Gebruik Volgens De Voorschriften; Veiligheid Voor Kinderen; Algemene Veiligheid - Electrolux EHE 642 X Installation And Operating Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Gebruiksaanwijzing
1
Veiligheidsvoorschriften
3
Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het
recht op garantie vervalt.
5
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn
92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn

Gebruik volgens de voorschriften

• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het ko-
ken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen.
• Brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of smeltbare voor-
werpen (bijv. folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of in de di-
rect omgeving daarvan plaatsen of opbergen.

Veiligheid voor kinderen

• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het ap-
paraat werken.

Algemene veiligheid

• Montage en aansluiting van het apparaat mogen uitsluitend door een er-
kend installateur worden uitgevoerd.
• Inbouwapparaten mogen alleen na het inbouwen in aan de normen beant-
woordende inbouwkasten en werkbladen worden gebruikt.
• Als er storingen aan het apparaat optreden dienen alle kookzones uitge-
schakeld te worden en dient het apparaat van het stroomnet gescheiden
te worden, om een mogelijke elektrische schok te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen door een erkend installateur
uitgevoerd worden.
22

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

949 590 999

Table of Contents