Download Print this page

Siemens CLVD1325/5-50 Installation Instructions page 2

Hide thumbs

Advertisement

CLVD1325/5-50
íslo objednávky
2GF1667-8AU
Dokument
A6V10062007
Vydání
02.2007
elní pohled
D1
D2
ÚVOD
Děkujeme, že jste zakoupili tento produkt společnosti Siemens. Pročtěte
pozorně následující pokyny a řiďte se jimi.
ZÁVIT OBJEKTIVU
Objektiv je určen pro kamery se snímačem CCD o velikosti 1/3" se závitem
objektivu CS (zadní příruba o rozměru 12,5mm).
INSTALACE OBJEKTIVU NA KAMERU
Objektiv se našroubuje ve směru hodinových ručiček do závitu na kameře
CCTV. Po našroubování objektivu až na mechanickou zarážku lze tělo
objektivu natočit podle způsobu uchycení kamery.
IRISOVÁ CLONA
V případě, že lze přepínat mezi nastavením kamery Video a DC, vyberte
nastavení DC.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
V prohlášeních o preventivních opatřeních jsou používány následující symboly.
Tento symbol upozorňuje na přítomnost elektrického proudu a
riziko úrazu elektrickým proudem.
Symbol plamene znamená, že by mohlo dojít ve vzniku
požáru.
VAROVÁNÍ
Neřídí-li se uživatel těmito pokyny a produkt používá nesprávně, může dojít k vážnému poranění nebo k smrtelnému úrazu.
Nerozebírejte jednotku ani do ní
nevkládejte žádné cizí látky, obzvláště ne kovové či
hořlavé.
Je-li propojovací kabel prasklý či
poškozený, obraťte se na společnost Siemens
s písemnou žádostí o výměnu a kabel vyměňte.
Neumisťujte jednotku v blízkosti zdroje
vysokých teplot, ohně nebo plynu.
Nenechávejte produkt na místech
s extrémně vysokou či nízkou teplotou.
Nepoužívejte produkt v oblastech s teplotou vyšší
než 60 nebo nižší než –10 stupňů Celsia. Takové
extrémy mají vliv na výkon produktu a mohou jej
poškodit.
Objektiv neumísťujte na přímé sluneční
světlo. Následkem odrazu světla od čočky
objektivu na hořlavou látku by mohlo dojít k požáru.
32
mm
24,6 mm
nedeformujte či nezahřívejte propojovací kabel.
Pokud se do jednotky dostane voda, ihned
přestaňte jednotku používat, jinak by mohlo dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
ani napájecí zdroj.
z elektrické zásuvky, máte-li vlhké ruce.
v blízkosti topného tělesa.
produktu, přečtěte si předem pokyny týkající se
připojení v příručkách k oběma produktům.
Pokud tak neučiníte, mohli byste jeden nebo
oba produkty poškodit.
Pokyny k instalaci
Bo ní pohled
D1
40
D2
38,6 mm
L
59,2 mm
A
4,0
ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI
Nečistoty z objektivu odstraňujte foukacím balónkem nebo jemným
štětečkem. Nedotýkejte se čočky objektivu.
K odstranění otisků prstů či olejových skvrn z povrchu čočky použijte
papírový ubrousek na čištění optiky nebo čistý bavlněný hadřík s trochou
čistící tekutiny. Skvrny z povrchu čočky opatrně setřete směrem ze středu
ke krajům. Tělo objektivu otírejte antistatickou utěrkou. Nepoužívejte
organická rozpouštědla, jako je ředidlo či benzen.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Velikost snímače
Ohnisková vzdálenost
Clona
Zobrazovací
úhel
Závit objektivu
Provozní teplotní rozsah
Minimální zaostřovací vzdálenost
Tento symbol znamená, že nemáte produkt rozebírat.
Tento symbol znamená, že je třeba určitým postupům věnovat
zvýšenou pozornost.
Neškrabejte, neotevírejte,
Udržujte jednotku mimo dosah vody.
Nepokoušejte se opravovat jednotku
Nezasunujte či nevytahujte kabel
Neumisťujte propojovací kabel
Chystáte-li se produkt připojit k jinému
Propojovací piny
Pohled na zásuvku kamery
Pin
Funkce
mm
1
Ovládání - Oranžová
2
Ovládání + Žlutá
3
Ovladač + Červená
mm
4
Ovladač - Černá
1/3"
5-50 mm
DC IRIS
F 1.4 ~ 360
TELE
Horizontální
Vertikální
5,6°
4,2°
CS
-10 - +60°C
0,3 m
Nepokoušejte se produkt používat,
pokud si myslíte, že funguje nesprávně (vychází
z něj kouř nebo nezvyklý zápach atd.).
Nedívejte se objektivem přímo do
slunce, mohli byste oslepnout.
Udržujte produkt mimo dosah dětí.
Pokud by produkt na dítě spadl, mohlo by dojít
ke zranění.
Neumisťujte produkt v blízkosti
kamen, zvlhčovače nebo jiných míst se
zvýšenou teplotou či vlhkostí.
Nepouštějte produkt na zem ani jej
nevystavujte nárazům. Mohlo by dojít k selhání
produktu.
Česky
WIDE
53,6°
40,3°

Advertisement

loading