Download Print this page
Philips DLP9011 User Manual

Philips DLP9011 User Manual

Wireless charger

Advertisement

Quick Links

Wireless
charger
DLP9011
User manual
Brukerhåndbok
Ръководство за
Instrukcja obsługi
потребителя
Manual do utilizador
Krátká uživatelská
Manual de utilizare
příručka
Návod na používanie
Brugervejledning
Uporabniški
Benutzerhandbuch
priročnik
Manual del usuario
Kullanım kılavuzu
Käyttöopas
Руководство
пользователя
Mode d'emploi
Εγχειρίδιο χρήση
Felhasználói
kézikönyv
Korisnički priručnik
Manuale utente
Uputstvo za korišćenje
Lietotāja rokasgrāmata
Gebruiksaanwijzing
Vartotojo vadovas
Get product support at
www.philips.com/support
EN Speci cations
Standard:
Qi (For phones and other devices
enabled with Qi wireless technology)
Input:
DC 5V, 2A
Frequency:
110-205KHz
Charging distance:
4-10mm
Conversion:
Up to 75%
BG
Стандартно:
Qi (За телефони и други
устройства, активирани с Qi
безжична технология)
Вход:
DC 5V, 2A
Честота:
110-205KHz
Разстояние за зареждане:
4-10 мм
Конвертиране:
до 75%
CS Speci kace
Standard:
Qi (Pro telefony a jiná zařízení s
bezdrátovou technologií standardu
Qi.)
Vstup:
5 V DC, 2 A
Frekvence:
110-205KHz
Vzdálenost při nabíjení:
4-10mm
Převod:
až 75 %
DA Speci kationer
Standard:
Qi (Til telefoner og andre enheder,
hvor trådløs Qi-teknologi er aktiveret)
Indgang:
DC 5 V, 2 A
Frekvens:
110-205KHz
Opladningsafstand:
4-10 mm
Konvertering:
op til 75 %
DE Technische Daten
Standard:
Qi (Für Smartphones und andere
Geräte mit kabelloser Qi-Ladetech-
nologie)
Eingangsleistung:
DC 5 V, 2 A
Frequenz:
110-205KHz
Au adeentfernung:
4-10 mm
Konversion:
bis zu 75 %
ES Especi caciones
Estándar:
Qi (En teléfonos y otros dispositivos
con tecnología inalámbrica Qi)
Entrada:
5 V de CC, 2 A
Frecuencia:
110-205KHz
Distancia de carga:
4-10 mm
Conversión:
hasta 75 %
FI Tekniset tiedot
Vakio:
Qi (Qi-yhteensopiviin puhelimiin ja
muihin laitteisiin)
Syöttö:
DC 5 V 2 A
Taajuus:
110-205KHz
Latausetäisyys:
4-10 mm
Hyötysuhde:
enintään 75 %
um_dlp9011_10_19l_170905.indd
17-19
1
nabíjania | SL LED-indikator polnjenja | TR LED şarj göstergesi | RU Светодиодный индикатор зарядки |
EL είκτη LED φόρτιση | HR LED indikator punjenja | RS LED indikator unjenja | LV LED uzlādes indikators |
LT LED įkrovimo indikatorius
EN Micro USB charging cable x 1pc (Power only) | BG Микро USB кабел за зареждане x 1 персонален компютър
(само захранване) | CS Nabíjecí kabel s konektorem micro USB x 1 kus (pouze napájení) |
DA Mikro-USB-opladningskabel x 1 stk. (kun til opladning) | DE Micro-USB-Ladekabel x 1 Netzkabel (nur Laden)
| ES Cable de carga micro USB x 1 PC (solo carga) | FI Micro USB-latauskaapeli 1 kpl (vain lataus) | FR 1 câble de
recharge micro USB (alimentation uniquement) | HU Micro USB-töltőkábel x 1 db (csak töltésre) | IT Cavo di
ricarica micro USB, 1pz (solo alimentazione) | NL Micro-USB-oplaadkabel x 1 stuk (Alleen voor stroom) |
NO Mikro-USB-ladekabel x1 (kun til strøm) | PL 1 przewód do ładowania Micro USB (tylko zasilanie) | PT Cabo
de carregamento micro USB x 1 unid. (apenas carregamento) | RO Cablu de încărcare micro USB x 1 (numai de
alimentare) | SK Nabíjací kábel Micro USB x 1 ks (iba napájanie) | SL Kabel mikro USB za polnjenje, 1 kos (samo
napajanje) | TR Mikro USB şarj kablosu x 1 adet (Yalnızca güç) | RU Кабель для зарядки micro-USB, 1 шт. (только
питание) | EL 1 καλώδιο φόρτιση Micro USB ( όνο για τροφοδοσία) | HR Mikro USB kabel za punjenje x 1 (samo
napajanje) | RS Mikro USB kabl za punjenje x 1 (samo napajanje) | LV Micro USB uzlādes kabelis x 1 gb (tikai
barošana) | LT „Micro USB" įkrovimo laidas x 1 vnt. (tik maitinimas)
2
EN
