiunea wireless sau prin cablu pentru conectarea la internet, pentru a vă bucura astfel și de serviciile noastre online. Aplicația de controlare Modul Private Sound Pentru mai multe informații descărcați ghidul de Descărcați aplicația LG AV Remote pe dispozitivul dvs. utilizare online. http://www.lg.com...
 • Page 31: Informaţii Suplimentare

  Consumul de 1.5 W sunt disponibile pentru descărcare. energie de la rețea (Dacă toate port-urile din LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în în standby rețea sunt active.) schimbul unei sume care să acopere costurile unei Dimensiuni Aprox.
 • Page 33: Instrukcja Obsługi

  3D Blu-ray™ z obsługą sieci / odtwarzacz DVD Aby przejrzeć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com I pobrać instrukcję obsługi. Niektóre elementy i funkcje opisane w tej instrukcji mogą różnić się od dostępnych w Twoim odtwarzaczu. MODEL BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 34: Panel Przedni

  Aby można było korzystać z usług internetowych, odtwarzacz musi być podłączony do Internetu za pomocą przewodu lub połączenia bezprzewodowego. Aplikacja do obsługi Tryb Prywatny dźwięk Pobierz LG AV Remote na swoje urządzenie. Aby uzyskać więcej informacji, pobierz internetową instrukcję obsługi. http://www.lg.com...
 • Page 35: Dodatkowe Informacje

  Pobór mocy w informacje o prawach autorskich. trybie gotowości 1,5 W (Jeżeli wszystkie porty Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy z połączeniem sieci są aktywowane.) na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej sieciowym...
 • Page 37 EGYSZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player A speciális funkciókkal kapcsolatos utasítások megtekintése érdekében látogassa meg a http://www.lg.com honlapot és töltse le a Felhasználói kézikönyvet. A kézikönyv tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az ön készülékétől. TÍPUS BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 38 Az online szolgáltatások használatához csatlakoztassa a lejátszót az internethez, UTP kábel vagy vezeték nélküli csatlakozás használatával. A vezérlő alkalmazás Private Sound mód Ezzel: További információkért kérjük, töltse le az online Töltse le eszközére az LG AV Remote alkalmazást. használati útmutatót. http://www.lg.com...
 • Page 39: További Információk

  Kimenet: 12 V 0 1 A minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető. 1,5 W Hálózati készenléti Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on (ha minden hálózati port teljesítményfelvétel hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára aktiválva van.) a forgalmazás költségeit (pl.
 • Page 41 Плеер 3D Blu-ray / DVD с сетевыми функциями Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб- сайт http:// www.lg.com и загрузите «Руководство пользователя». Некоторая информация в данном руководстве может не соответствовать вашему устройству. МОДЕЛЬ: BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 42: Передняя Панель

  Следуйте инструкциям на экране ТВ, используя пульт ДУ. Для использования онлайн сервисов проигрыватель должен быть подключен к Интернету. С Приложение для управления Режим Private Sound Для более подробной информации загрузите Загрузите приложение LG AV Remote на ваше руководство пользователя. http://www.lg.com устройство.
 • Page 43: Дополнительные Сведения

  Прибл. стоимость выполнения этой рассылки (в частности, (Ш x В x Г) 270 мм x 43 мм x 195 мм стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: Масса нетто 0,87 кг opensource@lge.com. Данное предложение (приблизительно) действительно...
 • Page 45 VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player Lai skatītu norādījumus par uzlabotām iespējām, apmeklējiet http:// www.lg.com un lejupielādējiet Lietošanas rokasgrāmatu. Daļa no šīs instrukcijas satura var Jūsu atskaņotājam būt atšķirīga. MODEĻI BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 46: Priekšējais Panelis

  Izmantojot tālvadības pulti, izpildiet televizora ekrānā redzamās norādes. Lai varētu lietot tiešsaistes pakalpojumus, atskaņotājam jābūt pievienotam internetam ar vadu vai bezvadu pieslēgumu. Kontrollera lietotne Privātas skaņas režīms Lejupielādējiet ierīcē LG AV Remote lietotni. Plašāku informāciju varat iegūt, lejupielādējot tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu. http://www.lg.com...
 • Page 47 Elektroenerģijas 1,5 W autortiesību paziņojumus. patēriņš tīkla (ja visas tīkla pieslēgvietas ir LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta gaidstāves režīmā aktivizētas.) adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī Aptuveni 270 mm x 43 mm CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās Izmēri (P x A x D)
 • Page 49 PAPRASTASIS VADOVAS Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player Norėdami peržiūrėti papildomų savybių instrukcijas, atsidarykite http://www.lg.com internetinį puslapį ir atsisiųskite naudotojo vadovą. Kai kurios šio vadovo turinio vietos gali skirtis nuo Jūsų grotuvo. MODELIS BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 50: Priekinis Skydelis

  Sekite instrukcijas televizoriaus ekrane naudodami nuotolinio valdymo pultą. Norint mėgautis paslaugomis internete leistuvas turėtų būti laidiniu arba belaidžiu ryšiu prijungtas prie interneto. Valdymo programa „Private Sound“ režimas Norėdami gauti daugiau informacijos, atsisiųskite Savo įrenginyje atsisiųskite „LG AV Remote“ savininko vadovą. http://www.lg.com programą.
 • Page 51: Papildoma Informacija

  (jei aktyvuoti visi tinklo padengiantį platinimo išlaidas (tokias kaip laikmenos tinklo budėjimo prievadai.) kaina, gabenimas ir aptarnavimas) pagal el. paštu „LG režime Electronics“ pateiktą paraišką adresu opensource@ Apytiksliai Bendri matmenys lge.com. Šis pasiūlymas galioja trejus (3) metus nuo (P x A x G) gaminio įsigijimo datos.
 • Page 53 LIHTNE KASUTUSJUHEND Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt http://www. lg.com; seejärel laadige alla kasutusjuhend. Teatud osa siinsest juhendist võib Teie pleierist erineda. MUDEL BP556 *mfl69441904* www.lg.com...
 • Page 54 Järgige juhiseid TV ekraanil kasutades kaugjuhtimispulti. Online teenuste nautimiseks, peab mängija olema ühendatud internetiga, kas juhtmega või juhtmeta ühenduse abil. Juhtimise rakendus Private Sound Mode Koos (Privaatne helirežiim) Laadige oma seadmesse alla LG AV Remote Lisainformatsiooniks laadige alla kasutusjuhend. http://www.lg.com rakendus...
 • Page 55 (umbkaudne) Pordi toide (USB) 5 V 0 500 mA Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ette LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab, teatamata muutuda. et see VÕRGUÜHENDUSEGA 3D BLU-RAY/DVD-MÄNGIJA vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele Kuidas katkestada juhtmevaba asjakohastele sätetele.

Table of Contents