Download  Print this page

Philips 346104816 Manual Page 3

Philips ecomoods ceiling light 34610/48/16.
Hide thumbs

Advertisement

33
...
37
41
45
000°
49
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - DEEL B
• De fabrikant adviseert een juiste toepassing van verlichtingsarmaturen! Volg én bewaar daarom deze gebruiksaanwijzing voor een veilige en
betrouwbare installatie en werking van het armatuur.
• Schakel altijd eerst de elektriciteit uit voor installatie, onderhoud of herstelling.
• Raadpleeg bij twijfel steeds een vakman of het verkooppunt. Leef in ieder geval de lokale installatievoorschriften na. Zo geven bijvoorbeeld
bepaalde installatievoorschriften aan dat een verlichtingsartikel moet worden geïnstalleerd door een erkend vakman (b.v. Duitsland).
• Draai steeds de (klem)schroeven van alle elektrische aansluitingen stevig aan, vooral de bevestigingen van de 12V-laagspanningdraden (indien
van toepassing).
• Houd bij de aansluiting van de bedrading de juiste kleuren in acht: blauw (N), bruin of zwart (L) en indien beschermklasse I, geelgroen
(aardleiding).
• Onderhoud binnenverlichting met een droge doek of borsteltje, gebruik geen schuur- of oplosmiddelen. Vermijd vocht op alle elektrische
onderdelen.
• Indien het armatuur wordt bevestigd op een metalen ondergrond, dient deze ondergrond geaard te zijn, of verbonden te zijn met de aarding van
de elektrische installatie.
• Gelieve de wandlichten buiten het bereik van kinderen te monteren
• Houd steeds alle technische specificaties van uw armatuur in acht. Raadpleeg hiervoor de specifiek vermelde pictogrammen van het
identificatielabel op het armatuur én de pictogrammen die worden vermeld in deel A van uw veiligheidsinstructies.
OPGELET: Hieronder vindt u echter wel alle tekstuele verklaringen met numerieke verwijzing naar de
respectievelijke pictogrammen vooraan deze gebruiksaanwijzing:
01- Installeer het armatuur enkel binnenshuis.
02- Het armatuur is niet geschikt voor montage in de badkamer, althans niet in de aangegeven zone.
03- Het armatuur is geschikt voor bevestiging/plaatsing aan/op normaal ontvlambare materialen/oppervlakten. Inbouwarmaturen mogen
onder geen enkele voorwaarde bedekt worden met isolatiemateriaal of gelijkaardig materiaal.
04- Dit artikel is niet geschikt voor rechtstreekse bevestiging op ontvlambare materialen.
05- Het armatuur mag afgedekt worden met isolatiemateriaal.
06- Het armatuur is enkel geschikt voor plafondmontage.
07- Het armatuur is enkel geschikt voor wandmontage.
08- Het armatuur is geschikt voor wand- en plafondmontage.
09- Respecteer steeds de minimumafstand tussen de lamp en de verlichte materialen zoals aangegeven in het pictogram.
10- IPX1: het armatuur is dropwaterdicht.
11- IPX3: het armatuur mag worden blootgesteld aan regendruppels (vallende druppels onder een maximale hoek van 60° t.o.v. de verticale as).
12- IPX4: het armatuur kan worden blootgesteld aan waterprojecties uit willekeurige richting (360°).
34
38
42
MIN 00 SEC
MAX 00 MIN
46
MAX 4°
50
2
35
39
43
MAX
6m
47
51
36
40
44
00m
00m
00m
48
52
N E D E R L A N D S

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips 346104816

   Related Manuals for Philips 346104816

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: