Download  Print this page

Twój Oczyszczacz Powietrza; Zawartość Opakowania; Czynności Wstępne; Instalacja Filtrów - Philips AC4012 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

2 Twój
oczyszczacz
powietrza
Gratulujemy zakupu i witamy wśród
klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi
świadczonej przez firmę Philips, należy
zarejestrować zakupiony produkt na
stronie www.philips.pl/welcome.
Przed użyciem produktu zapoznaj się
dokładnie z treścią niniejszej instrukcji.
Zachowaj niniejszą instrukcję do wglądu
w przyszłości.
Zawartość opakowania
Po otwarciu opakowania należy
sprawdzić jego zawartość (rys. a):
A Czujnik jakości powietrza
B
Filtr 4: filtr NanoProtect (AC4124)
C
Filtr 3: Aktywny filtr węglowy
NanoProtect (AC4123)
D
Filtr 1: filtr wstępny
E
Instrukcja obsługi
F
Gwarancja
3 Czynności
wstępne
Instalacja filtrów
Oczyszczacz powietrza jest dostarczany
ze wszystkimi filtrami wewnątrz
urządzenia, ale przed użyciem należy
usunąć opakowanie filtrów. Wyjmij
wszystkie filtry, rozpakuj je i włóż je z
powrotem do oczyszczacza w sposób
pokazany poniżej.
Uwaga
• Umieść filtry we właściwym miejscu.
• Włóż filtry w następującej kolejności:
filtr NanoProtect, Aktywny filtr węglowy
NanoProtect i na koniec filtr wstępny.
• Strona z uchwytem powinna być
zwrócona przodem do Ciebie.
1
Chwyć palcami zagłębienia w
panelach bocznych, a następnie
delikatnie pociągnij górną część
panelu przedniego do siebie.
2
Delikatnie wyciągnij dolną część
panelu (1), a następnie pociągnij
górną część panelu przedniego do
siebie (2) (rys. b).
3
Wyjmij wszystkie filtry z
oczyszczacza (rys. c).
4
Rozpakuj filtry (rys. d).
5
Włóż filtry z powrotem do
oczyszczacza (rys. e).
6
Włóż filtr wstępny do oczyszczacza
(rys. f).
PL
49

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC4012

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: