DeWalt D28011 Original Instructions Manual

DeWalt D28011 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for D28011:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 38

Quick Links

D28011
D28111
D28113
D28130
D28134
D28135
D28139
D28141
www.
.eu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for DeWalt D28011

 • Page 1 D28011 D28111 D28113 D28130 D28134 D28135 D28139 D28141 www.
 • Page 2 Dansk (oversat fra original brugsvejledning) Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) English (original instructions) Español (traducido de las instrucciones originales) Français (traduction de la notice d’instructions originale) Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) Português (traduzido das instruções originais) Suomi (käännetty alkuperäisestä...
 • Page 3 Figure 1 D28113/D28130/D28134/ D28135/D28141...
 • Page 4 Figure 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5...
 • Page 5 Figure 6...
 • Page 6: Tekniske Data

  DANSK D28011, D28111, D28113, D28130, VINKELSLIBER D28134, D28135, D28139, D28141 Tillykke! Du har valgt et D WALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør D WALT én af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj. Tekniske data...
 • Page 7: Ef-Overensstemmelseserklæring

  MASKINDIREKTIV den samlede arbejdsperiode markant. Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte operatøren mod vibrationens effekter, D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ som f.eks.: vedligehold værktøjet og D28139/D28141 tilbehøret, hold hænderne varme, organisation af arbejdsmønstre WALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske data er udformet i...
 • Page 8 DANSK Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet. Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller våde forhold. Hvis der trænger Horst Grossmann vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling for elektrisk stød.
 • Page 9 DANSK bedre kontrol af det elektriske værktøj, når 5) SERVICE uventede situationer opstår. Elektrisk værktøj skal serviceres Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær af en kvalificeret servicetekniker, ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår, som udelukende benytter identiske tøj og handsker væk fra bevægelige dele. reservedele.
 • Page 10 DANSK placeres du og tilskuere væk fra tilbehørets p) Anvend ikke tilbehør, der kræver kølevæske. rotationsplan, og elværktøjet køres ved Brug af vand eller anden kølevæske kan maksimal tomgangshastighed i et minut. resultere i livsfarligt elektrisk stød. Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker under YDERLIGERE denne testkørsel.
 • Page 11 DANSK Særlige sikkerhedsadvarsler til d) Forsøg ikke at genstarte skæringen i arbejdsemnet. Lad hjulet nå fuld hastighed slibning og slibeskæring og sæt det derefter forsigtigt ind i snittet. Hjulet kan eventuelt binde, arbejde sig ud af a) Brug kun hjultyper, der er anbefalet arbejdsemnet eller forårsage tilbageslag, hvis til dit elværktøj og den specifikke elværktøjet startes i arbejdsemnet.
 • Page 12: Pakkens Indhold

  Sidehåndtag – Risiko for personskade som følge af forlænget brug. TILSIGTET BRUG – Risiko for støv fra farlige stoffer. D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/ D28135/D28139/D28141 robuste vinkelsliberne Mærkning på værktøjet er udformet til professionel slibning, skæring og pudsning (med undtagelse af D28141). Følgende piktogrammer er vist på værktøjet: ANVEND IKKE andre slibehjul udover navforsænkede hjul og papirskiver.
 • Page 13 Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en særlig ledning, der kan fås Når du anvender D28011, D28111, D28113, gennem D WALT’s serviceorganisation. D28130, D28134, D28135, D28139 - eller D28141- sliberen med et bindingsslibehjul til skæring af...
 • Page 14 DANSK 6. Tryk på spindellåseknappen (c) og drej 4. Tryk skærmen ned og drej den til den ønskede spindelen (o), indtil den når dens låseposition. position. 7. Fastspænd den gevindskårne klemmemøtrik (h) 5. Hvis det er nødvendigt, kan du øge med den topolede skruenøgle.
 • Page 15 DANSK • Vær opmærksom på, at hjulet ADVARSEL: fortsætter med at rotere, efter at der • Sørg for, at alle materialer, der skal er slukket for værktøjet. slibes, sidder godt fast. • Brug klemmer eller en skruestik til at Korrekt håndposition (fi g. 1) holde og understøtte arbejdsemnet ADVARSEL: For at reducere risikoen på...
 • Page 16 DANSK ADVARSEL: Under ekstreme Arbejdsråd arbejdsforhold kan der ophobes støv Udvis forsigtighed, når der skæres huller i inde i maskinehuset, når der arbejdes bærende vægge. med metal. Dette kan resultere i, at beskyttelsesisoleringen inde i maskinen Huller i strukturelle vægge er underlagt lovbestemte/ bliver reduceret og dermed øger risikoen landespecifikke regulativer.
 • Page 17: Valgfrit Tilbehør

  DANSK Miljøbeskyttelse ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må kemikalier til at rengøre værktøjets ikke- ikke bortskaffes sammen med almindeligt metalliske dele. Disse kemikalier kan husholdningsaffald. svække de materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe.
 • Page 18 DANSK GARANTI WALT er sikker på produkternes kvalitet dit nærmeste autoriserede D WALT og tilbyder en enestående garanti til serviceværksted i D WALT kataloget professionelle brugere af dette værktøj. eller kontakt dit D WALT kontor på den Denne garantierklæring er en tilføjelse adresse, der er opgivet i denne manual.
 • Page 19 DANSK SKEMA OVER SLIBETILBEHØR Beskyttelsessk Tilbehør Beskrivelse Sådan monteres sliber ærmtype Slibeskive med nedtrykket midte TYPE 27 Type 27 beskyttelsesskærm BESKYTTELS- ESSKÆRM Bladskive Støtteflange Stålhjul Type 27 hjul med nedtrykket midte Gevindskåret klemmemøtrik Stålhjul med gevindskåret møtrik Type 27 beskyttelsesskærm Stålhjul Stålkop med gevindskåret møtrik...
 • Page 20 DANSK SKEMA OVER SLIBETILBEHØR (forts.) Beskyttelsesskærmtype Tilbehør Beskrivelse Sådan monteres sliber Skive til skæring i murværk, sammenhængende Type 1 beskyttelsesskærm TYPE 1 BESKYTTELSESSKÆRM Skæreskive til metal, Støtteflange sammenhængende Diamantskærehjul Skærehjul TYPE 1 BESKYTTELSESSKÆRM Gevindskåret klemmemøtrik ELLER TYPE 27 BESKYTTELSESSKÆRM...
 • Page 21: Herzlichen Glückwunsch

  DEUTSCH WINKELSCHLEIFER D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Gerät von D WALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen D WALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
 • Page 22 DEUTSCH D28134 D28135 D28139 D28141 (Schalldruckpegel) dB(A) (Schalldruckpegel- Messungenauigkeit) dB(A) (Schallleistung) dB(A) (Schallleistung- Messungenauigkeit) dB(A) Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 60745: Vibrationsemissionswert a Oberflächenschleifen m/s² h,AG Messungenauigkeit K = m/s² Vibrationsemissionswert a Sandschleifen mit Scheibe m/s² ≤ 2,5 ≤ 2,5 – h,DS Messungenauigkeit K = m/s²...
 • Page 23: Eg-Konformitätserklärung

  Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche begünstigen Unfälle. Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z. B. brennbare D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden. D28139/D28141 Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den WALT erklärt hiermit, dass diese unter Staub oder die Dämpfe entzünden können.
 • Page 24 DEUTSCH 3) SICHERHEIT VON PERSONEN 4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft Verwenden Sie das für Ihre Arbeit an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. passende Elektrogerät.
 • Page 25 DEUTSCH ZUSÄTZLICHE SPEZIFISCHE beschädigt ist, oder verwenden Sie ein unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn SICHERHEITSVORSCHRIFTEN Sie das Einsatzwerkzeug kontrolliert und eingesetzt haben, halten Sie und in der Nähe Sicherheitsvorschriften für alle befindliche Personen sich außerhalb der Betriebsarten Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs und lassen Sie das Gerät eine Minute lang a) Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden als mit Höchstdrehzahl laufen.
 • Page 26: Besondere Sicherheitshinweise Zum Schleifen Und Trennschleifen

  DEUTSCH m) Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht Kontrolle über Rückschlagkräfte oder laufen, während Sie es tragen. Ihre Kleidung Reaktionsmomente beim Hochlauf zu kann durch zufälligen Kontakt mit dem sich haben. Die Bedienperson kann durch geeignete drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden, Vorsichtsmaßnahmen die Rückschlag- und und das Einsatzwerkzeug sich in Ihren Körper Reaktionskräfte beherrschen.
 • Page 27: Zusätzliche Sicherheitsinformationen

  DEUTSCH d) Verwenden Sie immer unbeschädigte Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe Spannflansche in der richtigen Größe abgestützt werden, und zwar sowohl in der und Form für die von Ihnen gewählte Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante. Schleifscheibe.
 • Page 28 – Verbrennungsgefahr durch während des d. Zusatzhandgriff Betriebes heiß werdende Zubehörteile. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG – Verletzungsgefahr durch andauernden Die leistungsstarken Winkelschleifer D28011/ Gebrauch. D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/D28139/ – Gefahr durch Staub von Gefahrstoffen. D28141 wurden für den professionellen Einsatz bei Schleif-, Trennschleif- und Sandschleifarbeiten (außer Bildzeichen am Werkzeug D28141) konstruiert.
 • Page 29: Elektrische Sicherheit

  Schutzabdeckungen verwendet Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges werden. Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Beim Einsatz der Schleifgeräte D28011, D28111, dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe D28113, D28130, D28134, D28135, D28139 Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der oder D28141 mit gebundenen Schleifscheiben zur Leitungen beträgt 1,5 mm²...
 • Page 30: Vor Dem Betrieb

  DEUTSCH 3. Drücken Sie die Schutzabdeckung (c) nach b. Der Ring an der Gewindespannmutter (h) unten und drehen Sie sie in die gewünschte muss von der Scheibe wegzeigen, wenn eine Stellung. Trennscheibe montiert wird (Abb. 5B). 4. Drehen Sie die Schraube (m) richtig fest. 5.
 • Page 31: Betrieb

  DEUTSCH lose oder gebrochene Drähte. Wenn das • Sichern Sie das Werkstück. Elektrowerkzeug oder das Einsatzwerkzeug Ein Werkstück, das mit heruntergefallen ist, überprüfen Sie, ob es Spannvorrichtungen oder einem beschädigt ist, oder verwenden Sie ein Schraubstock festgespannt ist, wird unbeschädigtes Einsatzwerkzeug. Wenn Sie sicherer gehalten als mit der Hand.
 • Page 32 DEUTSCH Richtige Haltung der Hände Wenn die Stromzufuhr durch den Fehlerstromschutzschalter abgeschaltet wird, (Abb. 1) bringen Sie die Maschine zu einer autorisierten WALT-Kundendienstwerkstatt. WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu mindern, beachten Sie WARNUNG: Unter extremen IMMER die richtige Haltung der Hände, Bedingungen kann sich bei wie dargestellt.
 • Page 33: Wartung

  DEUTSCH Grobschleifen Selbstabschaltened Kohlebürsten Verwenden Sie zum Grobschleifen niemals Der Motor schaltet sich automatisch ab und zeigt Trennscheiben. an, dass die Kohlebürsten fast abgenutzt sind und die Maschine gewartet werden muss. Die Beim Grobschleifen werden die besten Ergebnisse Kohlebürsten können nicht vom Anwender gewartet erzielt, wenn die Maschine auf einen Winkel von 30°...
 • Page 34 DEUTSCH ZUBEHÖRTABELLE Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle erfahren Sie bei Ihrem örtlichen D WALT- Max. Min. Umfangsgesch- Länge der Geschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung [mm] Rotation windigkeit Gewindebohrung [mm] angegebenen Adresse. Alternativ erhalten [min. [m/s] [mm] Sie eine Liste der autorisierten D WALT- Kundendienstwerkstätten und vollständige 115 6 22,23 11000...
 • Page 35: Garantie

  DEUTSCH GARANTIE • Das Produkt wird vollständig im WALT vertraut auf die Qualität Originallieferumfang zurückgegeben. seiner Produkte und bietet daher den professionellen Anwendern des Produktes Um einen Garantieanspruch anmelden zu eine herausragende Garantie. Diese können, wenden Sie sich an einen D WALT- Garantieerklärung gilt als Ergänzung Service-Partner in Ihrer Nähe, dessen...
 • Page 36 DEUTSCH ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR Schutztyp Zubehör Beschreibung Schleifscheibe passend Schleifscheibe mit vertiefter Mitte TYP-27-SCHUTZ TYP-27-Schutz Schleifmoppteller Aufnahmeflansch Drahtscheiben Typ-27-Scheibe mit vertiefter Mitte Gewindespannmutter Drahtscheiben mit Gewinde-mutter TYP-27-Schutz Drahtscheibe Drahttopf mit Gewinde-mutter TYP-27-Schutz Drahtbürste Polierteller/ Sandpapier TYP-27-Schutz Polierteller aus Gummi Sandschleifteller Gewindespannmutter...
 • Page 37 DEUTSCH ÜBERSICHT ÜBER SCHLEIFZUBEHÖR (Forts.) Schutztyp Zubehör Beschreibung Schleifscheibe passend Mauerwerk Schleifscheibe, gebunden TYP-1-SCHUTZ TYP-1-Schutz Metall- Trennscheibe, gebunden Aufnahmeflansch Diamant- Trennscheibe Trennscheibe TYP-1-SCHUTZ Gewindespannmutter ODER TYP-27-SCHUTZ...
 • Page 38: Technical Data

  EN GLI SH ANGLE GRINDERS D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Congratulations! You have chosen a D WALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make WALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
 • Page 39: Defi Nitions: Safety Guidelines

  EN GL IS H D28134 D28135 D28139 D28141 Voltage U.K. & Ireland only – 230/115 – – Type Power input 1100 1400 1400 No-load/rated speed 10500 10500 10500 9000 Wheel diameter Spindle diameter Spindle length Weight 2.2* 2.5* 2.1* 2.6* * weight includes side handle and guard (sound pressure) dB(A)
 • Page 40: Ec Declaration Of Conformity

  2) ELECTRICAL SAFETY Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ (grounded) power tools. Unmodified plugs D28139/D28141 and matching outlets will reduce risk of WALT declares that these products described electric shock.
 • Page 41: Additional Specific Safety Rules

  EN GL IS H Use personal protective equipment. breakage of parts and any other condition Always wear eye protection. Protective that may affect the power tool’s operation. equipment such as dust mask, non-skid If damaged, have the power tool repaired safety shoes, hard hat, or hearing protection before use.
 • Page 42: Further Safety Instructions For All Operations

  EN GLI SH with arbour holes that do not match the n) Regularly clean the power tool’s air vents. mounting hardware of the power tool will run The motor’s fan will draw the dust inside out of balance, vibrate excessively and may the housing and excessive accumulation of cause loss of control.
 • Page 43: Safety Warnings Specifi C For Sanding Operations

  EN GL IS H d) Use special care when working corners, your body, the possible kickback may propel the sharp edges etc. Avoid bouncing and spinning wheel and the power tool directly at snagging the accessory. Corners, sharp you. edges or bouncing have a tendency to snag the c) When wheel is binding or when interrupting rotating accessory and cause loss of control or a cut for any reason, switch off the power...
 • Page 44: Additional Safety Information

  – Risk of personal injury due flying particles. – Risk of burns due to accessories becoming hot INTENDED USE during operation. The D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/ – Risk of personal injury due to prolonged use. D28135/D28139/D28141 heavy-duty angle grinders have been designed for professional grinding, cutting –...
 • Page 45: Electrical Safety

  • Connect the brown lead to the live terminal in this grinder. the plug. When using the D28011, D28111, D28113, • Connect the blue lead to the neutral terminal. D28130, D28134, D28135, D28139 or the D28141 WARNING: No connection is to be grinder with a bonded abrasive wheel for cutting made to the earth terminal.
 • Page 46: Prior To Operation

  EN GLI SH CAUTION: If the guard cannot be Fitting and Removing a tightened by the adjusting screw, do Backing Pad/Sanding Sheet not use the tool. To reduce the risk of (fi g. 1, 5) personal injury, take the tool and guard to a service centre to repair or replace 1.
 • Page 47: Operation

  EN GL IS H OPERATION • Do not use separate reducing bushings or adapters to adapt large hole abrasive wheels. Instructions for Use • Never use the tool without the guard WARNING: Always observe the safety in place. instructions and applicable regulations. •...
 • Page 48: Maintenance

  EN GLI SH To engage the lock, depress the spindle lock button machine back and forth with moderate pressure. In and rotate the spindle until you are unable to rotate this manner, the workpiece will not become too hot, the spindle further. does not discolour and no grooves are formed.
 • Page 49: Optional Accessories

  EN GL IS H Protecting the Environment Separate collection. This product must not be disposed of with normal Cleaning household waste. WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry air as often as Should you find one day that your D WALT product dirt is seen collecting in and around the needs replacement, or if it is of no further use to you,...
 • Page 50 EN GLI SH GUARANTEE WALT is confident of the quality of its products and offers an outstanding guarantee for professional users of the product. This guarantee statement is in addition to and in no way prejudices your contractual rights as a professional user or your statutory rights as a private non-professional user.
 • Page 51 EN GL IS H GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART Guard Type Accessory Description How to Fit Grinder Depressed centre grinding disc TYPE 27 Type 27 guard GUARD Flap wheel Backing flange Wire wheels Type 27 depressed centre wheel Threaded clamp nut Wire wheels with threaded Type 27 guard...
 • Page 52 EN GLI SH GRINDING AND CUTTING ACCESSORY CHART (cont.) Guard Type Accessory Description How to Fit Grinder Masonry cutting disc, bonded TYPE 1 Type 1 guard GUARD Metal cutting disc, Backing flange bonded Diamond Cutting wheel cutting wheels TYPE 1 Threaded clamp nut GUARD TYPE 27...
 • Page 53: Datos Técnicos

  ESPAÑOL AMOLADORAS ANGULARES D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 ¡Enhorabuena! Ha elegido una herramienta D WALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que D WALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
 • Page 54 ESPAÑOL D28134 D28135 D28139 D28141 (presión acústica) dB(A) (incertidumbre de la presión acústica) dB(A) (potencia acústica) dB(A) (incertidumbre de la potencia acústica) dB(A) Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745: Valor de la emisión de vibración a amolado de superficie m/s²...
 • Page 55: Declaración De Conformidad Ce

  Las áreas en desorden u oscuras pueden provocar accidentes. No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases o líquidos D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ inflamables. Las herramientas eléctricas D28139/D28141 originan chispas que pueden inflamar el WALT declara que los productos descritos bajo polvo o los gases.
 • Page 56: Seguridad Personal

  ESPAÑOL 3) SEGURIDAD PERSONAL funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus características Manténgase alerta, esté atento a lo que técnicas. hace y use el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica. No No utilice la herramienta eléctrica si no maneje una herramienta eléctrica cuando puede encenderse y apagarse con el esté...
 • Page 57 ESPAÑOL NORMAS DE SEGURIDAD escobilla de alambre para comprobar si tiene alambres sueltos o agrietados. Si se ESPECÍFICAS ADICIONALES cae la herramienta eléctrica o un accesorio, inspecciónelos para comprobar si están Instrucciones de seguridad para dañados o instale un accesorio no dañado. todas las operaciones Después de inspeccionar e instalar un accesorio, colóquense usted y las personas...
 • Page 58 ESPAÑOL m) No ponga en funcionamiento la herramienta operador puede controlar la reacción del par eléctrica mientras la transporte a su lado. El motor o la fuerza del rebote, si se toman las contacto accidental con el accesorio giratorio precauciones adecuadas. podría hacer que se enganche la ropa y que el b) No ponga nunca la mano cerca del accesorio toque su cuerpo.
 • Page 59: Información Adicional De Seguridad

  ESPAÑOL muela, reduciendo así la posibilidad de rotura f) Tenga mucho cuidado cuando realice de la misma. Las bridas de las muelas de corte “cortes de cavidad” en paredes existentes pueden ser diferentes de las bridas de las u otras zonas ciegas. La muela protuberante muelas para amolado.
 • Page 60 USO PREVISTO – Riesgo de polvo de sustancias peligrosas. Las amoladoras angulares de gran capacidad Marcas sobre la herramienta D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/ D28135/D28139/D28141 han sido diseñadas En la herramienta se muestran los siguientes para aplicaciones de pulido, corte y lijado (salvo la pictogramas: D28141) profesionales.
 • Page 61: Seguridad Eléctrica

  D WALT. con esta amoladora. Uso de un alargador Cuando utilice la amoladora D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139 En caso de que sea necesario utilizar un alargador, o D28141 con una rueda abrasiva protegida use uno de 3 conductores aprobado y apto para para cortar metal o mampostería DEBE usarse...
 • Page 62 ESPAÑOL BARRA SIN LLAVE (FIG.3) 3. Coloque el soporte de respaldo de goma D28113/D28130/D28134/D28135/D28141 correctamente en el eje (o). 1. Coloque la amoladora angular en una mesa, 4. Coloque la hoja de lija sobre el soporte de ajústela. respaldo de goma. 2.
 • Page 63: Instrucciones De Uso

  ESPAÑOL FUNCIONAMIENTO • Evite las sobrecargas. Si la herramienta se calienta, hágala Instrucciones de uso funcionar unos minutos en vacío. No tocar los accesorios hasta que ADVERTENCIA: Respete siempre las se enfríen. Los discos alcanza una instrucciones de seguridad y las normas temperatura elevada durante el uso.
 • Page 64: Consejos De Trabajo

  ESPAÑOL Bloqueo del eje (fi g. 1) Corte de metal El bloqueo del eje (b) sirve para evitar que el eje Para cortar con abrasivos aglomerados, usar gire cuando se instalen o saquen muelas. Utilice siempre la protección de tipo 1. el bloqueo del eje sólo cuando la herramienta esté...
 • Page 65 ESPAÑOL Accesorios opcionales ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones personales ADVERTENCIA: Dado que graves, apague la herramienta los accesorios que no sean los y desconéctela de la fuente de suministrados por D WALT no han alimentación antes de realizar sido sometidos a pruebas con este ajuste alguno o de poner o quitar producto, el uso de tales accesorios...
 • Page 66 ESPAÑOL La recogida selectiva de productos usados y embalaje permite que los materiales sean reciclados y utilizados de nuevo. La reutilización de los materiales reciclados ayuda a prevenir la contaminación ambiental y reduce la demanda de las materias primas. Los reglamentos locales pueden proporcionar la recogida selectiva de productos eléctricos del hogar en sitios de desechos municipales o por el minorista cuando usted compre un producto nuevo.
 • Page 67 ESPAÑOL GARANTÍA WALT tiene plena confianza en la calidad • Se presente prueba de compra; de sus productos y ofrece una excepcional • El producto se devuelva completo con garantía para los usuarios profesionales del todos los componentes originales. producto. Esta declaración de garantía es adicional a sus derechos contractuales como Si desea presentar una reclamación, usuario profesional y a sus derechos legales...
 • Page 68 ESPAÑOL TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO Tipo de protector Accesorio Descripción Cómo colocar la amoladora Disco de amolado abombado PROTECTOR Protector Tipo 27 TIPO 27 Rueda de aletas Brida de soporte Ruedas de Muela abombada Tipo 27 alambre Tuerca de presión roscada Ruedas de alambre con tuerca roscada...
 • Page 69 ESPAÑOL TABLA DE ACCESORIOS DE AMOLADO (cont.) Tipo de protector Accesorio Descripción Cómo colocar la amoladora Disco de corte de mampostería, enlazado PROTECTOR Protector Tipo 1 TIPO 1 Disco de corte para metal, Brida de soporte enlazado Muelas Muela de corte para cortar diamante PROTECTOR...
 • Page 70: Fiche Technique

  FRANÇAIS MEULEUSES ANGULAIRES D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Félicitations ! Vous avez choisi un outil D WALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de D WALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
 • Page 71 FRANÇAIS D28134 D28135 D28139 D28141 (pression acoustique) dB(A) (incertitude de pression acoustique) dB(A) (puissance acoustique) dB(A) (incertitude de puissance acoustique) dB(A) Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité) déterminées conformément à la norme EN 60745 : Valeur d’émission de vibration a , meulage de finition m/s²...
 • Page 72: Certifi Cat De Conformité Ce

  Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ Les outils électriques peuvent produire des D28139/D28141 étincelles qui pourraient enflammer toute WALT certifie que les produits décrits dans le émanation ou poussière ambiante.
 • Page 73: Utilisation Et Entretien Des Outils Électriques

  FRANÇAIS électrique en cas de fatigue ou sous accessoire, ou avant de le ranger. Ces l’influence de drogues, d’alcool ou de mesures préventives réduiront tout risque de médicaments. Tout moment d’inattention démarrage accidentel de l’appareil. pendant l’utilisation d’un outil électrique Après utilisation, ranger les outils comporte des risques de dommages électriques hors de portée des enfants...
 • Page 74 FRANÇAIS Toute opération pour laquelle l’outil n’a pas été protection oculaire doit être capable d’arrêter conçu comporte des risques de dommages toute projection de débris engendrés par des matériels et corporels. opérations diverses. Le masque anti-poussières doit être capable de filtrer les particules c) Ne pas utiliser des accessoires qui n’ont pas engendrées par l’opération en cours.
 • Page 75 FRANÇAIS CONSIGNES GÉNÉRALES DE e) Ne pas rattacher une lame à chaîne coupante, à sculpter ou une lame dentée. SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES Ces lames posent des risques de rebonds fréquents et de perte de contrôle de l’outil. Causes et prévention anti-rebonds Consignes spécifi...
 • Page 76: Informations De Sécurité Supplémentaires

  FRANÇAIS possibilités de torsion ou grippage de la meule Consignes spécifi ques de sécurité dans la coupe, et par conséquent les rebonds propres au brossage métallique et bris. a) Prendre des précautions, car des fibres b) Ne pas aligner le corps avec la meule en métalliques sont éjectées par la brosse rotation ou se placer derrière elle.
 • Page 77: Sécurité Électrique

  FRANÇAIS Étiquettes sur l’appareil USAGE PRÉVU Les meuleuses angulaires industrielles D28011/ On trouve les diagrammes suivants sur l’outil : D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ D28139/D28141 ont été conçues pour les Lire la notice d’instructions avant toute applications professionnelles de meulage, utilisation. tronçonnage et ponçage (sauf D28141).
 • Page 78: Assemblage Et Réglages

  à un disjoncteur FI. Pour utiliser les modèles de meuleuses à disque Utilisation d’une rallonge D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139 et D28141 avec une meule Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une abrasive agglomérée pour la découpe du métal rallonge à...
 • Page 79: Consignes D'utilisation

  FRANÇAIS 4. Enfoncez le carter de protection et faites-le 5. Vissez l’écrou de blocage fileté (h) sur la broche. tourner jusqu’à la position souhaitée. L’anneau sur l’écrou de blocage fileté (h) doit être tourné vers le tampon support. 5. Si nécessaire, augmentez la force de serrage en serrant la vis (m).
 • Page 80: Position Correcte Des Mains

  FRANÇAIS • Ne jamais utiliser de bagues de AVERTISSEMENT : pour réduire réduction, ou autres adaptateurs, tout risque de dommages corporels pour ajuster un large trou de meule graves, arrêter et débrancher l’outil abrasive. du secteur avant tout réglage ou avant de retirer ou d’installer toute •...
 • Page 81 FRANÇAIS AVIS : pour réduire tout risque de Ne pas réduire la vitesse de ralentissement des dommages matériels, ne pas actionner disques de tronçonnage en appliquant une pression le bouton de blocage de l’arbre alors latérale. que l’outil est en marche. L’outil pourrait La machine doit toujours être utilisée avec un non seulement être endommagé...
 • Page 82: Entretien

  FRANÇAIS la gâchette pour s’assurer que l’outil est TABLEAU DES ACCESSOIRES bien à l’arrêt. Tout démarrage accidentel Max. Longueur pourrait causer des dommages [mm] Rotation Vitesse de trou [mm] min. périphérique corporels. fileté [min. [m/s] [mm] Balais autorupteurs 115 6 22,23 11000 Le moteur sera coupé...
 • Page 83: Garantie

  FRANÇAIS GARANTIE WALT est si sûr de la qualité de Si vous souhaitez effectuer une réclamation, ses produits qu’il propose à tous les contactez votre revendeur ou consultez professionnels qui les utilisent, une garantie l’emplacement du centre de réparation exceptionnelle. Cette promesse de garantie agréé...
 • Page 84 FRANÇAIS TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE Type de carter Accessoire Description Installation de la meule Meule à moyeu déporté CARTER DE Carter de type 27 TYPE 27 Disque à lamelles Bride de soutien Brosse Meule de type 27 à moyeu métallique déporté...
 • Page 85 FRANÇAIS TABLEAU D'ACCESSOIRES DE MEULAGE (suite) Type de carter Accessoire Description Installation de la meule Disque de coupe de maçonnerie, liaisonné CARTER DE Carter de type 1 TYPE 1 Disque à métal, liaisonné Bride de soutien Meule à Meule à tronçonner tronçonner diamantée Écrou de blocage fileté...
 • Page 86: Dati Tecnici

  ITALIANO SMERIGLIATRICI ANGOLARI D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Congratulazioni! Per aver scelto un apparato D WALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di D WALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
 • Page 87 ITALIANO D28134 D28135 D28139 D28141 (pressione sonora) dB(A) (incertezza pressione sonora) dB(A) (potenza sonora) dB(A) (incertezza potenza sonora) dB(A) Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati secondo le normative EN 60745: Valore di emissione delle vibrazioni a - smerigliatura m/s²...
 • Page 88: Dichiarazione Di Conformità Ce

  Gli apparati elettrici creano scintille che possono incendiare le polveri o i D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ fumi. D28139/D28141 Durante l’uso di un apparato elettrico, WALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati...
 • Page 89 ITALIANO Un solo attimo di distrazione durante l’uso di Staccare la spina dall’alimentazione tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni elettrica e/o il blocco batteria personali dell’apparato elettrico prima di effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima Indossare abbigliamento di protezione di cambiare gli accessori o di riporlo. adeguato.
 • Page 90 ITALIANO con l’apparato. La mancata osservanza delle h) Indossare abbigliamento di protezione istruzioni seguenti può dar luogo a scossa adeguato. A seconda delle lavorazioni, elettrica, incendio e/o lesioni gravi . utilizzare una maschera o occhiali di protezione. Se opportuno, indossare b) Si sconsiglia l’esecuzione di operazioni una mascherina antipolvere, protezioni come la lucidatura e la sabbiatura (D28141)
 • Page 91 ITALIANO p) Non utilizzare accessori che richiedono l’accessorio. Angoli, estremità appuntite o refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o altri rimbalzi tendono a fare impigliare l’accessorio liquidi refrigeranti può provocare elettrocuzione rotante e a causare la perdita di controllo o il o scosse elettriche.
 • Page 92 ITALIANO alla torsione o all’inceppamento della mola nel setole metalliche penetrano facilmente gli abiti taglio, con la possibilità di rimbalzo o di rottura. leggeri e/o la pelle. b) Non posizionarsi con il corpo allineato alla b) Quando viene raccomandato l’utilizzo di mola in rotazione e star dietro di essa.
 • Page 93: Contenuto Dell'imballo

  WALT possiede doppio isolamento secondo la normativa DESTINAZIONE D’USO EN 60745, perciò non è necessario il Le smerigliatrici angolari ad uso intensivo D28011/ collegamento a terra. D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve D28139/D28141 sono state progettate per...
 • Page 94 ITALIANO Utilizzo di un cavo di prolunga Quando si usa la smerigliatrice D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139 o Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di la D28141 con una mola di abrasivi agglomerati prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza per tagliare metallo o muratura, è...
 • Page 95: Funzionamento

  ITALIANO 1. Poggiare l’apparato su un tavolo, con l’alberino Installazione della spazzola in su. metallica 2. Inserire correttamente la flangia interna (i) Avvitare la spazzola metallica direttamente sull’alberino (o) (fig. 4). sull’alberino senza utilizzare il distanziale e la flangia 3. Poggiare il disco (n) sulla flangia (i). Quando filettata.
 • Page 96 ITALIANO • Il disco continuerà a ruotare per • Usare morse o un morsetto per qualche istante dopo che l’utensile è tenere e bloccare il pezzo da stato spento. lavorare ad una piattaforma stabile. È importante fissare e sostenere il pezzo Corretto posizionamento delle mani saldamente per impedire movimenti (fi...
 • Page 97: Manutenzione

  ITALIANO Lavorazioni su metalli con una pressione moderata. In tal modo, il pezzo da lavorare non si scalderà eccessivamente, non si Nelle lavorazioni su parti metalliche, assicurarsi che scolorirà e non si formeranno scanalature. sia stato inserito un interruttore differenziale per evitare i rischi residui causati da sfridi metallici.
 • Page 98 ITALIANO Max. Lunghezza [mm] Rotazione Velocità del foro [mm] min. periferica filettato [min. [m/s] [mm] Pulizia 115 12 M14 11000 AVVERTENZA: soffiare via la polvere 18,0 dall’alloggiamento con aria compressa, 125 12 M14 11000 non appena vi sia sporco visibile 150 12 M14 9000 all’interno e intorno alle prese d’aria...
 • Page 99: Garanzia

  ITALIANO GARANZIA WALT realizza prodotti di qualità e offre • sia presentato uno scontrino che provi una garanzia eccezionale per i professionisti l’acquisto del prodotto; che utilizzano i suoi apparati. Questa • il prodotto va restituito come era al dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e momento dell’acquisto con tutti i non pregiudica in alcun modo la copertura componenti originali.
 • Page 100 ITALIANO GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA Tipo di protezione Accessorio Descrizione Inserimento della mola Disco da smerigliatura a centro depresso PROTEZIONE Protezione tipo 27 TIPO 27 Mola lamellare Flangia di sostegno Mole a Type 27 depressed spazzola centre wheel Dado di serraggio filettato Mole a spazzola con dado filettato...
 • Page 101 ITALIANO GUIDA ACCESSORI PER LA SMERIGLIATURA (seguito) Tipo di protezione Accessorio Descrizione Inserimento della mola Mola per il taglio di muratura, legata PROTEZIONE Protezione tipo 1 TIPO 1 Disco da taglio per metalli, Flangia di sostegno legata Dischi da taglio Disco da taglio diamantati Dado di serraggio filettato...
 • Page 102: Hartelijk Gefeliciteerd

  NEDERLANDS HOEKSLIJPMACHINES D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Hartelijk gefeliciteerd! U hebt gekozen voor een D WALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken D WALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
 • Page 103 NEDERLANDS D28134 D28135 D28139 D28141 (geluidsdruk) dB(A) (onzekerheidsfactor geluidsdruk) dB(A) (akoestisch vermogen) dB(A) (onzekerheid akoestisch vermogen) dB(A) Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745: Vibratie-emissiewaarde a oppervlakte slijpen m/s² h,AG Onzekerheid K = m/s² Vibratie-emissiewaarde a schijf zandschuren m/s²...
 • Page 104: Eg-Verklaring Van Overeenstemming

  RICHTLIJN VOOR MACHINES 1) VEILIGHEID WERKPLAATS Houd het werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken. D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ Bedien elektrische gereedschappen niet D28139/D28141 in een explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, WALT verklaart dat deze producten zoals gassen of stof.
 • Page 105 NEDERLANDS een aardlekschakelaar. Het gebruik van een uw toepassing. Het juiste elektrische aardlekschakelaar vermindert het risico op gereedschap voert de werkzaamheden beter een elektrische schok. en veiliger uit waarvoor het is ontworpen. Gebruik het gereedschap niet als de 3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID schakelaar het niet aan en uit kan Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw zetten.
 • Page 106 NEDERLANDS AANVULLENDE SPECIFIEKE schilfers en barstjes, steunkussens op barstjes, scheurtjes of excessieve slijtage, VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN staalborstels op losse of gespleten draden. Als het gereedschap of het accessoire is Veiligheidsvoorschriften voor alle gevallen, controleert u dit op schade of handelingen plaatst u een onbeschadigd accessoire. Na het controleren en plaatsen van een accessoire zorgt u dat u en omstanders Veiligheidsvoorschriften voor alle...
 • Page 107 NEDERLANDS contact met de oppervlakte komen waardoor u van terugslag of torsiereactie tijdens het de controle over het gereedschap verliest. opstarten. De operator kan torsiereactie of terugslagkrachten beheersen als de juiste m) Gebruik het gereedschap niet terwijl u het voorzorgsmaatregelen worden genomen. aan uw zijde draagt.
 • Page 108 NEDERLANDS wiel van uw keuze. De juiste wielflenzen f) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u ondersteunen het wiel en verminderen zo de invallend zaagt op bestaande muren of mogelijkheid dat het wiel breekt. Flenzen voor andere verborgen gedeelten. Het uitstekende snijdwielen kunnen verschillen van wielflenzen wiel kan gas- of waterbuizen, elektrische voor slijpen.
 • Page 109: Inhoud Van De Verpakking

