Download Print this page

Netrauta SAV-90569 Instruction Manual

I-6009-s2
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

I-6009-S2
Instructions Manual
Käyttöohje

Advertisement

loading

  Related Manuals for Netrauta SAV-90569

No related manuals

  Summary of Contents for Netrauta SAV-90569

 • Page 1 I-6009-S2 Instructions Manual Käyttöohje...
 • Page 2: Table Of Contents

  INDEX RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS ........................3 CHARACTERISTICS ................................4 INSTALLATION..................................6 USE ...................................... 10 MAINTENANCE ................................... 11 SISÄLTÖ OHJEET JA SUOSITUKSET ............................... 12 MITAT JA OSAT .................................. 13 ASENNUS .................................... 15 KÄYTTÖ ....................................19 HUOLTO ....................................20...
 • Page 3: Recommendations And Suggestions

  RECOMMENDATIONS AND SUGGESTIONS The Instructions for Use apply to several versions of this appliance. Accordingly, you may find descriptions of individual features that do not apply to your specific appliance. INSTALLATION • The manufacturer will not be held liable for any damages resulting from incorrect or im- proper installation.
 • Page 4: Characteristics

  CHARACTERISTICS Dimensions Min. Min. 650mm 500mm...
 • Page 5 Components Ref. Q.ty Product Components Hood Canopy complete with: Controls, Lights, Filters Telescopic chimney made up of: Upper chimney Lower chimney Telescopic frame complete with Suction fan, made up 7.1a Upper frame 7.1b Lower frame Reduction flange ø 150-120 mm 10 a Damper 10 b...
 • Page 6: Installation

  INSTALLATION Drilling the Ceiling/shelf and fixing the frame DRILLING THE CEILING/SHELF • Use a plumb line to mark the centre of the hob on the ceiling/support shelf. • Place the drilling template 21 provided on the ceiling/support shelf, making sure that the template is in the correct position by lining up the axes of the template with those of the hob.
 • Page 7 Fixing the frame • Loosen the two screws fastening the lower chimney and re- move this from the lower frame. • Loosen the two screws fastening the upper chimney and re- move this from the upper frame. If you wish to adjust the height of the frame, proceed as follows: •...
 • Page 8 Air outlet – Recirculation Version • Insert the Connector extensions 14.1 into the side of the Con- nector 15. • Insert the Connector 15 into the Support bracket 7.3 and fix it with the screws. 14.1 • Fasten the Support bracket 7.3, fixing it to the upper part with the Screws.
 • Page 9 ELECTRICAL CONNECTION • Connect the Hood to the Mains power sup- ply, inserting a two-pole Switch with a con- tact aperture of at least 3 mm. • Remove the Metal grease filters (see par. on “Maintenance”) and make sure that the power supply Cable is properly inserted in the Suction fan socket.
 • Page 10: Use

  Control panel BUTTON FUNCTIONS T1 Speed Turns the Motor on at Speed one. Turns the Motor off. T2 Speed Turns the Motor on at Speed two. T3 Speed Fixed When pressed briefly, turns the Motor on at Speed three. Flashing Pressed for 2 Seconds.
 • Page 11: Maintenance

  MAINTENANCE Grease filters CLEANING METAL SELF- SUPPORTING GREASE FILTERS • The filters must be cleaned every 2 months of operation, or more frequently for particularly heavy usage, and can be washed in a dishwasher. • Remove the filters one at a time by pushing them towards the back of the group and pulling down at the same time.
 • Page 12: Ohjeet Ja Suositukset

  OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että teksti käsittelee yksityiskohtia, jotka eivät kuulu valitsemaanne tuulettimeen. ASENNUS • Valmistaja ei vastaa virheellisestä tai huolimattomasta asennuksesta aiheutuvista vahin- goista • Pienin sallittu turvaetäisyys liesitason ja liesikuvun välillä on 650 mm (jotkut mallit voidaan asentaa alemmas, katso mittoja ja asennusta koskevia kappaleita).
 • Page 13: Mitat Ja Osat

  MITAT JA OSAT Mitat Min. Min. 650mm 500mm 1 13...
 • Page 14 Osat Viite Lkm Tuotteen osat Liesituulettimen runko, jossa: Kytkimet, valo, suodatti- Teleskooppihormi, johon kuuluu: Ylähormi Alahormi Teleskooppirunko ja imulaite, johon kuuluu: 7.1a Ylärakenne 7.1b Alarakenne Kavennuslaippa ø 150-120 mm Laippa ø 150 suuntaisventtiilillä Suurennusrengas ø 120-125 mm 14.1 Ilman ulostuloliitoksen jatke Ilman ulostuloliitos Liitäntäkotelo Kiinnittimet (ei kuulu toimitukseen)
 • Page 15: Asennus

  ASENNUS Katon/hyllyn poraaminen ja kehikon kiinnitys KATON/HYLLYN PORAAMINEN • Merkitse luotilangan avulla keittotason keskipiste kattoon/hyllyyn. • Aseta kattoon/hyllyyn toimitettu liesituulettimen malline 21 siten, että keskipiste tulee koh- dalleen ja että keittotason ja mallineen sivut ovat samalla kohdalla. • Merkitse mallineen reikien keskipisteet. •...
 • Page 16 KEHIKON KIINNITYS • Ruuvaa auki kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät alemman hormin ja irrota se kehikosta (alakautta). • Ruuvaa auki kaksi ruuvia, jotka kiinnittävät ylemmän hormin ja irrota se kehikosta (yläkautta). Jos haluat säätää kehikon korkeutta, toimi seuraavalla tavalla: • Ruuvaa auki kehikon reunojen metriruuvia, jotka kiinnittävät sivupalkit toisiinsa.
 • Page 17 Suodatusversion ilman ulostulo • Työnnä liitoksen jatkeet 14.1 sivuilta liitokseen 15. • Aseta liitos 15 tukeen 7.3 ja kiinnitä se ruuveilla. • Kiinnitä tuki 7.3 ruuveilla yläosaan. • Varmista, että liitoksen jatkeet 14.1 tulevat ulos hormin 14.1 aukkojen kohdalla sekä vaaka- että pystysuunnassa. •...
 • Page 18 SÄHKÖLIITÄNTÄ • Liitä liesituuletin sähköverkkoon kak- sinapaisen verkkokytkimen kautta, jonka kontaktien välit ovat ainakin 3mm. • Poista rasvasuodattimet (katso kappaletta “Huolto”) ja varmista, että virtajohdon liitin on oikein imulaitteen pistorasiassa. • Ota kuvassa 1 näkyvät johdot ja pujota ne sinkityn ilmaritilän tuen reikään, kuten ku- vassa 2.
 • Page 19: Käyttö

  KÄYTTÖ Käyttöpaneeli PAINIKE MERKKIVALO TOIMINNOT T1 Nopeus Palaa Käynnistää moottorin ensimmäisellä nopeudella. Sammuttaa moottorin. T2 Nopeus Palaa Käynnistää moottorin toisella nopeudella. T3 Nopeus Kiinteä Lyhyt painallus käynnistää moottorin kolmannella nopeudella. Vilkkuva Kun painiketta painetaan 2 sekunnin ajan. Aktivoi neljännen nopeuden, joka toimii 10 minuuttia. Ajastetun ajan päätyttyä...
 • Page 20: Huolto

  HUOLTO Rasvasuodattimet ITSEKANNATTAVIEN METALLISTEN RASVASUODATTIMIEN PUHDISTUS • Voidaan pestä myös astianpesukoneessa. Pesu on tarpeen noin 2 kuukauden käytön jälkeen tai useammin, jos laitetta käyte- tään paljon. • Irrota suodattimet yksi kerrallaan työntämällä niitä taaksepäin ja vetämällä samalla alaspäin. • Pese suodattimet. Vältä niiden taivuttamista. Anna suodattimi- en kuivua ennen niiden paikalleen asettamista.
 • Page 24 991.0263.666_ver2...