Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EFP/W-1100ULS ЕЕС
EFP/W-1150URLS ЕЕС
EFP/W-1200URLS EEC
EFP/W-1250ULS ЕЕС
EFP/W-2000S ЕЕС
GB • Electric fireplace • User's manual
AL • Oxhak elektrik • Manuali i përdorimit
PL • Kominek elektryczny • Instrukcja obsługi
RO • Șemineu electric • Instrucţiuni de exploatare
Fill your life with
comfort
BG • Електрическа камина • Ръководство
за експлоатация
GR • Ηλεκτρικό τζάκι • Οδηγίες χρήσης
CZ • Elektrický krb • Návod k použití
Get quick access to instructions, additional
product information and support
at our website
home-comfort.com

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux EFP/W-1100ULS EEC

 • Page 1 EFP/W-1100ULS ЕЕС EFP/W-1150URLS ЕЕС EFP/W-1200URLS EEC EFP/W-1250ULS ЕЕС EFP/W-2000S ЕЕС GB • Electric fireplace • User’s manual BG • Електрическа камина • Ръководство AL • Oxhak elektrik • Manuali i përdorimit за експлоатация PL • Kominek elektryczny • Instrukcja obsługi GR •...
 • Page 2 http://www.home-comfort.com...
 • Page 3 ENGLISH ........................... 4 SHQIP ............................18 POLSKI ............................ 32 ROMÂNĂ ..........................46 БЪЛГАРСКИ ..........................60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ..........................74 ČESKÝ ............................88...
 • Page 4: Table Of Contents

  15. DATE OF MANUFACTURE .............................11 WE THINK ABOUT YOU Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You have chosen a product, backed by decades of professional experience and innovations. Unique and stylish, it was created with care for you. Therefore, whenever you use it, you can be sure that the results will always be excellent.
 • Page 5: Introduction

  ENGLISH Introduction • Clean it with a damp cloth (not wet) and hot soapy water. • Do not connect the device to a power Please read and strictly follow the source until complete assembly and requirements contained in this manual. Please adjustment.
 • Page 6: Preparation For Operation

  http://www.home-comfort.com Preparation for operation Maintenance Decorative fuel (stones) is located on the WARNING: side of the polystyrene foam packaging, Before any maintenance and/or cleaning the on the same side there is a remote control. exterior of the heater, disconnect the heater Decorative fuel (firewood) (except for EFP/W - form the power supply and leave heater 2000S EEC) is in the package behind the front...
 • Page 7: Led Display

  1800Wt). For the models EFP/W-1200URLS EEC, EFP/W-1250ULS EEC, EFP/W-2000S EEC-2000Wt. Remote control Electric fireplace control Models EFP/W-1100ULS EEC, EFP/W-1150URLS EEC, EFP/W-1200URLS EEC, EFP/W-1250ULS EEC, EFP/W-2000S EEC. Attention! Remove the batteries from the remote control if you are not going to use it for a long time.
 • Page 8: Remote Control

  http://www.home-comfort.com Remote control Note: Setting fire sound Turn on the power button on the device before use. • Up to 5 levels fire sound can be set. ▲ ▼ • Press the key to increase or Setting weekday and time decrease the fire sound levels EEC from maximum to no fire sound.
 • Page 9 ENGLISH Note: • Press the key. The minute digit starts Open window detection does not work if blinking. you have not turned heating on. • Press the + or – key to set the minute. Note: • Press the key to set the off time. The Make sure to match the polarity of the hour digit starts blinking.
 • Page 10: Specifications

  Specifications Model EFP/W-1100ULS EEC EFP/W-1200URLS EEC EFP/W-1250ULS EEC Power, W 1800 2000 2000 Supply voltage, V ~ Hz 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 Rated current, A 8.18 9.09 9.09 Electrical protection class Degree of protection...
 • Page 11: Recycling

  Made in PRC • The warranty does not cover products and/or parts of the product that are Electrolux is a registered trademark used subjects to deterioration, may be under license from AB Electrolux (publ.). considered as expendable supplies or which are made of glass.
 • Page 12 Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): EFP/W-1100ULS EEC Sym- ltem Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte-...
 • Page 13 ENGLISH Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): EFP/W-1200URLS EEC Sym- ltem Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space heat- Heat output ers only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- Not applicable output grated thermostat...
 • Page 14 http://www.home-comfort.com Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): EFP/W-1250ULS EEC Sym- ltem Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- Not applicable output grated thermostat...
 • Page 15 ENGLISH Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): EFP/W-1150URLS EEC Sym- ltem Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space Heat output heaters only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- Not applicable output grated thermostat...
 • Page 16 http://www.home-comfort.com Information requirment for thе electric local space heaters Model identifier(s): EFP/W-2000S EEC Sym- ltem Value Unit ltem Unit Туре of heat input, for electric storage local space heaters Heat output only (select one) Nominal heat manual heat charge control, with inte- Not applicable output grated thermostat...
 • Page 17 ENGLISH...
 • Page 18 15. DATA E PRODHIMIT ...............................25 NE MENDOJMË PËR JU Ju falënderojmë për blerjen e një pajisje Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt të mbështetur nga dekada përvojë profesionale dhe inovacioni. Unike dhe me stil, ajo ishte dizajnuar duke menduar për ju. Prandaj, sa herë që e përdorni, mund të jeni i sigurt që...
 • Page 19: Hyrje

  SHQIP Hyrje pajisjen dhe vakumni hapjet e ventilimit. • Para pastrimit të pajisjes, shkëputeni atë nga furnizimi me energji elektrike dhe lëreni Ju lutemi lexoni dhe ndiqni me përpikëri të ftohet. Mos përdorni pastrues gërryes kërkesat e përmbajtura në këtë manual. Ruani kur pastroni pajisjen.
 • Page 20: Përgatitja Për Përdorim

  http://www.home-comfort.com Përgatitja për përdorim Mirëmbajtja e oxhakut Sendet të karburantit dekorativ (gurët) PARALAJMËRIM: ndodhet në anën e paketimit prëj shkumës, në Para çdo mirëmbajtjeje dhe/ose pastrimi të të njëjtën anë ka një telekomandë. Karburanti pjesës së jashtme të ngrohësit, shkëputeni dekorativ (dru zjarri) (përveç...
 • Page 21: Kontrollit Fireplace Elektrike

  1800W). Për modelet EFP/W-1200URLS EEC, EFP/W-1250ULS EEC, EFP/W-2000S EEC-2000W. Kontrollit fireplace elektrike Telekomandë Modele EFP/W-1100ULS EEC, EFP/W-1150URLS EEC, EFP/W-1200URLS EEC, EFP/W-1250ULS EEC, EFP/W-2000S EEC. Vëmendja! Hiqni bateritë nga telekomanda nëse nuk do t’i përdorni për një kohë të gjatë. LED ekrani Indikatori i regjimit të...
 • Page 22: Telekomandë

  http://www.home-comfort.com Telekomandë Ndizni pajisjen Kthehuni në menunë (ndryshoni ditën) Vendoseni në regjimin i pritjes Shkoni lart për të rritur tingullin e zjarrit Vendosja e ditës / kohës Vendosni butonin e kohëmatësit Ulja e temperaturës Rritja e temperaturës Ulja e orës / minu Rritja e orës / minutës Zbritni në...
 • Page 23 SHQIP shtuar ditën përkatëse ose shtypni butonin Shënim: - për të fshirë një ditë. Kur kohëmatësi është aktiv, niveli i ngrohjes duhet të zgjidhet manualisht. Nëse • Shtypni butonin për të vendosur funksioni i ngrohësit nuk është zgjedhur; kohën. Ikona e orës fillon të ndizet. vetëm efekti i flakës vazhdon të...
 • Page 24: Specifikimet

  Specifikimet Model EFP/W-1100ULS EEC EFP/W-1200URLS EEC EFP/W-1250ULS EEC Fuqia, W 1800 2000 2000 Tensioni i furnizimit, V ~ Hz 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 Rryma elektrike, A 8.18 9.09 9.09 Klasa e mbrojtjes elektrike Shkalla e mbrojtjes...
 • Page 25: Riciklimi

  E prodhuar në Kinë të shkaktuara nga dëmtimi i shkaktuar nga jo i duhur përdorimi i duhur, mirëmbajtja Electrolux është një markë tregtare e e dobët të jetuarit (për shembull, refuzimi regjistruar e përdorur nën licencën e ishte për shkak hyrja brenda produktit AB Electrolux (botuar).
 • Page 26 Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: EFP/W-1100ULS EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia i nxehtësisë hyrjes së nxehtësisë, vetëm për en- Prodhimi i nxehtësisë ergjisë elektrike vetëm për ngrohësit e hapësirës lokale (zgjidhni një)
 • Page 27 SHQIP Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit:EFP/W-1200URLS EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia i nxehtësisë hyrjes së nxehtësisë, vetëm për en- Prodhimi i nxehtësisë ergjisë elektrike vetëm për ngrohësit e hapësirës lokale (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 28 http://www.home-comfort.com Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: EFP/W-1250ULS EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia i nxehtësisë hyrjes së nxehtësisë, vetëm për en- Prodhimi i nxehtësisë ergjisë elektrike vetëm për ngrohësit e hapësirës lokale (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 29 SHQIP Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: EFP/W-1150URLS EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia i nxehtësisë hyrjes së nxehtësisë, vetëm për en- Prodhimi i nxehtësisë ergjisë elektrike vetëm për ngrohësit e hapësirës lokale (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 30 http://www.home-comfort.com Informacionit për këtë ngrohës elektrik të hapësirës lokal Identifikues (et) e modelit: EFP/W-2000S EEC Të dhënat Symbol Vlera Njësia e Lloji Njësia i nxehtësisë hyrjes së nxehtësisë, vetëm për en- Prodhimi i nxehtësisë ergjisë elektrike vetëm për ngrohësit e hapësirës lokale (zgjidhni një) prodhimi i kontrolli manual i ngarkesës së...
 • Page 31 SHQIP...
 • Page 32 13. GWARANCJA ..................................39 14. DATA PRODUKCJI ................................39 MYŚLIMY O WAS Dziękujemy że kupiliście urządzenia Electrolux. Wybrali Państwo produkt poparty dziesięcioleciami doświadczenia zawodowego i innowacji. Wyjątkowy i stylowy, stworzony z troską o Was. Dlatego za każdym razem, gdy go będziecie używać, możecie być pewni, że efekty zawsze będą doskonałe. Witamy w Electrolux! Na naszej stronie internetowej możesz:...
 • Page 33: Wstęp

  POLSKI Wstęp • Nie wolno używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych. Prosimy o przeczytanie oraz ścisłe • Przed przeniesieniem, czyszczeniem i przestrzeganie wymagań zawartych w tej wyłączeniem urządzenia na dłuższy instrukcji. Prosimy o przechowywanie instrukcji czas należy odłączyć go od zasilania i oraz dokumentów, potwierdzających datę...
 • Page 34: Przygotowanie Do Eksploatacji

  http://www.home-comfort.com zaprojektowane tak, aby uniemożliwić się w opakowaniu za przednim panelem bezpośredni dostęp do elementów urządzenia. grzejnych i powinny znajdować się na Przed rozpoczęciem pracy. swoich miejscach podczas pracy. zdejmij przedni panel urządzenia (z wyjątkiem • Nie należy używać urządzenia z modelu EFP/W-2000S EEC) uszkodzonym i/lub uszkodzonym lub 2.
 • Page 35: Wyświetlacz Led

  1000 mm od sufitu lub innych przedmiotów, znym aby zapewnić optymalną wentylację. • Aby uzyskać optymalny widok, zaznacz Modele cztery górne śruby na ścianie zgodnie z EFP/W-1100ULS EEC, EFP/W-1150URLS EEC, zalecanymi wymiarami. EFP/W-1200URLS EEC, EFP/W-1250 ULS EEC, • Wywiercić otwory za pomocą wiertła EFP/W-2000S EEC. sześciokątnego.
 • Page 36 http://www.home-comfort.com Pilot Włączyć urządzenie Przejdź do menu (zmienić dzień) Ustaw go w trybie gotowości Przejdź do menu, aby zwiększyć dźwięk ognia Ustaw dzień / czas Ustaw przycisk timera Zmniejszyć temperaturę Zwiększ temperaturę Zmniejszyć godzinę / minutę Zwiększ godzinę / minutę Przejdź...
 • Page 37 POLSKI Naciśnij przycisk+, aby dodać odpowiedni Wykrywanie otwartego okna dzień lub naciśnij przycisk -, aby usunąć • Naciśnij przycisk aby aktywować dzień. funkcję wykrywania otwartego okna. Na • Naciśnij przycisk aby ustawić czas wyświetlaczu pojawi się ikonka włączenia. Ikona godziny zacznie migać. •...
 • Page 38: Dane Techniczne

  Dane techniczne Model EFP/W-1100ULS EEC EFP/W-1200URLS EEC EFP/W-1250ULS EEC Moc, Wt 1800 2000 2000 Napięcie zasilania, V ~ Hz 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 Prąd znamionowy, A 8.18 9.09 9.09 Klasa ochrony elektrycznej Stopień ochrony...
 • Page 39: Gwarancja

  Wyprodukowano w Chinach konserwacji (np. Awaria powstała na skutek wniknięcia ciał obcych lub płynów) Electrolux jest zastrzeżonym znakiem lub jeśli zmiany lub naprawy zostały towarowym używanym na licencji firmy wykonane przez osoby nieupoważnione AB Electrolux (publ.).
 • Page 40 Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: EFP/W-1100ULS EEC Sym- Nazwa Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze...
 • Page 41 POLSKI Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: EFP/W-1200URLS EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien- sprzężeniem zwrotnym temperatury w...
 • Page 42 http://www.home-comfort.com Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: EFP/W-1250ULS EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien- sprzężeniem zwrotnym temperatury w...
 • Page 43 POLSKI Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: EFP/W-1150URLS EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien- 0.99...
 • Page 44 http://www.home-comfort.com Wymagana informacja dotycząca miejscowych elektrycznych ogrzewaczy pomieszczeń Identyfikator(y) modelu: EFP/W-2000S EEC Nazwa Symbol Wartość Unit Nazwa Jednostka Typ dopływu ciepła tylko dla lokalnych grzejników Moc cieplna (wybrać jeden) Nominalna ręczne sterowanie dopływem ciepła, ze moc cieplna zintegrowanym termostatem Minimalna moc ręczne sterowanie dopływem ciepła ze cieplna (orien- sprzężeniem zwrotnym temperatury w...
 • Page 45 POLSKI...
 • Page 46 şi de inovaţii. Unic şi elegant, produsul a fost proiectat cu grijă pentru dvs. De aEECa, oricând nu veţi utiliza produsul, puteţi fi sigur, că rezultate vor fi întotdeauna excelente. Bine aţi venit la Electrolux! Pe site-ul nostru puteţi găsi: Puteți găsi recomandări privind utilizarea produselor, instrucţiuni de exploatare, informaţii...
 • Page 47: Introducere

  ROMÂNĂ Introducere • Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați-l de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească. Nu folosiți detergenți abrazivi atunci când curățați Vă rugăm să cițiți cu atenție și să executați aparatul. cu severitate cerințele, care sunt conținute în •...
 • Page 48: Service

  http://www.home-comfort.com 2. Scoateți combustibilul decorativ (lemn de foc), Întrerupător de siguranță despachetați, instalați tipul dorit de combustibil • Acest încălzitor este echipat cu un comutator de decorativ (pietre sau lemn de foc) siguranță care este activat atunci când încălzitorul 3. Întoarceți panoul frontal în poziția inițială, așa se supraîncălzește (de exemplu, din cauza găurilor cum se arată...
 • Page 49: Control De Șemineu Electric

  EEC, EFP/W-1250ULS EEC, EFP/W-2000S EEC- 2000W. Telecomandă Control de șemineu electric Modele EFP/W-1100ULS EEC, EFP/W-1150URLS EEC, EFP/W- 1200URLS EEC, EFP/W-1250ULS EEC, EFP/W-2000S Atenție! Scoateți bateriile din telecomandă, dacă nu vă veți folosi de el o perioadă de lungă durată. Afișajul LED Pictograma de așteptare...
 • Page 50 http://www.home-comfort.com Telecomandă Porni i dispozitivul Accesa i meniul (schimbarea zilei) Seta i regimul de așteptare Ridica i pentru a crește sunetul focului Seta i ziua / ora Seta i butonul de cronometrare Scăderea temperaturii Creșterea temperaturii Reducerea orei / minutului Creșterea orei / minutei Coborâ...
 • Page 51 ROMÂNĂ pornire. Pictograma de oră va începe să • Apăsați din nou pe butonul pentru a clipească. anula detectarea ferestrei deschise. • Apăsați butonul + sau - pentru a seta ora Notă: • Faceți clic pe butonul Pictograma Detecția ferestrei deschise nu funcționează dacă minutelor va clipi.
 • Page 52: Caracteristici Tehnice

  Caracteristici tehnice Model EFP/W-1100ULS EEC EFP/W-1200URLS EEC EFP/W-1250ULS EEC Putere, W 1800 2000 2000 Tensiunea de alimentare, W ~ Hz 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 Curent nominal, А 8.18 9.09 9.09 Clasa de protecție electrică...
 • Page 53: Reciclarea

  Fabricat in China • Garanția nu este valabilă dacă defectul este cauzat de o deteriorare cauzată de o utilizare Electrolux este o marcă înregistrată folosită sub necorespunzătoare, de o întreținere deficitară licenţa AB Electrolux (publ.). (de exemplu, defecțiunea a apărut din cauza intrării unor obiecte străine sau contactului cu...
 • Page 54 Cerintele informationale fată de aerotermele electrice locale Identificatorul(ii) modelului: EFP/W-1100ULS EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat...
 • Page 55 ROMÂNĂ Cerintele informationale fată de aerotermele electrice locale Identificatorul(ii) modelului: EFP/W-1200URLS EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat reglarea manuală...
 • Page 56 http://www.home-comfort.com Cerintele informationale fată de aerotermele electrice locale Identificatorul(ii) modelului: EFP/W-1250ULS EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat reglarea manuală...
 • Page 57 ROMÂNĂ Cerintele informationale fată de aerotermele electrice locale Identificatorul(ii) modelului: EFP/W-1150URLS EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat reglarea manuală...
 • Page 58 http://www.home-comfort.com Cerintele informationale fată de aerotermele electrice locale Identificatorul(ii) modelului: EFP/W-2000S EEC Necesar Simbolul Valoarea U.M. Necesar U.M. Tipul administrării căldurii, numai pentru aerotermele Puterea termică cu acumulator electric (select one) Nominal heat reglarea manuală a sarcinii termice, cu output termastatul încorporat Minimum heat reglarea manuală...
 • Page 59 ROMÂNĂ...
 • Page 60 15. ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО ............................67 НИЕ МИСЛИМ ЗА ВАС Благодарим ви, че закупихте уред Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че...
 • Page 61: Въведение

  БЪЛГАРСКИ Въведение в уреда. Премахвайте редовно натру- пания прах. За целта изключете уреда и почистете с прахосмукачка вентилаци- Моля, прочетете и стриктно спазвайте онните отвори. изискванията, съдържащи се в това • Преди да почистите уреда, изключете ръководство за експлоатация. Съхранявайте ръководството...
 • Page 62: Подготовка За Експлоатация

  http://www.home-comfort.com термостат, програматор, таймер или камъни на открито пред вътрешния щит на друго устройство, което автоматично камината. контролира захранването на уреда поради риск от пожар. Обслужване ВНИМАНИЕ: Преди всяка поддръжка и/или почистване на външния нагревател, изключете го от източника на захранване и го оставете да се...
 • Page 63: Управление На Електрическа Камина

  4. Индикатор за половин мощност 5. Бутон за режим на половин мощност 6. Индикатор за пълна мощност 7. Бутон за режим на пълна мощност (за EFP/W-1100ULS EEC, EFP/W-1150URLS EEC- 1800W). За модели EFP/W-1200URLS EEC, EFP/W-1250ULS EEC, EFP/W-2000S EEC- 2000W. Пулт за дистанционно...
 • Page 64 http://www.home-comfort.com Пулт за дистанционно управление Забележка: • Натиснете бутона + или -, за да настро- Включете бутона за захранване върху ите температурата между 15 и 30 °C. тялото на уреда преди употреба • След приключване на настройката на температурата, дисплеят мига за около •...
 • Page 65 БЪЛГАРСКИ та част на деня мига. Забележка: • Натиснете бутона или за да пре- Когато таймерът е активен, нивото на местите курсора към съответния ден. отопление трябва да бъде избрано Натиснете бутона +, за да добавите ръчно. Ако функцията на нагревателя съответния...
 • Page 66: Технически Характеристики

  Технически характеристики Модел EFP/W-1100ULS EEC EFP/W-1200URLS EEC EFP/W-1250ULS EEC Мощност, W 1800 2000 2000 Захранващо напрежение, V 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 ~ Hz Номинален ток, A 8.18 9.09 9.09 Клас на електрическа защита Степен на защита...
 • Page 67: Рециклиране

  на износване, които могат да се третират като консумативи по природата или които Electrolux е регистрирана търговска марка, са направени от стъкло. използвана по лиценз от AB Electrolux (publ.). • Гаранцията не покрива дефектите, причинени от неправилна употреба, лоша Производителят си запазва правото да внася...
 • Page 68 Информационни изисквания за електрически локални нагреватели EFP/W-1100ULS EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални Термична мощност отоплителни уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, НЕ...
 • Page 69 БЪЛГАРСКИ Информационни изисквания за електрически локални нагреватели EFP/W-1200URLS EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални Термична мощност отоплителни уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с НЕ...
 • Page 70 http://www.home-comfort.com Информационни изисквания за електрически локални нагреватели EFP/W-1250ULS EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални Термична мощност отоплителни уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с НЕ...
 • Page 71 БЪЛГАРСКИ Информационни изисквания за електрически локални нагреватели EFP/W-1150URLS EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални Термична мощност отоплителни уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, с НЕ...
 • Page 72 http://www.home-comfort.com Информационни изисквания за електрически локални нагреватели EFP/W-2000S EEC Идентификатор(и) на модела: Ед. Изисквано Символ Стойност Изисквано Ед. изм изм Тип подаване на топлина, само за локални Термична мощност отоплителни уреди с електрическо съхранение (изберете един) Номинална ръчно регулиране на топлинния заряд, НЕ...
 • Page 73 БЪЛГАРСКИ...
 • Page 74 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ................................81 15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ .................................81 ΣΑΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν που υποστηρίζεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Μοναδικό και κομψό, δημιουργήθηκε με προσοχή για εσάς. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε...
 • Page 75: Εισαγωγη

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εισαγωγή • Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθείτε αυστηρά απορρυπαντικά όταν καθαρίζετε τη συσκευή. τις απαιτήσεις που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες Καθαρίστε το με ένα υγρό πανί (όχι πόλυ λειτουργίας.
 • Page 76: Προετοιμασια Για Λειτουργια

  http://www.home-comfort.com Προετοιμασία για λειτουργία Συντήρηση Διακοσμητικό καύσιμο (πέτρες) βρίσκεται στην ΠΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πλευρά της συσκευασίας από πολυστυρένιο, στην • Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση ή/και ίδια πλευρά είναι το τηλεχειριστήριο. Διακοσμητικό καθαρισμό του εξωτερικού θερμαντήρα, καύσιμο (καυσόξυλα) (εκτός από το μοντέλο EFP/W- αποσυνδέστε...
 • Page 77: Ελεγχοσ Ηλεκτρικου Τζακιου

  5. Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας μισής ισχύος the heater in place. 6. Ένδειξη λειτουργίας μισής ισχύος 7. Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργίας πλήρους ισχύος (για EFP/W-1100ULS EEC, EFP/W- 1150URLS EEC-1800W). Για τα μοντέλα EFP/W-1200URLS EEC, EFP/W-1250ULS EEC, EFP W-2000S EEC-2000W) Τηλεχειριστήριο...
 • Page 78 http://www.home-comfort.com Τηλεχειριστήριο Ενεργοποίηση τη συσκευή Ανεβείτε στο µενού (αλλαγή ηµέρα ) Ρυθµίστε το σε κατάσταση αναµονή Ανεβείτε για να αυξήσετε τον ήχο τη φωτιά Ορίστε την ηµέρα / ώρα Ρύθµιση κουµπιού χρονοδιακόπτη Μείωση θερ οκρασία Αυξήστε τη θερµοκρασία Μείωση ώρα / λεπτού Αυξήστε...
 • Page 79 ΕΛΛΗΝΙΚΑ αριθμό χρονοδιακόπτη. Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης • Πατήστε το κουμπί ο δρομέας στην • Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε αριστερή πλευρά της ημέρας αναβοσβήνει. τη λειτουργία χρονοδιακόπτη. • Πατήστε το κουμπί ή για να μετακινήσετε τον δρομέα στην κατάλληλη ημέρα. Πατήστε το Σημειωση: κουμπί...
 • Page 80: Τεχνικα Χαρακτηριστικα

  Τεχνικά χαρακτηριστικά Модель EFP/W-1100ULS EEC EFP/W-1200URLS EEC EFP/W-1250ULS EEC Ισχύς, βάτ 1800 2000 2000 Τάση τροφοδοσίας, V ~ Hz 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 Ονομαστικό ρεύμα, Α 8.18 9.09 9.09 Κατηγορία ηλεκτρικής προστασίας Βαθμός προστασίας...
 • Page 81: Ανακυκλωση

  Κατασκευασμένο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μόνο εάν παρέχονται πειστικά αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα μια απόδειξη που Το Electrolux είναι εγγεγραμμένο εμπορικό επιβεβαιώνει ότι η ημέρα που ζητήθηκε η σήμα,που χρησιμοποιείται με άδεια από την υπηρεσία είναι εντός της περιόδου εγγύησης.
 • Page 82 Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: EFP/W-1100ULS EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου ΔΕΝ θερμική ισχύς...
 • Page 83 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: EFP/W-1200URLS EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου ΔΕΝ θερμική ισχύς θερμότητας, με...
 • Page 84 http://www.home-comfort.com Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: EFP/W-1250ULS EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου θερμότητας, ΔΕΝ θερμική ισχύς με...
 • Page 85 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: EFP/W-1150URLS EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου ΔΕΝ θερμική ισχύς θερμότητας, με...
 • Page 86 http://www.home-comfort.com Απαιτήσεις πληροφοριών για ηλεκτρικούς τοπικούς θερμαντήρες Αναγνωριστικά μοντέλου: EFP/W-2000S EEC Μον Απαιτείται Σύμβολο αξία Απαιτείται Μονάδα άδα Τύπος παροχής θερμότητας, μόνο για τοπικούς Θερμική ισχύς θερμαντήρες με ηλεκτρική αποθήκευση (επιλέξτε έναν) Ονομαστική χειροκίνητη ρύθμιση του φορτίου ΔΕΝ θερμική ισχύς θερμότητας, με...
 • Page 87 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...
 • Page 88 14. UTILIZACE ..................................95 15. DATUM VÝROBY ................................95 MYSLÍME O VÁS Děkujeme, že jste si koupili Electrolux. Vybrali jste si produkt podporovaný desetiletími profesionálních zkušeností a inovací. Unikátní a stylový, byl navržen s ohledem na vás. Proto, kdykoli jej použijete, můžete si být jisti, že výsledek bude vždy vynikající.
 • Page 89: Úvod

  ČESKÝ Úvod spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. • Vyčistěte jej vlhkým hadříkem (ne mokrým) Přečtěte si a přísně dodržujte požadavky a horkou mýdlovou vodou. obsažené v tomto návodu k použití. Manuál • Nepřipojujte přístroj ke zdroji napájení, a dokumenty, které potvrzují datum nákupu dokud není...
 • Page 90: Příprava Na Provoz

  http://www.home-comfort.com Příprava na provoz Údržba Ozdobné palivo (kameny) se nachází na VAROVÁNÍ: boku obalu z pěnového polystyrenu, na stejné Před jakoukoliv údržbou a/nebo čištěním straně je dálkové ovládání. Dekorativní palivo ohřívače z vnější strany odpojte jej od zdroje (dříví) (mimo model EFP/W - 2000S EEC) se energie a nechte vychladnout.
 • Page 91: Ovládání Krb

  3 sekund) 4. Indikátor polovičního výkonu 5. Tlačítko režimu polovičního napájení 6. Indikátor režimu plného výkonu 7. Tlačítko zapnutí režimu plného výkonu (pro EFP/W-1100ULS EEC, EFP/W-1150URLS EEC-1800W). Pro modely EFP/W-1200URLS EEC, EFP/W-1250ULS EEC, EFP/W-2000S EEC-2000W. Ovládání krb Dálkové ovládání...
 • Page 92 http://www.home-comfort.com Dálkové ovládání Zapněte zařízení Přejít nahoru nabídky (změnit den) Nastavte jej do pohotovostního režimu Přejít nahoru pro zvýšení zvuku ohně Nastavit den / čas Tlačítko nastavení časovače Snížit teplotu Zvýšit teplotu Snížit hodinu / minutu Zvýšit hodinu / minutu Přejit dole nabídky (změnit den) Potvrdit výběr Přejděte dolů...
 • Page 93 ČESKÝ hodiny. • Na displeji se zobrazí ikonka • Ikonka na displeji bliká a • Stiskněte tlačítko . Ikona minuty začne ohřívač přestane topit, pokud teplota v blikat. místnosti rychle klesá. Stiskněte tlačítko • Stiskněte tlačítko + nebo -, pro nastavení minut.
 • Page 94: Specifikace

  Specifikace Модель EFP/W-1100ULS EEC EFP/W-1200URLS EEC EFP/W-1250ULS EEC Výkon, W 1800 2000 2000 Napětí napájení W ~ Hz 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 Jmenovitý proud, А 8.18 9.09 9.09 Třída elektrické ochrany Stupeň ochrany IP20...
 • Page 95: Záruka

  Vyrobeno v Číně používáním, špatnou údržbou (např. odmítnutí vznikl kvůli vniknutí dovnitř Electrolux je registrovaná ochranná známka výrobky cizích předmětů nebo kapalin), používaná na základě licence AB Electrolux nebo pokud změny nebo opravy byly (publ.). provedeny osobami, které nejsou autorizované Výrobcem.
 • Page 96 Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: EFP/W-1100ULS EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 97 ČESKÝ Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: EFP/W-1200URLS EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 98 http://www.home-comfort.com Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: EFP/W-1250ULS EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 99 ČESKÝ Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: EFP/W-1150URLS EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 100 http://www.home-comfort.com Požadavek na informace pro elektrické lokální ohřívače prostoru Identifikátory modelu: EFP/W-2000S EEC Jed- Předmět Symbol Hodnota Předmět Jednotka notka Typ dodávky tepla, pouze pro lokální ohřívače s elek- Tepelný výkon trickým zásobníkem (vyberte jeden) Jmenovitý te- ruční regulace tepelného nabíjení, s inte- pelný...
 • Page 101 ČESKÝ...
 • Page 102 http://www.home-comfort.com...
 • Page 103 You can get additional information about this and other products directly from the Seller or through our information lines: Contact us «CladSwiss» Switzerland, 6300 Zug, Bahnhofstrasse 27. About the equipment purchase and cooperation: Tel: +41 41 532 50 00 E-mail: info@cladswiss.com For technical and service issues: Tel.
 • Page 104 Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.). This manual may contain technical and typing errors. Changes to technical characteristics and assortment are subject to change without notice.

Table of Contents