Download  Print this page

Siemens 3WX3641-0JB00 Operating Instructions Manual

Over-current release for ac circuit-breaker, model b, c/g, v.
Hide thumbs

Advertisement

3WN6
AC Otomatik Şalter için aşırı akım rölesi, Model B, C/G, V
Over-current release for AC Circuit-Breaker, Model B, C/G, V
İşletme Talimatı/Operating Instructions
Elektronik aşırı akım rölesi,model B, C/G, V / Electronic over-current release, model B, C/G, V
Her hakkı mahfuzdur. All rights reserved.
© Siemens AG 1994
Sipariş No/Order No.: 3ZX1812-0WX36-7AZ0 / 9259 9765 710 0-
3WX3641-0JB00
3WX3641-0JC00
3WX3641-0JV00
1

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Siemens 3WX3641-0JB00

   Summary of Contents for Siemens 3WX3641-0JB00

 • Page 1 Over-current release for AC Circuit-Breaker, Model B, C/G, V 3WX3641-0JV00 İşletme Talimatı/Operating Instructions Sipariş No/Order No.: 3ZX1812-0WX36-7AZ0 / 9259 9765 710 0- Elektronik aşırı akım rölesi,model B, C/G, V / Electronic over-current release, model B, C/G, V Her hakkı mahfuzdur. All rights reserved. © Siemens AG 1994...
 • Page 2: Table Of Contents

  Daha fazla bilgi için veya olabilecek problemler için Siemens satış bürolarına başvurabilirsiniz.Daha fazla bilgi bölüm 7‘de listelenen işletme talimatları ile sağlanabilir. Should further information be desired or should particular problems arise the matter should be referred to the local Siemens Sales Office. Further information is also provided by the operating instructions listed in chapter 7.
 • Page 3: Genel

  1 Genel / General Uyarı! Danger! Servis süresince,otomatik şalterin parçaları tehlikeli During service parts of the circuit-breaker are under hazardous voltage and under spring pressure. Do not gerilim ve yay basıncı altındadır. Bu parçalara dokunmayın. touch live parts. Fonksiyonların kontrolü ve devreye alma işini sadece Function checks and putting into service may be per- uzman teknik elemanlar yapmalıdır.
 • Page 4: İşletmeye Almak

  2 Servise Alma / Putting into service Aşırı akım rölesinin bölümleri Parts of the solid-state overcurrent release Döner Anahtar, aşırı akım rölesinin akım ayarları Rotary switch, current setting of over-current release Döner anahtar, I r ayarı, sadece V rölesinde açtırma uyarısız Rotary switch, setting Ir only on release V without tripping Döner anahtar, kısa devrede açma değeri...
 • Page 5: Aşırı Akım Rölesi Ayarları

  Aşırı Akım Rölesi Ayarı / Overcurrent release settings Hata Korumalarının Değerlerini Ayarlama Setting the fault protection adjustments Dikkat! Caution Ayarları tornavida ile Olası istenmeyen açmalardan kaçınmak için, tüm ayarları yapın. şalter 0 (off) pozisyonunda iken yapınız. Set adjustments with Boy/ Size To avoid potential nuisance tripping make all adjustments on a screwdriver.
 • Page 6 Ani Kısa Devre Açtırması (n Açtırma Uyarısı) Instantaneous short-circuit tripping (n tripping) Ani kısa devre açtırma uyarısı I i > x15 I n değerine sabit olarak set edilmiştir. Instantaneous short-circuit tripping is set to a fixed value I i > x15 I n Toprak Hatası...
 • Page 7: Karakteristikler

  3 Karakteristikler / Characteristics t[s] 10000 1000 4 5 6 8 10 gösterilmemiştir/ 1,25 1,375 1,5 1,75 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 10 not shown C/G 1,25 4 5 6 8 10 12 x I = 10 s (sadece B, C/G de) = 10 s (only release B, C/G) Gecikme zamanları...
 • Page 8 Toprak hatası açma karakteristikleri model C/G Earth fault tripping characteristic model C/G Röle/ Release C/G: tg = 200, 300, 400 ms I g = 30, 40, 50% 'nin/ of I n ‘si gösterilmemiştir/ not shown t[s] I g = 20% I n I g = 60% I n = 500 ms = 100 ms...
 • Page 9: Açtırma Uyarısından Sonra Tekrar Servis Almak

  4 Açmadan Sonra Tekrar Devreye Alma / Putting back into service after trippng Aşırı akım açtırmasının nedenini belirtmek Finding cause of overcurrent tripping LED Son kaydedilen açtırma Query uyarısını gösterir Light emitting diode shows last Sorgulama recorded cause of tripping Aşırı...
 • Page 10: Açtırma Uyarısı Fonksiyonlarının Testleri

  Aşırı Yük ve Aktif Olma Gösterimi Indication of activation and overload 0,1s 0,9s Göstergede çakma Indicator flashes A = Anma akımının %20‘si A = 20 % of rated current B = I akım ayarı B = Current setting I B - C = Aşırı yük bölgesi B - C = Overload area Gösterge “Aktif“...
 • Page 11: Açtırma Uyarısı Yaparak Dahili Test

  Açtırma Uyarısı ile Dahili Test / Internal self test with tripping Şartlar Conditions A = Anma akımının % 30‘u A = 30 % of rated current ∑I Alarm Active Alarm Trip Tripped/Ausgelöst Alarm Active µP µP B = Ayarlanan akım I Query Clear Test...
 • Page 12: Aşırı Akım Rölesini Değiştirme

  6 Aşırı Akım Rölesinin Değiştirilmes / Replacing the overcurrent release Şeffaf kapakçığı çıkarma Removing the covering Dikkat! Caution Sadece yetkili teknik personel kurşun mühürü sökebilir. Lead seals must be re- moved by authorized persons only! Şeffaf kapakçığı açın Kurşun mühürü sökünüz. Lift covering Remove lead seals A 1 x 5,5...
 • Page 13 Uyarı! Warning Yüksek gerilim! Hazardous voltage! Çalışmaya başlamadan önce cihazı izole edin ve tekrar Before starting work isolate device and secure against reclosing! açılmasına karşı tedbir alın. Bunların uygulanmaması halinde ölümcül kazalar veya Non-compliance can result in death, severe personal yaralanmalar ve otomatik maddi hasarlar meydana injury and substantial property damage.
 • Page 14: Diğer Işletme Talimatları

  Montaj Installation Boy 1 Size 1 Teknik değerlerin gösterildiği Fişi takınız Röleyi takınız etiketi kontrol ediniz Plug in connector Fasten release Check rating plate Son İşlemler Final operations Dikkat! / Caution Boy/Size B 0,5 x 3 Çekmeceli şaltrde: Kontrol panelinde bulu- nan krank kapakçığını...
 • Page 16 Almanya Federal Republic of Germany Değişiklik yapılabilir Subject to change Siemens Aktiengesellschaft Sipariş No/Order No.: 3ZX1812-0WX36-7AZ0 / 9259 9765 710 0- Bestell-Ort/Place of Order: A&D CD SE PC Log 1 Berlin Printed in the Federal Republic of Germany AG 06.97 Kb Tr-En...

This manual is also suitable for:

3wn63wx3641-0jc003wx3641-0jv00

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: