Download Print this page

Advertisement

Lenovo A369i
Quick Start Guide
v1.0
English/Ελληνικά/Româna/Magyar/
/Srpski

Advertisement

   Summary of Contents for Lenovo A369i

 • Page 1

  Lenovo A369i Quick Start Guide v1.0 English/Ελληνικά/Româna/Magyar/ /Srpski...

 • Page 2

  For support on network service and billing, contact your wireless network operator. For instructions on how to use your device, go to: http://support.lenovo.com/. Lenovo and the Lenovo logo are trademarks Legal notices of Lenovo in the United States, other countries, or both.

 • Page 3

  Technical speci cations Model and system Model: Lenovo A369i System: Android Dimensions and weight ① Height: 124.00 mm (4.88 inches) Width: 63.98 mm (2.52 inches) Depth: 11.70 mm (0.46 inches) Weight: 120.78 g (0.26 lb) Processor Processor: MTK MT6572W, Lite Dual-core, 1.3 GHz...

 • Page 4

  First glance Receiver Volume up On/Off button Camera Volume down Microphone Micro USB Earphone jack Speaker connector...

 • Page 5

  Preparing your smartphone You must insert the SIM card provided by your carrier to use cellular services. Set up your smartphone as shown. Step 1. Open the back cover. Step 2. Insert the SIM cards and the memory card. Tip: Insert the (U)SIM card into SIM1 slot and SIM card into SIM2 slot.

 • Page 6

  Charging Turning on or turning off your smartphone Turn on: Press and hold the On/Off button until the Lenovo logo appears. Turn off: Press and hold the On/Off button for a few seconds, then tap Power off. Your smartphone has a rechargeable battery. For more information about battery safety, see the “Rechargeable battery notice”...

 • Page 7

  σχετικά ε τον τρόπο χρήση τη συσκευή σα , εταβείτε στον δικτυακό τόπο: http://support.lenovo.com/. Η ονο ασία Lenovo και το λογότυπο Lenovo Νο ικέ ειδοποιήσει είναι ε πορικά σή ατα τη Lenovo στι Ηνω ένε Πολιτείε ή/και σε άλλε χώρε .

 • Page 8

  Τεχνικά χαρακτηριστικά Μοντέλο και σύστη α Μοντέλο: Lenovo A369i Σύστη α: Android ∆ιαστάσει και βάρο ① Ύψο : 124,00 χλστ. (4,88 ίντσε ) Πλάτο : 63,98 χλστ. (2,52 ίντσε ) Βάθο : 11,70 χλστ. (0,46 ίντσε ) Βάρο : 120,78 γρ. (0,26 λίβρε ) Επεξεργαστή...

 • Page 9

  Παρουσίαση ∆έκτη Αύξηση ένταση Κου πί On/Off ήχου Κά ερα Μείωση ένταση ήχου Μικρόφωνο Θύρα Micro USB Υποδοχή ακουστικών Ηχείο σύνδεση...

 • Page 10

  Προετοι ασία του smartphone Πρέπει να τοποθετήσετε την κάρτα SIM που διατίθεται από τον πάροχό σα , για να χρησι οποιήσετε τι υπηρεσίε κινητή τηλεφωνία . Ρυθ ίστε το smartphone σύ φωνα ε την παρακάτω εικόνα. Βή α 1. Ανοίξτε το πίσω κάλυ α.

 • Page 11

  Φορτίζει Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του smartphone Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατετα ένα το κου πί On/Off έχρι να ε φανιστεί το λογότυπο Lenovo. Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατετα ένα το κου πί On/Off για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε το κου πί Απενεργοποίηση.

 • Page 12

  Lenovo şi sigla Lenovo sunt mărci comerciale Notificări legale deţinute de Lenovo în Statele Unite, în alte ţări sau ambele. Alte nume de companii, produse sau servicii pot fi mărci comerciale sau mărci de service ale altor...

 • Page 13

  Specificaţii tehnice Model şi sistem Model: Lenovo A369i Sistem: Android Dimensiuni şi greutate ① Înălţime: 124,00 mm (4,88 inci) Lăţime: 63,98 mm (2,52 inci) Adâncime: 11,70 mm (0,46 inci) Greutate: 120,78 g (0,26 lb) Procesor Procesor: MTK MT6572W, Lite Dual-core, 1,3 GHz Cameră...

 • Page 14

  La prima vedere Receptor Volum mai mare Buton de pornire/oprire Cameră video Volum mai mic Microfon Conector Mufă căşti Difuzor micro USB...

 • Page 15

  Pregătirea smartphone-ului Pentru a utiliza servicii mobile, trebuie să introduceţi cartela SIM oferită de operatorul dumneavoastră. Configuraţi smartphone-ul aşa cum este indicat. Pasul 1. Deschideţi capacul din spate. Pasul 2. Introduceţi cartelele SIM şi cardul de memorie. Sugestie: introduceţi cartela (U)SIM în slotul pentru cartela SIM1 şi cartela SIM în slotul pentru cartela SIM2.

 • Page 16

  Complet încărcată În curs de încărcare Pornirea şi oprirea smartphone-ului dumneavoastră Pornirea: Apăsaţi continuu butonul de pornire/oprire până când se afişează sigla Lenovo. Oprirea: Apăsaţi continuu butonul de pornire/oprire timp de câteva secunde, după care atingeţi Oprire. Smartphone-ul dumneavoastră are un acumulator reîncărcabil. Pentru mai multe informaţii privind securitatea acumulatorului, consultaţi „Observaţie...

 • Page 17

  érdeklődjön a vezeték nélküli hálózatának üzemeltetőjénél. A készülék használatával kapcsolatos tájékoztatást a http://support.lenovo.com/ honlapon találja meg. A Lenovo és a Lenovo embléma a Lenovo Jogi nyilatkozatok védjegye Magyarországon és/vagy más országokban. Más vállalatok, termékek vagy szolgáltatások nevei mások védjegyei vagy...

 • Page 18

  Műszaki adatok Típus és rendszer Modell: Lenovo A369i Rendszer: Android Méret és tömeg ① Magasság: 124,00 mm (4,88 hüvelyk) Szélesség: 63,98 mm (2,52 hüvelyk) Mélység: 11,70 mm (0,46 hüvelyk) Tömeg: 120,78 g (0,26 font) Processzor Processzor: MTK MT6572W, Lite kétmagos, 1,3 GHz Kamera Típus: CMOS...

 • Page 19

  Ismerkedés a készülékkel Vevő Hangerő fel Be-/kikapcsológomb Kamera Hangerő le Mikrofon Micro USB Fülhallgató-csatlakozó Hangszóró csatlakozó...

 • Page 20

  Az okostelefon előkészítése A mobiltelefon-szolgáltatás használatához a készülékbe kell helyezni a szolgáltatótól kapott SIM kártyát. A következők szerint állítsa be az okostelefonját. 1. lépés Vegye le a hátsó fedelet. 2. lépés Helyezze be a SIM kártyákat és a memóriakártyát. Tipp: Az (U)SIM kártyát a SIM1, a SIM kártyát a SIM2 kártyahelyre tegye.

 • Page 21

  Teljesen feltöltött Töltés Az okostelefon bekapcsolása és kikapcsolása Bekapcsolás: Tartsa nyomva a Be/Ki gombot, amíg a Lenovo logó meg nem jelenik. Kikapcsolás: Tartsa nyomva a Be/Ki gombot néhány másodpercig, majd érintse meg a Kikapcsolás opciót. Az okostelefon újratölthető akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági tájékoztatást lásd a készülékhez mellékelt...

 • Page 22

  изисквания и други съответни разпоредби на Директивата за радио и телекомуникационно терминално оборудване, 1999/5/EC. Научете повече За да научите повече за смартфона на Lenovo и да получите най-новите ръководства за смартфона, посетете адрес: http://support.lenovo.com/. Получаване на поддръжка За поддръжка по мрежовите услуги и...

 • Page 23

  Технически спецификации Модел и система Модел: Lenovo A369i Операционна система: Android Размери и тегло ① Височина: 124,00 mm (4,88 инча) Широчина: 63,98 mm (2,52 инча) Дълбочина: 11,70 mm (0,46 инча) Тегло: 120,78 g (0,26 фунта) Процесор Процесор: MTK MT6572W, Lite Dual-core, 1,3 GHz Камера...

 • Page 24

  Пръв поглед Увеличаване на Бутон включване/ Приемник силата на звука изключване Намаляване на Камера Микрофон силата на звука Микро USB Жак за слушалки Високоговорител конектор...

 • Page 25

  Подготовка на смартфона Можете да поставите SIM картата, предоставена ви от вашия доставчик, за да използвате клетъчни услуги. Настройте смартфона както е показано. Стъпка 1. Отворете задния капак. Стъпка 2. Поставете SIM картите и картата с памет. Съвет: Поставете (U)SIM картата в...

 • Page 26

  Зареждане Включване или изключване на смартфона Включване: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване, докато логото на Lenovo се появи. Изключване: Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване за няколко секунди, след което докоснете Изключване. Вашият смартфон има презареждаща се батерия. За повече информация...

 • Page 27

  Ovaj proizvod je usaglašen sa osnovnim uslovima i ostalim relevantnim odredbama Direktive o radio-opremi i telekomunika- cionoj terminalnoj opremi, 1999/5/EZ. Saznajte više Da biste dobili više informacija o Lenovo pametnom telefonu i najnovija uputstva za pametne telefone, posetite stranicu: http://support.lenovo.com/. Dobijanje podrške Da biste dobili podršku u vezi sa mrežnom...

 • Page 28

  Tehničke specifikacije Model i sistem Model: Lenovo A369i Sistem: Android Dimenzije i težina ① Visina: 124,00 mm (4,88 in) Širina: 63,98 mm (2,52 in) Dubina: 11,70 mm (0,46 in) Težina: 120,78 g (0,26 lb) Procesor Procesor: MTK MT6572W, Lite sa dva jezgra, 1,3 GHz...

 • Page 29

  Prvi pogled Povećanje jačine Dugme za uključivanje/ Prijemnik zvuka isključivanje Smanjivanje Kamera Mikrofon jačine zvuka Micro USB Priključak za slušalicu Zvučnik priključak...

 • Page 30

  Priprema pametnog telefona Morate da umetnete SIM karticu koju ste dobili od svog operatera kako biste koristili mobilne usluge. Podesite pametni telefon kao što je prikazano. 1 korak. Otvorite zadnji poklopac. 2 korak. Umetnite SIM kartice i memorijsku karticu. Savet: Umetnite (U)SIM karticu u otvor za SIM1 i SIM karticu u otvor za SIM2.

 • Page 31

  Baterija je puna Baterija se puni Uključivanje ili isključivanje pametnog telefona Uključivanje: Pritisnite i držite dugme za uključivanje/ isključivanje sve dok se ne pojavi Lenovo logotip. Isključivanje: Pritisnite i nekoliko sekundi držite dugme za uključivanje/isključivanje, pa dodirnite Isključi. Vaš pametni telefon ima punjivu bateriju. Više informacija o bezbednosti baterije potražite u „Obaveštenju o punjivoj bateriji“...

 • Page 32

  First Edition (December 2014) © Copyright Lenovo 2014. Πρώτη έκδοση (∆εκέ βριο 2014) © Πνευ ατικά δικαιώ ατα Lenovo 2014. Prima ediţie (decembrie 2014) © Copyright Lenovo 2014. Első kiadás (2014. december) © Copyright Lenovo 2014. Първо издание (декември 2014 г.) © Авторско право Lenovo 2014.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: