Säädöt, Seulan Vaihto; Seulojen Asennus Ja Vaihto - Mepu Major 2000 User Manual

Grain grader
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

5. Säädöt, seulan vaihto
Lajittelijassa on neljä säätökohdetta.

5.1. Seulojen asennus ja vaihto

Aseta korkeussäätö ala-asentoon. Seulan puhdistusharja
irrotetaan seulasta.
 Valitaan sopivat seulat Ø 8 mm ohra, vehnä, ruis
Ø 10 mm ohra, kaura, herne
 Sisäseula työnnetään ulkoseulan sisään niin päin, että
sisäseulan tapit tulevat pahnakourun puoleiseen
päähän.
- Tapit ovat kierrettäviä, joista yksi on kannaton.
Tämä tappi kohdistetaan ulkoseulan sisäpinnalla
olevaan hahloon.
- Käännetään
vedetään sen jälkeen ulospäin, jolloin sisärumpu lukittuu.
- Kiristä sisäseulan keskitappeja vastapäivään (A). Sisäseula täytyy olla kireällä, muuten
ei pysy paikallaan lajittelussa.
 Seulat asennetaan koneeseen sivuluukkujen kautta tai takaa. Ulkoseulassa oleva reunus
asetetaan päittäislaakereiden väliin.
 Sisäseula voidaan vaihtaa myös siten, että seuloja vedetään taaksepäin sen verran, että ne
ulottuvat takareunan päälle. Etupään alle on hyvä laittaa poikittain lauta, ettei etupää
putoa suppiloon. Nyt käännetään sisäseulaa ja vedetään ulos vaihtoa varten.
 Kun seulat ovat paikoillaan, voidaan puhdistusharja asettaa laahaamaan seulojen pintaa.
Huom. Älä koske pyörivään seulastoon!
5
sisärumpua
hahlossa
1. Seulaston kallistuskulmaa
muutetaan veivillä nostamalla (A)
tai laskemalla (B) käyttöpäätä.
2. Seulaston pyörimisnopeutta
muutetaan variaattorin kyljessä
olevasta säätöpyörästä. Nopeus
kasvaa (C) ja nopeus pienenee (D)
3. Imuilman säätö
tapahtuu imurissa olevalla
kammella. Suuremmalle (E) ja
pienemmälle (F).
4. Syöttömäärän säätö
tapahtuu luukun yläreunassa
olevasta pyöritysnupista. Lukitse
siipimutteri säädön jälkeen.
vastapäivään
ja

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents