Download Print this page

AEG FL18 Original Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

FL18
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Manual original
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по эксплуатации
Оригинално ръководство за експлоатация
Instrucţiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
Оригінал інструкції з експлуатації
‫اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ‬

Advertisement

loading

Related Manuals for AEG FL18

No related manuals

Summary of Contents for AEG FL18

 • Page 1 FL18 Original instructions Pôvodný návod na použitie Originalbetriebsanleitung Instrukcją oryginalną Notice originale Eredeti használati utasítás Istruzioni originali Izvirna navodila Manual original Originalne pogonske upute Manual original Instrukcijām oriģinālvalodā Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Originali instrukcija Original brugsanvisning Algupärane kasutusjuhend Original bruksanvisning Оригинальное руководство по эксплуатации...
 • Page 2 Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints ENGLISH Picture section and description of Symbols with operating description and functional description Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen DEUTSCH Bildteil und Erklärung der Symbole. mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité...
 • Page 4 Remove the battery pack before starting any work on the machine. Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina. Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.
 • Page 6 7°...
 • Page 7: Maintenance

  Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type which have not been described, please contact one of our AEG service agents (see Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them.
 • Page 8: Entretien

  Ne charger les accus interchangeables du système AEG 12 V qu’avec le chargeur Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany. Le batterie del System AEG 12 V sono ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System d’accus du système AEG 12 V. Ne pas charger des accus d’autres systèmes.
 • Page 9: Mantenimiento

  Serviço de Assistência AEG (veja o folheto Garantia/Endereços de No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores AEG ofrecen un Não queimar acumuladores gastos nem deitá-los no lixo doméstico. A AEG possue uma Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicación del tipo...
 • Page 10 Hvis det er nødvendigt, kan der bestilles en sprængskitse af værktøjet. Angiv herved Opbrugte udskiftningsbatterier må ikke brændes eller kasseres sammen med alm. Verbruikte akku’s niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. AEG biedt namelijk een venligst maskintypen samt det sekscifrede nummer på mærkepladen og bestil milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku’s.
 • Page 11 Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgjenstander (kortslutningsfare). USB FORBINDELSE System AEG 12 V batterier laddas endast i System AEG 12 V laddare. Ladda inte Vekselbatterier av systemet AEG 12 V skal kun lades med lader av systemet AEG 12 batterier från andra system.
 • Page 12 Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaosia. Käytä ammattitaitoisten AEG- ÅÉÄÉÊÅÓ ÕÐÏÄÅÉÎÅÉÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ TURVALLISUUSOHJEET åîáñôçìÜôùí, ôùí ïðïßùí ç áíôéêáôÜóôáóç äåí Ý÷åé ðåñéãñáöåß, ó‘ Ýíá êÝíôñï óÝñâéò ôçò AEG huoltosopimusliikkeiden palveluja muiden kuin käyttöohjeessa kuvattujen osien Ðñéí áðü êÜèå åñãáóßá óôç ìç÷áíÞ áöáéñåßôå ôçí áíôáëëáêôéêÞ ìðáôáñßá.
 • Page 13 Připojený přístroj se nabíjí přes USB přípojku. Pokud by přístroj potřeboval více než AEG 12 V sistemli kartuş aküleri sadece AEG 12 V sistemli şarj cihazları ile şarj edin. Akumulátor systému AEG 12 V nabíjejte pouze nabíječkou systému AEG 12 V.
 • Page 14 Podłączone urządzenie ładowane jest poprzez złącze USB. Jeśli urządzenie pobiera więcej aniżeli 2,1 A USB PRÍPOJKA Akumulatory Systemu AEG 12 V należy ładować wyłącznie przy pomocy ładowarek Systemu AEG 12 V. Nie Výmenné akumulátory neskladovať spolu s kovovými predmentmi (nebezpečenstvo skratu).
 • Page 15 USB CSATLAKOZÁS tartozó töltővel töltse fel. Ne használjon más rendszerbe tartozó töltőt. Izmenljive akumulatorje sistema AEG 12 V polnite samo s polnilnimi aparati sistema AEG 12 USB ANSCHLUSS A csatlakoztatott készülék az USB csatlakozón keresztül feltöltődik. Ha a készüléknek 2,1 V.
 • Page 16 īsslēgums). USB PRIKLJUČAK Baterije sistema AEG 12 V puniti samo sa uređajem za punjenje sistema AEG 12 V. AEG 12 V sistēmas akumulātorus lādēt tikai ar AEG 12 V sistēmas lādētājiem. USB PIESLĒGVIETA Preko USB priključka se priključeni aparat puni. Ako aparat potrebuje više od 2,1 A Ne puniti baterije iz drugih sistema.
 • Page 17 AEG klienditeeninduspunktis (vaadake brošüüri SPETSIAALSED TURVAJUHISED pasinaudoti. Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprašytas, leidžiama garantii / klienditeeninduste aadressid). Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja. keisti tik AEG klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių...
 • Page 18: Òåõíè×Åñêèå Äàííûå

  заменена. Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования Сохраняйте зти инструкции и указания дла будущего использования. Да се използват само аксесоари на AEG и резервни части на. Елементи, чията подмяна не е ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ описана, да се дадат за подмяна в сервиз на AEG (вижте брошурата „Гаранция и адреси на...
 • Page 19 Nu depozitaţi acumulatorul împreună cu obiecte metalice (risc de scurtcircuit) Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germania un desen Користете исклучиво Систем AEG 12 V за полнење на батерии од AEG 12 V систем. Не УСБ ПРИКЛУЧОК Folosiţi numai încărcătoare System AEG 12 V pentru încărcarea acumulatorilor System AEG descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat şi a numărului cu şase cifre de pe...
 • Page 20 Не зберігати знімні акумуляторні батареї разом з металевими предметами (небезпека короткого USB ‫ﺗوﺻﯾل‬ замінювати тільки в відділі обслуговування клієнтів AEG (зверніть увагу на брошуру „Гарантія / ‫ . ﻻﺗﺳﺗﺧدم ﺑطﺎرﯾﺎت ﻣن أﻧظﻣﺔ‬System AEG 12 V ‫ ﻟﺷﺣن ﺑطﺎرﯾﺎت‬System AEG 12 V ‫اﺳﺗﺧدم ﻓﻘط ﺷواﺣن‬ замикання). адреси сервісних центрів“).
 • Page 21 Techtronic Industries (UK) Ltd Techtronic Industries GmbH Fieldhouse Lane Max-Eyth-Straße 10 Marlow Bucks SL7 1HZ 71364 Winnenden Germany (12.20) (05.16) (05.16) AEG is a registered trademark used under 4931 701 93 4931 4147 20 4931 4147 20 license from AB Electrolux (publ).