Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

FEB52600ZD
FEB52600ZM
FEB52600ZW
USER
MANUAL
NL
Gebruiksaanwijzing
Afwasautomaat
EN
User Manual
Dishwasher
FR
Notice d'utilisation
Lave-vaisselle
2
25
46

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG 52600ZD

 • Page 1 FEB52600ZD Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat FEB52600ZM User Manual Dishwasher FEB52600ZW Notice d'utilisation Lave-vaisselle USER MANUAL...
 • Page 2: Table Of Contents

  13. TECHNISCHE INFORMATIE.................. 23 VOOR PERFECTE RESULTATEN Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben.
 • Page 3 NEDERLANDS niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik. 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 •...
 • Page 4: Veiligheidsvoorschriften

  Houd rekening met het maximale aantal 13 plaatsen. • Als de voedingskabel beschadigd is, moet de • fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. Leg het bestek in de besteklade met de scherpe •...
 • Page 5 NEDERLANDS vervangen, dan moet dit gebeuren • Als de watertoevoerslang beschadigd door onze Klantenservice. is, sluit dan onmiddellijk de • Steek de stekker pas in het waterkraan en haal de stekker uit het stopcontact als de installatie is stopcontact. Neem contact op met de voltooid.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bovenste sproeiarm Glansmiddeldoseerbakje Onderste sproeiarm Afwasmiddeldoseerbakje Filters Bestekkorf Typeplaatje Onderkorf Zoutreservoir Bovenkorf Luchtopening...
 • Page 7: Bedieningspaneel

  NEDERLANDS 4. BEDIENINGSPANEEL Aan/uit-toets Option-toets Program-toets Indicatielampjes Programma-indicatielampjes Start-toets Weergave Delay-toets 4.1 Indicatielampjes Aanduiding Beschrijving Wasfase. Gaat aan wanneer de wasfase loopt. Spoelfase. Gaat aan wanneer de spoelfase loopt. Droogfase. Gaat aan wanneer de droogfase loopt. Einde-indicatielampje. TimeSaver-indicatielampje. XtraDry-indicatielampje. Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het pro- gramma in werking is.
 • Page 8: Programma´s

  Aanduiding Beschrijving Delay-indicatielampje. Deur-indicatielampje. Gaat aan als de deur niet goed is geopend of ge- sloten. 5. PROGRAMMA´S De volgorde van de programma´s in de tabel geven mogelijk hun volgorde op het bedieningspaneel niet weer. Programma Mate van vervui-...
 • Page 9: Instellingen

  NEDERLANDS 5.1 Verbruiksgegevens Water Energie Programmaduur Programma (kWh) (min.) 0.921 7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160 13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160 13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 85 1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de verbruikswaarden veranderen.
 • Page 10 De waterontharder moet worden 6.2 De waterontharder afgesteld op de hardheid van het water in uw woonplaats. Uw waterleidingbedrijf De waterontharder verwijdert mineralen kan u informeren over de hardheid van van de watertoevoer die een nadelige het water in uw woonplaats.
 • Page 11 NEDERLANDS Het glansmiddel wordt automatisch vrijgegeven tijdens de warme spoelfase. Als het glansmiddelreservoir leeg is, gaat de glansmiddelindicator branden om aan te geven dat u glansmiddel moet bijvullen. Als u tevreden bent met de droogresultaten bij het gebruik van alleen multitabletten, kunt u de aanduiding voor het bijvullen van glansmiddel deactiveren.
 • Page 12: Opties

  2. Druk op Delay om de instelling te 3. Druk op aan/uit om de instelling te bevestigen. wijzigen: = AirDry uitgeschakeld. 7. OPTIES De optie XtraDry is een permanente De gewenste opties moeten optie voor alle programma's anders dan...
 • Page 13: Voordat U Het Apparaat Voor De Eerste Keer Gebruikt

  NEDERLANDS 8. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT 1. Controleer of het ingestelde stand van de waterontharder juist is voor de waterhardheid in uw omgeving. Indien niet, stel dan de stand van de waterontharder juist in. 2. Vul het zoutreservoir. 3.
 • Page 14: Dagelijks Gebruik

  8.2 Het vullen van het LET OP! glansmiddeldoseerbakje Gebruik alleen glansmiddel voor vaatwassers. 1. Druk op de ontgrendelknop (D) om de deksel te openen (C). 2. Vul het glansmiddeldoseerbakje (A) niet verder dan de aanduiding ''MAX''. 3. Verwijder gemorst glansmiddel met...
 • Page 15 NEDERLANDS 2. Blijf op Program drukken totdat het indicatielampje van het gewenste programma aangaat. Het display geeft de programmaduur weer. 3. Stel de bruikbare opties in. 4. Druk op Start om het programma te starten. • Het indicatielampje van de lopende fase is aan.
 • Page 16: Aanwijzingen En Tips

  Het programma annuleren Probeer de deur van het apparaat niet binnen 2 Houd tegelijkertijd Delay en Option minuten nadat AirDry hem ingedrukt tot het apparaat in de automatisch opent te programmakeuzemodus staat. openen, want dit kan schade Controleer of er vaatwasmiddel in het...
 • Page 17: Onderhoud En Reiniging

  NEDERLANDS 10.3 Wat moet u doen als u • Leg kleine voorwerpen in de bestekmand. wilt stoppen met het gebruik • Leg lichte voorwerpen in het van multitabletten bovenrek. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet verschuiven. Doe het volgende voordat u begint met •...
 • Page 18 11.1 De filters reinigen Het filtersystem bestaat uit 3 delen. 5. Zorg ervoor dat er geen etensresten of vuil in of rond de rand van de opvangbak zitten. 6. Plaats de platte filter terug (A). Zorg ervoor dat het goed onder de 2 1.
 • Page 19: Probleemoplossing

  NEDERLANDS 11.4 De binnenkant van de LET OP! machine reinigen Een onjuiste plaatsing van de filters kan leiden tot • Reinig het apparaat zorgvuldig, slechte wasresultaten en het inclusief de rubberen afdichting van apparaat beschadigen. de deur, met een zachte, vochtige doek.
 • Page 20 Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing Het programma begint niet. • Verzeker u ervan dat de klep van het apparaat gesloten • Druk op Start. • Als startuitstel is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen.
 • Page 21 NEDERLANDS Probleem en alarmcode Mogelijke oorzaak en oplossing De deur van het apparaat • Het apparaat staat niet waterpas. Draai aan de verstel- sluit moeilijk. bare pootjes (indien van toepassing). • Delen van het serviesgoed steken uit de korven. Ratelende / kloppende ge- •...
 • Page 22 Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Witte strepen of een blauwe • De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel is te hoog. waas op glazen en servies- Zet de dosering van het glansmiddel op een lagere goed. stand. • Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
 • Page 23: Technische Informatie

  NEDERLANDS Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Kalkresten op het servies- • Het zoutniveau is laag, controleer de bijvulaanduiding. goed, op de kuip en aan de • De dop van het zoutreservoir zit los. • U heeft hard kraanwater. Zie 'De waterontharder in- binnenkant van de deur.
 • Page 24 14. MILIEUBESCHERMING Recycle de materialen met het symbool gemarkeerd met het symbool niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het . Gooi de verpakking in een geschikte product naar het milieustation bij u in de verzamelcontainer om het te recyclen.
 • Page 25: Safety Information

  13. TECHNICAL INFORMATION................. 45 FOR PERFECT RESULTS Thank you for choosing this AEG product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.
 • Page 26 Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference. 1.1 Children and vulnerable people safety This appliance can be used by children aged from 8 •...
 • Page 27: Safety Instructions

  ENGLISH If the supply cord is damaged, it must be replaced by • the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Put the cutlery in the cutlery basket with the sharp • ends pointing down or put them in the cutlery drawer in a horizontal position with the sharp edges down.
 • Page 28 • Do not pull the mains cable to disconnect the mains plug from the disconnect the appliance. Always pull mains socket. Contact the Authorised the mains plug. Service Centre to replace the water • This appliance complies with the inlet hose.
 • Page 29: Product Description

  ENGLISH 3. PRODUCT DESCRIPTION Upper spray arm Rinse aid dispenser Lower spray arm Detergent dispenser Filters Cutlery basket Rating plate Lower basket Salt container Upper basket Air vent...
 • Page 30: Control Panel

  4. CONTROL PANEL On/off button Option button Program button Indicators Programme indicators Start button Display Delay button 4.1 Indicators Indicator Description Washing phase. It comes on when the washing phase operates. Rinsing phase. It comes on when the rinsing phase operates.
 • Page 31: Programmes

  ENGLISH Indicator Description Delay indicator. Door indicator. It comes on when the appliance door is open or is not cor- rectly closed. 5. PROGRAMMES The order of the programmes in the table may not reflect their sequence on the control panel. Programme Degree of soil Programme phases...
 • Page 32: Settings

  5.1 Consumption values Water Energy Duration Programme (kWh) (min) 0.921 7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160 13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160 13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 85 1) The pressure and the temperature of the water, the variations of the mains supply, the options and the quantity of dishes can change the values.
 • Page 33 ENGLISH The higher the content of these minerals, your area. Your local water authority can the harder your water is. Water hardness advise you on the hardness of the water is measured in equivalent scales. in your area. It is important to set the right level of the water softener to assure The water softener should be adjusted good washing results.
 • Page 34: Options

  How to deactivate the rinse CAUTION! aid empty notification Do not try to close the appliance door within 2 Make sure the appliance is in user mode. minutes after automatic 1. Press Start. opening. This can cause damage to the appliance.
 • Page 35: Before First Use

  ENGLISH configuration can be changed at any Not all options are time. compatible with each other. If you select non compatible Every time options, the appliance activated, XtraDry is off and automatically deactivates needs to be chosen one or more of them. Only manually.
 • Page 36: Daily Use

  How to fill the salt container 8.2 How to fill the rinse aid dispenser 1. Turn the cap of the salt container counterclockwise and remove it. 2. Put 1 litre of water in the salt container (only for the first time).
 • Page 37 ENGLISH 9.2 Setting and starting a • If the salt indicator is on, fill the salt container. programme • If the rinse aid indicator is on, fill the rinse aid dispenser. The Auto Off function 3. Load the baskets. 4. Add the detergent. This function decreases energy 5.
 • Page 38: Hints And Tips

  Opening the door while the Press simultaneously Delay and Option until the appliance is in programme appliance operates selection mode. Opening the door while a programme is Cancelling the programme running stops the appliance. It may affect the energy consumption and the Press and hold simultaneously Delay and programme duration.
 • Page 39 ENGLISH • In areas with hard and very hard water • Remove remaining food from the we recommend to use plain items. dishwasher detergent (powder, gel, • Make soft the remaining burned food tablets containing no additional on the items. agents), rinse aid and salt separately •...
 • Page 40: Care And Cleaning

  11. CARE AND CLEANING WARNING! Before maintenance, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the main socket. Dirty filters and clogged spray arms decrease the washing results. Make a 4. Wash the filters. check regularly and, if necessary, clean them.
 • Page 41: Troubleshooting

  ENGLISH 11.3 External cleaning • Clean the appliance with a moist soft cloth. • Only use neutral detergents. • Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads or solvents. 11.4 Internal cleaning • Carefully clean the appliance, including the rubber gasket of the door, with a soft damp cloth.
 • Page 42 Problem and alarm code Possible cause and solution The program does not start. • Make sure that the appliance door is closed. • Press Start. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of the countdown.
 • Page 43 ENGLISH Problem and alarm code Possible cause and solution The appliance trips the cir- • The amperage is insufficient to supply simultaneously all cuit-beaker. the appliances in use. Check the socket amperage and the capacity of the meter or turn off one of the applian- ces in use.
 • Page 44 Problem Possible cause and solution The dishes are wet. • For the best drying performance activate the option XtraDry and set AirDry . • The programme does not have a drying phase or has a drying phase with low temperature.
 • Page 45: Technical Information

  ENGLISH Refer to "Before first use", "Daily use" or "Hints and tips" for other possible causes. 13. TECHNICAL INFORMATION Dimensions Width / height / depth (mm) 596 / 818 - 898 / 575 Voltage (V) 220 - 240 Electrical connection Frequency (Hz) Water supply pressure Min.
 • Page 46: Informations De Sécurité

  13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES..............68 POUR DES RÉSULTATS PARFAITS Merci d'avoir choisi ce produit AEG. Nous l'avons conçu pour qu'il vous offre des performances irréprochables pour longtemps, en intégrant des technologies innovantes qui vous simplifient la vie grâce à des caractéristiques que vous ne trouverez pas forcément sur des appareils ordinaires.
 • Page 47 FRANÇAIS pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement. 1.1 Sécurité des enfants et des personnes vulnérables. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus •...
 • Page 48: Consignes De Sécurité

  La pression de l'eau en fonctionnement (minimale et • maximale) doit se situer entre 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) Respectez le nombre maximal de 13 couverts. • Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être •...
 • Page 49 FRANÇAIS • L'appareil doit être relié à la terre. • Vérifiez que les paramètres figurant sur la plaque signalétique correspondent aux données électriques de votre réseau. • Utilisez toujours une prise de courant de sécurité correctement installée. • N'utilisez pas d'adaptateurs multiprises ni de rallonges.
 • Page 50: Description De L'appareil

  2.6 Mise au rebut • Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au rebut. AVERTISSEMENT! • Retirez le dispositif de verrouillage de Risque de blessure ou la porte pour empêcher les enfants et d'asphyxie. les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
 • Page 51: Bandeau De Commande

  FRANÇAIS 4. BANDEAU DE COMMANDE Touche Marche/Arrêt Touche Option Touche Program Voyants Voyants de programme Touche Start Affichage Touche Delay 4.1 Voyants Indicateur Description Phase de lavage. Il s'allume au cours de la phase de lavage. Phase de rinçage. Il s'allume au cours de la phase de rinçage. Phase de séchage.
 • Page 52: Programmes

  Indicateur Description Voyant Delay. Voyant de porte. Il s'allume lorsque la porte de l'appareil est ouverte ou mal fermée. 5. PROGRAMMES Le numéro des programmes indiqué correspondre à leur ordre sur le bandeau dans le tableau peut ne pas de commande.
 • Page 53: Réglages

  FRANÇAIS 5.1 Valeurs de consommation Consommation Durée Programme électrique (min) (kWh) 0.921 7 - 12 0.7 - 1.5 45 - 160 13 - 15 1.4 - 1.6 140 - 160 13 - 14 0.9 - 1.1 70 - 85 1) Les valeurs de consommation peuvent changer en fonction de la pression et de la température de l'eau, des variations de l'alimentation électrique, de la quantité...
 • Page 54 Comment entrer en mode impact négatif sur les résultats de lavage et sur l'appareil. utilisateur Plus la teneur en minéraux est élevée, Assurez-vous que l'appareil est en mode plus l'eau est dure. La dureté de l'eau est Programmation. mesurée en échelles d'équivalence.
 • Page 55 FRANÇAIS • L'affichage indique le réglage – = notification du actuel : Par ex., = niveau 5. distributeur de liquide de 2. Appuyez sur la touche Program rinçage vide désactivée. plusieurs fois pour modifier le 2. Appuyez sur Start pour modifier le réglage.
 • Page 56: Options

  Comment désactiver l'option • Le voyant clignote toujours. AirDry • L'affichage indique le réglage actuel : = AirDry activé. Assurez-vous que l'appareil est en mode 2. Appuyez sur la touche Delay pour Utilisateur. modifier le réglage : = AirDry 1.
 • Page 57: Avant La Première Utilisation

  FRANÇAIS Comment activer l'option La durée totale du programme diminue d'environ 50 %. TimeSaver Les résultats de lavage seront les mêmes Appuyez sur la touche Option jusqu'à ce qu'avec la durée normale du programme. Les résultats de séchage que le voyant s'allume.
 • Page 58: Utilisation Quotidienne

  ATTENTION! ATTENTION! De l'eau et du sel peuvent Utilisez uniquement du sortir du réservoir de sel liquide de rinçage régénérant lorsque vous le spécialement conçu pour les remplissez. Afin d'éviter la lave-vaisselle. corrosion, lancez 1. Appuyez sur le bouton d'ouverture immédiatement un...
 • Page 59 FRANÇAIS 9.1 Utilisation du produit de 9.2 Réglage et départ d'un lavage programme Fonction Auto Off Cette fonction réduit la consommation d'énergie en éteignant automatiquement l'appareil lorsqu'il ne fonctionne pas. La fonction s'active : • 5 minutes après la fin du programme de lavage.
 • Page 60: Conseils

  Annulation du départ différé Lorsque le décompte est terminé, le programme démarre et le voyant de la au cours du décompte phase en cours s'allume. Le voyant Lorsque vous annulez le départ différé, est éteint. vous devez régler de nouveau le programme et les options.
 • Page 61 FRANÇAIS 10.2 Utilisation de sel en fonction de la dureté de l'eau dans votre région. régénérant, de liquide de 5. Ajustez la quantité de liquide de rinçage et de produit de rinçage libérée. lavage 6. Activez la notification du distributeur de liquide de rinçage vide.
 • Page 62: Entretien Et Nettoyage

  • Le programme est adapté au type de vaisselle encore chaude est sensible vaisselle et au degré de salissure. aux chocs. • Vous utilisez la bonne quantité de 2. Commencez par décharger le panier produit de lavage. inférieur, puis le panier supérieur.
 • Page 63 FRANÇAIS ATTENTION! Une position incorrecte des filtres peut donner de mauvais résultats de lavage et endommager l'appareil. 11.2 Nettoyage des bras d'aspersion Ne retirez pas les bras d'aspersion. Si des résidus ont bouché les orifices des bras d'aspersion, éliminez ceux-ci à l'aide d'un objet fin et pointu.
 • Page 64: Cas D'anomalie De Fonctionnement

  12. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT Si l'appareil ne démarre pas ou s'il Pour certaines anomalies, l'écran s'arrête en cours de fonctionnement, affiche un code d'alarme. vérifiez d'abord si vous pouvez résoudre La plupart des problèmes peuvent être le problème par vous-même en vous résolus sans avoir recours au service...
 • Page 65 FRANÇAIS Problème et code d'alarme Cause et solution possibles Le système de sécurité anti- • Fermez le robinet d'eau et contactez le service après- débordement s'est déclen- vente agréé. ché. L'affichage indique L'appareil s'arrête et redé- • C'est normal. Cela vous garantit des résultats de lavage marre plusieurs fois en cours optimaux et des économies d'énergie.
 • Page 66 12.1 Les résultats de lavage et de séchage ne sont pas satisfaisants Problème Cause et solution possibles Résultats de lavage insatisfai- • Reportez-vous aux chapitres « Utilisation quotidien- sants. ne », « Conseils » et au manuel de chargement du pa- nier.
 • Page 67 FRANÇAIS Problème Cause et solution possibles Mousse inhabituelle en cours • Utilisez uniquement des produits de lavage pour lave- de lavage. vaisselle. • Il y a une fuite dans le distributeur de liquide de rinça- ge. Faites appel à un service après-vente agréé. Traces de rouille sur les cou- •...
 • Page 68: Caractéristiques Techniques

  13. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Dimensions Largeur / hauteur / profon- 596 / 818 - 898 / 575 deur (mm) Tension (V) 220 - 240 Branchement électrique Fréquence (Hz) Pression de l'arrivée d'eau Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8) Arrivée d'eau...
 • Page 69 FRANÇAIS...
 • Page 70 www.aeg.com...
 • Page 71 FRANÇAIS...
 • Page 72 www.aeg.com/shop...

This manual is also suitable for:

52600zmFeb52600zwFeb52600zdFeb52600zm

Table of Contents