Download Table of Contents Print this page

Miele A 865 Operating Instructions Manual

For reprocessing canulae from 3f and mf syringes
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 25

Quick Links

A 865
de
Gebrauchsanweisung Adapter für die Aufbereitung von Kanülen von
3F und MF - Spritzen
da
Brugsanvisning Adapter til genbehandling af kanyler på 3F- og MF-
sprøjter
en
Operating instructions Adapter for reprocessing canulae from 3F and
MF syringes
es
Instrucciones de manejo Adaptador para la preparación de cánulas
de jeringuillas 3F y MF
fi
Käyttöohje Sovitin 3F- ja MF-ruiskujen puustinkärkien koneelliseen
käsittelyyn
fr
Mode d'emploi Adaptateur pour le traitement des canules de
seringues 3F et MF
hr
Upute za uporabu Adapter za obradu kanila od 3F i MF – injekcija
it
Istruzioni d'uso Adattatore per il trattamento di beccucci per siringhe
3F e MF
nl
Gebruiksaanwijzing Adapter voor de behandeling van canules van
3F- en MF-spuiten
no
Bruksanvisning adapter for klargjøring av kanyler til 3F og MF-
sprøyter (multifunksjonssprøyter)
pt
Instruções de utilização Adaptador para o reprocessamento de
cânulas de seringas 3F e MF
sl
Navodila za uporabo Adapter za pripravo kanil brizgalk 3F in MF
cs
Návod k obsluze Adaptér pro přípravu kanyl stříkaček 3F a MF
M.-Nr. 11 762 850

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele A 865

 • Page 1 A 865 Gebrauchsanweisung Adapter für die Aufbereitung von Kanülen von 3F und MF - Spritzen Brugsanvisning Adapter til genbehandling af kanyler på 3F- og MF- sprøjter Operating instructions Adapter for reprocessing canulae from 3F and MF syringes Instrucciones de manejo Adaptador para la preparación de cánulas de jeringuillas 3F y MF Käyttöohje Sovitin 3F- ja MF-ruiskujen puustinkärkien koneelliseen...
 • Page 2 de ............................da ............................15 en ............................26 es ............................37 fi ............................48 fr ............................59 hr ............................70 it ............................81 nl ............................92 no ............................103 pt ............................114 sl ............................125 cs ............................136...
 • Page 3: Table Of Contents

  Fragen und technische Probleme..................Zweckbestimmung......................Lieferumfang........................Entsorgung der Transportverpackung ................Sicherheitshinweise und Warnungen ................Anwendungstechnik......................Montage ..........................Montage A 865 ......................Montage Aufnahme mit Wechselmechanismus ............Spülgut einordnen ......................11 Aufbereitung ........................13 Kanülen von 3F und MF - Spritzen aufbereiten............. 13...
 • Page 4: Hinweise Zur Anleitung

  Displayschrift nachempfunden ist, gekennzeichnet. Beispiel: Einstellungen  Menü Fragen und technische Probleme Bei Rückfragen oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Miele. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite der Gebrauchs- anweisung Ihres Reinigungsautomaten oder unter www.miele.com/professional.
 • Page 5: Zweckbestimmung

  - Zweckbestimmung Mit Hilfe des Adapters A 865 können wiederaufbereitbare Kanülen von dentalen 3F und MF - Spritzen in einem Reinigungs- und Desin- fektionsgerät aufbereitet werden. Hierzu sind auch die Gebrauchsan- weisung des Reinigungs- und Desinfektionsgerät sowie die Informa- tionen der Hersteller der Medizinprodukte zu beachten.
 • Page 6: Lieferumfang

  - Lieferumfang Aufnahme für wiederaufbereitbare Kanülen von 3F und MF - Spritzen A 865, Höhe ca. 122 mm, Breite ca. 32 mm, Tiefe ca. 28 mm Entsorgung der Transportverpackung Die Verpackung schützt vor Transportschäden. Die Verpackungsma- terialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.
 • Page 7: Sicherheitshinweise Und Warnungen

  Der Adapter ist für die in dieser Gebrauchsanweisung genannten Anwendungsgebiete zugelassen. Darüber hinausgehende Anwendun- gen sowie die Verwendung des Adapters mit weiteren Düsen, Spül- hülsen und Spülvorrichtungen aus dem Miele Zubehörprogramm sind in den Gebrauchsanweisungen der Zubehörteile beschrieben oder mit Miele abzustimmen.
 • Page 8: Anwendungstechnik

  Spritzen aus dem Dentalbereich sind die Adapter A 865 erforderlich. Die Adapter sind für gängige 3F und MF - Spritzen geeignet, z. B. der Hersteller KaVo, Luzzani oder Sirona. Schrauben Sie die Adapter A 865 in die Anschlüsse der Injektorleis-  te ein.
 • Page 9: Montage Aufnahme Mit Wechselmechanismus

  de - Anwendungstechnik Montage Aufnah- Je nach Geometrie der Kanüle der 3F und MF - Spritzen, kann die me mit Wechsel- Aufnahme  (grau hervorgehoben) um 180° gedreht montiert werden mechanismus (Wechselmechanismus). Setzten Sie die Druckfeder  in die Hülse . ...
 • Page 10 de - Anwendungstechnik Aufnahme nach oben (Wechselmechanismus) Deckel Aufnahme O-Ring Druckfeder Hülse Klemmfeder Sechskantmutter Die Aufnahme  löst sich nicht aus der Hülse . Beschädigung des Bauteils durch unsachgemäße Handhabung. Den Adapter von der Injektorleiste schrauben und um 180 ° drehen. Die Aufnahme ...
 • Page 11: Spülgut Einordnen

  de - Anwendungstechnik Spülgut einordnen Für unterschiedlich große Kanülen der 3F und MF - Spritzen sind 3 Ausnehmungen in der Klemmfeder platziert. Stecken Sie die Kanülen der 3F und MF - Spritzen in die Aufnahme  des Adapters. Positionieren Sie die Kanülen der 3F und MF - Spritzen in der Aus- ...
 • Page 12 de - Anwendungstechnik Für die Entnahme drücken Sie nach der Aufbereitung die Kanüle der  3F und MF - Spritzen in die Aufnahme des Adapters. Ziehen Sie die Kanüle der 3F und MF - Spritzen aus der Klemmfe-  der und anschließend aus der Aufnahme heraus. ...
 • Page 13: Aufbereitung

  de - Anwendungstechnik Aufbereitung Halten Sie stets das im Rahmen der Validierung festgelegte Bela- dungsmuster ein.  Infektionsgefahr durch unzureichende Desinfektion. Spülgut, das sich während der Aufbereitung von der Spülvorrich- tung gelöst hat, ist von innen nicht ausreichend desinfiziert. Wenn sich Spülgut während der Aufbereitung von der Spülvorrich- tung gelöst hat, müssen Sie es noch einmal aufbereiten.
 • Page 14 Bortskaffelse af emballagen ..................... 17 Råd om sikkerhed og advarsler ..................18 Anvendelsesteknik ......................19 Montering .......................... 19 Montering A 865 ......................19 Montering af holder med variabel mekanisme .............. 20 Utensilierne placeres ......................22 Rengøring .......................... 24 Genbehandling af kanyler på 3F- og MF-sprøjter ............24...
 • Page 15: Vejledning Til Brugsanvisningen

  Udtryk, der forekommer i displayet, er vist med en fremhævet skriftty- pe, der er magen til skriften i displayet. Eksempel: Menuen Indstillinger  Spørgsmål og tekniske problemer Kontakt venligst Miele ved spørgsmål eller tekniske problemer. Kon- taktinformationer står på bagsiden af brugsanvisningen til rengørings- maskinen eller på www.miele.dk/professional.
 • Page 16: Anvendelsesområder

  - Anvendelsesområder Med adapteren A 865 kan genanvendelige kanyler på 3F- og MF- sprøjter genbehandles i en rengørings- og desinfektionsmaskine. Følg også brugsanvisningen til rengørings- og desinfektionsmaskinen og oplysningerne fra producenterne af det medicinske udstyr. Adapteren kan anvendes i følgende kurve og moduler:...
 • Page 17: Medfølgende Udstyr

  - Medfølgende udstyr Holder til genanvendelige kanyler på 3F- og MF-sprøjter A 865, højde ca. 122 mm, bredde ca. 32 mm, dybde ca. 28 mm Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldstekniske hensyn og kan således genbru- ges.
 • Page 18: Råd Om Sikkerhed Og Advarsler

  Adapteren er beregnet til de anvendelsesområder, der er nævnt i brugsanvisningen. Anvendelser herudover samt anvendelse af adap- teren med andre dyser, hylstre og skylleanordninger fra Mieles tilbe- hørsprogram fremgår af brugsanvisningerne til tilbehøret eller kan af- stemmes med Miele. Enhver anden anvendelse, ombygninger og ændringer må absolut frarådes. ...
 • Page 19: Anvendelsesteknik

  Sirona. Skru adapterne A 865 ind i injektorlistens tilslutninger.  Ved anvendelse af adapter A 865 skal vandet filtreres. Udstyr injek- torlisten med et filterrør A 800. Vandet består af det indløbende vand, proceskemikalierne og tilsmudsningen. Der følger en separat brugsanvisning med filterrøret.
 • Page 20: Montering Af Holder Med Variabel Mekanisme

  da - Anvendelsesteknik Montering af hol- Afhængig af faconen på kanylerne på 3F- og MF-sprøjterne kan hol- der med variabel deren  (markeret med gråt) vendes 180° før montering (variabel me- mekanisme kanisme). Sæt trykfjederen  ind i hylsen . ...
 • Page 21 da - Anvendelsesteknik Holder opadvendt (variabel mekanisme) Dæksel Holder O-ring Trykfjeder Hylse Klemfjeder Sekskantmøtrik Holderen  løsner sig ikke fra hylsen . Risiko for beskadigelse af komponenten på grund af fejlhåndtering. Skru adapteren ud af injektorlisten, og drej den 180 °. Holderen  frigøres sig fra hylsen .
 • Page 22: Utensilierne Placeres

  da - Anvendelsesteknik Utensilierne placeres Der er 3 udstansede huller i klemfjedren til kanylerne på 3F- og MF- sprøjter i forskellige størrelser. Indsæt 3F- og MF-sprøjternes kanyler i adapterens holder.  Placer 3F- og MF-sprøjternes kanyler i de udstansede huller på ...
 • Page 23 da - Anvendelsesteknik Efter genbehandling afmonteres 3F- og MF-sprøjternes kanyler ved  at trykke dem mod fjederen i adapterens holder. Træk kanylerne på 3F- og MF-sprøjterne ud af fjederklemmen og  derefter op af holderen.  Høj fjederpåvirkning På grund af fjederkraften kan 3F- og MF-sprøjternes kanyler sprin- ge ud af holderen.
 • Page 24: Rengøring

  da - Anvendelsesteknik Rengøring Overhold altid det fyldningseksempel, der er bestemt i valideringen.  Infektionsfare ved utilstrækkelig desinfektion. Utensilier, der under genbehandling har løsrevet sig fra skylleanord- ningen, er ikke desinficeret tilstrækkeligt indvendigt. Hvis utensilier har løsrevet sig fra skylleanordningen, skal de gen- behandles en gang til.
 • Page 25 Disposal of the packing material ..................28 Warning and Safety instructions..................29 Areas of application ......................30 Installation ......................... 30 A 865 installation ......................30 Installing the holder with changeover mechanism ............31 Preparing the load ......................33 Reprocessing ........................35...
 • Page 26: Notes About These Instructions

  Example: Settings  menu. Queries and technical problems In the event of queries or technical problems, please contact Miele. Contact details can be found at the end of the operating instructions for your cleaning machine or at www.miele.com/professional.
 • Page 27: Intended Use

  - Intended use The A 865 adapter is used to reprocess machine-reprocessable can- nulae from 3F and MF dental syringes in a washer-disinfector. Follow the operating instructions for your washer-disinfector as well as the instructions of the medical device manufacturer on how to reprocess their items by machine.
 • Page 28: Items Supplied

  - Items supplied Holder for reprocessable cannulae from 3F and MF syringes A 865, height approx. 122 mm, width approx. 32 mm, depth approx. 28 mm Disposal of the packing material The packaging is designed to protect against transportation damage. The packaging materials used are selected from materials which are environmentally friendly for disposal and should be recycled.
 • Page 29: Warning And Safety Instructions

  Applications that go beyond those listed and use of the adapter with additional nozzles, irrigation sleeves and rinse fittings from the Miele range of accessories are described in the oper- ating instructions for the accessories or are to be agreed with Miele.
 • Page 30: Areas Of Application

  3F and MF syringes used in dental applications. The adapters are compatible for use with standard 3F and MF syringes made by manufacturers such as KaVo, Luzzani and Sirona. Screw the A 865 adapters into the connections on the injector man-  ifold.
 • Page 31: Installing The Holder With Changeover Mechanism

  en - Areas of application Installing the Depending on the geometry of the 3F and MF syringes, the holder  holder with (highlighted in grey) can be installed rotated through 180° changeover (changeover mechanism). mechanism Place the compression spring  inside the sleeve . ...
 • Page 32 en - Areas of application Holder facing upwards (changeover mechanism) Holder O-ring Compression spring Sleeve Spring clip Hex nut The holder  will not come out of the sleeve . Damage to the component caused by incorrect handling. Unscrew the adapter from the injector manifold and turn through 180°.
 • Page 33: Preparing The Load

  en - Areas of application Preparing the load There are 3 recesses in the spring clip for cannulae of different sizes from 3F and MF syringes. Insert the cannulae from the 3F and MF syringes into the holder on  the adapter. Position the cannulae from the 3F and MF syringes in the recess in ...
 • Page 34 en - Areas of application To remove the cannulae from the 3F and MF syringes after repro-  cessing, press them down into the holder on the adapter. Pull the cannulae from the 3F and MF syringes out of the spring ...
 • Page 35: Reprocessing

  en - Areas of application Reprocessing For validation purposes please make sure that you follow the loading instructions given on the template.  Risk of infection due to insufficient disinfection. Load items that become detached from the irrigation connector during reprocessing will not be sufficiently disinfected on the in- side.
 • Page 36 Eliminación del embalaje de transporte ................39 Advertencias e indicaciones de seguridad ..............40 Técnica de aplicación...................... 41 Montaje..........................41 Montaje A 865 ....................... 41 Montaje del alojamiento con mecanismo de cambio............ 42 Disposición de la vajilla ..................... 44 Preparación ........................46...
 • Page 37: Indicaciones Para Las Instrucciones

  Ejemplo: Menú Ajustes  Preguntas y problemas técnicos En caso de preguntas y problemas técnicos, póngase en contacto con Miele. Encontrará los datos de contacto en el reverso de las ins- trucciones de manejo de su lavadora desinfectadora o en www.miele.com/professional.
 • Page 38: Finalidad

  - Finalidad Con la ayuda del adaptador A 865 es posible tratar las cánulas retra- tables de las jeringuillas dentales 3F y MF en una lavadora desinfec- tadora. Para ello, también deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de la lavadora desinfectadora, así como la información del fabricante de los dispositivos médicos.
 • Page 39: Volumen De Suministro

  - Volumen de suministro Alojamiento para cánulas retratables de jeringuillas 3F y MF A 865, al- tura aprox. 122 mm, ancho aprox. 32 mm, profundidad aprox. 28 mm Eliminación del embalaje de transporte El embalaje protege al aparato de daños durante el transporte. Los materiales del embalaje se han seleccionado siguiendo criterios eco- lógicos y en función de su posterior tratamiento en plantas de recicla-...
 • Page 40: Advertencias E Indicaciones De Seguridad

  Miele se describen en las instruccio- nes de manejo de los accesorios o se deben acordar con Miele. Está prohibido cualquier otro uso, reconversión o modificación.
 • Page 41: Técnica De Aplicación

   yectores. Al usar los adaptadores A 865 hay que filtrar la disolución de lava- do. Para tal fin, equipe el canal de inyectores con un tubo filtrante A 800. La disolución de lavado consiste en el agua entrante, los agentes químicos de procesos y la suciedad.
 • Page 42: Montaje Del Alojamiento Con Mecanismo De Cambio

  es - Técnica de aplicación Montaje del aloja- Dependiendo de la geometría de la cánula de las jeringuillas 3F y MF, miento con meca- el alojamiento  (resaltado en gris) puede montarse girado 180° (me- nismo de cambio canismo de cambio). Coloque el muelle compresor ...
 • Page 43 es - Técnica de aplicación Alojamiento hacia arriba (mecanismo de cambio) Tapa Alojamiento Junta tórica Muelle compresor Casquillo Muelle de sujeción Tuerca hexagonal El alojamiento  no se suelta del casquillo . Peligro de dañar el componente debido a un manejo inadecuado. Enroscar el adaptador del canal de inyectores y girarlo 180°.
 • Page 44: Disposición De La Vajilla

  es - Técnica de aplicación Disposición de la vajilla Hay 3 huecos en el muelle de sujeción para cánulas de las jeringui- llas 3F y MF de diferentes tamaños. Coloque las cánulas de las jeringuillas 3F y MF en el alojamiento del ...
 • Page 45 es - Técnica de aplicación Para la extracción, presionar la cánula de las jeringuillas 3F y MF en  el alojamiento del adaptador tras la preparación. Saque la cánula de las jeringuillas 3F y MF del muelle de sujeción y ...
 • Page 46: Preparación

  es - Técnica de aplicación Preparación Aténgase siempre a la muestra de carga determinada para la vali- dación.  Peligro de infección por desinfección insuficiente. Todo utensilio que se haya soltado durante la preparación del dis- positivo de lavado no se queda completamente desinfectado por dentro.
 • Page 47 Käyttötarkoitus ........................ 49 Vakiovarusteet ......................... 50 Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö ..................50 Tärkeitä turvallisuusohjeita..................... 51 Käyttötekniikkaa......................52 Asennus..........................52 Asennus A 865 ......................52 Vaihtomekanismilla varustetun pidikkeen asennus ............53 Välineiden asetteluohjeita ....................55 Käsittely..........................57 3F- ja MF-ruiskujen puustinkärkien koneellinen käsittely..........57...
 • Page 48: Ohjeita Käyttöohjeen Lukemiseen

  Tiedot, jotka liittyvät koneen näyttöruudussa näkyviin teksteihin, on esitetty näyttöruudun kirjasintyyliä jäljittelevällä kirjoituksella. Esimerkki: Valikko Asetukset  Kysymykset ja tekniset ongelmat Jos sinulla on kysyttävää tai teknisiä ongelmia, ota yhteyttä Mieleen. Yhteystiedot löydät pesu- ja desinfiointikoneen käyttöohjeen takasi- vulta tai osoitteesta www.miele.com/professional.
 • Page 49: Käyttötarkoitus

  - Käyttötarkoitus Tämän sovittimen A 865 avulla voit käsitellä uudelleenkäytettäviä hammaslääkärin 3F- ja MF-ruiskujen puustinkärkiä Mielen pesu- ja desinfiointikoneessa. Noudata myös pesu- ja desinfiointikoneen käyt- töohjetta sekä käsiteltävien lääkinnällisten tuotteiden valmistajien oh- jeita. Sovitin sopii seuraaviin koreihin ja moduuleihin:...
 • Page 50: Vakiovarusteet

  - Vakiovarusteet Pidike 3F- ja MF-ruiskujen uudelleenkäytettäville puustinkärjille A 865, korkeus n. 122 mm, leveys n. 32 mm, syvyys n. 28 mm Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö Pakkaus suojaa tuotetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista mate- riaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vä- hennät syntyvien jätteiden määrää.
 • Page 51: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää tätä pidi- kettä. Näin vältät mahdolliset vahingot ja suihkupidikkeen rikkoutu- misen. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti!  Lue ehdottomasti myös pesu- ja desinfiointikoneen käyttöohje – erityisesti kohta “Tärkeitä turvallisuusohjeita”. ...
 • Page 52: Käyttötekniikkaa

  - Käyttötekniikkaa Asennus Asennus A 865 Hammaslääkärin 3F- ja MF-ruiskujen puustinkärkien koneelliseen kä- sittelyyn tarvitaan sovitin A 865. Sovittimet on tarkoitettu kierteisille 3F- ja MF-ruiskuille, kuten KaVo, Luzzani tai Sirona. Kierrä sovittimet A 865 suorasuihkulistan liitäntöihin.  Käytettäessä sovitinta A 865 pesuvesi on suodatettava. Varusta suorasuihkulista tätä...
 • Page 53: Vaihtomekanismilla Varustetun Pidikkeen Asennus

  fi - Käyttötekniikkaa Pidike  (kuvassa harmaa) voidaan 3F- ja MF-ruiskujen puustinkärjen Vaihtomekanis- milla varustetun muodon mukaan asentaa paikalleen myös ylösalaisin (180° käännet- pidikkeen asen- tynä) (vaihtomekanismi). Aseta painejousi  holkin  sisään.  Aseta pidike  holkkiin painejousen  päälle ja kiinnitä kannella . ...
 • Page 54 fi - Käyttötekniikkaa Pidike ylöspäin (vaihtomekanismi) Kansi Pidike O-rengas Painejousi Holkki Lukkojousi Kuusiokantamutteri Pidike  ei irtoa holkista . Asiaton käsittely voi vaurioittaa rakenneosaa. Kierrä sovitin irti suorasuihkulistasta ja käännä se ylösalaisin (180°). Pidike  irtoaa holkista .
 • Page 55: Välineiden Asetteluohjeita

  fi - Käyttötekniikkaa Välineiden asetteluohjeita Lukkojousessa on kolme aukkoa erikokoisia 3F- ja MF-ruiskujen puustinkärkiä varten. Aseta käsiteltävä 3F- tai MF-ruiskun puustinkärki sovittimen pidik-  keeseen. Sovita 3F- tai MF-ruiskun puustinkärki lukkojousen sopivaan auk-  koon.  Painejousen suuri jousivoima 3F- tai MF-ruiskun puustinkärki voi ponnahtaa irti pidikkeestä jousi- voiman vaikutuksesta.
 • Page 56 fi - Käyttötekniikkaa Irrota 3F- tai MF-ruiskun puustinkärki käsittelyn jälkeen painamalla  sitä pidikkeen sisään. Vedä sitten 3F- tai MF-ruiskun puustinkärki ensin ulos lukkojousen  aukosta ja sen jälkeen pidikkeestä.  Painejousen suuri jousivoima 3F- tai MF-ruiskun puustinkärki voi ponnahtaa irti pidikkeestä jousi- voiman vaikutuksesta.
 • Page 57: Käsittely

  fi - Käyttötekniikkaa Käsittely Noudata aina validoinnin yhteydessä määritettyä täyttötapaa.  Riittämätön desinfiointi aiheuttaa infektiovaaran. Käsiteltävät välineet, jotka ovat irronneet suorasuihkusuuttimesta käsittelyn aikana, eivät ole desinfioituneet sisäpuolelta riittävän hy- vin. Käsittele suorasuihkusuuttimista irronneet välineet uudelleen. 3F- ja MF-ruisku- Varmista, että vesi pääsee esteettä virtaamaan 3F- ja MF-ruiskujen ...
 • Page 58 Elimination des emballages de transport ................61 Consignes de sécurité et mises en garde..............62 Technique d'utilisation ....................63 Montage ..........................63 Montage A 865 ......................63 Montage du support avec mécanisme de commutation ..........64 Disposer la charge......................66 Traitement ......................... 68...
 • Page 59: Remarques

  Menu Réglages  Questions et problèmes techniques Miele reste à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous aider en cas de problème technique. Vous trouverez nos coordon- nées à la fin du mode d'emploi du laveur-désinfecteur ou sous...
 • Page 60: Champ D'application

  - Champ d'application À l'aide de l'adaptateur A 865, les canules retraitables des seringues dentaires 3F et MF peuvent être traitées dans un laveur-désinfecteur. Veuillez respecter les consignes mentionnées au mode d'emploi du laveur-désinfecteur ainsi que les informations communiquées par le fabricant des dispositifs médicaux.
 • Page 61: Accessoires Fournis

  - Accessoires fournis Support pour canules retraitables des seringues 3F et MF A 865, hau- teur 122 mm, largeur 32 mm, profondeur 28 mm Elimination des emballages de transport Nos emballages protègent votre appareil des dommages pouvant survenir pendant le transport. Nous les sélectionnons en fonction de critères écologiques permettant d'en faciliter le recyclage.
 • Page 62: Consignes De Sécurité Et Mises En Garde

  Toute autre application ou utilisation de l'adapta- teur avec d'autres gicleurs, douilles de lavage et dispositifs de lavage de la gamme d'accessoires Miele est décrite dans le détail dans les modes d'emploi des accessoires ou doivent faire l'objet d'une consultation auprès de Miele.
 • Page 63: Technique D'utilisation

  A 865 sont nécessaires. Les adaptateurs sont adaptés aux seringues 3F et MF courantes, par exemple de KaVo, Luzzani ou Sirona. Vissez les adaptateurs A 865 dans les raccords de la barre d'injec-  tion.
 • Page 64: Montage Du Support Avec Mécanisme De Commutation

  fr - Technique d'utilisation Montage du sup- En fonction de la géométrie de la canule des seringues 3F et MF, le port avec méca- support  (surligné en gris) peut être monté avec une rotation de nisme de commu- 180° (mécanisme de commutation). tation Insérez le ressort de compression ...
 • Page 65 fr - Technique d'utilisation Support vers le haut (mécanisme de commutation) Couvercle Support Joint torique Ressort de pression Manchon Ressort de serrage Écrou hexagonal Le support  ne se détache pas du manchon . Endommagement du composant dû à une mauvaise manipulation. Dévisser l'adaptateur de la barre d'injection et le tourner de 180°.
 • Page 66: Disposer La Charge

  fr - Technique d'utilisation Disposer la charge Pour les canules de différentes tailles des seringues 3F et MF, 3 évi- dements sont placés dans le ressort de serrage. Insérez les canules des seringues 3F et MF dans le support de ...
 • Page 67 fr - Technique d'utilisation Après la préparation, pressez la canule des seringues 3F et MF  dans le support de l'adaptateur pour la retirer. Retirez la canule des seringues 3F et MF du ressort de serrage, puis  du support. ...
 • Page 68: Traitement

  fr - Technique d'utilisation Traitement Conformez-vous toujours aux modèles de chargement ayant fait l'objet d'une validation.  Risque d'infection en raison d'une désinfection insuffisante. Si la charge s'est désolidarisée du dispositif de lavage pendant le traitement, la désinfection n'a pas été suffisante à l'intérieur de la charge.
 • Page 69 Zbrinjavanje transportne ambalaže .................. 72 Sigurnosne napomene i upozorenja................73 Tehnika primjene ......................74 Ugradnja ..........................74 Ugradnja A 865......................74 Ugradnja prihvata s izmjeničnim mehanizmom............. 75 Razvrstavanje posuđa ....................... 77 Obrada..........................79 Obrada kanila od 3F i MF – injekcija ................79...
 • Page 70: Napomene Uz Upute

  Na zaslonu prikazani izrazi istaknuti su posebnom vrstom odnosno oblikom slova. Primjer: Izbornik Postavke  Pitanja i tehnički problemi U slučaju pitanja ili tehničkih probleme obratite se Miele. Podatke o kontaktu naći ćete na poleđini uputa za uporabu svog uređaja za pranje ili na www.miele.com/professional.
 • Page 71: Opis Namjene

  - Opis namjene Pomoću adaptera A 865 se uređajima za pranje i dezinfekciju mogu strojno obrađivati višekratne kanile stomatoloških 3F i MF injekcija. Pročitajte svakako i upute za uporabu uređaja za pranje i dezinfekciju kao i informacije proizvođača medicinskih proizvoda.
 • Page 72: Sadržaj Isporuke

  - Sadržaj isporuke Prihvat višekratne kanile od 3F i MF – injekcije A 865, visine oko 122 mm, širine oko 32 mm, dubine oko 28 mm Zbrinjavanje transportne ambalaže Ambalaža štiti od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.
 • Page 73: Sigurnosne Napomene I Upozorenja

  Primjene koje iz toga proizlaze kao i uporaba adaptera s drugim sapnicama, cjevčicama za ispiranje i nap- ravama za pranje iz Miele programa dodatnog pribora opisane su u uputama za uporabu dodatnog pribora ili se moraju dogovoriti s Miele.
 • Page 74: Tehnika Primjene

  Adaptere A 865 zavrnite u priključke injektorske letvice.  Kod uporabe adaptera A 865 otopina za pranje se mora filtrirati. U tu svrhu injektorsku letvicu potrebno je opremiti filtarskom cijevi A 800. Otopina za pranje sastoji se od vode koja utječe, procesnih kemikalija i zaprljanja.
 • Page 75: Ugradnja Prihvata S Izmjeničnim Mehanizmom

  hr - Tehnika primjene Ugradnja prihvata Ovisno o geometriji kanila 3F i MF – injekcija, prihvat  (sivo istaknut) s izmjeničnim me- se može ugraditi zakrenut za 180° (izmjenični mehanizam). hanizmom Oprugu  postavite u čahuru .  Držač  postavite na oprugu  i fiksirajte ga poklopcem . ...
 • Page 76 hr - Tehnika primjene Držač prema gore (izmjenični mehanizam) Poklopac Prihvat O-prsten Opruga Čahura Stezna opruga Šesterokutna matica Prihvat  se ne može osloboditi iz čahure . Oštećenje dijelova nestručnim rukovanjem. Odvrnite adapter s injektorske letvice i okrenite za 180°. Prihvat  se oslobađa iz čahure .
 • Page 77: Razvrstavanje Posuđa

  hr - Tehnika primjene Razvrstavanje posuđa Za kanile 3F i MF – injekcija različitih veličina na spojnim oprugama postoje 3 udubljenja. Postavite kanile od 3F i MF – injekcija u prihvat adaptera.  Postavite kanile 3F i MF – injekcija u udubljenje steznih opruga.   Velika opružna snaga opruga Snagom opruge kanile 3F i MF – injekcija mogu iskočiti iz prihvata.
 • Page 78 hr - Tehnika primjene Kako biste ih izvadili kanile 3F i MF – injekcije nakon obrade pritisni-  te u prihvat adaptera. Povucite kanile 3F i MF – injekcija iz opruga te potom s prihvata.   Velika opružna snaga opruga Snagom opruge kanile 3F i MF – injekcija mogu iskočiti iz prihvata. U protisnutom položaju za vađenje kanile 3F i MF – injekcija polako snagom opruge povucite iz spojne opruge i potom s prihvata.
 • Page 79: Obrada

  hr - Tehnika primjene Obrada Pridržavajte se uvijek u okvirima validacije utvrđenog uzorka pun- jenja.  Opasnost od infekcije zbog nedovoljne dezinfekcije. Materijal koji se tijekom obrade oslobodio s naprave za pranje, nije iznutra dovoljno dezinficiran. Ukoliko se materijal tijekom obrade oslobodi s naprave za pranje, morate ga još...
 • Page 80 Smaltimento imballaggio ....................83 Indicazioni per la sicurezza e avvertenze ..............84 Tecnica d'impiego ......................85 Montaggio ......................... 85 Montaggio A 865 ......................85 Montaggio del supporto con meccanismo di cambio ..........86 Disporre il carico ....................... 88 Trattamento ........................90...
 • Page 81: Alcune Indicazioni Sulle Istruzioni D'uso

  Le voci visualizzate a display sono caratterizzate da caratteri partico- rali, gli stessi che compaiono anche a display. Esempio: Menù Impostazioni  Domande e problemi tecnici Per domande o problemi tecnici rivolgersi a Miele. I contatti si trovano sul retro delle istruzioni d'uso della macchina o sotto www.miele.it/it/professional.
 • Page 82: Destinazione D'uso

  Dental 3F e MF in una macchina speciale per il la- vaggio e la disinfezione. Tenere presente anche le istruzioni d'uso del- la macchina speciale per il lavaggio e la disinfezione Miele e le infor- mazioni dei produttori dei dispositivi medici.
 • Page 83: Dotazione

  - Dotazione Supporto A 865 per beccucci riutilizzabili per siringhe 3F e MF, altez- za circa 122 mm, larghezza circa 32 mm, profondità circa 28 mm Smaltimento imballaggio L’imballaggio ha lo scopo di proteggere la merce da eventuali danni che potrebbero verificarsi durante le operazioni di trasporto.
 • Page 84: Indicazioni Per La Sicurezza E Avvertenze

  Altre applicazioni così come l'utilizzo dell'adattatore con altri ugelli, boccole o dispositivi di lavag- gio Miele della gamma di accessori sono descritti nelle istruzioni d'u- so degli accessori o sono da concordare con Miele. Qualsiasi altro impiego e qualsiasi modifica sono vietati e possono ri- velarsi pericolosi.
 • Page 85: Tecnica D'impiego

  Montaggio A 865 Per il trattamento di beccucci riutilizzabili per siringhe 3F e MF del settore Dental sono necessari gli adattatori A 865. Gli adattatori sono adatti a siringhe comuni, p.es. dei produttori KaVo, Luzzani o Sirona. Avvitare gli adattatori A 865 negli allacciamenti del listello iniettore.
 • Page 86: Montaggio Del Supporto Con Meccanismo Di Cambio

  it - Tecnica d'impiego Montaggio del A seconda della struttura dei beccucci per siringhe 3F e MF, è possi- supporto con bile montare il supporto  (evidenziato in grigio) ruotato di 180° meccanismo di (meccanismo di cambio). cambio Applicare le molle di compressione  nella boccola . ...
 • Page 87 it - Tecnica d'impiego Supporto rivolto verso l'alto (meccanismo di cambio) Coperchio Supporto O-Ring Molla di compressione Boccola Molla di fissaggio Dado esagonale Il supporto  non si stacca dalla boccola . Danneggiamento del componente a causa di un utilizzo scorretto. Svitare l'adattatore dal listello iniettore e ruotarlo di 180°.
 • Page 88: Disporre Il Carico

  it - Tecnica d'impiego Disporre il carico Nella molla di fissaggio vi sono 3 cavità per beccucci per siringhe 3F e MF di differente grandezza. Inserire i beccucci per siringhe 3F e MF nel supporto dell'adattato-  Posizionare i beccucci per siringhe 3F e MF nella cavità delle molle ...
 • Page 89 it - Tecnica d'impiego Per l'estrazione, dopo il trattamento premere i beccucci per siringhe  3F e MF nel supporto dell'adattatore. Estrarre i beccucci per siringhe 3F e MF dalla molla di fissaggio e  infine dal supporto.  Elevata forza elastica della molla di compressione A causa della forza elastica il beccuccio per siringhe 3F e MF può...
 • Page 90: Trattamento

  it - Tecnica d'impiego Trattamento Per le convalide, attenersi sempre agli esempi di carico.  Pericolo di infezione a causa di una disinfezione insufficiente. Gli oggetti, che durante il trattamento si sono staccati dal dispositi- vo di lavaggio, non vengono disinfettati a sufficienza all'interno. Se durante il trattamento gli oggetti si staccano dal dispositivo di lavaggio, devono essere nuovamente sottoposti a trattamento.
 • Page 91 Bijgeleverd ........................94 Het verpakkingsmateriaal ....................94 Veiligheidsinstructies en waarschuwingen..............95 Gebruik ..........................96 Montage ..........................96 Montage A 865 ......................96 Montage houder met wisselmechanisme ..............97 Spoelgoed inruimen ......................99 Behandeling ........................101 Canules van 3F- en MF-spuiten behandelen ..............101...
 • Page 92: Inleiding

  Voorbeeld: Menu Instellingen  Vragen en technische problemen Voor vragen of technische problemen kunt u contact opnemen met Miele. De contactgegevens vindt u op de achterzijde van de ge- bruiksaanwijzing van uw reinigingsautomaat of onder www.miele.com/professional.
 • Page 93: Bestemming

  - Bestemming Met behulp van de adapter A 865 kunnen voor hergebruik bedoelde canules van tandheelkundige 3F- en MF-spuiten in een reinigings- en desinfectieapparaat worden behandeld. Hierbij moet ook de ge- bruiksaanwijzing van het reinigings- en desinfectieapparaat in acht worden genomen, alsmede de informatie van de fabrikant van de me- dische hulpmiddelen.
 • Page 94: Bijgeleverd

  - Bijgeleverd Houder voor de voor hergebruik bedoelde canules van 3F- en MF- spuiten A 865, hoogte ca. 122 mm, breedte ca. 32 mm, diepte ca. 28 mm Het verpakkingsmateriaal De verpakking voorkomt transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.
 • Page 95: Veiligheidsinstructies En Waarschuwingen

  De adapter is toegelaten voor de in deze gebruiksaanwijzing ge- noemde toepassingen. Andere toepassingen, alsmede het gebruik van de adapter in combinatie met andere inspuiters, spoelhulzen en spoelsystemen uit het Miele-accessoireprogramma zijn beschreven in de gebruiksaanwijzingen van de accessoires. Neem zo nodig contact op met Miele.
 • Page 96: Gebruik

  - Gebruik Montage Montage A 865 De adapters A 865 zijn nodig voor de behandeling van voor herge- bruik bedoelde canules van tandheelkundige 3F- en MF-spuiten. De adapters zijn geschikt voor gangbare 3F- en MF-spuiten, bijvoorbeeld van de fabrikanten KaVo, Luzzani of Sirona.
 • Page 97: Montage Houder Met Wisselmechanisme

  nl - Gebruik Montage houder Afhankelijk van de geometrie van de canules van de 3F- en MF-spui- met wisselmecha- ten kan de houder  (grijs gemarkeerd) bij de montage 180° worden nisme gedraaid (wisselmechanisme). Plaats de drukveer  in de huls .  Plaats de houder ...
 • Page 98 nl - Gebruik Houder naar boven (wisselmechanisme) Deksel Houder O-ring Drukveer Huls Klemveer Zeskantmoer De houder  komt niet los uit de huls . Risico op beschadiging van het onderdeel door onjuist gebruik. Schroef de adapter van de injectoreenheid en draai deze 180°. De houder ...
 • Page 99: Spoelgoed Inruimen

  nl - Gebruik Spoelgoed inruimen Voor canules van 3F- en MF-spuiten met verschillende afmetingen zijn er 3 openingen in de klemveer gemaakt. Steek de canules van de 3F- en MF-spuiten in de houder van de  adapter. Plaats de canules van de 3F- en MF-spuiten in de opening van de ...
 • Page 100 nl - Gebruik Om de canules van de 3F- en MF-spuiten er weer uit te halen, drukt  u na de behandeling de canules in de houder van de adapter. Trek de canules van de 3F- en MF-spuiten uit de klemveer en daar- ...
 • Page 101: Behandeling

  nl - Gebruik Behandeling Houdt u zich aan de beladingsvoorschriften die in het kader van de validatie zijn vastgelegd.  Infectiegevaar door onvoldoende desinfectie. Spoelgoed dat tijdens de behandeling is losgeraakt uit het spoel- systeem, is aan de binnenkant onvoldoende gedesinfecteerd. Als spoelgoed tijdens de behandeling is losgeraakt uit het spoel- systeem, moet u het opnieuw behandelen.
 • Page 102 Retur og gjenvinning av transportemballasjen ..............105 Sikkerhetsregler og advarsler ..................106 Anvendelsesteknikk ......................107 Montering .......................... 107 Montering A 865 ......................107 Montering av holder med vekslemekanisme..............108 Plassering av utensilene....................110 Klargjøring ......................... 112 Klargjøring av 3F og MF-sprøyter.................. 112...
 • Page 103: Henvisninger Til Veiledningen

  I bruksanvisningen vises displaytekster med en skrifttype som ligner på den i displayet. Eksempel: Meny Innstillinger  Spørsmål og tekniske problemer Ta kontakt med Miele ved spørsmål eller tekniske problemer. Kontakt- dataene finner du på baksiden av bruksanvisningen til rengjørings- automaten eller under www.miele.com/professional.
 • Page 104: Anvendelsesområde

  - Anvendelsesområde Ved hjelp av adapteren A 865 kan flergangskanyler på dentale 3F og MF-sprøyter klargjøres i en rengjørings- og desinfeksjonsautomat. Følg bruksanvisningen til rengjørings- og desinfeksjonsautomaten og informasjonen fra produsenten av det medisinske utstyret. Adapteren kan brukes i følgende kurver og moduler:...
 • Page 105: Standardlevering

  - Standardlevering Holder for flergangskanyler på 3F og MF-sprøyter A 865, høyde ca. 122 mm, bredde ca. 32 mm, dybde ca. 28 mm Retur og gjenvinning av transportemballasjen Emballasjen beskytter mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.
 • Page 106: Sikkerhetsregler Og Advarsler

  Anvendelser utenom dette, samt bruk av adapter- en med flere dyser, spylehylser og spyleinnretninger fra Mieles tilbehørsprogram, er beskrevet i bruksanvisningene til tilbehørsdelene eller så må de avklares med Miele. Enhver annen bruk, ombygginger og endringer er ikke tillatt. ...
 • Page 107: Anvendelsesteknikk

  Sirona. Skru adapterne A 865 inn i tilkoblingene på injektorlisten.  Ved bruk av adapterne A 865 må vaskevannet filtreres. Legg derfor filterrøret, A 800, inn i injektorlisten. Vaskevannet er en blanding av inntaksvannet, prosesskjemikaliene og smusset. Det følger en egen bruksanvisning med filterrøret.
 • Page 108: Montering Av Holder Med Vekslemekanisme

  no - Anvendelsesteknikk Montering av hol- Avhengig av geometrien på kanylen til 3F og MF-sprøytene, kan hol- der med veksle- deren  (uthevet i grått) monteres når den er snudd 180° (veksle- mekanisme mekanisme). Sett trykkfjæren i  i hylsen . ...
 • Page 109 no - Anvendelsesteknikk Holder vendt opp (vekslemekanisme) Lokk Holder O-ring Trykkfjær Hylse Klemfjær Sekskantmutter Holderen  løser seg ikke ut av hylsen . Skader på delen på grunn av feil håndtering. Skru adapteren av injektorlisten og snu den 180°. Holderen  løser seg ut av hylsen .
 • Page 110: Plassering Av Utensilene

  no - Anvendelsesteknikk Plassering av utensilene For 3F og MF-sprøyter med kanyler av forskjellige størrelser finnes det 3 utsparinger i klemfjæren. Sett kanylene til 3F og MF-sprøytene i holderen på adapteren.  Sett kanylene til 3F og MF-sprøytene i utsparingen på klemfjæren. ...
 • Page 111 no - Anvendelsesteknikk Når den skal tas ut etter klargjøring, trykker du på kanylen til 3F og  MF-sprøytene i holderen på adapteren. Trekk kanylen til 3F og MF-sprøytene ut av klemfjæren og deretter  ut av holderen.  Høy fjærkraft på trykkfjæren På...
 • Page 112: Klargjøring

  no - Anvendelsesteknikk Klargjøring Overhold alltid det plasseringsmønsteret som er fastsatt innenfor rammen av valideringen.  Infeksjonsfare pga. utilstrekkelig desinfeksjon. Utensiler som har løsnet fra spyleinnretningen under klargjøringen, er ikke tilstrekkelig desinfisert innvendig. Dersom utensiler har løsnet fra spyleinnretningen under klargjøring- en, må...
 • Page 113 Eliminação da embalagem de transporte ................. 116 Medidas de segurança e precauções ................117 Técnica de aplicação....................... 118 Montagem ......................... 118 Montagem de A 865...................... 118 Montagem do encaixe com mecanismo de troca............119 Arrumação dos utensílios....................121 Reprocessamento ......................123...
 • Page 114: Indicações Sobre As Instruções

  é semelhante ao tipo de letra do visor. Exemplo: Regulações  Menu Perguntas e problemas técnicos Para qualquer questão ou problema técnico contacte a Miele. Os contactos encontram-se indicados na contracapa do manual de ins- truções da sua máquina de lavar e desinfetar ou em https://www.miele.pt/professional/index.htm.
 • Page 115: Finalidade

  - Finalidade Com recurso ao adaptador A 865 podem ser reprocessadas cânulas reprocessáveis de seringas 3F e MF numa máquina de lavar e desin- fetar da Miele. Para este efeito, devem ser respeitadas também as instruções de utilização da máquina de lavar e desinfetar, bem como as informações dos fabricantes dos dispositivos médicos.
 • Page 116: Equipamento Fornecido

  - Equipamento fornecido Encaixe para cânulas reprocessáveis de seringas 3F e MF A 865, al- tura aprox. 122 mm, largura aprox. 32 mm, profundidade aprox. 28 mm Eliminação da embalagem de transporte A embalagem protege contra danos de transporte. Os materiais da embalagem são selecionados do ponto de vista ecológico e compati-...
 • Page 117: Medidas De Segurança E Precauções

  As aplicações além das indicadas e a utilização do adaptador com outros injetores, mangas e dispositivos de lavagem da gama de acessórios da Miele estão descritas nas ins- truções de utilização dos acessórios ou devem ser estabelecidas em acordo com a Miele.
 • Page 118: Técnica De Aplicação

  Enrosque os adaptadores A 865 nas ligações da régua de injetores.  Ao utilizar os adaptadores A 865, é necessário filtrar a água de la- vagem. Para isso, encaixe um tubo de filtro A 800 na régua de inje- tores. A água de lavagem é composta pela água que entra, os pro- dutos químicos de processo e a sujidade.
 • Page 119: Montagem Do Encaixe Com Mecanismo De Troca

  pt - Técnica de aplicação Montagem do en- Dependendo da geometria da cânula das seringas 3F e MF, o encai- caixe com meca- xe  (realçado a cinzento) pode ser montado rodando 180° (meca- nismo de troca nismo de troca). Insira a mola de pressão ...
 • Page 120 pt - Técnica de aplicação Encaixe para cima (mecanismo de troca) Tampa Encaixe O-ring Mola de pressão Manga Mola de fixação Porca sextavada O encaixe  não se desprende da manga . Danos no componente devido a uso indevido. Desaparafusar o adaptador da régua de injetores e rodar 180°. O encaixe ...
 • Page 121: Arrumação Dos Utensílios

  pt - Técnica de aplicação Arrumação dos utensílios Para cânulas de diferentes tamanhos das seringas 3F e MF existem 3 entalhes na mola de fixação. Insira as cânulas das seringas 3F e MF no encaixe do adaptador.  Posicione as cânulas das seringas 3F e MF no entalhe da mola de ...
 • Page 122 pt - Técnica de aplicação Para remover, pressione, após a preparação, a cânula das seringas  3F e MF no encaixe do adaptador. Puxe a cânula das seringas 3F e MF para fora da mola de fixação e  depois para fora do encaixe. ...
 • Page 123: Reprocessamento

  pt - Técnica de aplicação Reprocessamento Para a validação, mantenha sempre a carga tal como indicado na amostra.  Perigo de infeção devido a desinfeção insuficiente. O material a lavar que se solta do dispositivo de lavagem durante o reprocessamento não fica adequadamente desinfetado no interior. Se o material a lavar se soltar do dispositivo de lavagem durante o reprocessamento será...
 • Page 124 Odstranjevanje embalaže ....................127 Varnostna navodila in opozorila..................128 Tehnika uporabe ......................129 Montaža..........................129 Montaža A 865 ......................129 Montaža nastavka z obrnljivim mehanizmom ............... 130 Razvrščanje predmetov..................... 132 Priprava ..........................134 Priprava kanil brizgalk 3F in MF ..................134...
 • Page 125: Napotki Za Branje Navodil

  Izrazi, ki so izpisani na prikazovalniku, so označeni s posebno pisavo, ki spominja na napise na prikazovalniku. Primer: Nastavitve  Meni Vprašanja in tehnične težave V primeru vprašanj ali tehničnih težav se obrnite na Miele. Kontaktni podatki so navedeni na hrbtni strani navodil za uporabo vašega stroja ali na www.miele.com/professional.
 • Page 126: Namen Uporabe

  - Namen uporabe Z adapterjem A 865 lahko v pomivalno-dezinfekcijskem stroju Miele pripravljate kanile trinamenskih in večnamenskih dentalnih brizgalk, ki so primerne za strojno pripravo. Pri tem upoštevajte tudi navodila za uporabo pomivalno-dezinfekcijskega stroja in informacije proizvajalca medicinskih pripomočkov.
 • Page 127: Dobavni Komplet

  - Dobavni komplet Nastavek A 865 za kanile brizgalk 3F in MF, primerne za ponovno pripravo, višina pribl. 122 mm, širina pribl. 32 mm, globina pribl. 28 mm Odstranjevanje embalaže Embalaža ščiti pred poškodbami med transportom. Embalažni materiali so skrbno izbrani glede na ekološko sprejemljivost in tehnike odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati.
 • Page 128: Varnostna Navodila In Opozorila

  Drugačne vrste uporabe in uporaba adapterja z drugimi šobami, pomivalnimi cevkami in pripomočki za pomivanje iz programa opreme Miele so opisane v navodilih za uporabo delov opreme oziroma jih je treba uskladiti s podjetjem Miele. Kakršna koli drugačna uporaba, predelava ali sprememba ni dovoljena.
 • Page 129: Tehnika Uporabe

  Montaža A 865 Za pripravo kanil brizgalk 3F in MF na področju zobozdravstva so potrebni adapterji A 865. Adapterji so primerni za običajne brizgalke 3F in MF, npr. proizvajalcev KaVo, Luzzani ali Sirona. Adapterje A 865 privijte v priključke injektorske letve.
 • Page 130: Montaža Nastavka Z Obrnljivim Mehanizmom

  sl - Tehnika uporabe Odvisno od geometrije kanil brizgalk 3F in MF je lahko nastavek  Montaža nastavka z obrnljivim (označen sivo) montiran obrnjeno za 180° (obrnljivi mehanizem). mehanizmom Tlačno vzmet  vstavite v cevko .  Nastavek  nataknite na vzmet  in slednjo fiksirajte s ...
 • Page 131 sl - Tehnika uporabe Nastavek navzgor (obrnljivi mehanizem) Pokrovček Nastavek Tesnilo Tlačna vzmet Cevka Vpenjalna vzmet Šestroba matica Nastavek  se ne sprosti iz cevke . Poškodba sestavnega dela zaradi nestrokovnega ravnanja. Adapter odvijte z injektorske letve in ga obrnite za 180°. Nastavek ...
 • Page 132: Razvrščanje Predmetov

  sl - Tehnika uporabe Razvrščanje predmetov Za različno velike kanile brizgalk 3F in MF so v prižemni vzmeti na voljo tri možnosti namestitve. Kanile brizgalk 3F in MF vstavite v nastavek adapterja.  Kanile brizgalk 3F in MF namestite v odprtine prižemnih vzmeti. ...
 • Page 133 sl - Tehnika uporabe Ko jo želite odstraniti, pripravljeno kanilo brizgalk 3F in MF pritisnite  v nastavek adapterja. Kanilo brizgalk 3F in MF izvlecite iz prižemne vzmeti in nato iz  nastavka.  Velika prožnost vzmeti Kanila brizgalk 3F in MF lahko zaradi prožnosti skoči iz nastavka. V pritisnjenem položaju za odstranjevanje kanilo brizgalk 3F in MF počasi izvlecite s pomočjo prožnosti iz prižemne vzmeti in nato iz nastavka.
 • Page 134: Priprava

  sl - Tehnika uporabe Priprava Vedno se držite vzorca vlaganja predmetov, določenega v okviru validacije!  Nevarnost okužbe zaradi nezadostne dezinfekcije. Predmeti, ki se med pripravo snamejo s priprave za pomivanje, od znotraj niso zadostno dezinficirani. Če se predmet med postopkom sname s priprave za pomivanje, ga morate še enkrat pripraviti.
 • Page 135 Likvidace obalového materiálu ..................138 Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění ..............139 Technika používání ......................140 Montáž..........................140 Montáž A 865 ........................ 140 Montáž oboustranného držáku ..................141 Uložení předmětů k mytí....................143 Příprava ..........................145 Příprava kanyl stříkaček 3F a MF .................. 145...
 • Page 136: Upozornění K Návodu

  Výrazy zobrazené na displeji se vyznačují zvláštním typem písma na- podobujícím písmo na zobrazovačích. Příklad: Nastavení  Menu Dotazy a technické problémy Při dotazech nebo technických problémech se prosím obracejte na Miele. Kontaktní údaje naleznete na zadní straně návodu k obsluze svého mycího a dezinfekčního automatu nebo na www.miele.com/professional.
 • Page 137: Stanovený Účel

  - Stanovený účel Pomocí adaptéru A 865 je možné připravovat opakovaně připravitelné kanyly dentálních stříkaček 3F a MF v mycím a dezinfekčním automa- tu. K tomu je nutno respektovat také návod k obsluze mycího a dezin- fekčního automatu a informace výrobců zdravotnických prostředků.
 • Page 138: Součásti Dodávky

  - Součásti dodávky Držák pro opakovaně připravitelné kanyly stříkaček 3F a MF A 865, výška asi 122 mm, šířka asi 32 mm, hloubka asi 28 mm Likvidace obalového materiálu Obal chrání před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.
 • Page 139: Bezpečnostní Pokyny A Varovná Upozornění

  Adaptér je schválený pro oblasti použití uvedené v tomto návodu k obsluze. Použití nad tento rámec a použití adaptéru s dalšími trys- kami, mycími pouzdry a mycími zařízeními z programu příslušenství Miele je popsáno v návodech k obsluze součástí příslušenství nebo je třeba je odsouhlasit s Miele. Jakékoli jiné použití, přestavby a změny jsou nepřípustné.
 • Page 140: Technika Používání

  Montáž A 865 Pro opakovaně připravitelné kanyly stříkaček 3F a MF z dentální ob- lasti jsou potřebné adaptéry A 865. Adaptéry jsou vhodné pro běžné stříkačky 3F a MF, např. výrobců KaVo, Luzzani nebo Sirona. Zašroubujte adaptéry A 865 do přípojů injektorové lišty.
 • Page 141: Montáž Oboustranného Držáku

  cs - Technika používání Podle geometrie kanyly stříkaček 3F a MF lze držák  (šedě zvý- Montáž obou- stranného držáku razněný) namontovat otočený o 180° (oboustranný). Nasaďte pružinu  do pouzdra .  Nasaďte držák  na pružinu  a upevněte víkem . ...
 • Page 142 cs - Technika používání Držák směrem nahoru (oboustranný) víko držák O-kroužek pružina pouzdro upínací pružina šestihranná matice Držák  se neuvolňuje z pouzdra . Poškození konstrukčního dílu nepřiměřeným zacházením. Odšroubujte adaptér z injektorové lišty a otočte o 180 °. Držák  se uvolní z pouzdra .
 • Page 143: Uložení Předmětů K Mytí

  cs - Technika používání Uložení předmětů k mytí Pro různě velké kanyly stříkaček 3F a MF je upínací pružina opatřena 3 vybráními. Zastrčte kanyly stříkaček 3F a MF do držáku adaptéru.  Umístěte kanyly stříkaček 3F a MF do vybrání upínací pružiny. ...
 • Page 144 cs - Technika používání Pro vyjmutí zatlačte po přípravě kanylu stříkaček 3F a MF do držáku  adaptéru. Vytáhněte kanylu stříkaček 3F a MF z upínací pružiny a potom  z držáku.  Velká síla pružiny Silou pružiny může kanyla stříkaček 3F a MF vyskočit z držáku. Ve stlačené...
 • Page 145: Příprava

  cs - Technika používání Příprava Dodržujte stále vzorové plnění stanovené v rámci validace!  Nebezpečí infekce v důsledku nedostatečné dezinfekce. Myté předměty, které se během přípravy uvolnily z mycího zařízení, nejsou zevnitř dostatečně dezinfikované. Pokud se myté předměty během přípravy uvolnily z mycího za- řízení, musíte je připravit ještě...
 • Page 148 Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Telefon: 05241 89-0 Telefax: 05241 89-2090 Internet: www.miele.com/professional Änderungen vorbehalten/2021-03-29 M.-Nr. 11 762 850 / 05...

Table of Contents