Download Print this page
DeWalt DC305 Original Instructions Manual

DeWalt DC305 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for DC305:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 29

Quick Links

DC305
DC315
www.
.eu

Advertisement

loading

Summary of Contents for DeWalt DC305

 • Page 1 DC305 DC315 www.
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 4 3 11 3 11 3 11 3 11...
 • Page 6 D A N S K TRÅDLØS STEMPELDREVET SAV DC305, DC315 Tillykke! kan mindske eksponeringsniveauet over den samlede arbejdsperiode markant. Du har valgt et D WALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte gør D WALT til en af de mest pålidelige partnere...
 • Page 7 Hold børn og omkringstående på afstand, når der anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre, at du mister kontrollen. DC305, DC315 2) ELEKTRISK SIKKERHED Stik på elektrisk værktøj skal passe til WALT erklærer, at produkterne beskrevet under stikkontakten. Stikket må aldrig modificeres “tekniske data”...
 • Page 8 D A N S K omstændighederne foreskriver det, reducerer andre forhold, der kan påvirke betjeningen omfanget af personskader. af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj Undgå utilsigtet start. Sørg for, at er beskadiget, skal det repareres før der er slukket for kontakten, inden brug.
 • Page 9 D A N S K ● Når der anvendes savblade specielt til savning PLACERING AF DATOKODEN i træ, skal alle søm og andre metalgenstande Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret, fjernes fra ar-bejdsemnet, før arbejdet er trykt ind i kabinetfladen, der danner påbegyndes.
 • Page 10 D A N S K Opladningsprocedure (fi g. A, B) brandfare, fare for elektrisk stød og eventuel livsfare. FARE: Fare for livsfarligt elektrisk • Opladeren må ikke udsættes for regn eller stød. Der er 230 volt til stede i sne. opladningsterminalerne.
 • Page 11 Visse værktøjer med store batteripakker kan stå oprejst på batteripakken, men kan være Batteripakke (fi g. A) lette at vælte. BATTERITYPE DC315 accepterer 28 volt Li-Ion-batteripakker. DC305 accepterer 36 volt Li-Ion-batteripakker.
 • Page 12 7 Lader En beskadiget ledning bør omgående 8 Ladeindikatorer (rød) udskiftes TILTÆNKT BRUG DC305, DC315 heavy duty batteridrevet Problem med oplader bajonetsav er designet til professionelt brug til savning i træ, metal og rør på forskellige arbejdssteder (byggepladser). Det kompakte Problem med batteri design gør det muligt at save meget tæt på...
 • Page 13 D A N S K MÅ IKKE bruges ved høj fugtighed eller under • Batteriet tages ud ved at trykke på forhold, hvor der er brændbare væsker eller gasser udløserknappen (6) og samtidig trække batteriet til stede. ud af hullet. Vore kraftige vinkelslibere er professionelt el- Udskiftning af savklinge (fi...
 • Page 14 D A N S K Hastigheden reguleres ved at øge eller slække BETJENING trykket på afbryderen. ADVARSEL: For at reducere risikoen ● Værktøjet standses ved at slippe afbryderen. for personskade skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra ADVARSEL: Start eller stop ikke strømkilden, inden der foretages justeringer, eller der fjernes/monteres maskinen, når savklingen rører...
 • Page 15 D A N S K ● Tag ladeaggregatet ud af stikket før ● Ved lange rette snit tegnes en linie på rengøring af kabinettet med en blød arbejdsemnet. klud. ● Kom et tyndt lag af smøreolie langs savlinien, ● Fjern batteriet før rengøring af el- tænd for værktøjet og følg savlinien.
 • Page 16 D A N S K For information om nærmeste autoriserede GARANTI værksted: kontakt det lokale D WALT kontor på den adresse, som er opgivet i denne WALT er sikker på produkternes kvalitet og brugsanvisning. Desuden fi ndes en liste over tilbyder en enestående garanti til professionelle alle autoriserede D WALT serviceværksteder og...
 • Page 17 D E U T S C H AKKU-SPEZIALSÄGE DC305, DC315 Herzlichen Glückwunsch! Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch berücksichtigen, wie oft das Gerät Sie haben sich für ein Werkzeug von D WALT ausgeschaltet wird oder über welche Zeit entschieden, das die lange D WALT-Tradition es zwar läuft, aber nicht wirklich in Betrieb...
 • Page 18 Bereiche begünstigen Unfälle. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, DC305, DC315 Gase oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die WALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische Dämpfe entzünden können.
 • Page 19 D E U T S C H oder RCD) geschützte Stromversorgung. 4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. mindert die Gefahr eines elektrischen Verwenden Sie das für Ihre Arbeit Schlages. passende Elektrogerät. Das richtige Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer 3) SICHERHEIT VON PERSONEN erledigen, wenn es bestimmungsgemäß...
 • Page 20 D E U T S C H ● Tragen Sie eine Staubmaske. anderer Akkus kann zu Verletzungs- und Brandgefahr führen. ● Verwenden Sie grundsätzlich nur Sägeblätter, Wenn Akkus nicht verwendet werden, die den in dieser Anleitung enthaltenen halten Sie sie von anderen Metallteilen, z. Spezifi...
 • Page 21 D E U T S C H Wichtige Sicherheitshinweise für alle • Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus. Akku-Ladegeräte • Ziehen Sie immer am Stecker statt am Kabel, BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: um das Ladegerät von der Stromversorgung Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Sicherheits- zu trennen.
 • Page 22 D E U T S C H Temperaturverzögerung BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku Ladegeräte zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der Das Ladegerät DE9000 ist für 28-V- und 36-V-Li-Ion- Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine Akkus konstruiert.
 • Page 23 • Den Akku nicht verbrennen, auch wenn Das Gerät DC315 wird mit 28-V-Li-Ion-Akkus er stark beschädigt oder vollkommen betrieben. verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer Das Gerät DC305 wird mit 36-V-Li-Ion-Akkus explodieren. Beim Verbrennen eines betrieben. Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
 • Page 24 Lassen Sie beschädigte Kabel sofort 8 Ladekontrolleuchten (rot) ersetzen VERWENDUNGSZWECK Problem am Ladegerät Die Heavy-Duty Akku-Säbelsägen DC305, DC315 sind für den professionellen Gebrauch zum Sägen von Holz, Metall und Roh-ren auf Baustellen bestimmt. Durch ihre kompakte Ausführung kann sehr nahe Problem am Akku an die Kanten von schwer zugänglichen Berei-chen...
 • Page 25 D E U T S C H Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) kann mit den Zähnen nach oben oder unten - Geräte oder nach links oder rechts montiert werden. Ortsveränderliche Geräte, die im ● Bewegen Sie den Sägeblatt-Einspannhebel Freien verwendet werden, müssen (3) nach unten, um die Sägeblattaufnahme zu über einen Fehlerstromschutzschalter schließen.
 • Page 26 D E U T S C H Betriebsanweisungen ● Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los. WARNUNG: • Beachten Sie immer die Sicherheits- ACHTUNG: Schalten Sie das Werkzeug hinweise und die gültigen Vorschriften. nicht ein oder aus, während das •...
 • Page 27 D E U T S C H Sägen von Metall ● Stabilisieren Sie beim Sägen von Blechplatten das Werkstück an beiden Seiten mit Holz. Dies Reinigung gewährleistet saubere Schnitte und verhindert eine Beschädigung des Werkstückes. ● Zeichnen Sie für lange, gerade Schnitte eine ACHTUNG: ●...
 • Page 28 D E U T S C H GARANTIE Die regionalen Bestimmungen schreiben unter Umständen die getrennte Entsorgung elektrischer Produkte aus dem Haushalt an Sammelstellen WALT vertraut in die Qualität seiner Produkte oder seitens des Händlers vor, bei dem Sie das und bietet den professionellen Anwendern neue Produkt erworben haben.
 • Page 29 E N G L I S H CORDLESS RECIPROCATING SAW DC305, DC315 Congratulations! the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working You have chosen a D WALT tool. Years of period. experience, thorough product development and...
 • Page 30 2) ELECTRICAL SAFETY Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do DC305, DC315 not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs WALT declares that these products described and matching outlets will reduce risk of electric under “technical data”...
 • Page 31 E N G L I S H Do not overreach. Keep proper footing 5) BATTERY TOOL USE AND CARE and balance at all times. This enables Recharge only with the charger specified better control of the power tool in unexpected by the manufacturer.
 • Page 32 E N G L I S H ● Only sharp saw blades in perfect working DANGER: Electrocution hazard. condition should be used; cracked or bent saw 230 volts are present at charging terminals. Do not probe with conductive blades should be discarded and replaced at once. objects.
 • Page 33 E N G L I S H • Do not operate charger with damaged cord State of charge or plug — have them replaced immediately. 1 light blinking < 33% • Do not operate charger if it has received 1 light blinking, 1 light on 33–66% a sharp blow, been dropped, or otherwise 1 light blinking, 2 lights on...
 • Page 34 The DC315 operates on 28 volt Li-Ion battery packs. battery packs will stand upright on the battery pack but may be easily knocked The DC305 operates on 36 volt Li-Ion battery packs. over. Storage Recommendations SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION (Li-Ion) 1.
 • Page 35 7 Charger 8 Charging indicators (red) Charger problem INTENDED USE The DC305, DC315 heavy-duty cordless reciprocating saws are designed for professional Battery problem sawing of wood, metal and tubes at various work sites (i.e., construction sites). The compact design...
 • Page 36 E N G L I S H Saw blades WARNING: No connection is to be made to the earth terminal. Material Recommended saw blade ferrous metal fi ne-toothed Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs. Recommended fuse: 3 A. non ferrous metal coarse-toothed wood...
 • Page 37 E N G L I S H Pocket cuts ● When sawing in walls or fl oors be aware ● Measure and mark the required pocket cut. of the location of pipework and wiring. ● Using a narrow saw blade rest the bottom of the Always hold the tool by its handle.
 • Page 38 E N G L I S H MAINTENANCE Separate collection of used products Your D WALT power tool has been designed to and packaging allows materials to be operate over a long period of time with a minimum recycled and used again. Re-use of of maintenance.
 • Page 39 E N G L I S H GUARANTEE WALT is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a private non-professional user.
 • Page 40 E S P A Ñ O L SIERRA ALTERNATIVA SIN CABLE DC305, DC315 ¡Enhorabuena! Una valoración del nivel de exposición a la vibración debería tener en cuenta Usted ha optado por una herramienta D WALT. también las veces en que la herramienta Muchos años de experiencia y una gran asiduidad...
 • Page 41 Las herramientas eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo DC305, DC315 o los gases. Mantenga alejados a los niños y a las WALT declara que los productos descritos bajo personas que estén cerca mientras utiliza...
 • Page 42 E S P A Ñ O L uso en exteriores reduce el riesgo de descarga recogida de polvo puede reducir los riesgos eléctrica. relacionados con el polvo. Si no puede evitar utilizar una herramienta 4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS eléctrica en un lugar húmedo, use un No fuerce la herramienta eléctrica.
 • Page 43 E S P A Ñ O L ● Sujete siempre la sierra fi rmemente con ambas 5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE manos. FUNCIONAN CON BATERÍA Recárguelas sólo con el cargador ● Para cortar curvas y bolsas, use una hoja de especificado por el fabricante.
 • Page 44 E S P A Ñ O L Instrucciones de seguridad disminuirá el riesgo de dañar el enchufe y el cable. importantes para todos los • Asegúrese de que el cable esté situado de cargadores de batería modo que no lo pise nadie, ni se tropiece con él, y que no esté...
 • Page 45 E S P A Ñ O L Instrucciones de seguridad impor- 1. Enchufe el cargador (13) en una toma de corriente apropiada antes de introducir la batería. tantes para todas las baterías 2. Introduzca la batería en el cargador. El cargador Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de está...
 • Page 46 Si el cordón estuviera en mal estado, Batería (fi g. A) cambiarlo inmediatamente TIPO DE BATERÍA Problema del cargador El DC315 funciona con baterías Li-Ion de 28 voltios. El DC305 funciona con baterías Li-Ion de 36 voltios. Problema de la batería...
 • Page 47 Las sierras alternativas sin cable para trabajos la batería. pesados DC305, DC315 han sido diseñadas para el serrado profesional de ma-dera, metales y ADVERTENCIA: Usar sólo baterías y tubos en diversos centros de trabajo (por ejemplo, cargadores de D WALT.
 • Page 48 E S P A Ñ O L Instalación y extracción de la batería (fi g. A) ● Asegúrese de que la batería quede bien ● Para instalar la batería (5), alinéela con el acoplada. receptáculo de la herramienta. Introduzca la ●...
 • Page 49 E S P A Ñ O L ● Encienda la herramienta e introduzca la hoja ADVERTENCIA: Para reducir el en el material a toda velocidad, sujetando la riesgo de lesión personal grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una herramienta con fi...
 • Page 50 E S P A Ñ O L MANTENIMIENTO normal. Asegúrese de que este producto se deseche por separado. Su herramienta eléctrica D WALT ha sido diseñada para funcionar mucho tiempo con un La separación de desechos de mínimo de mantenimiento. El funcionamiento productos usados y embalajes permite satisfactorio depende del buen cuidado de la que los materiales puedan reciclarse y...
 • Page 51 E S P A Ñ O L GARANTÍA Si desea hacer una reclamación, contacte con su WALT tiene plena confianza en la calidad de vendedor o compruebe dónde se encuentra su sus productos y ofrece una excepcional garantía agente de reparaciones autorizado de D WALT para los usuarios profesionales del producto.
 • Page 52 F R A N Ç A I S SCIE SABRE SANS FIL DC305, DC315 Félicitations! Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations doit également prendre Vous avez choisi un outil D WALT. Depuis de en compte les heures où l’outil est mis nombreuses années, D...
 • Page 53 Les outils électriques peuvent produire des étincelles qui pourraient enflammer toute émanation ou poussière ambiante. Maintenir à l’écart les enfants, ou toute DC305, DC315 autre personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique. Toute distraction pourrait faire WALT certifie que les produits décrits dans le perdre la maîtrise de l’appareil.
 • Page 54 F R A N Ç A I S 3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE d’effectuer tout réglage, de changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces Rester systématiquement vigilant et faire preuve de jugement lorsqu’on utilise un mesures préventives réduiront tout risque de outil électrique.
 • Page 55 F R A N Ç A I S 6) RÉPARATION – Diminution de l’acuité auditive ; a) Faire entretenir les outils électriques par – Risques de se pincer les doigts lors du un réparateur qualifié en n’utilisant que changement d’accessoires ; des pièces de rechange identiques.
 • Page 56 F R A N Ç A I S • Ne pas démonter le chargeur. Pour tout ATTENTION : Sous certaines conditions, entretien ou réparation, le rapporter dans lorsque le chargeur est branché sur le un centre de réparation agréé. Le fait de le secteur, les bornes de charge exposées réassembler de façon incorrecte comporte des à...
 • Page 57 F R A N Ç A I S État de charge • NE PAS immerger le chargeur dans l’eau ou tout autre liquide, ou l’arroser d’aucun liquide. 1 voyant clignotant < 33% • Ne pas entreposer ou utiliser l’outil et la 1 voyant clignotant, 1 voyant allumé...
 • Page 58 Le modèle DC315 fonctionne sur des batteries Li-Ion de 28 volts. Problème de chargeur Le modèle DC305 fonctionne sur des batteries Li-Ion de 36 volts. Problème de batterie Recommandations de stockage 1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à...
 • Page 59 AVERTISSEMENT : Toujours enlever UTILISATION PRÉVUE le pack-batteries avant de procéder à Les scies sabres sans fil robustes DC305, DC315 l'assemblage ou au réglage. sont conçues pour un sciage professionnel du bois, du métal et de tubes sur divers chantiers (chantiers AVERTISSEMENT : Toujours mettre de construction par exemple).
 • Page 60 F R A N Ç A I S ● Pour retirer le pack-batterie, appuyez sur le FONCTIONNEMENT bouton de déverrouillage (6) tout en retirant le AVERTISSEMENT : pour réduire pack-batterie du réceptacle. tout risque de dommages corporels graves, arrêter et débrancher l’outil Remplacement de la lame de scie (fi...
 • Page 61 F R A N Ç A I S Mise en marche et arrêt (fi g. A) d'aspiration de poussière mis au point en Pour des raisons de sécurité, le variateur de conformité avec les régulations relatives à vitesse électronique (1) est équipé d'un bouton de l'émission de la poussière.
 • Page 62 F R A N Ç A I S Les réglementations locales peuvent permettre la collecte séparée des produits électriques du foyer, dans des déchetteries municipales ou auprès Nettoyage du revendeur vous ayant vendu votre nouveau produit. AVERTISSEMENT : ● Débrancher le chargeur et nettoyer son WALT fournit un dispositif permettant de boîtier avec un chiffon doux.
 • Page 63 F R A N Ç A I S GARANTIE WALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel, et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices.
 • Page 64 I T A L I A N O SEGHETTO ALTERNATIVO A BATTERIA DC305, DC315 Congratulazioni! Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve anche considerare i Siete entrati in possesso di un utensile D WALT. momenti in cui l’apparato è spento o Anni di esperienza, continui miglioramenti ed quando è...
 • Page 65 Gli apparati elettrici creano scintille che possono incendiare le polveri o i fumi. Durante l’uso di un apparato elettrico, DC305, DC315 tenere lontani i bambini e chiunque si WALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono tecnici”...
 • Page 66 I T A L I A N O 3) SICUREZZA PERSONALE spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico Quando si utilizza un apparato elettrico che non possa essere controllato tramite evitare di distrarsi. Prestare attenzione a l’interruttore è pericoloso e deve essere quello che si sta facendo e utilizzare il buon riparato.
 • Page 67 I T A L I A N O In condizioni di uso eccessivo è possibile Rischi residui che la batteria espella del liquido; evitarne I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo della sega il contatto. In caso di contatto, sciacquare alternativa: abbondantemente con acqua.
 • Page 68 I T A L I A N O • Non lavorare con un caricabatteria che abbia AVVERTENZA: rischio di scossa il cavo o la spina danneggiati - farli sostituire elettrica. Non far penetrare alcun liquido immediatamente. dentro al caricabatterie. Pericolo di scossa elettrica.
 • Page 69 I T A L I A N O Procedura di carica • Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con atmosfera esplosiva, come Vedere la tabella seguente per lo stato di carica del quelli in presenza di liquidi, gas o polveri pacco batteria.
 • Page 70 Problema nel caricatore TIPO BATTERIE Il DC315 funziona con pacchi batterie da 28 volt. Problema nella batteria Il DC305 funziona con pacchi batterie da 36 volt. Al termine della durata utile del gruppo Istruzioni per la conservazione batterie, smaltirlo con le dovute 1.
 • Page 71 8 Indicatori di carica (rossi) En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le câble sur toute sa longueur. UTILIZZO PREVISTO Le seghe alternative cordless DC305, DC315, ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE per utilizzo industriale, sono state concepite per lavorazioni professionali su legno, metallo e tubi AVVERTENZA: Prima di qualsiasi in diversi ambienti di lavoro (es.
 • Page 72 I T A L I A N O Prima del funzionamento Inserimento e rimozione del gruppo batterie ● Accertarsi che il gruppo batterie sia (fi g. A) (completamente) caricato. • Per inserire il gruppo batterie (5), allinearlo con ● Accertarsi che il gruppo batterie sia installato l’apposito vano nell’elettroutensile.
 • Page 73 I T A L I A N O ● Avviare l'utensile e fare avanzare la lama nel SEMPRE nella posizione corretta, come materiale alla massima velocità, mantenendo illustrato. l'utensile saldamente contro il pezzo in AVVERTENZA: per ridurre il rischio lavorazione. di lesioni personali gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per prevenire reazioni improvvise.
 • Page 74 I T A L I A N O domestici. Smaltire il prodotto tramite raccolta MANUTENZIONE differenziata. Il Vostro Elettroutensile D WALT è stato studiato per durare a lungo richiedendo solo la La raccolta differenziata di prodotti e minima manutenzione. Per prestazioni sempre imballaggi usati, consente il riciclaggio soddisfacenti occorre avere cura dell'utensile e e il riutilizzo dei materiali.
 • Page 75 I T A L I A N O GARANZIA WALT realizza prodotti di qualità e offre una • non siano avvenuti tentativi di riparazione garanzia eccezionale per i professionisti che da parte di persone non autorizzate a utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione farli;...
 • Page 76 N E D E R L A N D S SNOERLOZE RECIPRO-ZAAGMACHINE DC305, DC315 Gefeliciteerd! Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie dient U heeft gekozen voor een machine van ook te worden overwogen wanneer het WALT. Jarenlange ervaring, voortdurende...
 • Page 77 Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen DC305, DC315 kunnen doen ontbranden. Houd kinderen en omstanders op WALT verklaart dat deze producten zoals een afstand terwijl u een elektrisch beschreven onder “technische gegevens”...
 • Page 78 N E D E R L A N D S Als het gebruik van een elektrisch 4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH gereedschap op een vochtige locatie GEREEDSCHAP onvermijdelijk is, gebruikt u een Forceer het gereedschap niet. Gebruik stroomvoorziening die beveiligd is met het juiste elektrische gereedschap voor een aardlekschakelaar.
 • Page 79 N E D E R L A N D S ● Er mogen alleen scherpe zaagbladen in Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met speciaal omschreven perfecte werkconditie worden gebruikt; accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden gebarsten of verbogen zaagbladen moeten tot letsel en brandgevaar.
 • Page 80 N E D E R L A N D S verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat elektrische schok of elektrocutie. 230 volt op de oplaadterminals. Niet doorboren met geleidende voorwerpen. • Plaats geen voorwerpen op de acculader Dit kan leiden tot een elektrische schok of en plaats de acculader niet op een zachte elektrocutie.
 • Page 81 N E D E R L A N D S 3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven De accu is niet volledig opgeladen als deze doordat het rode lampje continu ON (AAN) blijft. uit de verpakking komt. Voordat u de accu De accu is volledig opgeladen en kan nu worden en oplader gebruikt, dient u de onderstaande gebruikt of in de lader worden gelaten.
 • Page 82 Accu (fi g. A) milieubewuste wijze te worden verwerkt ACCUTYPE Verbrand de accu nooit De DC315 werkt op 28 volt Li-Ion accu’s. De DC305 werkt op 36 volt Li-Ion accu’s. Alleen laden met speciale D WALT- Aanbevelingen voor opslag opladers 1.
 • Page 83 Aanbrengen en verwijderen van de accu (fi g. A) GEBRUIKSDOEL • Breng de accu (5) aan door hem op een lijn met De DC305, DC315 zware draadloze reciprozagen zijn de houder op de machine te brengen. Schuif de ontworpen voor het professioneel zagen van hout, accu in de houder en duw totdat de accu op zijn metaal en buizen op verschillende werklocaties (d.w.z.
 • Page 84 N E D E R L A N D S ● Beweeg de hendel (3) omlaag om het Instructies voor gebruik bladhoudermechanisme te vergrendelen. WAARSCHUWING: ● Ga in omgekeerde volgorde te werk om het ● Neem altijd de veiligheidsinstructies zaagblad te verwijderen. in acht en houdt u aan de geldende voorschriften.
 • Page 85 N E D E R L A N D S ● Breng een dun laagje smeermiddel aan langs ● Stop de machine door de schakelaar los te laten. de zaaglijn, schakel het gereedschap in volg de zaaglijn. WAARSCHUWING: Schakel de machine nooit AAN of UIT terwijl het Het zagen van plastic zaagblad in contact is met het werkstuk...
 • Page 86 N E D E R L A N D S ● Houd de ventilatiesleuven vrij en maak WALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en de behuizing regelmatig schoon met recyclen van afgedankte D WALT-producten. een zachte doek. Om gebruik te maken van deze service, retourneert u het product naar een van de erkende Optionele toebehoren servicecentra, die deze producten voor ons...
 • Page 87 N E D E R L A N D S GARANTIE WALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt een uitstekende garantie aan voor professionele gebruikers van het product. Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele rechten als een professioneel gebruiker of uw wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel gebruiker.
 • Page 88 N O R S K SNORLØS PENDELSAG DC305, DC315 Gratulerer! Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å Du har valgt et D WALT verktøy. Årelang erfaring, beskytte operatøren mot følgene fra konstant produktutvikling og fornyelse gjør vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like WALT til en av de mest pålitelige partnere for...
 • Page 89 Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen. 2) ELEKTRISK SIKKERHET DC305, DC315 Støpselet til elektriske verktøy må passe til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet WALT erklærer at de produktene som er beskrevet på...
 • Page 90 N O R S K inn støpselet mens elektriske verktøy har og ta i betraktning arbeidsforholdene og bryteren på øker faren for ulykker. det arbeidet som skal utføres. Bruk av Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår det elektriske verktøyet for oppgaver som er på...
 • Page 91 N O R S K ● Bruk et tilpasset sagblad for å skjære kurver og • Før du bruker laderen, må du lese alle hull. instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som bruker ● Bruk helst en støvmaske. batteripakken.
 • Page 92 N O R S K posisjon borte fra alle varmekilder. Laderen Ladeprosess ventileres gjennom åpninger i toppen og bunnen Se tabellen under for ladestatus for batteripakken. av kapslingen. Ladestatus • Ikke bruk laderen med skadet ledning eller støpsel — få disse erstattet omgående. 1 lys blinker <...
 • Page 93 BATTERITYPE siden på et stabilt underlag hvor det DC315 bruker 28 volt Li-Ion batteripakker. ikke utgjør noen fare for snubling DC305 bruker 36 volt Li-Ion batteripakker. eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på Anbefalinger for lagring batteripakken, men kan lett slås over ende.
 • Page 94 6 Utløserknapp 7 Lader Laderproblem 8 Ladelamper (røde) TILTENKT BRUK Batteriproblem De batteridrevne stikksagene DC305, DC315, er beregnet brukt ved profesjonell saging av tre, metall og rør på forskjellige arbeidssteder (f.eks. Avhend batteripakken ifølge gjeldende byggeplasser). Det kompakte designet tillater miljøforskrifter skjæring ekstremt nære kanten av vanskelige...
 • Page 95 N O R S K Stille inn den justerbare sagskoen (fi g. D) MONTERING OG JUSTERING Sagskoen kan justeres for å begrense skjæredybden og forlenge levetiden til sagbladet. ADVARSEL: Før du monterer og ● Trykk inn utløserknappen og hold den inne (12). justerer, må...
 • Page 96 N O R S K Korrekt plassering av hendene (fi g. F) ADVARSEL: For å redusere faren for Støvavsug alvorlig personskade, skal man ALLTID ● Når maskinen brukes innendørs i lengre tid, ha hendene i korrekt posisjon, som vist. må den kobles til en egnet støvsuger. Bruk en ADVARSEL: For å...
 • Page 97 N O R S K Kildesortering av brukte produkter og emballasje gjør det mulig å resirkulere materialer og bruke dem igjen. Smøring Gjenbruk av resirkulerte materialer Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring. bidrar til å forhindre forsøpling av miljøet og reduserer behovet for råmaterialer.
 • Page 98 N O R S K GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige rettigheter som profesjonell bruker eller på...
 • Page 99 P O R T U G U Ê S SERRA ALTERNATIVA SEM FIO DC305, DC315 Parabéns! Além disso, a estimativa do nível de exposição às vibrações também Escolheu uma ferramenta D WALT. Muitos anos deverá ter em conta o número de de experiência, um desenvolvimento contínuo...
 • Page 100 As ferramentas eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas poeiras ou DC305, DC315 vapores. Mantenha as crianças e outras pessoas WALT declara que os produtos descritos em afastadas quando utilizar uma ferramenta “dados técnicos”...
 • Page 101 P O R T U G U Ê S adequado para uso ao ar livre reduz o risco de extracção de partículas pode reduzir os riscos relacionados com as mesmas. choque eléctrico. Se não for possível evitar trabalhar com 4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS uma ferramenta eléctrica num local ELÉCTRICAS húmido, utilize uma fonte de alimentação...
 • Page 102 P O R T U G U Ê S ● Não dobre a serra muito para a frente. 5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS COM BATERIA Certifi que-se de estar fi rmemente posicionado, Utilize apenas o carregador especificado particularmente quando estiver apoiado em pelo fabricante do equipamento.
 • Page 103 P O R T U G U Ê S • Estes carregadores não se destinam a Exemplo: qualquer outro fim sem ser carregar baterias 2009 XX XX recarregáveis da D WALT. Qualquer outra Ano de fabrico utilização poderá resultar num risco de incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.
 • Page 104 P O R T U G U Ê S Suspensão do carregamento devido a GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES bateria quente/fria Carregadores Quando o carregador detectar que a bateria está O carregador DE9000 é compatível com baterias de demasiado quente ou fria, irá activar automaticamente Li-Ion de 28 e 36 V.
 • Page 105 • Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver O DC315 funciona com baterias de Li-Ion de 28 volts. gravemente danificada ou completamente O DC305 funciona com baterias de Li-Ion de 36 volts. esgotada. A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São produzidos vapores e Recomendações de armazenamento...
 • Page 106 8 Indicadores de carregamento (vermelhos) Substituir imediatamente cabos defeituosos FINALIDADE As serras alternativas sem fi o DC305, DC315 para utilização intensiva foram concebidas para Problema no carregador aplicações de corte profi ssionais de madeira, metal e tubos em diversos locais de trabalho (ou Problema na bateria seja, áreas de construção).
 • Page 107 P O R T U G U Ê S Tem à sua dipsoisção uma grande variedade de alimentação do seu carregador (consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio condutor é lâminas de serra como opção. 1 mm ; o comprimento máximo da extensão é 30 m. Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o AVISO: Seleccine sempre a sua lâmina cabo na íntegra.
 • Page 108 P O R T U G U Ê S ● Ao cortar em paredes ou chãos, Cortes profundos em madeira (fi g. E) assegure-se de que conhece a ● Pouse a sapata da serra sobre a peça de localização de tubagens e ligações trabalho numa posição que permita formar um eléctricas.
 • Page 109 P O R T U G U Ê S Acessórios opcionais Cortar alvenaria AVISO: Dado que os acessórios, que AVISO: Ao serrar fi brocimento, poderão não os disponibilizados pela D WALT, ser produzidas poeiras nocivas. Siga não foram testados com este produto, as directrizes ofi...
 • Page 110 P O R T U G U Ê S Para verifi car a localização do agente de reparação mais próximo de si contacte o escritório local da D WALT no endereço indicado neste manual. Se preferir, consulte a lista de agentes autorizados da D WALT e os dados completos dos nossos serviços de atendimento pós-venda na...
 • Page 111 P O R T U G U Ê S GARANTIA WALT confia na qualidade dos seus • Seja apresentada uma prova de compra; produtos e, como tal, oferece uma garantia • O produto seja devolvido juntamente excepcional aos utilizadores profissionais com a respectiva embalagem e todos os deste equipamento.
 • Page 112 S U O M I AKKUKÄYTTÖINEN PISTOSAHA DC305, DC315 Onneksi olkoon! Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä Olet valinnut D WALT-työkalun. Monivuotisen työkalu ja sen varusteet kunnossa, kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä ja uudistusten ansiosta D WALT on huomiota työn jaksottamiseen.
 • Page 113 KONEDIREKTIIVI Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS Pistokkeen ja pistorasian on vastattava DC305, DC315 toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen WALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät mitään muutoksia. Älä yhdistä seuraavat määräykset: maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. 98/37/EC (28.12.2009 saakka), 2006/42/EC Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei...
 • Page 114 S U O M I säätöavain tai väännin voi aiheuttaa soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon henkilövahingon. vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa. Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti Käytä sähkötyökalussa vain siihen tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen paremmin odottamattomissa tilanteissa.
 • Page 115 S U O M I täysin käyttökuntoisia sahanteriä; säröytyneet VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä tai taipuneet sahanterät on heti hävitettävä ja päästä latauslaitteen sisään mitään nestettä. Muutoin voi aiheutua sähköisku. vaihdettava uusiin. ● Varmista, että sahanterä on turvallisesti HUOMIO: Palovamman vaara. Lataa kiinnitetty.
 • Page 116 S U O M I • Irrota latauslaitteen pistoke pistorasiasta Voit virkistää akun asettamalla sen latauslaitteeseen ennen puhdistamista. Tämä vähentää normaaliin tapaan. Anna akun olla latauslaitteessa sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen ei vähintään 10 tuntia. vähennä sähköiskun vaaraa. Liian kuumaa tai kylmää akkua ei •...
 • Page 117 AKUN TYYPPI jotta se ei aiheuta putoamis- tai kompastumisvaaraa. Kookkaalla DC315 toimii 28 voltin Li-Ion-akulla. akulla varustetut työkalut voidaan jättää DC305 toimii 36 voltin Li-Ion-akulla. pystyasentoon, mutta ne kaatuvat helposti. Säilytyssuositukset LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET 1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä...
 • Page 118 (kuva A) • Kun asennat akkupaketin (5) kohdista se työkalun KÄYTTÖTARKOITUS liittimen kanssa. Aseta akkupaketti liittimeen ja Suurtehoiset, johdottomat DC305- ja DC315- työnnä sitä, kunnes se napsahtaa paikalleen. kuviosahat on tarkoitettu ammattimaiseen, • Poistaaksesi akkupaketin paina erilaisissa työolosuhteissa (esim. raken- vapautuspainiketta (6) ja vedä...
 • Page 119 S U O M I Sahan terän vaihtaminen (kuva C) Käyttöohjeet ● Siirrä terän puristusvipua (3) ylös vapauttaaksesi terän puristusmekanismin. VAROITUS: ● Aseta sahan terä pidikkeeseen (11) siten, että • Noudata aina turvallisuusohjeita ja se lukittuu lukitsimella. Terä voidaan asentaa voimassa olevia sääntöjä.
 • Page 120 S U O M I VAROITUS: Älä käynnistä tai sammuta Muovin sahaaminen sahaa, jos sahanterä koskettaa ● Käytä aina alhaista nopeutta. Tee ensin työkappaletta tai jotain muuta koesahaus tarkistaaksesi, onko materiaali materiaalia. herkkää lämmölle. Sahaus puuhun Kiven sahaaminen ● Purista työkappale kiinni tukevasti ja poista siitä kaikki naulat ja metalliesineet.
 • Page 121 S U O M I Lisävarusteet Voit tarkistaa lähimmän valtuutetun huoltopisteen sijainnin ottamalla yhteyden D WALTin toimistoon, VAROITUS: Koska muita kuin joka sijaitsee tässä käsikirjassa annetussa WALTin tarjoamia lisävarusteita ei osoitteessa. Lista valtuutetuista D WALT ole testattu tämän tuotteen kanssa, -huoltoliikkeistä...
 • Page 122 S U O M I TAKUU WALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA- maissa.
 • Page 123 S V E N S K A UPPLADDNINGSBAR PENDELSÅG DC305, DC315 Vi gratulerar! minska exponeringsnivån under hela dess Du har valt ett D WALT verktyg. Mångårig arbetstid. erfarenhet, ihärdig produktutveckling och förnyelse Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för gör D WALT till ett av de mest pålitliga namnen för att skydda handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att: underhålla...