  – Risico van stof dat van gevaarlijke stoffen GEBRUIKSDOEL vrijkomt. De hoekslijpmachines voor zware toepassingen Markering op het gereedschap van het type D28011/D28111/D28113/ D28130/D28134/D28135/D28139/D28141 zijn De volgende pictogrammen staan op het ontworpen voor professionele slijp-, zaag en gereedschap vermeld: schuurwerkzaamheden (behalve de D28141).
 • Page 110: Elektrische Veiligheid

  D WALT servicedienst. Als u de D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139 of de D28141 gebruikt Een verlengsnoer gebruiken met een gelijmde slijpschijf voor het zagen van...
 • Page 111: Instructies Voor Gebruik

  NEDERLANDS 2. Maak de klemvergrendeling (g) los en houd de 4. Plaats het schuurblad op het rubberen beschermkap (c) boven het gereedschap zoals steunkussen. wordt getoond. 5. Schroef de klemmoer met schroefdraad (h) 3. Houd de nokken (k) tegenover de inkepingen (l). op de as.
 • Page 112 NEDERLANDS • Gebruik geen verkleinende hulsen of WAARSCHUWING: Om het gevaar adaptors om slijpschijven met grotere op ernstig persoonlijk letsel te gaten aan te passen. verminderen, zet u het gereedschap uit en ontkoppelt u het van de • Gebruik het gereedschap nooit zonder stroomvoorziening, voordat u enige de beschermkap te plaatsen.
 • Page 113 NEDERLANDS OPMERKING: Om het risico op schade Metaal zagen aan het gereedschap te voorkomen, Gebruik voor het snijden met gebonden bedient u de spilvergrendeling niet als schuurmiddelen altijd de beschermkap type 1. het gereedschap in gebruik is. Er kan schade aan het gereedschap optreden Werk bij het zagen op een gematigde snelheid, en het bevestigde accessoire kan aangepast aan het materiaal dat wordt gezaagd.
 • Page 114: Optionele Accessoires

  NEDERLANDS Optionele accessoires WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel te WAARSCHUWING: Aangezien verminderen, zet u het gereedschap accessoires die niet door D WALT zijn uit en ontkoppelt u het van de aangeboden niet met dit product zijn stroomvoorziening, voordat u enige getest, kan het gebruik van dergelijke aanpassing maakt of hulpstukken accessoires met dit gereedschap...
 • Page 115 NEDERLANDS Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de gescheiden inzameling van elektrische producten uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product aanschaft. WALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van recyclen van D WALT producten als ze eenmaal het einde van hun levensduur hebben bereikt.
 • Page 116 NEDERLANDS GARANTIE • Er geen reparaties zijn ondernomen WALT vertrouwt op de kwaliteit door niet-geautoriseerde personen; van zijn producten en biedt professionele gebruikers van het • U een aankoopbewijs kunt product een uitstekende garantie. Deze overleggen; garantieverklaring is een aanvulling op uw •...
 • Page 117 NEDERLANDS TABEL SLIJPACCESSOIRES Beveiligingstype Accessoire Beschrijving Hoe bevestigt u op de slijpmachine Slijpschijf met niet ingedrukt midden TYPE 27 Type 27 beveiliging BEVEILIGING Flapwiel Ondersteunende flens Draadwielen Type 27 niet ingedrukt middenwiel Klemmoer met schroefdraad Draadwielen met moer met schroefdraad Type 27 beveiliging Draadwiel Draadbus...
 • Page 118 NEDERLANDS TABEL SLIJPACCESSOIRES (vervolg) Beveiligingstype Accessoire Beschrijving Hoe bevestigt u op de slijpmachine Slijpschijf voor metselwerk, gelijmd TYPE 1 Type 1 beveiliging BEVEILIGING Snijdschijf voor metaal, gelijmd Ondersteunende flens Diamanten Snijdwiel snijdwielen Klemmoer met schroefdraad TYPE 1 BEVEILIGING TYPE 27 BEVEILIGING...
 • Page 119 NORSK VINKELSLIPERE D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Gratulerer! Du har valgt et D WALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør D WALT til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy. Tekniske data...
 • Page 120: Eu-Samsvarserklæring

  MASKINERIDIREKTIV verktøy og tilbehør, holde hendene varme, organisere arbeidsmønster. Sikringer Europa 230 V verktøy 10 Ampere, nettspenning D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ D28139/D28141 Defi nisjoner: Retningslinjer for WALT erklærer at de produktene som er sikkerhet beskrevet under Tekniske data er i samsvar med: 2006/42/EC; EN 60745-1, EN 60745-2-3.
 • Page 121 NORSK Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av Ikke eksponer elektriske verktøy for regn den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen eller våte forhold. Dersom det kommer vann på vegne av D WALT. inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
 • Page 122 NORSK Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av EKSTRA SPESIFIKKE støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, SIKKERHETSREGLER må du sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret.Bruk av støvoppsamlere kan Sikkerhetsinstruksjoner for all bruk redusere støvrelaterte farer. a) Dette elektroverktøyet er beregnet for 4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY bruk som slipemaskin, pussemaskin, Ikke bruk kraft på...
 • Page 123 NORSK h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR bruksområdet må du bruke ansiktsvern ALL BRUK eller vernebriller. Bruk støvmaske, hørselvern, hansker og verkstedforkle Årsaker til, og hvordan man unngår som kan stoppe små slipefragmenter eller tilbakeslag deler fra arbeidsstykket. Øyebeskyttelsen må...
 • Page 124 NORSK Sikkerhetsadvarsler spesielt å fjerne kappeskiven fra kuttet mens skiven beveger seg ellers kan det oppstå for sliping og slipende tilbakeslag. Undersøk og sørg for å fjerne kappeoperasjoner årsakene til fastklemming av bladet. d) Ikke restart kappingen i arbeidsstykket. La a) Bruk kun skivetyper som anbefales for skiven nå...
 • Page 125: Øvrige Farer

  – Fare for personskade pga. flygende partikler. TILTENKT BRUK – Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk. D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/ D28135/D28139/D28141 kraftige vinkelslipere er – Fare for personskade ved langvarig bruk. designet for profesjonell bruk til sliping, kapping og – Støvfare fra farlige stoffer.
 • Page 126: Elektrisk Sikkerhet

  Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun vinkelsliperen. én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen Ved bruk at D28011, D28111, D28113, D28130, samsvarer med spenningen på merkeskiltet. D28134, D28135, D28139 eller D28141 Ditt D WALT-verktøy er dobbeltisolert slipemaskin med limte slipehjul for kutting av i samsvar med EN 60745;...
 • Page 127 NORSK 2. Monter den bakre flensen (i) korrekt på • Ikke bruk skadet tilbehør. Før hver bruk må du spindelen (o) (fig. 4). inspirere tilbehøret, som slipeskiven, for hakk og sprekker, festeplatene må inspiseres for 3. Plasser skiven (n) på den bakre flensen (i). Når sprekker, rifter eller slitasje, og stålbørsten må...
 • Page 128 NORSK • Støttepaneler eller overdimensjonerte 1. Når du skal bruke maskinen, trykker du på arbeidsstykker minsker risken for at strømbryteren (a). hjulet henger og slår tilbake Store 2. For kontinuerlig drift, trykk bryteren helt forover. arbeidsstykker har en tendens til 3.
 • Page 129 NORSK Saging av metall ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig personskade, For kapping med limte kappeskiver, bruk alltid slå av verktøyet og koble det beskyttelse av type 1. fra strømkilden før du foretar Ved kapping, bruk moderat hastighet tilpasset eventuelle justeringer eller fjerner/ materialet du jobber med.
 • Page 130 NORSK TILBEHØRSTABELL Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med dit lokale D WALT-kontor på den Maks. adressen som du finner i denne brukerhåndboken. Min. Gjengehull [mm] Periferihastighet [mm] rotasjon lengde Alternativt er en liste over autoriserte D WALT- [m/s] [min.
 • Page 131 NORSK GARANTI WALT er overbevist om kvaliteten på Dersom du har et krav, kontakt produktene sine og tilbyr en enestående forhandleren eller finn nærmeste garanti for profesjonelle brukere av autoriserte D WALT reparatør i D WALT produktet. Denne garantierklæringen katalogen, eller kontakt ditt D WALT kommer i tillegg til, og har på...
 • Page 132 NORSK OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR Type Tilbehør Beskrivelse Hvordan installere verneanordning slipeverktøy Slipeskive med nedsenket senter TYPE 27 Type 27 verneanordning VERNEANORDNING Lamellskive Bakre flens Trådhjul Type 27 skive med nedsenket senter Gjenget klemmemutter Trådhjul med gjenget mutter Type 27 verneanordning Trådhjul Trådkopp med gjenget mutter...
 • Page 133 NORSK OVERSIKT OVER SLIPETILBEHØR (forts.) Type Tilbehør Beskrivelse Hvordan installere slipeverktøy verneanordning Kappeskive for murverk, limt TYPE 1 Type 1 verneanordning VERNEANORDNING Kappeskive for metall, limt Bakre flens Kappeskiver Kappeskive av diamant Gjenget klemmemutter TYPE 1 VERNEANORDNING ELLER TYPE 27 VERNEANORDNING...
 • Page 134: Dados Técnicos

  PORTUGUÊS REBARBADORAS ANGULARES D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Parabéns! Optou por uma ferramenta da D WALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da WALT um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
 • Page 135 PORTUGUÊS D28134 D28135 D28139 D28141 (pressão sonora) dB(A) (variabilidade da pressão sonora) dB(A) (potência sonora) dB(A) (variabilidade da potência sonora) dB(A) Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com a norma EN 60745: Valor de emissão de vibrações a relativamente a operações de desbaste de superfícies m/s²...
 • Page 136: Declaração De Conformidade Da Ce

  Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos, gases D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ ou poeiras inflamáveis. As ferramentas D28139/D28141 eléctricas criam faíscas que poderão inflamar WALT declara que os produtos descritos em estas poeiras ou vapores.
 • Page 137 PORTUGUÊS 3) SEGURANÇA PESSOAL 4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS ELÉCTRICAS Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está a fazer e faça uso de bom senso Não utilize a ferramenta eléctrica de ao utilizar uma ferramenta eléctrica. forma forçada. Utilize a ferramenta Não utilize uma ferramenta eléctrica eléctrica correcta para o seu trabalho.
 • Page 138 PORTUGUÊS 5) ASSISTÊNCIA eléctrica irão funcionar de forma desequilibrada e vibrar de modo excessivo, podendo causar a A sua ferramenta eléctrica só deve ser perda do controlo da ferramenta. reparada por um técnico qualificado e só devem ser utilizadas peças g) Não utilize acessórios danificados.
 • Page 139 PORTUGUÊS eléctrica poderão fazer com que as peças poderá então saltar na direcção do utilizador ou de metal expostas da ferramenta conduzam para longe do mesmo, dependendo da direcção electricidade e electrocutem o utilizador. do movimento do disco no ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se nestas k) Afaste o cabo de alimentação do acessório condições.
 • Page 140 PORTUGUÊS b) A protecção tem de ser fixa com segurança completamente imobilizado. Nunca retire o à ferramenta eléctrica e posicionada de disco de corte do corte enquanto o disco forma a proporcionar a máxima segurança estiver em movimento. Caso contrário, possível, de modo a que apenas esteja poderá...
 • Page 141: Riscos Residuais

  Punho lateral – Risco de inalação de partículas de substâncias UTILIZAÇÃO ADEQUADA perigosas. As rebarbadoras angulares D28011/D28111/ D28113/D28130/D28134/D28135/D28139/D28141 Símbolos na ferramenta de uso industrial foram concebidas para afi ação, corte e lixagem profi ssionais (excepto o modelo A ferramenta apresenta os seguintes símbolos: D28141).
 • Page 142: Segurança Eléctrica

  Se o cabo de alimentação estiver danificado, este nesta rebarbadora. tem de ser substituído por um cabo especialmente preparado, disponível através dos centros de Ao utilizar a rebarbadora D28011, D28111, D28113, assistência da D WALT. D28130, D28134, D28135, D28139 ou D28141 com um disco abrasivo ligado para cortar metal ou Utilizar uma extensão...
 • Page 143 (fig. 5A); PROTECÇÃO COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO (FIG. 2) b. O anel na porca de fixação roscada (h) tem D28011/D28111/D28139 de estar virado para o lado oposto do disco 1. Coloque a rebarbadora angular em cima de ao instalar um disco de corte (fig.
 • Page 144: Instruções De Utilização

  PORTUGUÊS catrabuchas. Se deixar cair a ferramenta • Suporte quaisquer painéis ou qualquer eléctrica ou os acessórios, verifique o respectivo peça de trabalho sobredimensionada estado. Após inspeccionar e instalar um para minimizar o risco de aperto do acessório, coloque-se a si mesmo e quaisquer disco e ocorrência do efeito de coice.
 • Page 145: Corte De Metal

  PORTUGUÊS ATENÇÃO: para reduzir o risco de ATENÇÃO: em condições de trabalho ferimentos graves, segure SEMPRE extremas, poderá verificar-se a a ferramenta com segurança, acumulação de partículas condutoras antecipando uma reacção súbita por dentro da caixa do equipamento ao parte da mesma. trabalhar com metal.
 • Page 146: Acessórios Opcionais

  PORTUGUÊS Cortar pedras A máquina deve ser utilizada apenas para corte a seco. Lubrifi cação Para cortar pedra, é aconselhável utilizar um disco A sua ferramenta eléctrica não necessita de para corte de diamante. lubrificação adicional. Utilize a máquina apenas com a máscara anti-pó adicional.
 • Page 147 PORTUGUÊS TABELA DE ACESSÓRIOS Poderá verificar a localização do agente de reparação autorizado mais perto de si contactando Max. Comprimento o representante local da D WALT através da morada Rotação Velocidade [mm] do orifício [mm] mín. periférica indicada neste manual. Em alternativa, poderá roscado [mín.-1] [m/s]...
 • Page 148 PORTUGUÊS GARANTIA • Não tenham sido realizadas reparações WALT confia na qualidade dos seus por pessoas não autorizadas; produtos e, como tal, oferece uma garantia excepcional aos utilizadores profissionais • Seja apresentada uma prova de compra; deste equipamento. Esta declaração de •...
 • Page 149 PORTUGUÊS TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE Tipo de protecção Acessório Descrição Instalação na rebarbadora Disco de desbaste de centro côncavo PROTECÇÃO DO Protecção do Tipo 27 TIPO 27 Disco de abas Encaixe de apoio Catrabuchas Disco de centro côncavo circulares do Tipo 27 Porca de fixação roscada Catrabuchas...
 • Page 150 PORTUGUÊS TABELA DE ACESSÓRIOS DE DESBASTE (cont.) Tipo de protecção Acessório Descrição Instalação na rebarbadora Disco de corte de alvenaria, ligado PROTECÇÃO Protecção do Tipo 1 DO TIPO 1 Disco de corte para metal, Encaixe de apoio ligado Discos de Disco de corte corte de diamante...
 • Page 151: Tekniset Tiedot

  SUOMI KULMAHIOMAKONEET D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Onnittelut! Olet valinnut D WALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät WALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot D28011 D28111 D28113 D28130 Jännite Tyyppi Virransyöttö Kuormittamaton nimellisnopeus 10500 10500...
 • Page 152 Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle EU-yhdenmukaisuusilmoitus voidaan vähentää merkittävästi KONEDIREKTIIVI pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ Sulakkeet D28139/D28141 Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake WALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: Määritelmät: Turvallisuusohjeet...
 • Page 153 SUOMI Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin tämän vakuutuksen D WALTin puolesta. pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. Älä...
 • Page 154 SUOMI Jos käytettävissä on laitteita pölyn MUUT TURVAOHJEET ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn Turvaohjeet kaikkia toimintoja aiheuttamia vaaroja. käytettäessä 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa käytettäväksi hioma-, teräsharjaus- tai voimaa.
 • Page 155 SUOMI hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään ja suojavaatetusta, joka estää lentävien kappaleeseen, laikan reuna voi kaivautua sen kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. pintaan, jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja.
 • Page 156 SUOMI katkaisulaikat on tarkoitettu hiomiseen. Niiden Erityiset varoitukset hiottaessa aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat saada hiomapaperilla laikan rikkoutumaan. a) Älä käytä erittäin kuluneita hiomapapereita. d) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä Noudata valmistajan suosituksia valitessasi hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan vaara vähenee.
 • Page 157 Sivukahva soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on KÄYTTÖTARKOITUS Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm ja suurin pituus 30 m. D28011-/D28111-/D28113-/D28130-/D28134-/ D28135-/D28139-/D28141-kulmahiomakoneet on Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan suunniteltu ammattimaisiin katkaisu- ja hionta- (paitsi auki. D28141) sovelluksiin.
 • Page 158 HUOMIO: Tämän hiomakoneen kanssa varmista, että kohotettu keskiosa (j) osoittaa on käytettävä suojuksia. taustalaippaa (i). Jos D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, 4. Sovita laipan kierteinen mutteri (h) karaan (o) D28135, D28139- tai D28141-käytetään sidotulla (kuva 5). hiomalaikalla metallin tai kiven leikkaamiseen, on EHDOTTOMASTI käytettävä...
 • Page 159 SUOMI 6. Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri (h) käyttämällä KÄYTTÄMINEN mukana toimitettua kaksinastaista kiintoavainta. 7. Vapauta karan lukitus. Käyttöohjeet 8. Voit irrottaa levyn löysentämällä kierteistä VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita kiinnitysmutteria (h) kaksinastaisella ja määräyksiä. kiintoavaimella. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran Alustan/hiomapaperin asentaminen vähentämiseksi katkaise työkalusta ja poistaminen (kuvat 1, 5) virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä...
 • Page 160 SUOMI • Älä kiinnitä suurella aukolla varustettua Metallin työstäminen hiomapyörää sovittimen avulla. Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista, • Älä käytä tätä laitetta ilman suojusta. että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta • Tätä työkalua ei ole tarkoitettu metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa. käytettäväksi hiomakupin kanssa.
 • Page 161 SUOMI Kiven leikkaaminen Konetta tulee käyttää vain kuivaleikkaamiseen. Puhdistaminen Kiven leikkaamisessa on suositeltavaa käyttää timanttilaikkaa. VAROITUS: Puhalla lika ja pöly Käytä konetta ainoastaan ylimääräistä kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy hengityssuojaa käyttäen. ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia Työstöön liittyviä...
 • Page 162 SUOMI Ympäristön suojeleminen TAKUU Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen WALT luottaa tuotteidensa laatuun mukana. ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä Jos D WALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia tai jos et enää...
 • Page 163 SUOMI HIOMAVARUSTEKAAVIO Suojan tyyppi Varuste Kuvaus Asentaminen hiomakoneeseen Hiomalaikka, jonka keskiosassa on painautuma TYYPIN 27 Tyypin 27 suojus SUOJUS Liuskalaikka Tukilaippa Vaijeripyörät Tyypin 27 alas painetttu keskilaikka Kierteinen kiinnitysmutteri Vaijeripyörät ja kierteinen mutteri Tyypin 27 suojus Vaijeripyörä Teräskuppi ja kierteinen mutteri Tyypin 27 suojus Teräslankaharja Taustalaippa/...
 • Page 164 SUOMI HIOMAVARUSTEKAAVIO (jatkoa) Suojan tyyppi Varuste Kuvaus Asentaminen hiomakoneeseen Kivimateriaalin leikkuulaikka, taittunut TYYPIN 1 Tyypin 1 suojus SUOJUS Metallin katkaisulaikka, Tukilaippa taittunut Timanttikatkaisulaikka Katkaisulaikka Kierteinen kiinnitysmutteri TYYPIN 1 SUOJUS TYYPIN 27 SUOJA...
 • Page 165: Tekniska Data

