Beko BMD 2084 GMI Manual

Beko BMD 2084 GMI Manual

Advertisement

Quick Links

Mikrodalga Fırın
Kullanma Kılavuzu
BMD 2084 GMI
TR EN
01M-8850481200-3017-01

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Beko BMD 2084 GMI

 • Page 1 Mikrodalga Fırın Kullanma Kılavuzu BMD 2084 GMI TR EN 01M-8850481200-3017-01...
 • Page 2 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 3 İÇERİKLER TÜRKÇE 4-23 ENGLISH 24-41 3 / TR Mikrodalga Fırın / Kullanım Kılavuzu...
 • Page 4: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yangın riski, elektrik Ürününüz sadece evde, gıdaların • çarpması, kaçak mikrodalga enerji- hazırlanması, ısıtılması ve buzla- sine maruz kalınması, yaralanma ya rının çözülmesi için kullanılmak da maddi hasar tehlikelerini önle- üzere tasarlanmıştır; ticari mak- meye yardımcı...
 • Page 5: Elektrik Güvenliği

  Kullanım sırasında cihaz çok ısınır. 1.1.1 Elektrik güvenliği • Cihazın içindeki sıcak elemanlara Beko Mikrodalga Fırın, geçerli • dokunmamaya dikkat edilmelidir. güvenlik standartlarına uygun- Fırınınız hiç bir canlıyı kurutmak dur; bundan dolayı herhangi bir •...
 • Page 6 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı güç kaynağından ayırmanın Cihazı, elektrik kablosunu veya • tek yolu elektrik fişini prizden çek- elektrik fişini suya ya da diğer sı- mektir. vılara batırmayın. Akan suyun al- tında tutmayın. Cihazı topraklı prizde kullanın. • Plastik veya kağıt kaplardaki yiye- Elektrik kablosu veya cihaz hasar- •...
 • Page 7: Ürün Güvenliği

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu ürün bir Grup 2 Sınıf B ISM ciha- Cihaz, arka kısmı duvara gelecek • • zıdır. Grup 2, maddelerin işlenmesi şekilde yerleştirilmelidir. için içinde radyo frekans ener- Fırınınızın devrilmesini önlemek • jisi kasıtlı olarak üretilen ve/veya için tezgahtan minumum 8 cm içe- elektromanyetik ışıma biçiminde riye koyunuz.
 • Page 8: Kullanım Amacı

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.2 Kullanım amacı Temizlik ve kullanıcı bakım işlem- leri, başlarında bir büyük olmadığı Cihazı, kullanım amacının dışında • sürece çocuklar tarafından yapıl- hiçbir amaç için kullanmayın. mamalıdır. Cihazı ısı kaynağı olarak kullanma- • Boğulma tehlikesi! Tüm ambalaj yın.
 • Page 9: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.4 AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın- dan yayımlanan “Atık elektrikli ve Elektronik eşya- ların Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü...
 • Page 10: Mikrodalga Fırınınız

  Mikrodalga fırınınız 2.1 Genel Bakış 2.2 Teknik veriler 1. Kontrol paneli 2. Döner tabla mili Güç tüketimi 230 V~50 Hz, 3. Döner tabla desteği 1270 W (Mikrodalga) 4. Cam tepsi 5. Fırın camı Çıkış 800 W 6. Kapak grubu Nominal giriş 1000 W 7.
 • Page 11: Döner Tablanın Takılması

  Mikrodalga fırınınız 2.3 Döner tablanın takılması Göbek (alt kısım) Göbek (alt kısım) Cam tepsi Cam tabla Döner tabla mili Döner tabla mili Döner tabla desteği Döner tabla desteği • Cam tepsiyi asla ters yerleştirmeyin. Cam tepsi- nin hareketi asla kısıtlanmamalıdır. •...
 • Page 12: Kurulum Ve Bağlantı

  Kurulum ve bağlantı 3.1 Kurulum ve bağlantı Erişilebilir yüzeyler çalışma sırasında • Tüm ambalaj malzemelerini ve aksesuarları çıka- sıcak olabilir. rın. Fırında göçük veya kırık kapak gibi hasarlar olup olmadığını kontrol edin. Hasar görmüşse fırını kurmayın. • Mikrodalga fırın kabin yüzeyinde bulunan koru- yucu filmleri sökün.
 • Page 13 Çalıştırma 4.1 Kontrol paneli 4.2.1 Saat Ayarı Mikrodalga fırına enerji verildiğinde, ekranda "0:00" yazısı görüntülenir ve sesli uyarı bir kez ça- lar. 1. “Saat/Zamanlayıcı” (Clock/Kitchen Timer) düğmesine bir kez bastığınızda saati gösteren rakamlar yanıp sönmeye başlar. 2. Saati gösteren rakamları ayarlamak için düğmesini çevirin, girilen saat değeri 0--23 arasında olmalıdır.
 • Page 14 Çalıştırma 3. Ayarı onaylamak için ”Start/+30Sec./Confirm” Sürenin Artış miktarı düğmesine basın. ayarlanması 0-1 dakika 5 saniye 4. Girilen saate ulaşıldığında, saat göstergesi söner. Sesli uyarı 5 kez çalar. Saat ayarlanmışsa (24 1-5 dakika 10 saniye saatlik sistem), ekranda o anki saat görüntülenir. 5-10 dakika 30 saniye 10-30 dakika...
 • Page 15 Çalıştırma Mikrodalga Gücü Tablosu Basma sayısı Bir kez İki kez Üç kez 4 kez 5 kez Mikrodalga Gücü %100 4.2.4 Izgarada Pişirme 4.2.5 Kombi Modunda Pişirme 1. ”Micro./Grill/Combi.”düğmesine bir kez basın, 1. ”Micro./Grill/Combi.”düğmesine bir kez basın, ekranda "P100" görüntülenir. ekranda "P100" görüntülenir. 2.
 • Page 16: Ağırlığa Göre Buz Çözme

  Çalıştırma 4.2.9 Tanımlı Menü 3. Bekleme konumundayken, pişirme süresini doğrudan seçmek için " " düğmesini çevi- 1. Bekleme konumundayken, menüde "A-1" ve rin. Süreyi seçtikten sonra, pişirme işlemini "A-8" arasında seçim yapmak için düğmesini başlatmak için ”Start/+30Sec./Confirm” sağa çevirin. düğmesine basın. Mikrodalga gücü %100 olur 2.
 • Page 17 Çalıştırma 4.2.10 Tanımlı pişirme menüsü Menü Ağırlık Ekran 200 g Otomatik ısıtma 400 g 600 g 200 g Sebze 300 g 400 g 250 g Balık 350 g 450 g 250 g 350 g 450 g 50 g (450 ml soğuk suyla) Makarna 100 g (800 ml soğuk suyla) 200 g...
 • Page 18: Çok Adımlı Pişirme

  Çalıştırma 4.2.11 Çok adımlı pişirme saniyeliğine görüntülenir. En fazla iki aşama ayarlanabilir. Aşamalardan biri 4.2.13 Çocuk kilidi buz çözme ise otomatik olarak birinci aşamaya geçmelidir. Her bir aşama sona erdiğinde sesli uya- 1. Kilit:Bekleme konumundayken “Durdur/ rı çalar ve bir sonraki aşamaya geçilir. Sil”...
 • Page 19: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 5.1 Temizlik 10. Temizlik için silindir halkasını fırın iç boşluk zemininden çıkarttığınızda, geri takarken doğru konumda yerleştirdiğinizden emin olun. UYARI: Cihazı temizlemek için 11. Fırınınızdaki kokuları gidermek için, bir kesinlikle benzin, solvent, aşındırıcı bardak su ve bir limonun suyu ile kabuklarını temizleyiciler, metal nesneler veya mikrodalgada kullanılabilir derin bir kaseye sert fırçalar kullanmayın.
 • Page 20: Sorun Giderme

  Sorun giderme Normal Mikrodalga fırın TV’ d e parazitlenmeye neden oluyor Mikrodalga fırın çalışırken radyo ve TV’ d e parazitlenme olabilir. Mikser, elektrikli süpürge ve elektrikli vantilatör gibi küçük elektrikli cihazların neden olduğu parazitlenmeye benzer. Bu durum normaldir. Fırın lambası kısık Mikrodalga fırında düşük güçte pişirme sırasında, fırın lambası...
 • Page 21: Tüketici Hizmetleri

  Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Beko Çağrı 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Yetkili Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı...
 • Page 22 Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 23: Garanti Belgesi

  Markası: Arçelik A.Ş. Beko Adresi: Cinsi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, Mikrodalga Fırın 34445, Sütlüce / İSTANBUL Modeli: BMD 2084 GMI Telefonu: Bandrol ve Seri No: (0-216) 585 8 888 Faks: Garanti Süresi: (0-216) 423 23 53 2 YIL Azami...
 • Page 24: Meanings Of The Symbols

  Please read this manual first! Dear Customer, Thank you for purchasing a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 25: Important Safety And Environmental Instructions

  Important safety and environmental instructions Important Safety Ins- Do not attempt to start the oven • when its door is open; otherwise tructions Read Care- you may be exposed to harmful fully And Keep For microwave energy. Safety locks Future Reference should not be disabled or tampe- This section contains safety ins- red with.
 • Page 26 Important safety and environmental instructions Never attempt to dismantle the Appliance becomes very hot while • • appliance. No warranty claims are it is in use. Pay attention not to accepted for damage caused by touch the hot parts inside the improper handling.
 • Page 27: Electrical Safety

  Prevent damage to the power • Beko Microwave Ovens comply cable by not squeezing, bending, • with the applicable safety stan- or rubbing it on sharp edges. Keep dards;...
 • Page 28: Product Safety

  Important safety and environmental instructions When heating food in plastic or Class B equipment is suitable for • • paper containers, keep an eye on use in domestic establishments the oven due to the possibility of and establishments directly con- ignition.
 • Page 29: Intended Use

  Important safety and environmental instructions WARNING: It is hazardous for Eggs in their shell and whole hard- • • boiled eggs must not be heated in anyone other than a competent microwave ovens since they may person to carry out any service explode, even after microwave or repair operation which invol- heating has ended.
 • Page 30 Important safety and environmental instructions 1.3 Children’s safety Due to excessive heat that arises • in grill and combination modes, Extreme caution is advised when • children should only be allowed to being used near children and per- use these modes under supervi- sons who are restricted in their sion of an adult.
 • Page 31: Compliance With The Weee Directive And Disposing Of The Waste Product

  Important safety and environmental instructions 1.4 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product: This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equip- ment (WEEE). This product has been manufactured with high quality parts and materials which can be reused and are suitable for recycling.
 • Page 32: Your Microwave Oven

  Your microwave oven 2.1 Overview Micro./ Weight Defrost Grill/Combi. Clock/ Time Defrost Kitchen Timer Start/ Stop/Clear +30Sec./Con rm 2.2 Technical data 1. Control panel 2. Turntable shaft Power con- 230 V~50 Hz, 3. Turntable support sumption 1270 W (Microwave) 4. Glass tray Output 800 W 5.
 • Page 33: Installing The Turntable

  Your microwave oven 2.3 Installing the turntable Hub (underside) Göbek (alt kısım) Glass tray Cam tabla Turntable shaft Döner tabla mili Turntable support Döner tabla desteği • Never place the glass tray upside down. The glass tray should never be restricted. •...
 • Page 34: Installation And Connection

  Installation and connection 3.1 Installation and WARNING: Do not install oven over connection a range cooktop or other heat-pro- ducing appliance. If installed near or • Remove all packing material and accessories. over a heat source, the oven could Examine the oven for any damage such as dents be damaged and the warranty wo- or broken door.
 • Page 35: Operation

  Operation 4.1 Control panel 4.2.1 Clock Setting When the microwave oven is electrified,the oven will display “0:00”, buzzer will ring once. 1. Press “Clock/Kitchen Timer” once ,the hour figures will flash. 2. Turn to adjust the hour figures, the input time should be with i n 0--23.
 • Page 36: Microwave Cooking

  Operation 4.2.3 Microwave Cooking 1. Press the ”Micro./Grill/Combi.” key once, and “P100” display. 2. Press ”Micro./Grill/Combi.” for times or turn tto select the microwave power “P100”, “P80”, “P50”, “P30”, “P10” will display in order. 3. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to confirm. 4. Turn to adjust the cooking time.
 • Page 37 Operation 5. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to start cooking. Under the states of auto menu If half the grill time passes, the oven and weight defrost, cooking time sounds twice, and this is normal. In cannot be increased by pressing order to have a better effect of gril- ”Start/+30Sec./Confirm”...
 • Page 38: Auto Cooking Menu

  Operation 4.2.9 Auto menu 1. In waiting states, turn “ “ right to choose the menu from “A-1” to “A-8”; 2. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to confirm the menu you choose; 3. Turn to choose the food weight; 4. Press ”Start/+30Sec./Confirm” to start cooking; 5.
 • Page 39 Operation 4.2.11 Multi-step cooking 4.2.13 Child lock Two stages can be maximumly set. If one stages 1. Lock: In waiting state, press “Stop/Clear” for is defrosting, it should be put in the first stage au- 3 seconds, there will be a long “beep” denoting tomactically.
 • Page 40: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and maintenance 5.1 Cleaning 9. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. It would be sufficient to wipe the lower surface WARNING: Never use gasoline, of the oven with a mild detergent. Roller ring solvent, abrasive cleaning agents, may be washed in warm soapy water or in a metal objects or hard brushes to...
 • Page 41: Troubleshooting

  Troubleshooting Normal Microwave oven interferes with TV reception Radio and TV reception may be interfered when microwave oven is operating. It is similar to the interference caused by small electrical appliances, like mixer, vacuum cleaner, and electric fan. It is normal. Oven light is dimmed In low power microwave cooking, oven light may be dimmed.
 • Page 44 www.beko.com...