Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZBC34350X
NL Gebruiksaanwijzing
Magnetron
EN User Manual
Microwave Oven
FR Notice d'utilisation
Four à micro-ondes
DE Benutzerinformation
Mikrowellenofen
2
18
32
49

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Zanussi ZBC34350X

 • Page 1 User Manual GETTING STARTED? EASY. ZBC34350X NL Gebruiksaanwijzing Magnetron EN User Manual Microwave Oven FR Notice d'utilisation Four à micro-ondes DE Benutzerinformation Mikrowellenofen...
 • Page 2 GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR: Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen, service- en reparatie-informa- tie: www.zanussi.com/support VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste installatie of het onjuiste gebruik.
 • Page 3: Algemene Veiligheid

  ALGEMENE VEILIGHEID Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en • soortgelijke toepassingen, zoals: Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of – andere werkomgevingen Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere – woonomgevingen. WAARSCHUWING: Het apparaat en de toegankelijke •...
 • Page 4 Gebruik alleen voorwerpen die geschikt zijn voor gebruik in de • magnetron. Houd bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren • verpakkingen het apparaat in de gaten, vanwege de mogelijkheid tot zelfontbranding. Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van voedsel en •...
 • Page 5: Aansluiting Aan Het Elektriciteitsnet

  Schakel het apparaat niet in als het leeg is. Metalen onderdelen • in de ruimte kunnen elektrische vonken veroorzaken. Let op de minimale afmetingen van de kast (indien van • toepassing). Zie het hoofdstuk ‘Installeren’. Het apparaat moet worden gebruikt met de decoratieve deur •...
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  SERVICE gebruik in andere toepassingen en zijn niet geschikt voor verlichting in huishoudelijke • Neem contact op met de erkende servicedienst ruimten. voor reparatie van het apparaat. Gebruik alleen originele reserveonderdelen. VERWIJDERING • Met betrekking tot de lamp(en) in dit product en reservelampen die afzonderlijk worden verkocht: WAARSCHUWING! Gevaar voor Deze lampen zijn bedoeld om bestand te zijn...
 • Page 7 Functie Beschrijving Display Toont de instellingen en de huidige tijd. Bedieningsknop Draaien om het vermogen in te stellen. Knop gewicht / tijd Draaien om de bereidingstijd of het gewicht in te stellen. Start / +30 seconden-knop Druk op om het apparaat te starten of de kooktijd te verlengen met 30 seconden op vol ver- mogen.
 • Page 8: Voordat U Het Apparaat Voor De Eerste Keer Gebruikt

  Symbool Functie Beschrijving Auto-cooking Gebruik van auto-cooking. ACCESSOIRES Grillrooster Set draaiplateau Gebruik altijd het draaiplateau om voedsel in de magnetron te bereiden. Gebruiken voor: • grillen • combinatiekoken • convectiekoken Glazen plateau en wieltjes. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT •...
 • Page 9 Boter, gebakjes, kwark ontdooien • Groenten met een stevige structuur, zoals wortel, doperwten of bloemkool, moeten in • Ontdooi nooit volledig in het apparaat, maar bij water worden gekookt. kamertemperatuur. Dit geeft een meer • Draai grotere stukken halverwege de gelijkmatig resultaat.
 • Page 10: De Magnetron Aan- En Uitzetten

  Magnetron Grillen / He- Materiaal van de pannen te lucht Ontdooien Verwarming Meer Bakvormen, zwarte lak of siliconenlaag Bakplaat Braadkookgerei, bijv. Crostino of Crunch- bord Kant-en-klare maaltijden in de verpakking 1) Zonder zilveren, gouden, platinum of metalen laag/versieringen 2) Zonder quartz of metalen onderdelen, of glas dat metalen bevat 3) U dient de instructies van de fabrikant over de maximum temperaturen na te leven.
 • Page 11: Automatische Programma's

  1. Draai de Bedieningsknop en stel in voor Gebruik ontdooien gewicht niet voor voedsel dat meer dan 20 minuten uit ontdooien op gewicht of ontdooien op tijd. de vriezer is genomen, of voor 2. Draai Knop gewicht / tijd tegen de klok in om ingevroren kant-en-klaar voedsel.
 • Page 12: Gebruik Van De Accessoires

  Geschat per- Menu Hoeveelheid centage ver- mogen 500 g 750 g C - 4 1.000 g 1.200 g 1) Het menu Cake heeft voorverwarming nodig. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES HET GRILLREK PLAATSEN WAARSCHUWING! Raadpleeg de Plaats het grillrek op het draaiplateau. hoofdstukken Veiligheid.
 • Page 13: Aanwijzingen En Tips

  AANWIJZINGEN EN TIPS WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid. TIPS VOOR BEREIDING IN DE MAGNETRON Probleem oplossing U kunt de gegevens over de hoeveelheid Zoek naar gelijksoortig voedsel. Verhoog of verlaag de voedselbereiding niet vinden. bereidingstijd aan de hand van deze richtlijn: •...
 • Page 14: Onderhoud En Reiniging

  ONDERHOUD EN REINIGING • Verwijder hardnekkig vuil met een speciale WAARSCHUWING! Raadpleeg de reiniger. hoofdstukken Veiligheid. • Maak alle accessoires schoon en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek met een warm sopje en een reinigingsmiddel. OPMERKINGEN OVER SCHOONMAKEN • Kook om de moelijk te verwijderen restjes te •...
 • Page 15: Montage

  ONDERHOUDSGEGEVENS het apparaat. Verwijder het typeplaatje niet van het apparaat. Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen, neem dan contact op met uw verkoper of de serviceafdeling. De contactgegevens van het servicecentrum staan op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich op Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren: Model (MOD.) ........
 • Page 16 3. Installeer de MAGNETRON. Als u de beugel heeft bevestigd, zorg er dan voor dat deze de achterkant van het apparaat vergrendelt. Installatieafstanden Afmetingen 4. Open de deur en bevestig de magnetron aan de kast met een schroef (B). 450 + 2 560 + 8 minimum 550 2.
 • Page 17 MILIEUBESCHERMING apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het Recycleer de materialen met het symbool . Gooi symbool niet weg met het huishoudelijk afval. de verpakking in een geschikte afvalcontainer om Breng het product naar het milieustation bij u in de het te recycleren. Bescherm het milieu en de buurt of neem contact op met de gemeente.
 • Page 18: Children And Vulnerable People Safety

  SAFETY INFORMATION Before the installation and use of the appliance, carefully read the supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage. Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.
 • Page 19 WARNING: The appliance and its accessible parts become hot • during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Always use oven gloves to remove or put in accessories or • ovenware. Do not use a steam cleaner to clean the appliance. •...
 • Page 20: Safety Instructions

  The contents of feeding bottles and baby food jars shall be • stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be • heated in the appliance since they may explode, even after microwave heating has ended.
 • Page 21: Product Description

  • Make sure that the parameters on the rating • Do not allow food spills or cleaner residue to plate are compatible with the electrical ratings accumulate on door sealing surfaces. of the mains power supply. • Fat and food remaining in the appliance can •...
 • Page 22: Control Panel

  CONTROL PANEL Function Description Display Shows the settings and current time. Control knob Turn to set the power level. Weight / Time knob Turn to set the cooking time or weight. Start / +30 seconds button Press to start the appliance or increase the cooking time by 30 seconds at full power.
 • Page 23: Before First Use

  Symbol Function Description Combi Cooking To use the grill and microwave function together. Combi Cooking To use the fan and microwave function together. Combi Cooking To use the grill and fan function together. Combi Cooking To use the fan, grill and micro- wave function together.
 • Page 24: Daily Use

