Download Print this page

Lenovo V15 Setup Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Lenovo V14/V15
SETUP GUIDE
Opsætningsvejledning
Asennusopas
Installasjonsinformasjon
Installationshandbok

Advertisement

loading

  Related Manuals for Lenovo V15

  Summary of Contents for Lenovo V15

 • Page 1 Lenovo V14/V15 SETUP GUIDE Opsætningsvejledning Asennusopas Installasjonsinformasjon Installationshandbok...
 • Page 2: Initial Setup

  Initial Setup Startopsætning I Alkuasennus I Første installasjon I Första konfiguration...
 • Page 3 Overview Oversigt I Yleiskuvaus I Oversikt I Översikt...
 • Page 4 Overview Oversigt I Yleiskuvaus I Oversikt I Översikt Microphone 9. Ventilation slots 2. Camera 10. Touchpad 3. Camera light 11. Power light 4. Wireless LAN/Bluetooth 12. USB 3.1 connector Gen 1 antennas 13. USB 2.0 connector 5. SD card slot 14.
 • Page 5 Overview Oversigt I Yleiskuvaus I Oversikt I Översikt Mikrofon 9. Ventilasjonsriller 2. Kamera 10. Pekeplate 3. Kameralys 11. Strømlampe 4. Antenner for trådløst LAN / 12. USB 3.1-kontakt Gen 1 Bluetooth 13. USB 2.0-kontakt 5. SD-kortspor 14. HDMI -kontakt 6. Skjerm 15.
 • Page 6: Additional Information

  European Union — compliance with the Dette radioudstyr bruger følgende frekvensbånd og maksimal radiofrekvensstrøm: Radio Equipment Directive Maksimal Frekvensbånd Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that Teknologi overførselsst [MHz] the radio equipment type(s) Lenovo V14-IKB, røm Lenovo V15-IKB, Lenovo V14-IWL, Lenovo V15-IWL...
 • Page 7 Den europeiske union – samsvar med EU – överensstämmelse med direktivet direktivet om radioutstyr för radioutrustning Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. erklærer herved at Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. intygar härmed att radioutstyrtype(r) Lenovo V14-IKB, Lenovo V15- radioutrustningstyperna Lenovo V14-IKB, Lenovo IKB, Lenovo V14-IWL, Lenovo V15-IWL samsvarer V15-IKB, Lenovo V14-IWL, Lenovo V15-IWL med direktiv 2014/53/EU.
 • Page 8 E-vejledning | Sähköinen käyttöopas | Elektronisk håndbok | E-handbok First Edition (June 2019) © Copyright Lenovo 2019. LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration “GSA” contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No.

This manual is also suitable for:

V14