Nokia 105 2017 Manual

Nokia 105 2017 Manual

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
Nokia 105 (2017)
Uputstvo za korišć e nje
Izdanje 2020-02-04 srl-RS

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Nokia 105 2017

 • Page 1 Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Izdanje 2020-02-04 srl-RS...
 • Page 2 Važno: Pre nego što počnete da koristite uređaj, pročitajte važne informacije o bezbednom korišćenju uređaja i baterije u odeljcima „Radi sopstvene bezbednosti“ i „Bezbednost proizvoda“ u štampanoj verziji uputstva za korisnika ili na www.nokia.com/support. Da biste saznali kako da počnete da koristite novi uređaj, pročitajte štampanu verziju uputstva za korisnika.
 • Page 3: Table Of Contents

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Sadržaj 1 O ovom uputstvu za korisnika 2 Sadržaj 3 Početni koraci Keys and parts ......... .
 • Page 4 Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 8 Sat, kalendar i kalkulator Ručno podešavanje vremena i datuma ......
 • Page 5 Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Potencijalno eksplozivne sredine ....... .
 • Page 6: Početni Koraci

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 3 Početni koraci KEYS AND PARTS Explore the keys and parts of your new phone. Your phone The keys and parts of your phone are: 1. Charger connector 5. Function key, call key 2.
 • Page 7: Set Up And Switch On Your Phone

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje To unlock the keys, quickly press �, and select Unlock . To quickly switch the flash light on, in the idle screen, press the scroll key up twice. To switch the light off, press the scroll key up once more. Do not shine the light in anyone’s eyes.
 • Page 8 Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Set up your phone (single SIM) 1. Place your fingernail in the small slot at the 3. Slide the SIM into the SIM slot with the bottom of the phone, lift and remove the contact area face down.
 • Page 9: Punjenje Telefona

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Set up your phone (dual SIM) 1. Place your fingernail in the small slot at the available at the same time when the device bottom of the phone, lift and remove the is not being used, but while one SIM card cover.
 • Page 10: Zaključavanje Ili Otključavanje Tastera

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Punjenje baterije 1. Uključite punjač u zidnu utičnicu. 2. Povežite punjač sa telefonom. Kada se baterija napuni, isključite punjač iz telefona, a zatim i iz zidne utičnice. Ako je baterija u potpunosti ispražnjena, možda će biti potrebno nekoliko minuta da se prikaže indikator punjenja.
 • Page 11: Osnove

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 4 Osnove ISKORISTITE SVE PREDNOSTI TELEFONA SA DVE SIM KARTICE Telefon može da koristi dve SIM kartice, koje možete da koristite u različite svrhe. Izbor SIM kartice za korišćenje 1. Odaberite Meni > � > Podeš. dve SIM k. .
 • Page 12 Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Go to an app or feature Press the scroll key up, down, left, or right. Open an app or select a feature Select Select . © 2019. HMD Global Oy. Sva prava su zadržana.
 • Page 13 Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Go back to the previous view Select Back . Go back to the home screen Press the end key. © 2019. HMD Global Oy. Sva prava su zadržana.
 • Page 14 Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Switch on the flashlight On the idle screen, quickly scroll up twice to switch on the flashligt. To switch off the flashlight, scroll up once. Do not shine the light in anyone’s eyes.
 • Page 15: Change The Volume

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje CHANGE THE VOLUME Turn the volume up or down Trouble hearing your phone ringing in noisy environments, or calls too loud? You can change the volume to your liking. Scroll up or down to change the volume during a call or when listening to the radio.
 • Page 16: Pozivi, Kontakti I Poruke

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 5 Pozivi, kontakti i poruke POZIVI Upućivanje poziva Saznajte kako da uputite poziv pomoću novog telefona. 1. Ukucajte broj telefona. Da biste uneli znak + koji se koristi za međunarodne pozive, dvaput pritisnite taster *.
 • Page 17: Slanje I Primanje Poruka

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Čuvanje kontakta iz dnevnika poziva Možete da memorišete kontakte iz dnevnika poziva. 1. Odaberite Meni > � > Primljeni ili Propušteni , u zavisnosti od toga gde želite da sačuvate kontakt. 2. Označite broj koji želite da sačuvate, a zatim odaberite Opcije > Memoriši .
 • Page 18: Personalizovanje Telefona

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 6 Personalizovanje telefona PROMENA TONA ZVONA ILI PORUKE Možete da odaberete novi ton zvona ili poruke. Promena tona zvona 1. Odaberite Meni > � > Tonovi . 2. Izaberite Ton zvona .
 • Page 19: Profili

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Prikaz datuma i vremena Možete da birate da li ćete videti datum i vreme na početnom ekranu telefona. 1. Odaberite Meni > � > Podešav.vremena > Prikaz vremena i datuma . 2. Odaberite Prikaži datum i vreme da bi bili vidljivi na početnom ekranu.
 • Page 20 Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Izmena podešavanja ”Favoriti” U donjem levom uglu se nalazi meni Favoriti koji, kada ga odaberete, omogućava pristup različitim aplikacijama i podešavanjima. Možete da promenite izbor aplikacija i podešavanja po svom ukusu. 1. Odaberite Meni > � > Idi na podešav.
 • Page 21: Radio

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 7 Radio FIND AND SAVE RADIO STATIONS Connect a compatible headset. It acts as an antenna. Traženje omiljenih radio-stanica 1. Odaberite Meni > �. 2. Da biste pretražili sve dostupne stanice, odaberite Opcije > Autopodešavanje .
 • Page 22: Sat, Kalendar I Kalkulator

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 8 Sat, kalendar i kalkulator RUČNO PODEŠAVANJE VREMENA I DATUMA Možete ručno da podesite sat na telefonu. Promena vremena i datuma 1. Odaberite Meni > � > Podešav.vremena . 2. Podesite Autoažur. vremena na Isključeno .
 • Page 23: Kalkulator

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 1. Odaberite Meni > �. Alarm uključen . Da biste podesili sate, pritiskajte navigator nagore ili nadole. Da 2. Odaberite datum, a zatim Opcije > biste podesili minute, pritisnite navigator Dodaj podsetnik .
 • Page 24: Kopiranje I Uklanjanje Sadržaja

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 9 Kopiranje i uklanjanje sadržaja UKLANJANJE PRIVATNOG SADRŽAJA SA TELEFONA Kada kupite nov telefon, ili kada želite da zamenite ili reciklirate telefon, evo kako možete da uklonite lične informacije i sadržaj sa starog telefona. Imajte na umu da je vaša odgovornost da uklonite sav privatni sadržaj.
 • Page 25: Podešavanja

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 10 Podešavanja PODEŠAVANJA ZA POZIVE Možete da promenite podešavanja za pozive na telefonu. Dostupna podešavanja za pozive Možete da izmenite podešavanja za pozive u zavisnosti od samog podešavanja. Možete da ih uključite ili isključite, kao i da proverite status podešavanja. Možete da dodate brojeve telefona na liste koje će biti skrivene ili blokirane u podešavanjima za pozive.
 • Page 26: Vraćanje Fabričkih Podešavanja

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Dostupna podešavanja bezbednosti Možete da izmenite podešavanja bezbednosti u zavisnosti od samog podešavanja. Možete da ih uključite ili isključite, kao i da proverite status podešavanja. Možete da dodate brojeve telefona na listu brojeva koje ćete blokirati, kao i da kreirate zatvorene grupe korisnika.
 • Page 27: Informacije O Proizvodu I Bezbednosti

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje 11 Informacije o proizvodu i bezbednosti RADI SOPSTVENE BEZBEDNOSTI Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika. ISKLJUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM Isključite uređaj kada korišćenje mobilnih telefona nije dozvoljeno ili kada ono može da...
 • Page 28 Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na njihove radne karakteristike. OVLAŠĆENI SERVIS Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili popravljaju samo ovlašćene osobe. BATERIJE, PUNJAČI I DRUGA DODATNA OPREMA Koristite isključivo baterije, punjače i drugu dodatnu opremu koju je HMD Global Oy odobrio za...
 • Page 29: Mrežne Usluge I Troškovi

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje ZAŠTITITE SVOJ SLUH Da biste sprečili moguće oštećenje sluha, nemojte da slušate muziku ili drugi audio sadržaj pri velikoj jačini zvuka tokom dužeg vremenskog perioda. Budite pažljivi kad držite uređaj uz uho dok se koristi zvučnik.
 • Page 30: Hitni Pozivi

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje HITNI POZIVI Važno: Nije moguće garantovati vezu pod svim uslovima. U kritičnim komunikacijama, kao što su medicinski hitni slučajevi, nikada se ne oslanjajte isključivo na bežični telefon. Pre upućivanja poziva: – Uključite telefon. – Ako su ekran i tasteri na telefonu zaključani, otključajte ih.
 • Page 31: Recikliranje

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje RECIKLIRANJE Korišćene elektronske proizvode, baterije i pakovanja uvek vraćajte u namenske sabirne punktove. Na taj način ćete pomoći da se spreči nekontrolisano odlaganje otpada i pospešiti recikliranje materijala. Električni i elektronski proizvodi sadrže veliki broj dragocenih materijala, kao što su metali (npr.
 • Page 32: Mala Deca

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Informacije o bezbednosti baterije i punjača Da biste isključili punjač ili pribor iz uređaja, uvek držite i vucite utikač a ne kabl. Isključite punjač kada ga ne koristite. Potpuno puna baterija će se s vremenom sama isprazniti ako se ne koristi.
 • Page 33: Sluh

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje – uvek drže bežični uređaj na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja; – ne nose bežični uređaj u džepu na grudima; – drže bežični uređaj na suprotnom uhu u odnosu na stranu tela gde je ugrađen medicinski uređaj;...
 • Page 34: Potencijalno Eksplozivne Sredine

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje POTENCIJALNO EKSPLOZIVNE SREDINE Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okruženjima kao što je blizina benzinske stanice. Varnice mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar, što može dovesti do telesnih povreda ili smrtnog ishoda. Pridržavajte se ograničenja na mestima sa gorivom, u hemijskim postrojenjima ili na mestima gde su u toku postupci koji uključuju eksplozije.
 • Page 35: Zaštita Autorskih Prava I Druge Objave

  Nokia 105 (2017) Uputstvo za korišć e nje Prema tvrdnjama Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization, WHO), trenutne naučne informacije ne ukazuju na to da su potrebne bilo kakve posebne mere opreza prilikom korišćenja mobilnih uređaja. Ako ste zainteresovani da smanjite izlaganje, preporučuje se da ograničite korišćenje uređaja ili da koristite hendsfri komplet kako biste uređaj držali dalje od...
 • Page 36: O Upravljanju Digitalnim Pravima

  © 2017. HMD Global. Sva prava su zadržana. HMD Global Oy je ekskluzivni izdavalac licence za telefone i tablete robne marke Nokia. Nokia jer registrovani žig korporacije Nokia. Ime i logotip Bluetooth su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG Inc. i kompanija HMD Global te oznake koristi pod licencom.

Table of Contents