  SVENSKA VINKELSLIPAR D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Gratulerar! Du har valt ett D WALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör D WALT till en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare. Tekniska data D28011 D28111...
 • Page 166 MASKINDIREKTIV underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna varma, organisera arbetsgången. Säkringar D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ D28139/D28141 Europa 230 Volt verktyg 10 Ampere, starkström WALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna Defi nitioner: Säkerhetsriktlinjer under Tekniska data uppfyller: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
 • Page 167 SVENSKA Undertecknad är ansvarig för sammanställning Undvik kroppskontakt med jordanslutna av den tekniska filen och gör denna förklaring å eller jordade ytor såsom rör, WALTs vägnar. värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din kropp är jordansluten eller jordad.
 • Page 168 SVENSKA Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa 5) SERVICE kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad Se till att ditt elverktyg får service av och handskar borta från delar i rörelse. en kvalificerad reparatör, som endast Lösa kläder, smycken eller långt hår kan använder identiska ersättningsdelar.
 • Page 169 SVENSKA spruckna trådar. Om elverktyg eller o) Använd inte elverktyget i närheten tillbehör tappas, inspektera för ev. skada lättantändliga ämnen. Gnistor skulle kunna eller installera ett oskadat tillbehör. Efter antända dessa ämnen. inspektion och installation av ett tillbehör, p) Använd inte tillbehör som kräver flytande placera dig själv och åskådare bort kylmedel.
 • Page 170 SVENSKA studsande har en tendens att hugga tag i det b) Placera inte din kropp mitt för och bakom roterande tillbehöret, och orsaka förlust av den roterande trissan. När trissan, vid kontroll eller rekyl. arbetspunkten, förflyttar sig bort från din kropp, kan en eventuell rekyl kasta den roterande e) Sätt inte på...
 • Page 171: Ytterligare Säkerhetsinformation

  – Risk för brännskador på grund av att tillbehör d. Sidohandtag blir heta under arbetet. AVSEDD ANVÄNDNING – Risk för personskada på grund av långvarig D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/ användning. D28135/D28139/D28141 kraftiga vinkelslipar har konstruerats för professionell användning – Risk för damm från farliga ämnen.
 • Page 172 Ditt D WALT-verktyg är dubbel-isolerad tillsammans med denna slip. i enlighet med EN 60745; därför behövs Vid användning av slip D28011, D28111, D28113, ingen jordningstråd. D28130, D28134, D28135, D28139 eller D28141 Om starkströmssladden är skadad måste den bytas slipmaskin används med en slipskiva med ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få...
 • Page 173: Före Användning

  SVENSKA Montering och borttagande av en SE UPP! Om skyddet inte kan dras åt med justeringsskruven, använd inte slipskiva/slippapper (fi g. 1, 5) verktyget. För att minska risken för personskada, tag verktyget och skyddet 1. Placera verktyget på ett bord, med skyddet vänt till ett servicecenter för att reparera eller uppåt.
 • Page 174 SVENSKA VARNING: För att minska risken • Verktyget är inte konstruerats för att för allvarlig personskada, stäng av användas med en slipkopp. verktyget och koppla bort det från • Använd inte elverktyget med en strömkällan innan du gör några kapställning. justeringar eller tar bort/installerar •...
 • Page 175 SVENSKA Metallappliceringar Kapning av sten När du använder verktyget i metalltillämpningar, se Maskinen skall endast användas för till att en jordfelsbrytare (RCD) har satts in, för att torrkapning. undvika kvarvarande risker orsakade av metallspån. För kapning av sten är det bäst att använda en Om RCD-n bryter strömförsörjningen, ta verktyget till diamantkapskiva.
 • Page 176: Valfria Tillbehör