  DAILY USE • Use flat, wide dishes. WARNING! Refer to Safety chapters. • Do not use cookware made of porcelain, ceramic or earthenware with unglazed bottoms or small openings, for example, on handles. Moisture may get into these openings causing GENERAL INFORMATION ABOUT USING the cookware to crack when heated up.
 • Page 25: Activating And Deactivating The Microwave

  Microwave Grilling / Cookware / Material Convection Defrosting Heating Cooking Glass and glass ceramic made of oven- proof/frost-proof material (e. g. Arcoflam), grill shelf Ceramic , earthenware Heat-resistant plastic up to 200 °C Cardboard, paper Clingfilm Roasting film with microwave safe closure Roasting dishes made of metal, e.
 • Page 26: Quick Start

  POWER SETTING FOR MICROWAVE • Weight Defrosting FUNCTION • Time Defrosting Display Percentage of full power Do not use weight defrosting on food that is left out of the freezer for more than 20 minutes, or for frozen ready- P100 100% made food.
 • Page 27: Using The Accessories

  Approximate Approximate Menu Amount percentage of Menu Amount percentage of power power 150 g 200 g 300 g 400 g 100% 100% Soup Meat 450 g 600 g 600 g Preheat at 475 g 150 g 180 ℃ Cake 350 g 100% Vegetable 500 g...
 • Page 28: Additional Functions

  ADDITIONAL FUNCTIONS CHILD SAFETY LOCK When the Child Safety Lock is active the display shows the current time. The Child Safety Lock prevents an accidental To deactivate the Child Safety Lock Press and hold operation of the microwave. for 3 seconds. Press and hold for 3 seconds.
 • Page 29: Care And Cleaning

  CONVECTION COOKING Halfway through the cooking time turn the foods over and then continue cooking. You can cook food as in a traditional oven. There are 3 modes for Combi Cooking. Each mode No microwaves are used. combines the microwave, grill and convection functions at different time periods and power levels.
 • Page 30: Installation

  Problem Possible cause Remedy The turntable set There is an object or dirt below the Clean the area below the glass makes a scratching or glass cooking tray. cooking tray. grinding noise. The appliance stops There is a malfunction. If this situation repeats itself, call operating without a the Authorised Service Centre.
 • Page 31 3. Install the microwave. If you fixed the bracket, make sure it locks the back of the appliance. Installation distances 4. Open the door and fix the microwave to the Dimension cabinet with a screw (B). 450 + 2 560 + 8 minimum 550 2.
 • Page 32: Informations De Sécurité

  VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR : Obtenir des conseils d’utilisation, des brochures, un dépanneur, des informations sur le service et les réparations : www.zanussi.com/support INFORMATIONS DE SÉCURITÉ Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise...
 • Page 33: Sécurité Générale

  Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être • effectués par des enfants sans surveillance. SÉCURITÉ GÉNÉRALE Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou des • domaines similaires, tels que : dans les bâtiments de ferme, dans des cuisines réservées –...
 • Page 34 Les aliments ou boissons dans des récipients en métal ne • doivent jamais être chauffés au micro-ondes. Cet avertissement ne s'applique pas si le fabricant indique la taille et la forme des récipients métalliques adaptés à la cuisson au micro-ondes. N'utilisez que des ustensiles adaptés à...
 • Page 35: Consignes De Sécurité

  N'utilisez pas de produits abrasifs ni de racloirs pointus en • métal pour nettoyer la porte en verre car ils peuvent rayer la surface, ce qui peut briser le verre. N’activez pas l’appareil lorsqu’il est vide. Les pièces métalliques • à...
 • Page 36: Mise Au Rebut

  • Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. la température, les vibrations, l’humidité, ou sont Utilisez uniquement des produits de lavage conçues pour signaler des informations sur le neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de statut opérationnel de l’appareil. Elles ne sont tampons à...
 • Page 37: Bandeau De Commande

  BANDEAU DE COMMANDE Fonction Description Affichage Affiche les réglages et l'heure. Manette de commande Tournez pour régler le niveau de puissance. Manette du poids / temps Tournez pour régler la durée de cuisson ou le poids. Touche Départ / +30 secondes Appuyez sur pour mettre l'appareil en marche ou augmenter le temps de cuisson de 30 secondes...
 • Page 38: Avant La Première Utilisation

  Symbole Fonction Description Cuisson combinée Pour utiliser les fonctions Gril et Micro-ondes ensemble. Cuisson combinée Pour utiliser les fonctions Ven- tilateur et Micro-ondes ensem- ble. Cuisson combinée Pour utiliser les fonctions Gril et Ventilateur ensemble. Cuisson combinée Pour utiliser les fonctions Ven- tilateur, Gril et Micro-ondes ensemble.
 • Page 39: Utilisation Quotidienne

  • Nettoyez l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois. UTILISATION QUOTIDIENNE fond n'est pas verni ou avec de petits trous, par AVERTISSEMENT! Reportez-vous exemple sur les poignées. L'humidité peut aux chapitres concernant la sécurité. s'infiltrer dans ces ouvertures et fissurer le récipient une fois chauffé.
 • Page 40: Activation Et Désactivation Du Micro- Ondes

  Ustensiles de cuisine et matériaux compatibles Micro-ondes Gril / con- Ustensile de cuisine/matériaux vection Décongéla- Réchauffa- Cuisson tion Verre et porcelaine allant au four ne conte- nant aucun composant métallique, par exemple le Pyrex, le verre résistant à la cha- leur Verre et porcelaine n'allant pas au four Verre et vitrocéramique composés d'un ma-...
 • Page 41: Démarrage Rapide

  2. Tournez la Manette du poids / temps pour Pour activer les micro-ondes pendant 30 secondes sélectionner la durée. à pleine puissance, appuyez sur 3. Appuyez sur pour confirmer et allumer le Le temps de cuisson augmente de 30 secondes à micro-ondes.
 • Page 42: Utilisation Des Accessoires

  Pourcentage Pourcentage Menu Quantité approximatif Menu Quantité approximatif de puissance de puissance 150 g 200 g 250 g 400 g 100% Soupe Réchauffage 350 g 100% 600 g automatique 450 g Préchauffa- 600 g 475 g ge à 180 °C Gâteaux 1 (environ 230 g)
 • Page 43: Installation De La Grille

  INSTALLATION DE LA GRILLE Ne cuisez jamais les aliments Placez la grille sur le plateau tournant. directement sur le plateau de cuisson en verre. 1. Placez le support à roulettes autour de l'axe du plateau tournant. 2. Posez le plateau de cuisson en verre sur le support à...
 • Page 44: Cuisson Combinée

  Problème Solution Une fois le temps de cuisson écoulé, les La prochaine fois, diminuez la puissance et allongez le aliments sont trop cuits sur le dessus, temps. Remuez les liquides à la moitié du temps, par mais encore crus à l'intérieur. exemple la soupe.
 • Page 45: Dépannage

  DÉPANNAGE AVERTISSEMENT! Reportez-vous aux chapitres concernant la sécurité. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT Problème Cause probable Solution L'appareil ne fonction- L'appareil est éteint. Allumez l'appareil. ne pas du tout. L'appareil ne fonction- L'appareil n'est pas branché. Branchez l'appareil. ne pas du tout. L'appareil ne fonction- Le fusible dans la boîte à...
 • Page 46: Installation Du Micro-Ondes

  Nous vous recommandons de noter ces informations ici : Numéro de série (S.N.) ........INSTALLATION INSTALLATION DU MICRO-ONDES AVERTISSEMENT! Reportez-vous 1. Vérifiez si les dimensions du mobilier aux chapitres concernant la sécurité. correspondent aux distances d’installation. INFORMATIONS GÉNÉRALES ATTENTION! Ne bouchez pas les aérations.
 • Page 47: En Matière De Protection De L'environnement

  4. Ouvrez la porte et fixez le micro-ondes au meuble à l'aide d'une vis (B). Dimensions 2. Posez le gabarit dans le fond du meuble pour vérifier s'il rentre. Si oui, marquez les points pour les vis. Retirez le gabarit et vissez le support dans les marques avec les vis (A).
 • Page 48 votre centre local de recyclage ou contactez vos services municipaux.
 • Page 49: Sicherheit Von Kindern Und Schutzbedürftigen Personen

  BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE, UM: Anwendungshinweise, Prospekte, Informationen zu Fehlerbehebung, Service und Reparatur zu erhalten: www.zanussi.com/support SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
 • Page 50: Allgemeine Sicherheit

  Falls Ihr Gerät mit einer Kindersicherung ausgestattet ist, • empfehlen wir, diese einzuschalten. Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung des Geräts ohne • Beaufsichtigung durchführen. ALLGEMEINE SICHERHEIT Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche • Zwecke vorgesehen, wie z. B.: Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros –...
 • Page 51 Verwenden Sie beim Garen in der Mikrowelle keine • Metallbehälter für Speisen und Getränke. Diese Vorgabe gilt nicht, wenn der Hersteller Angaben zur Größe und Form der Metallbehälter, die geeignet für das Garen in der Mikrowelle sind, zur Verfügung gestellt hat. Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
 • Page 52 Benutzen Sie zum Reinigen der Glastür keine scharfen • Scheuermittel oder Metallschwämmchen; sie könnten die Glasfläche verkratzen und zum Zersplittern der Scheibe führen. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es leer ist. Metallteile im • Garraum können einen Lichtbogen erzeugen. Achten Sie auf die Mindestabmessungen des Schranks (falls •...
 • Page 53: Wartung

  • Es dürfen sich keine Lebensmittelspritzer oder • Bezüglich der Lampe(n) in diesem Gerät und Reste von Reinigungsmitteln auf den separat verkaufter Ersatzlampen: Diese Lampen Türdichtflächen befinden. müssen extremen physikalischen Bedingungen • Fett- und Lebensmittelrückstände im Gerät in Haushaltsgeräten standhalten, wie z.B. können einen Brand und Funkenschlag Temperatur, Vibration, Feuchtigkeit, oder sollen verursachen, wenn die Mikrowellenfunktion...
 • Page 54 BEDIENFELD Funktion Beschreibung Display Anzeige der Einstellungen und der aktuellen Uhrzeit. Einstellknopf Einstellen der Leistungsstufe. Gewichts-/Zeit-Einstellknopf Einstellen der Gardauer oder des Gewichts. Taste Start / +30 Sekunden Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten oder die Gardauer um 30 Sekunden bei voller Leistung zu verlängern.
 • Page 55: Vor Der Ersten Inbetriebnahme

  Symbol Funktion Beschreibung Kombi-Garen Zur gemeinsamen Verwendung der Grill- und Mikrowellenfunk- tion. Kombi-Garen Zur gemeinsamen Verwendung der Heißluft- und Mikrowellen- funktion. Kombi-Garen Zur gemeinsamen Verwendung der Grill- und Heißluftfunktion. Kombi-Garen Zur gemeinsamen Verwendung der Heißluft-, Grill- und Mikro- wellenfunktion. Auftauen nach Gewicht Auftauen von Speisen nach Gewicht.
 • Page 56: Täglicher Gebrauch

  • Entfernen Sie das gesamte Zubehör aus der • Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Mikrowelle. Gebrauch. TÄGLICHER GEBRAUCH • Flaches, breites Kochgeschirr verwenden. WARNUNG! Siehe Kapitel • Verwenden Sie kein Kochgeschirr aus Porzellan, Sicherheitshinweise. Keramik oder Steingut mit unglasierten Böden oder kleinen Öffnungen, zum Beispiel an Griffen.
 • Page 57: Ein- Und Ausschalten Der Mikrowelle

  Geeignetes Kochgeschirr und Materialen Mikrowelle Grillen/ Kochgeschirr/Material Umluft Auftauen Erwärmen Garen Ofenfestes Glas und Porzellan ohne Metall- teile, z. B. Pyrex, feuerfestes Glas Nicht feuerfestes Glas und Porzellan Glas und Glaskeramik aus feuerfestem/ frostbeständigem Material (z. B. Arcoflam), Grillrost Keramik , Steingut Hitzebeständiger Kunststoff bis 200 °C Pappe, Papier...
 • Page 58 Drehen Sie den Gewichts-/Zeit-Einstellknopf im • Warten Sie, bis die Mikrowelle nach Ablauf der Standby-Modus gegen den Uhrzeigersinn, um die eingestellten Gardauer automatisch Gardauer einzustellen, und drücken Sie ausgeschaltet wird. • Öffnen Sie die Tür. Die Mikrowelle wird anschließend , um die Mikrowelle bei voller automatisch ausgeschaltet.
 • Page 59: Verwendung Des Zubehörs

  Ungefährer Ungefährer Menü Menge Prozentwert Menü Menge Prozentwert der Leistung der Leistung 150 g 200 g 250 g 400 g 100% Automati- Suppe 350 g 100% 600 g sches Auf- 450 g wärmen Bei 180 °C 600 g 475 g vorheizen Kuchen 1 (ca.
 • Page 60: Einsetzen Des Grillrostes

  EINSETZEN DES GRILLROSTES Legen Sie den Grillrost auf das Drehteller-Set. ZUSATZFUNKTIONEN KINDERSICHERUNG Bei eingeschalteter Kindersicherung wird im Display die aktuelle Uhrzeit angezeigt. Diese Kindersicherung verhindert eine versehentliche Bedienung der Mikrowelle. Ausschalten der Kindersicherung Halten Sie Sekunden gedrückt. Halten Sie 3 Sekunden gedrückt. Ein akustisches Signal ertönt.
 • Page 61: Reinigung Und Pflege

  AUFTAUEN GRILLEN Braten immer mit der fetten Seite nach unten Grillen flacher Lebensmittel in der Mitte des auftauen. Grillrostes. Abgedecktes Fleisch nicht auftauen, dadurch Wenden Sie das Grillgut nach der Hälfte der könnte das Fleisch gegart werden statt aufzutauen. eingestellten Grillzeit, und setzen Sie den Grillvorgang dann fort.
 • Page 62 WAS TUN, WENN ... Störung Mögliche Ursache Abhilfe Das Gerät funktioniert Das Gerät ist ausgeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein. nicht. Das Gerät funktioniert Der Netzstecker ist nicht einge- Stecken Sie den Netzstecker in die nicht. steckt. Steckdose. Das Gerät funktioniert Die Sicherung im Sicherungskas- Überprüfen Sie die Sicherung.
 • Page 63: Allgemeine Informationen

  MONTAGE EINBAU DER MIKROWELLE WARNUNG! Siehe Kapitel 1. Prüfen Sie, ob die Abmessungen des Möbels Sicherheitshinweise. mit den Installationsabständen übereinstimmen. ALLGEMEINE INFORMATIONEN VORSICHT! Lüftungsöffnungen nicht blockieren. Wenn Lüftungsöffnungen blockiert sind, kann sich das Gerät überhitzen. VORSICHT! Das Gerät nicht an Adapter oder Verlängerungskabel anschließen.
 • Page 64 für die Schrauben. Entfernen Sie die Schablone 4. Öffnen Sie die Tür und befestigen Sie die und befestigen Sie den Winkel mit den Mikrowelle mit einer Schraube (B) am Schrank. Schrauben (A) an der markierten Stelle. 3. Installieren Sie die Mikrowelle. Wenn Sie die Halterung befestigt haben, achten Sie darauf, dass sie an der Rückseite des Geräts einrastet.
 • Page 68 WWW.ZANUSSI.COM/SHOP...

Table of Contents