 • Page 124 Håll barn och åskådare borta meda du MASKINDIREKTIV arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du förlorar kontrollen. 2) ELEKTRISK SÄKERHET DC305, DC315 Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget. Modifiera aldrig kontakten WALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna på något sätt. Använd inte några under “tekniska data”...
 • Page 125 S V E N S K A batteripaketet, plockar upp eller bär Håll kapningsverktyg vassa och rena. verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt Ordentligt underhållna kapningsverktyg med finger på strömbrytaren eller att strömsätta vassa sågkanter är mindre sannolika att fastna elektriska verktyg som har strömbrytaren på...
 • Page 126 S V E N S K A ● Fäst alltid arbetsstycket med klämmor och Viktiga Säkerhetsinstruktioner för skruvtvingar när det är möjligt. alla Batteriladdare ● Försök inte att såga mycket små arbetsstycken. SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna handbok ● Böj dig inte för långt framåt. Se till att du alltid innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för står stadigt, speciellt på...
 • Page 127 S V E N S K A Paketet är fulladdat, och kan användas vid detta • Använd inte en förlängningssladd såvida den tillfälle eller lämnas i laddaren. inte är absolut nödvändig. Användning av en oriktig förlängningssladd skulle kunna resultera i OBSERVERA: För att säkerställa maximal prestation brandrisk, elektrisk stöt eller dödande elchock.
 • Page 128 DC315 arbetar med Li-jon-batteripaket på 28 volt. att orsaka fara för snavande eller fallande. Vissa verktyg med stora DC305 arbetar med Li-jon-batteripaket på 36 volt. batteripaket kommer att stå upprätt på Förvaringsrekommendationer batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
 • Page 129 +4 °C till +40 °C 7 Laddare 8 Laddningsindikatorer (röda) Byt ut defekt sladd omedelbart AVSEDD ANVÄNDNING DC305, DC315 sladdlösa tigersågar för tunga Laddarproblem applikationer är utformade för professionell sågning i trä, metall och rör på olika arbetsplatser (såsom byggarbetsplatser). Den kompakta Batteriproblem designen tillåter sågning extremt nära kanter på...
 • Page 130 S V E N S K A Sågbladen Användning av Förlängningssladd En förlängningssladd bör inte användas, såvida material rekommenderat sågblad den inte är absolut nödvändig. Använd en järnhaltig metall fi ntandat godkänd förlängningssladd, lämplig för din lättmetall grovtandat laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1 mm ;...
 • Page 131 S V E N S K A ● Tryck sågfoten mot arbetsstycket när ● Slå på verktyget och för in bladet långsamt. du sågar, om det är möjligt. Detta Se till att sågfoten och arbetsstycket har kontakt förebygger skador på bladet och hela tiden.
 • Page 132 S V E N S K A Om du någon gång i framtiden behöver ersätta Såga fram till en utskjutande kant (fi g. F) din D WALT-produkt med en ny, eller inte ● Montera ett vanligt blad upp och ned och såga längre behöver den, ska du inte kasta den i fram till den utskjutande kanten.
 • Page 133 S V E N S K A GARANTI WALT har förtroende för kvaliteten på Om du vill ställa skadeståndsanspråk, sina produkter, och erbjuder en enastående kontakta din försäljare eller ta reda på var garanti för professionella användare av ditt närmaste godkända reparationsombud produkten.
 • Page 134 T Ü R K Ç E KABLOSUZ DEĞİŞİK HAREKETLİ TESTERE DC305, DC315 Tebrikler! dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet düzeyini önemli Bir D WALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. ölçüde azaltabilir. Ürün geliştirme ve yenilemede yılların deneyimi Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak WALT'ı...
 • Page 135 MAKİNE DİREKTİFİ ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır. c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken DC305, DC315 çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak WALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü bu ürünlerin 98/37/EC (28 Aralık 2009’a kadar), kaybetmenize neden olabilir.
 • Page 136 T Ü R K Ç E kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı yaralanmayla sonuçlanabilir. olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır. b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı kullanın. Daima koruyucu gözlük takın. yerlerde saklayın ve elektrikli aleti Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan tanımayan veya bu talimatları...
 • Page 137 – Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken meydana 6) SERVİS gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek sorunları. parçaların kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli Alet Üzerindeki Etiketler aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir: sağlayacaktır.
 • Page 138 T Ü R K Ç E olan yabancı maddeler, şarj etme • HİÇBİR ZAMAN 2 şarj cihazını birlikte yuvalarından uzak tutulmalıdır. Şarj bağlamaya çalışmayın. yuvasında akü olmadığında, daima şarj • Şarj cihazı, standart 230V ev elektriği cihazının güç kaynağı bağlantısını kesin. gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
 • Page 139 T Ü R K Ç E almış, üzerine basılmış) aküyü veya Akünüzü yenilemek için her zaman olduğu gibi şarj cihazını kullanmayın. Elektrik aküyü şarj cihazınıza yerleştirin. Aküyü en az şokuna veya elektrik sebebiyle ölüme 10 saat şarj cihazında bırakın. neden olabilir. Hasarlı aküler, geri Sıcak/Soğuk Akü...
 • Page 140 AKÜ TİPİ Akü paketini çevre korunmasına yönelik DC315 28 voltluk Li-Ion pillerle çalışır. olarak azami dikkat göstererek atın DC305 36 voltluk Li-Ion pillerle çalışır. Saklama Önerileri Akü paketini yakarak imha etmeyin 1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş...
 • Page 141 Akü takımının takılması ve 8 Şarj göstergeleri (kırmızı) çıkartılması (şekil A) KULLANIM ALANI DC305, DC315 dayanıklı kablosuz alternatif • Akü takımını (5) takmak için, akü takımını alet hareketli bıçkılar, çeşitli iş sahalarında (örneğin, üzerindeki dayanak ile aynı hizaya getirin. inşaat sahalarında), profesyonel ahşap, metal ve Akü...
 • Page 142 T Ü R K Ç E Uygun el pozisyonu şekilde gösterildiği gibi bir elin Kullanmadan önce ana tutamakta (13) ve diğer elin gövdenin altında ● Akünüzün (tam) şarjlı olmasını sağlayın. (14) olmasını gerektirir. ● Akü takımının yerine tam olarak oturduğundan emin olun.
 • Page 143 T Ü R K Ç E Toz çekme Temizlik ● Testere uzun bir süre kapalı ortamlarda kullanılırsa, toz emisyonu ile ilgili yürürlükteki UYARI: yönetmeliklere uygun bir toz çekicisi kullanın. ● Temizlemeden önce, şarj adaptörünü AC prizinden çıkartın. Metal kesme ● Elektrikli aletinizi temizlemeden önce ●...
 • Page 144 T Ü R K Ç E Yerel yönetmelikler, yeni bir ürün satın aldığınız zaman, belediye atık bölgelerinde veya perakendeciler tarafından evlerden elektrikli aletlerin ayrı olarak biriktirilmesini sağlayabilir. WALT ürünleri çalışma ömürlerini tamamladıklarında, D WALT bunların geri kazandırılması ve biriktirilmesi için kolaylıklar sağlamaktadır.
 • Page 145 T Ü R K Ç E GARANTİ malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, WALT ürünlerinin kalitesinden emindir WALT aşağıdaki şartlara uyulması ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir parçaların yenilenmesini veya -kendi garanti sunmaktadır.
 • Page 146 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ DC305, DC315 εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να Θερμά συγχαρητήρια! διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει Διαλέξατε ένα από τα μηχανήματα της D WALT. Η σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη πολύχρονη εμπειρία της D WALT, η...
 • Page 147 α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία ατυχημάτων. β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία DC305, DC315 σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν Η εταιρεία D WALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που...
 • Page 148 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη διακόπτη ή η σύνδεση στην πρίζα εργαλείων βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν κίνδυνο νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον ατυχήματος.
 • Page 149 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί λειτουργία. να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που των δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη Η...
 • Page 150 Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο – Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την τραυματισμού, να φορτίζετε μόνο αλλαγή του παρελκόμενου.\ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της DeWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών – Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που δημιουργείται κατά την ενδέχεται να εκραγούν προκαλώντας εργασία σε ξύλο.
 • Page 151 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α • Οι φορτιστές αυτοί δεν προορίζονται ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για άλλη χρήση εκτός από τη φόρτιση Φορτιστές των επαναφορτιζόμενων μπαταριών της WALT. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενέχει Ο φορτιστής DE9000 μπορεί να δεχτεί μπαταρίες κίνδυνο...
 • Page 152 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Για να ανανεώσετε την μπαταρία, τοποθετήστε ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Μην επιχειρήσετε ποτέ να την στον φορτιστή ως συνήθως. Αφήστε την επί ανοίξετε την μπαταρία για οποιονδήποτε τουλάχιστον 10 ώρες στον φορτιστή. λόγο. Εάν η θήκη της μπαταρίας έχει σπάσει...
 • Page 153 ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Πρόβλημα του φορτιστή Το DC315 λειτουργεί με μπαταρίες Li-Ion των 28 Volt. Πρόβλημα της μπαταρίας Το DC305 λειτουργεί με μπαταρίες Li-Ion των 36 Volt. Κατά το τέλος της τεχνικής του ζωής, Συστάσεις για την αποθήκευση απορρίψτε το συγκρότημα μπαταριών...
 • Page 154 8 Δείκτες φόρτισης (κόκκινο) το συγκρότημα μπαταριών. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Τα βαριάς χρήσης ασύρματα παλινδρομικά ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιητε πριόνια DC305, DC315 είναι σχεδιασμένα για μονο μπαταριες και φορτιστή D WALT. το επαγγελματικό πριόνισμα ξύλου, μετάλλου και σωληνώσεων σε διάφορες εγκαταστάσεις Τοποθέτηση και αφαίρεση του συγκροτήματος...
 • Page 155 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α • Για να αφαιρέστε το συγκρότημα μπαταριών, ● Εγκαταστήστε την κατάλληλη λεπίδα πριονιού. πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (6) ενώ ● Βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα πριονιού είναι ταυτόχρονα τραβάτε το συγκρότημα μπαταριών καλά τοποθετημένο στη θέση του πριν θέσετε έξω...
 • Page 156 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α λεπίδας παραμένει σε επαφή με το τεμάχιο Κατάλληλη θέση χεριών εργασίας συνέχεια. (εικ. F) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε Κοπή εσοχών τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού, ● Μετρήσατε και μαρκάρετε την απαιτούμενη να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ την εσοχή...
 • Page 157 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Κοπή τοιχοποιίας Προαιρετικά παρελκόμενα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οταν πριονίζετε Προειδοποίηση: Ορισμένα σε τσιμέντο μπορεί να παραχθεί σκόνη παρελκόμενα, εκτός απ’ αυτά που επιβλαβής για την υγεία. Ακολουθήσατε διατίθενται από την D WALT, δεν έχουν τις...
 • Page 158 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο κέντρο επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία της D WALT στη διεύθυνση που αναγράφεται στο εγχειρίδιο. Επίσης, για να πληροφορηθείτε τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών της D WALT και...
 • Page 159 Ε Λ Λ Ν Η Ι Κ Α ΕΓΓΥΗΣΗ επιβάρυνση ή, κατά την κρίση μας, τη Η D WALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα δωρεάν αντικατάσταση της μονάδας, με την των προϊόντων της και προσφέρει μια προϋπόθεση ότι: εξαιρετική εγγύηση για τους επαγγελματίες χρήστες...
 • Page 160 Black & Decker - D WALT Tel: +32 (0)015 - 15 47 9211 België en Luxemburg Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156 Fax: +32 (0)015 - 15 47 9210 B-3200 Aarschot www.dewalt.be Danmark WALT Tlf: 70201511 Sluseholmen 2-4 Fax: 70224910 2450 København SV www.dewalt.dk...

This manual is also suitable for:

Dc315