  SVENSKA Max. Min. Yttre Gängad [mm] Rotation hastighet hållängd [mm] [min. [m/s] [mm] Rengöring VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan med torr luft varje gång 75 30 M14 11000 18,0 du ser smuts samlas i och runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt dammfilterskydd när du utför denna 115 12 M14 11000...
 • Page 177 • 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI • Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar, i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts, till inköpsstället, för full återbetalning eller byte.
 • Page 178 SVENSKA DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR Typ av skydd Tillbehör Beskrivning Hur slipen sätts på Slipskiva med försänkt nav SKYDD AV Skydd av typ 27 TYP 27 Rondelltrissa Stödfläns Trådtrissor Trissa av typ 27 med försänkt nav Gängad klämmutter Trådtrissor med gängad mutter Skydd av typ 27 Trådtrissa...
 • Page 179 SVENSKA DIAGRAM ÖVER SLIPTILLBEHÖR (forts.) Typ av skydd Tillbehör Beskrivning Hur slipen sätts på Murbruk, kapskiva, bindning SKYDD AV TYP 1 Skydd av typ 1 Kaprondell för metall, bindning Stödfläns Kaptrissor med diamanter Kaptrissa SKYDD AV TYP 1 ELLER Gängad klämmutter SKYDD AV TYP 27...
 • Page 180 TÜRKÇE AVUÇ TAŞLAMA MAKINELERI D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Tebrikler! Bir D WALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik D WALT markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
 • Page 181 MAKİNE DİREKTİFİ Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin. D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ D28139/D28141 Sigortalar WALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu Avrupa 230 V aletler 10 Amper, ana şebeke ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve...
 • Page 182 TÜRKÇE Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu elektrik çarpması riskini azaltacaktır. beyanı D WALT adına vermiştir. b) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir elektrik çarpması...
 • Page 183 TÜRKÇE d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli şekilde yapılmamasından kaynaklanır. aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir. Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha kullanmayın.
 • Page 184 TÜRKÇE yeterli derecede korunamaz ve kontrol k) Elektrik kablosunu dönen aksesuardan edilemezler. uzak tutun. Kontrolü kaybetmeniz durumunda kablo kesilerek elinizin veya kolunuzun dönen f) Disklerin, flanşların, zımpara tabanların aksesuara çekilmesine neden olabilir. veya başka aksesuarların delik boyutu, elektrikli aletin miline iyice oturacak şekilde l) Aksesuar tam olarak durmadan elektrikli olmalıdır.
 • Page 185 TÜRKÇE a) Elektrikli aleti sağlam bir şekilde tutun e) Büyük elektrikli aletlerin eskimiş disklerini ve vücudunuz ile kolunuzu geri tepme kullanmayın. Büyük elektrikli alet için güçlerine dayanacak şekilde yerleştirin. tasarlanmış disk küçük aletin yüksek hızı için Geri tepmeye veya başlama sırasında tork uygun değildir ve parçalanabilir.
 • Page 186 TÜRKÇE Zımparalama İşleri için Özel Alet Üzerindeki Etiketler Güvenlik Uyarıları Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir: a) Oldukça büyük zımpara kağıdı kullanmayın. Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu Zımpara kağıdını seçmeden üretici firmanın okuyun. önerilerine dikkat edin. Zımpara tabanından daha büyük zımpara kağıtları yırtılma tehlikesi oluştururlar ve takılma, diskin paralanması...
 • Page 187 DİKKAT: Bu taşlama makinesiyle edin. siperler kullanılmalıdır. WALT aletiniz EN 60745 standardına D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, D28135, D28139 veya D28141 taşlama makinesi topraklama kablosuna gerek yoktur. kullanırken Tip 1 siper KULLANILMALIDIR.
 • Page 188 4. Dişli tespit somununu (h) mile (o) vidalayın SABITLEME VIDASIYLA BIRLIKTE KORUMA (şekil 5): (ŞEKIL 2) D28011/D28111/D28139 a. Taşlama diski takarken dişli tespit somunu (h) üzerindeki halka diske bakmalıdır 1. Taşlama makinesini, mili (o) yukarı gelecek (şekil 5A);...
 • Page 189 TÜRKÇE Çalıştırmadan Önce tehlike oluşturabilir ve yaralanmaya sebebiyet verebilir. • Siperi ve uygun disk ya da fırçayı takın. • Üzerinde çalıştığını parçayı sabitleyin. Oldukça aşınmış disk veya fırçaları Mandallama cihazları tarafından veya kullanmayın. benzer şekilde mandallanan çalışma • Hasar görmüş olan bir aksesuarı kullanmayın. parçası...
 • Page 190 TÜRKÇE Flap Disk Kullanımı Uygun el pozisyonu şekil 6’de gösterildiği gibi bir elin yan tutamakta (d) ve diğer elin aletin UYARI: Metal tozu birikimi. Metal gövdesinde olmasını gerektirir figure 1. uygulamalarında flap disklerin aşırı kullanılması elektrik çarpması riskini Açma ve Kapama (şekil 1) artırır.
 • Page 191 TÜRKÇE BAKIM İlave aksesuarlar UYARI: D WALT tarafından tedarik WALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca veya tavsiye edilenlerin dışındaki minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır. aksesuarlar bu ürün üzerinde Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde test edilmediğinden, söz konusu çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin aksesuarların bu aletle birlikte yapılmasına bağlıdır.
 • Page 192 TÜRKÇE Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde ihtiyacını azaltır. Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı...
 • Page 193 TÜRKÇE GARANTİ WALT ürünlerinin kalitesinden emindir malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa, ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için WALT aşağıdaki şartlara uyulması kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir parçaların yenilenmesini veya -kendi ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı...
 • Page 194 TÜRKÇE TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ Siper Tipi Aksesuar Açıklama Taşlama Makinesine Takılması Basık merkezli taşlama diski TİP 27 SİPER Tip 27 siper Flap diski Destek flanşı Telli diskler Tip 27 basık merkezli disk Dişli tespit somunu Dişli somunlu telli diskler Tip 27 siper Telli disk Dişli somunlu telli çanak...
 • Page 195 TÜRKÇE TAŞLAMA AKSESUAR ÇİZELGESİ (devam) Siper Tipi Aksesuar Açıklama Taşlama Makinesine Takılması Taş kesme diski, bağlı TİP 1 SİPER Tip 1 siper Metal kesim diski, bağlı Destek flanşı Elmas kesim diskleri Kesim diski TİP 1 SİPER VEYA Dişli tespit somunu TIP 27 SIPER...
 • Page 196 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΙΣΤΕΣ D28011, D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, D28139, D28141 Συγχαρητήρια! Επιλέξατε ένα εργαλείο D WALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την D WALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των...
 • Page 197 ΕΛΛΗΝΙΚΑ D28134 D28135 D28139 D28141 Τάση Τύπος Ισχύς εισόδου 1100 1400 1400 Ταχύτητα χωρίς φορτίο/ ονομαστική ταχύτητα 10500 10500 10500 9000 Διάμετρος τροχού Διάμετρος άξονα Μήκος άξονα Βάρος 2,2* 2,5* 2,1* 2,6* * Στο βάρος περιλαμβάνεται η πλευρική λαβή και το προστατευτικό. (ηχητική...
 • Page 198 ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (ασύρματο). 1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ D28011/D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/ α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και D28139/D28141 καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι Η εταιρεία D WALT δηλώνει...
 • Page 199 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων προσωπικό τραυματισμό. πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες. β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε προστατευτικά...
 • Page 200 ΕΛΛΗΝΙΚΑ θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε προβλεπόμενο ρυθμό. επικίνδυνη κατάσταση. β) Μη...
 • Page 201 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του από τις διάφορες εργασίες. Η μάσκα για παρελκόμενου πρέπει να βρίσκεται εντός τη σκόνη ή ο αναπνευστήρας πρέπει να της ονομαστικής τιμής χωρητικότητας του μπορούν να φιλτράρουν τα σωματίδια που ηλεκτρικού εργαλείου. Δεν είναι δυνατή η δημιουργούνται...
 • Page 202 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ιστ) Μη χρησιμοποιείτε παρελκόμενα που β) Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά απαιτούν ψυκτικό σε υγρή μορφή. Η χρήση στο περιστρεφόμενο παρελκόμενο. Το νερού ή άλλης ψυκτικής ουσίας σε υγρή παρελκόμενο μπορεί να «κλωτσήσει» προς τα μορφή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. πίσω...
 • Page 203 ΕΛΛΗΝΙΚΑ κοπής προορίζονται για περιφερειακό τρόχισμα δ) Μην επανεκκινήσετε την εργασία κοπής και οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται σε έχοντας το εργαλείο μέσα στο τεμάχιο αυτούς τους τροχούς μπορεί να προκαλέσουν εργασίας. Αφήστε πρώτα τον τροχό να το θρυμματισμό τους. φθάσει...
 • Page 204 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο βούρτσα. Οι συρμάτινες τρίχες μπορούν εύκολα να διεισδύσουν μέσα από ελαφρύ Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω ρουχισμό ή/και το δέρμα. εικονογράμματα: β) Εάν συνιστάται η χρήση προστατευτικού Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν για την εργασία με συρματόβουρτσα, από...
 • Page 205 Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που Οι βαρέως τύπου γωνιακοί τροχιστές D28011/ αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα. D28111/D28113/D28130/D28134/D28135/D28139/ D28141 έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματικές...
 • Page 206 αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται 6. Σφίξτε την ασφάλιση σύσφιξης. προστατευτικά. 7. Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα, Όταν χρησιμοποιείτε τον τροχιστή D28011, ελευθερώστε την ασφάλιση σύσφιξης. D28111, D28113, D28130, D28134, D28135, Τοποθέτηση και αφαίρεση D28139 ή τον τροχιστή D28141 με συγκολλητό...
 • Page 207 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Πριν τη λειτουργία b. Κατά την τοποθέτηση ενός δίσκου κοπής, ο δακτύλιος στο περικόχλιο σύσφιξης • Τοποθετήστε το προστατευτικό και τον με σπείρωμα (h) πρέπει να μην είναι κατάλληλο δίσκο ή τροχό. Μη χρησιμοποιείτε στραμμένος προς το δίσκο, αλλά να βλέπει υπερβολικά...
 • Page 208 ΕΛΛΗΝΙΚΑ προσαρμογή λειαντικών τροχών με ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μεγάλη οπή. • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά προς • Ποτέ μην χρησιμοποιήσετε το τρόχισμα έχουν στερεωθεί με εργαλείο εάν το προστατευτικό δεν ασφάλεια στη θέση τους. είναι τοποθετημένο στη θέση του. • Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγκενη •...
 • Page 209 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια άξονα (εικ. 1) Χρήση δίσκων με πτερύγια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συσσώρευση Η ασφάλεια άξονα (b) παρέχεται για να σκόνης μετάλλων. Η εκτεταμένη αποτρέπει τον άξονα από το να περιστρέφεται χρήση δίσκων με πτερύγια σε κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των τροχών. εφαρμογές...
 • Page 210 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο σε συνδυασμό με πρόσθετη μάσκα προστασίας από σκόνη. Καθαρισμός Συμβουλή για την εργασία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση Να είστε προσεκτικοί όταν κόβετε εντομές σε ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε φέροντες τοίχους. ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε...
 • Page 211 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Η D WALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων D WALT όταν Μέγ. Μήκος [mm] Ελάχ. Περιφερειακή φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής οπής με [mm] στροφές ταχύτητα σπείρωμα τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, [min.
 • Page 212 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ • Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη WALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα φθορά λόγω συνήθους χρήσης των προϊόντων της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες • Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα εξουσιοδοτημένα...
 • Page 213 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ Τύπος Παρελκόμενο Περιγραφή Τρόπος τοποθέτησης στον προστατευτικού τροχιστή Δίσκος τροχίσματος με βυθισμένο κέντρο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ Προστατευτικό τύπου 27 ΤΥΠΟΥ 27 Τροχός με πτερύγια Φλάντζα υποστήριξης Συρμάτινοι Τροχός τύπου 27 με βυθισμένο ακτινωτοί τροχοί κέντρο Περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα...
 • Page 214 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ (Συνέχεια) Τύπος Παρελκόμενο Περιγραφή Τρόπος τοποθέτησης προστατευτικού στον τροχιστή Δίσκος κοπής τοιχοποιίας, συγκολλητός ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ Προστατευτικό τύπου 1 ΤΥΠΟΥ 1 Δίσκος κοπής μετάλλων, συγκολλητός Φλάντζα υποστήριξης Αδαμαντοφόροι τροχοί κοπής Τροχός κοπής ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 1 Η Περικόχλιο σύσφιξης με σπείρωμα...
 • Page 216 06126-21-1 Richard Klinger Str. 11 Fax: 06126-21-2770 65510 Idstein www.dewalt.de Ελλάς Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε. Τηλ: 30 210 8981-616 www.dewalt.gr Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159 Service: 30 210 8981-616 Γλυφάδα 16674, Αθήνα Φαξ: 30 210 8983-570 España WALT Tel: 934 797 400 Parque de Negocios “Mas Blau”...

This manual is also suitable for:

D28111D28113D28130D28134D28135D28139 ... Show all

Table of Contents