1 Connect the wireless charger with the USB charging cable to your
laptop or a power adapter.
2 The LED charging indicator will turn into green.
3 Put your Qi enabled smartphone on the wireless charger. After one
or two seconds, the LED charging indicator will turn into blue. If it
does not turn into blue, reposition your smartphone to align its
charging coil with the wireless charger.
BG
1 Свържете USB 2.0 интерфейсът с USB порт на лаптоп или захранващ
адаптер.
2 LED индикаторът за зареждане ще светне в зелено.
3 Поставете своя Qi активиран смартфон на безжичното зарядно
устройство и светодиодният индикатор за зареждане ще светне в
синьо. Ако не светне в синьо, сменете позицията на вашия смартфон,
за да изравните позициите на батерията и безжичното зарядно
устройство.
CS
1 Bezdrátovou nabíječku propojte s USB nabíjecím kabelem a
následně s vašim laptopem nebo napájecím adaptérem.
2 Indikátor nabíjení LED začne svítit zeleně.
3 Smartphone s technologií standardu Qi položte na bezdrátovou
nabíječku. Po jedné nebo dvou vteřinách začne indikátor nabíjení
LED svítit modře. Pokud svítit modře nezačne, natočte smartphone
tak, aby byla jeho nabíjecí cívka vyrovnaná s nabíječkou.
DA
1 Tilslut den trådløse oplader med USB-opladningskablet til din
bærbare computer eller en strømadapter.
2 LED-opladningsindikatoren skifter til grønt.
3 Tilslut din Qi-aktiverede smartphone til den trådløse oplader. Efter
et eller to sekunder skifter LED-opladningsindikatoren til blåt. Hvis
den ikke skifter til blåt, kan du ytte din smartphone, så
opladningsspolen er rettet ind efter den trådløse oplader.
DE
1 Schließen Sie das kabellose Ladegerät über das USB-Ladekabel an
Ihren Laptop oder ein Netzteil an.
2 Die LED-Ladeanzeige leuchtet grün auf.
3 Legen Sie Ihr Qi-fähiges Smartphone auf das kabellose Ladegerät.
Nach ein bis zwei Sekunden leuchtet die LED-Ladeanzeige blau auf.
Wenn sie nicht blau au euchtet, positionieren Sie Ihr Smartphone
neu, um die Ladewicklung am kabellosen Ladegerät auszurichten.
ES
1 Conecte el cargador inalámbrico con el cable de carga USB al
portátil o al adaptador de corriente.
2 El indicador LED de carga se enciende en verde.
3 Coloque el smartphone con tecnología Qi en el cargador
inalámbrico. Después de uno o dos segundos, el indicador de carga
LED se enciende en azul. Si no se enciende en azul, vuelva a colocar
el smartphone para ajustar su bobina de carga con el cargador
inalámbrico.
FI
1 Liitä langaton laturi USB-latauskaapeli kaapelilla kannettavaan
tietokoneeseen tai verkkolaitteeseen.
2 Latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi.
3 Aseta Qi-yhteensopiva älypuhelin langattomaan laturiin. Muutaman
sekunnin kuluttua latauksen merkkivalo muuttuu siniseksi. Jos
merkkivalo ei muutu siniseksi, kohdista älypuhelimen latausliitäntä
langattomaan laturiin.
FR
1 Connectez le chargeur sans l avec le câble de recharge USB à votre
ordinateur portable ou à un adaptateur secteur.
2 Le voyant de charge devient vert.
3 Placez votre smartphone compatible Qi sur le chargeur sans l. Au
bout d'une à deux secondes, le voyant de charge devient bleu. Si ce
n'est pas le cas, repositionnez votre smartphone de façon à aligner
sa bobine de charge avec le chargeur sans l.
HU
1 Csatlakoztassa a vezeték nélküli töltőt az USB-töltőkábellel
laptophoz vagy hálózati adapterhez.
2 A LED töltöttségjelző zöldre vált.
3 Csatlakoztassa Qi-t támogató okostelefonját a vezeték nélküli
töltőhöz. Egy vagy két másodperc után a LED töltöttségjelző kékre
vált. Ha nem vált kékre, az okostelefon helyzetét megváltoztatva
igazítsa annak töltőtekercsét a vezeték nélküli töltőhöz.
IT
1 Collegare il caricatore wireless con il cavo di ricarica USB al
computer portatile o a un alimentatore.
2 L'indicatore di ricarica LED diventa verde.
3 Posizionare lo smartphone Qi sul caricatore wireless. Dopo un
secondo o due, l'indicatore di ricarica LED diventa blu. Se
l'indicatore di ricarica non diventa blu, riposizionare lo smartphone
allineando la bobina di ricarica con il caricatore wireless.
NL
1 Verbind de draadloze oplader via de USB-oplaadkabel met uw
laptop of een stroomadapter.
2 De LED-oplaadindicator wordt groen.
3 Plaats uw Qi-smartphone op de draadloze oplader. De
LED-oplaadindicator wordt na enkele seconden blauw. Als de
indicator niet blauw wordt, verplaatst u de smartphone zodat de
oplaadspoel gelijk ligt met de draadloze oplader.
NO
1 Koble den trådløse laderen med USB-ladekabelen til en bærbar
datamaskin eller en strømadapter.
2 LED-ladeindikatoren lyser grønt.
3 Legg den Qi-aktiverte smarttelefonen oppå den trådløse laderen.
Etter ett eller to sekunder lyser LED-ladeindikatoren blått. Hvis den
ikke begynner å lyse blått, bør du ytte smarttelefonen slik at
ladespolen er parallell med den trådløse laderen.
PL
1 Podłącz ładowarkę bezprzewodową do laptopa lub zasilacza za
pomocą przewodu do ładowania USB.
2 Wskaźnik ładowania LED zmieni kolor na zielony.
3 Umieść smartfona z obsługą technologii Qi na ładowarce
bezprzewodowej. Po upływie sekundy lub dwóch wskaźnik
ładowania LED zmieni kolor na niebieski. Jeśli to nie nastąpi, zmień
położenie smartfona, aby dopasować jego cewkę ładującą do
ładowarki bezprzewodowej.
PT
1 Ligue o carregador sem os com o cabo de carregamento USB ao
computador portátil ou a um adaptador de corrente.
2 O indicador LED de carregamento acende-se com uma luz verde.
3 Coloque o seu smartphone compatível com Qi sobre o carregador sem
os. Após um ou dois segundos, o indicador LED de carregamento ca
azul. Se o indicador não car azul, reposicione o smartphone para
alinhar a respectiva bobina de carregamento com o carregador sem os.
EN LED charging indicator | BG LED индикатор за зареждане | CS
Indikátor nabíjení LED | DA LED-opladningsindikator |
DE LED-Ladeanzeige | ES Indicador LED de carga |
FI Latauksen merkkivalo | FR Voyant de charge | HU LED töltöttség-
jelző | IT Indicatore di ricarica LED | NL LED-oplaadindicator | NO
LED-ladeindikator | PL Wskaźnik ładowania LED | PT Indicador LED de
carregamento | RO Led indicator de încărcare | SK LED indikátor
1
2
RO
1 Conectează încărcătorul wireless cu cablul de încărcare USB la
laptop sau la un adaptor de alimentare.
2 LED-ul indicator de încărcare va deveni verde.
3 Pune smartphone-ul compatibil Qi pe încărcătorul wireless. După
una sau două secunde, LED-ul indicator de încărcare va deveni
albastru. Dacă nu devine albastru, repoziţionează smartphone-ul
pentru a-i alinia bobina de încărcare cu încărcătorul wireless.
SK
1 Bezdrôtovú nabíjačku pripojte pomocou nabíjacieho kábla USB k
počítaču alebo sieťovému adaptéru.
2 LED indikátor nabíjania sa rozsvieti nazeleno.
3 Na bezdrôtovú nabíjačku položte smartfón s technológiou Qi. Po
jednej alebo dvoch sekundách sa LED indikátor nabíjania rozsvieti
namodro. Ak sa nerozsvieti namodro, premiestnite smartfón tak, aby
bola jeho nabíjacia cievka zarovnaná s bezdrôtovou nabíjačkou.
SL
1 Brezžični polnilnik prek kabla USB za polnjenje povežite s
prenosnikom ali napajalnim adapterjem.
2 LED-indikator polnjenja bo zasvetil zeleno.
3 Pametni telefon, ki podpira tehnologijo Qi, položite na brezžični
polnilnik. LED-indikator polnjenja po nekaj sekundah začne svetiti
modro. Če indikator ne začne svetiti modro, spremenite položaj
pametnega telefona in tuljavo za polnjenje telefona poravnajte z
brezžičnim polnilnikom.
TR
1 Kablosuz şarj cihazını USB şarj kablosuyla dizüstü bilgisayarınıza
veya bir güç adaptörüne bağlayın.
2 LED şarj göstergesi yeşil yanar.
3 Pametni telefon, ki podpira tehnologijo Qi, položite na brezžični
polnilnik. LED-indikator polnjenja po nekaj sekundah začne svetiti
modro. Če indikator ne začne svetiti modro, spremenite položaj
pametnega telefona in tuljavo za polnjenje telefona poravnajte z
brezžičnim polnilnikom.
RU
1 Подключите беспроводное зарядное устройство к ноутбуку или
адаптеру питания с помощью USB-кабеля для зарядки.
2 Светодиодный индикатор зарядки загорится зеленым светом.
3 Положите смартфон с поддержкой стандарта Qi на беспроводное
зарядное устройство. Через 1–2 секунды светодиодный индикатор
зарядки загорится синим светом. Если он не загорелся синим светом,
поменяйте положение смартфона таким образом, чтобы его
приемная катушка находилась на беспроводном зарядном
устройстве.
EL
1 Συνδέστε τον ασύρ ατο φορτιστή ε το καλώδιο φόρτιση USB στον
φορητό υπολογιστή σα ή σε ένα τροφοδοτικό.
2 Ο δείκτη LED φόρτιση θα ανάψει ε πράσινο χρώ α.
3 Τοποθετήστε smartphone ε δυνατότητα Qi στον ασύρ ατο φορτιστή.
Μετά από ένα ή δύο δευτερόλεπτα, ο δείκτη LED φόρτιση θα γίνει πλε.
Αν δεν γίνει πλε, επανατοποθετήστε το smartphone για να
ευθυγρα ίσετε την επιφάνεια φόρτισή του ε τον ασύρ ατο φορτιστή.
HR
1 Spojite USB 2.0 sučelje sa USB priključkom laptopa ili adapterom za
napajanje.
2 LED indikator punjenja će promijeniti boju u zelenu.
3 Stavite pametni telefon kompatibilan s Qi tehnologijom na bežični
punjač i LED indikator će promijeniti boju u plavu. Ako ne promijeni
boju u plavu, promijenite položaj svog pametnog telefona da bi
poravnali bateriju s bežičnim punjačem.
RS
1 Povežite USB 2.0 interfejs sa USB portom laptopa ili adapterom za
napajanje.
2 LED indikator punjenja će promeniti boju u zelenu.
3 Stavite smartfon kompatibilan s Qi tehnologijom na bežični punjač i
LED indikator će promeniti boju u plavu. Ako ne promeni boju u
plavu, pomerite svoj smartfon kako biste poravnali poziciju baterije i
bežičnog punjača.
LV
1 Levietojiet USB 2.0 spraudni klēpjdatora USB portā vai barošanas
adapterī.
2 LED indikator punjenja će promijeniti boju u zelenu.
3 Ievietojiet savu Qi iespējoto viedtālruni bezvadu lādētājā, un LED
uzlādes indikators iedegsies zilā krāsā. Ja indikators nedeg zilā krāsā,
ievietojiet viedtālruni vēlreiz, lai tā akumulators būtu vienā līmenī ar
bezvadu lādētāju.
LT
1 USB 2.0 sąsają prijunkite į nešiojamojo kompiuterio USB prievadą
arba maitinimo adapterį.
2 LED indikator punjenja će promijeniti boju u zelenu.
3 Savo išmanųjį telefoną, kuriame įdiegta „Qi" technologija, padėkite
ant belaidžio įkroviklio ir įkrovimo indikatoriaus LED švies mėlynai.
Jei nešviečia mėlynai, sulygiuokite savo išmanųjį telefoną dar kartą
taip, kad sulygintumėte baterijos ir bevielio įkroviklio padėtis.
05/09/2017
10:11:00

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips DLP9011

  • Page 1 Indikátor nabíjení LED | DA LED-opladningsindikator | charger DE LED-Ladeanzeige | ES Indicador LED de carga | DLP9011 FI Latauksen merkkivalo | FR Voyant de charge | HU LED töltöttség- jelző | IT Indicatore di ricarica LED | NL LED-oplaadindicator | NO LED-ladeindikator | PL Wskaźnik ładowania LED | PT Indicador LED de...
  • Page 2 EN Caution FR Spéci cités PL Uwaga: • Do not use in a hot, humid or corrosive environment. • Nie używaj w gorącym, wilgotnym ani korozyjnym środowisku. Norme: Qi (Pour les téléphones et autres • Do not place the wireless charger too close to magnetic stripes or •...