Download Print this page

Advertisement

Quick Links

11
GB
CONTENTS
DE
INHALT
FR
TABLE DES MATIÈRES
NL
INHOUD
NO
INNHOLD
FI
SISÄLTÖ
SE
INNEHÅLL
13
12
14
15
16
DK
INDHOLD
ES
CONTENIDO
PT
LEGENDA
IT
INDICE CONTENUTI
HU
TARTALOMJEGYZÉK
PL
ZAWARTOSC KARTONU
CZ
POPIS STROJE
1
3
4
5
6
9
10
SK
OBSAH
SI
VSEBINA
HR
SADRŽAJ
BA
SADRŽAJ
CS
САДРЖАЈ
2
7
8

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux Flymo Gardenvac

 • Page 1 CONTENTS INDHOLD INHALT CONTENIDO OBSAH TABLE DES MATIÈRES LEGENDA VSEBINA INDICE CONTENUTI INHOUD SADRŽAJ INNHOLD SADRŽAJ TARTALOMJEGYZÉK SISÄLTÖ ZAWARTOSC KARTONU САДРЖАЈ INNEHÅLL POPIS STROJE...
 • Page 2 GB - CONTENTS NO - INNHOLD ES - CONTENIDO PL - ZAWARTOSC KAR- HR - SADRŽAJ Trigger Avtrekker (Utløser) Disparador TONU Okidač 2 Handle Knobs 2 håndtaksknotter (2 2 pomos de tirar Starter 2 gumba za ručku 2 Handle Bolts runde håndtak) 2 pernos del mango 2 gałki uchwytu...
 • Page 4 ✔ ✕ DO NOT use liquids for cleaning. ÄLÄ käytä nesteitä puhdistamiseen. NEPOUŽÍVAJTE na čistenie tekuté Zur Reinigung KEINE Flüssigkeiten ver- ANVÄND INTE vätskor för rengöring. materiály. BRUG IKKE væske til rengøring. wenden. NE uporabljajte raznih tekočin za NE PAS utiliser de produit liquide pour le NO utilice líquidos para la limpieza.
 • Page 5: Ec Declaration Of Conformity

  EC DECLARATION OF CONFORMITY I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
 • Page 6: Ec Declaración De Conformidad

  Nominel luftstrømning ..............F IEC60335-1, IEC60335-2-100 Vægt ....................G EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD El abajo firmante M. Bowden of Electrolux Outdoor El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor El abajo firmante M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.
 • Page 7 Névleges légáramlás..............F IEC60335-1, IEC60335-2-100 Súly....................G EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI Ja, niżej podpisany M. Bowden of Electrolux Outdoor Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoor Ja, niżej podpisany M. Bowden, Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co.Durham DL5 6UP .
 • Page 8 Nominalen pretok zraka..............F IEC60335-1, IEC60335-2-100 Obtežiti...................G IZJAVA O SUKLADNOSTI - Europska Zajednica (EC) Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Ja, niže potpisani M. Bowden iz Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON...
 • Page 9 Likvidace stroje po skončení jeho životnosti V souladu s platnými předpisy o odpadech a ochraně životního prostředí je třeba zachovat doporučené postupy likvadace jednotlivých (kovových, plastových) částí stroje, se kterými Vás seznámí nejbližší autorizované servisní místo. The Electrolux Group. The world’s No.1 choice. 5119632-02...