Download  Print this page

Montera Tv:n På Väggen; Använda Väggfästet (tillval) - Sony Bravia KDL-50WG6 Series Reference Manual

Hide thumbs

Advertisement

Montera TV:n på väggen
Använda Väggfästet (tillval)
I bruksanvisningen för denna TV ges endast stegen för att förbereda TV:n för vägginstallation innan
den installeras på väggen.
Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör
installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.
Till Sony-återförsäljare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna
produkt.
Experthjälp krävs för installation av denna produkt, speciellt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:ns
vikt. Var därför noga med att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sony-återförsäljare eller en
auktoriserad installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas
ansvariga för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller
felaktig installation.
Använd Väggfästet SU-WL450 (medföljer ej) för att installera TV:n på väggen.
Se också Bruksanvisningen och Installationsguiden som medföljer Väggfästet för montering av
Väggfästet.
Obs!
• Förvara alltid de borttagna skruvarna på en säker plats och håll dem borta från barn.
• Om bordsstativet är fäst till TV:n, ta loss bordsstativet innan. Se startguiden och följ stegen i omvänd ordning för att
ta loss bordsstativet.
• Placera TV:n med dess skärm vänd nedåt på en plan och stabil yta täckt med en tjock och mjuk tygbit när du tar bort
bordsstativet från TV:n för att förhindra att skada LCD-skärmens yta.
För instruktioner om installation av Väggfäste, se installationsinformationen (Väggfäste) på produktsidan för din
TV-modell.
www.sony.eu/support/
För att ta loss bordsstativet från TV:n
SE
9
SE

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Bravia kdl-43wg6 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: