Download Print this page

Lenovo Logik LPLENO17E Instruction Manual

Laptop power adaptor
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Lenovo Laptop
Power Adaptor
Instruction Manual / Instruksjonsmanual /
Instruktionsbok / Käyttöopas / Brugervejledning
LPLENO17E

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo Logik LPLENO17E

No related manuals

  Summary of Contents for Lenovo Logik LPLENO17E

 • Page 1 Lenovo Laptop Power Adaptor Instruction Manual / Instruksjonsmanual / Instruktionsbok / Käyttöopas / Brugervejledning LPLENO17E...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents Innhold Safety Warnings ................6 Sikkerhetsadvarsler ..............7 Unpacking ..................11 Pakke opp ..................16 Connecting the Power Adaptor ..........12 Koble til strømadapteren ............17 Compatibility Table ..............14 Kompatibilitetstabell ..............19 Specifications ................15 Spesifikasjoner ................20...
 • Page 4 Innehållsförteckning Sisältö Säkerhetsföreskrifter ..............8 Turvavaroitukset ................9 Packa upp ..................21 Pakkauksesta purkaminen ............26 Ansluta strömadaptern ...............22 Verkkolaitteen liittäminen ............27 Kompatibilitetstabell ..............24 Yhteensopivuustaulukko ............29 Specifikationer................25 Tekniset tiedot ................30...
 • Page 5 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger ............10 Udpakning ...................31 Sådan tilsluttes strømadapteren ..........32 Kompatibilitetsoversigt ..............34 Specifikationer................35...
 • Page 6: Safety Warnings

  Safety Warnings • When operating your adaptor, regularly check that all connections are firmly connected. Loose connections can generate harmful heat that can damage your adaptor or attached laptop computer. • Do not operate your adaptor near a heat source, heat vent, or in direct sunlight. Your •...
 • Page 7: Sikkerhetsadvarsler

  Sikkerhetsadvarsler • Når du bruker adapteren, må du regelmessig sjekke at alle tilkoblinger er ordentlig tilkoblet. Løse tilkoblinger kan generere farlig varme som kan skade adapteren eller den bærbare datamaskinen. • Ikke bruk adapteren i nærheten av en varmekilde, varmeventil eller i direkte sollys. •...
 • Page 8: Säkerhetsföreskrifter

  Säkerhetsföreskrifter • Når du bruker adapteren, må du regelmessig sjekke at alle tilkoblinger er ordentlig tilkoblet. Løse tilkoblinger kan generere farlig varme som kan skade adapteren eller den bærbare datamaskinen. • Ikke bruk adapteren i nærheten av en varmekilde, varmeventil eller i direkte sollys. •...
 • Page 9: Turvavaroitukset

  Turvavaroitukset • Verkkolaite voi kuumentua käytön aikana. Varmista kunnollinen tuuletus äläkä aseta mitään esineitä verkkolaitteen päälle tai lähelle käytön aikana. Jätä vähintään 5 cm tilaa verkkolaitteen yläpuolelle ja sivuille. Älä koskaan käytä verkkolaitetta suljetussa tai rajoitetussa tilassa, kuten hansikaslokero, kaappi tai lentokoneen istuimen taskussa. •...
 • Page 10: Sikkerhedsforanstaltninger

  Sikkerhedsforanstaltninger • Når du arbejder med adapteren, skal du jævnligt tjekke, at alle forbindelser er fast anbragt. Løse forbindelser kan danne skadelig varme, som igen kan skade adapteren eller den tilsluttede bærbare computer. • Anvend ikke adapteren når en varmekilde, varmerist eller i direkte sollys. Adapteren •...
 • Page 11: Unpacking

  Unpacking Thank you for purchasing your new Remove all items from the packaging. Retain the product. packaging. If you dispose of it please do so according We recommend that you spend some time to local regulations. reading this instruction manual in order that you The following items are included: fully understand all the operational features it offers.
 • Page 12: Connecting The Power Adaptor

  Connecting the Power 1. Confirm the brand, voltage and output wattages of your Adaptor laptop. Make sure the voltage is between 100-240V~, and output watts are less than 90W. • Using an incorrect tip for your laptop 2. Check the Compatibility Table to find out which tip computer may damage your computer or should be used for the brand of your laptop.
 • Page 13 3. Connect the tip to the adaptor 5. Connect the DC cable with the DC cable connector. correct tip to the power socket on your laptop. Ensure the tip is pushed all the way onto the Ensure the tip is not adaptor cable.
 • Page 14: Compatibility Table

  Acer, Asus, Clevo, Compaq, Fujitsu, Some tips may not be compatible with all Gateway, Hitachi, HP, IBM, NEC, models of the laptops shown. Brand names Panasonic, Sharp, Toshiba, Lenovo and trademarks are the property of their Lenovo, IBM respective owners.
 • Page 15: Specifications

  Specifications The symbol on the product or its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.
 • Page 16: Pakke Opp

  Pakke opp Takk for at du kjøpte ny Strømadapter. Fjern alle gjenstander fra emballasjen. Ta vare på Vi anbefaler at du tar deg tid til å lese gjennom emballasjen. Ta hensyn til lokale forskrifter om hele bruksanvisningen så du blir fortrolig avfallshåndtering hvis du må...
 • Page 17: Koble Til Strømadapteren

  Koble til strømadapteren 1. Bekreft merke, spenning og hvilken effekt notatboken krever. Kontroller at spenningen • Bruk av feil plugg til den bærbare er mellom 100 og 240 V datamaskinen kan skade den eller føre til at likestrøm og at effektkravet den ikke fungerer.
 • Page 18 3. Sett pluggen inn i 5. Sett likestrømledningen med adapterledningens den riktige pluggen inn i likestrømkontakt. notatbokens strømkontakt. Sikre pluggen er skjøvet Kontroller at pluggen helt inn i adapterkabelen. sitter fast og er montert riktig (ikke bruk makt på pluggen). 4.
 • Page 19: Kompatibilitetstabell

  Noen plugger er kanskje ikke kompatible med alle bærbare datamaskiner som vises. Merkenavn og varemerker er de respektive Kompatibel bærbar Adapterplugger eiernes eiendom. datamaskin Acer, Asus, Clevo, Compaq, Fujitsu, Gateway, Hitachi, HP, IBM, NEC, Panasonic, Sharp, Toshiba, Lenovo Lenovo, IBM Lenovo Lenovo...
 • Page 20: Spesifikasjoner

  Spesifikasjoner Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. I stedet er det ditt ansvar å avhende utstyret ved å levere det til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Separat innsamling og gjenvinning av kassert utstyr på...
 • Page 21: Packa Upp

  Packa upp Tack för att du köpt din nya produkt. Ta ut alla delar ur förpackningen. Behåll Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa förpackningsmaterialet. Om förpackningen kastas ska igenom denna bruksanvisning för att fullt ut du följa gällande lokala föreskrifter. förstå...
 • Page 22: Ansluta Strömadaptern

  Ansluta strömadaptern 1. Bekräfta varumärket, spänning och utmatade watt för din bärbara dator. Se till att spänningen är • Användning av felaktig spets för din mellan 100 V och 240 V och bärbara datorn kan skada datorn eller att utmatade watt är mindre orsaka funktionsfel.
 • Page 23 3. Anslut spetsen till adapterns 5. Anslut likströmkabeln med DC-kabelkontakt. korrekt spets till strömuttaget på din bärbara dator. Se till att spetsen har tryckts in hela vägen in i Se till att spetesen inte adapterkabeln. är lös och att det sitter korrekt (tvinga inte in spetsen).
 • Page 24: Kompatibilitetstabell

  Märkesnamn och varumärken är Adapterspetsar Kompatibel bärbar dator egendom som tillhör respektive ägare. Acer, Asus, Clevo, Compaq, Fujitsu, Gateway, Hitachi, HP, IBM, NEC, Panasonic, Sharp, Toshiba, Lenovo Lenovo, IBM Lenovo Lenovo...
 • Page 25: Specifikationer

  Specifikationer Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt inte får kastas bort tillsammans med ditt vanliga hushållsavfall. Istället är det ditt ansvar att slänga bort utrustningen genom att lämna över den till en ansvarig insamlingsstation för återanvändning av elektriska eller elektroniska apparater. Den Inström AC 100-240V~ 1,6A 50/60Hz separata återvinningscentralen för din bortkastade utrustning kommer att ta...
 • Page 26: Pakkauksesta Purkaminen

  Pakkauksesta purkaminen Kiitos, kun ostit uuden tuotteen. Ota kaikki tavarat pakkauksesta. Säilytä pakkaus. Jos Suosittelemme, että vietät hetken tämän hävität pakkauksen, tee se paikallisten säädösten käyttöoppaan parissa, jotta ymmärtäisit mukaisesti. täysin kaikki laitteen tarjoamat toiminnalliset Seuraavat nimikkeet kuuluvat toimitukseen: ominaisuudet. Saat myös vihjeitä ja vinkkejä mahdollisten ongelmien ratkaisuun.
 • Page 27: Verkkolaitteen Liittäminen

  Verkkolaitteen liittäminen 1. Varmista kannettavan tietokoneesi merkki, jännite ja lähtöjännitteen wattimäärä. Varmista, että jännite on • Väärän liittimen käyttäminen kannettavassa välillä 100 V - 240 V, ja että tietokoneessa voi vahingoittaa tietokonetta lähtöjännitteen wattimäärä on tai aiheuttaa toimintahäiriön. alle 90 W. •...
 • Page 28 3. Liitä liitin verkkolaitteen 5. Liitä oikealla liittimellä virtakaapelin liitäntään. varustettu verkkovirtajohto tietokoneen virtaliitäntään. Varmista, että kärki on työnnetty koko matkan Varmista, ettei kärki ole sisään verkkolaitteen löysällä, ja että se on kaapeliin. liitetty oikein (älä pakota kärkeä paikalleen). 4. Liitä verkkovirtakaapeli ensin verkkolaitteeseen ja sen jälkeen seinäpistorasiaan.
 • Page 29: Yhteensopivuustaulukko

  Jotkut kärjet eivät ole yhteensopivia kaikkien valmistajien näyttämien kannettavien mallien kanssa. Tuotemerkkinimet ja tavaramerkit Verkkolaitteen Yhteensopiva ovat niiden omistajien omaisuutta. liittimet kannettava Acer, Asus, Clevo, Compaq, Fujitsu, Gateway, Hitachi, HP, IBM, NEC, Panasonic, Sharp, Toshiba, Lenovo Lenovo, IBM Lenovo Lenovo...
 • Page 30: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Sen sijaan vastuullasi on hävittää kyseinen laite viemällä se määrättyyn käytettyjen sähkö- ja elektroniikkatuotteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Erilliset käytettyjen laitteiden keräys- ja Tulojännite AC 100-240V~ 1,6A 50/60Hz kierrätystoimet auttavat säästämään luonnonvaroja ja varmistamaan, että...
 • Page 31: Udpakning

  Udpakning for købet af din nye produkt. Fjern alle komponenter fra emballagen. Behold Vi anbefaler at du bruger lidt tid på at læse emballagen. Hvis du ønsker at bortskaffe emballagen, denne brugsvejledning, så du forstår alle bedes du venligst gøre dette i henhold til den lokale betjeningsfunktioner fuldt ud.
 • Page 32: Sådan Tilsluttes Strømadapteren

  Sådan tilsluttes 1. Sørg for at din computer er af det rigtige mærke, og med strømadapteren den rigtige spænding og udgangswatt. Kontroller, at spændingen ligger mellem 100 V og 240 V • Hvis du bruger en forkert tip til din bærbare og, at udgangswatt er mindre computer, kan det skade computeren og få...
 • Page 33 3. Forbind tip’en til adapter DC 5. Forbind strømkablet med den kabelstikket. rigtige tip til strømstikket på den bærbare computer. Sørg for, at trykke spidsen hele vejen ind i Sørg for at tip’en ikke adapterkablet. sidder løst, og at den sidder rigtigt (undgå, at tvinge den i).
 • Page 34: Kompatibilitetsoversigt

  Nogle spidser er ikke kompatible med alle de viste mærker på bærbare pc’er. Mærkenavne og varemærker tilhører deres respektive ejere. Adapter-tip Kompatibel bærbar pc Acer, Asus, Clevo, Compaq, Fujitsu, Gateway, Hitachi, HP, IBM, NEC, Panasonic, Sharp, Toshiba, Lenovo Lenovo, IBM Lenovo Lenovo...
 • Page 35: Specifikationer

  Specifikationer Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det er i stedet dit ansvar at bortskaffe dette affald ved at aflevere det til et designeret modtagersted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Sortering og genbrug af dit affald Indgang AC 100-240V~ 1,6A 50/60Hz når du bortskaffer det vil hjælpe med at præservere naturressourcer og sikre,...
 • Page 36 DSG Retail Ltd. (co. no. 504877) 1 Portal Way, London, W3 6RS, UK EU Representative DSG Retail Ireland Ltd (259460) 3rd Floor Office Suite Omni Park SC, Santry, Dublin 9, Republic of Ireland www.elkjop.no/support www.gigantti.fi/support www.elgiganten.se/support www.elgiganten.dk/support IB-LPLENO17E-190916V1...