LG R105 User Manual

360 cam
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
User Guide
360 CAM
LG-R105
MFL69564001 (1.1) G

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for LG R105

 • Page 1 User Guide 360 CAM LG-R105 MFL69564001 (1.1) G...
 • Page 2 Contact office for compliance of this product : LG Electronics European Shared Service Center B. V . Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands...
 • Page 3: User Guide

  User Guide 360 CAM LG-R105 All rights reserved. LG Electronics Inc., 2016 Note: Please read all information carefully prior to using the LG 360 CAM in order to enjoy the best performance and prevent damage to the product.
 • Page 4: Product Overview

  Product Overview The LG 360 CAM is a smart device that allows you to easily take high-quality photos and videos with dynamic audio. • Take 16-megapixel spherical photos or record QHD videos using dual cameras. • Record 5.1-channel surround sound using three microphones.
 • Page 5: Important Safety Information

  Important Safety Information • Always use genuine products. Do not use this product for any unintended purpose. • Using or connecting products that are not genuine may shorten the product’s longevity or cause an explosion. Doing so may also damage the product and thereby void the service warranty.
 • Page 6 • For your safety, do not remove the battery incorporated in the product • If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance. • Li-ion Battery is hazardous component which can cause injury.
 • Page 7 DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, LG Electronics declares that this LG-R105 product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 8: Product Components

  Product Components LG 360 CAM USB Cable User Guide • If there are any missing components, contact the retailer where you purchased the product. • Some items are subject to change without prior notice depending on the circumstances. • The appearance and specifications of the product are subject to change without prior...
 • Page 9: Product Description

  Product Description Dual Camera Lens Mode LEDs Charger/ Shutter USB Port Shutter Power Button Button Power LED Accessory microSD™ Connection Card Slot Cap Knob...
 • Page 10 Using the Buttons Press and hold the Power Button (1 second). Power on Power off Press and hold the Power Button (4 seconds or longer). Take a photo Press the Shutter Button. Record a video Press and hold the Shutter Button (1 second). Stop a recording Press the Shutter Button.
 • Page 11 Battery Charging and Alerts The Power LED indicates the battery level. Power LED Green Red blinking (with the cable disconnected) Battery Status More than 15% 5–15% Less than 5% Open the bottom cover of the product and connect the charger to the USB port. Power LED Green (with the cable connected)
 • Page 12 • When launching the manager app for the first time, you must agree to the terms and conditions before using the app. • The LG 360 CAM can be connected to only one phone at a time. To connect it to another phone, first disconnect it from the phone it is currently connected to. • If your LG 360 CAM is password protected, enter the password to connect it.
 • Page 13: Features And Usage

  Features and Usage Taking Photos and Recording Videos • Shooting without a Connected Device Press the Shutter Button on your LG 360 CAM to take photos or record videos. (See Using the Buttons on page 8.) LED mode Top LED on...
 • Page 14 360 CAM app home screen. Go to the previous menu. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Open the camera. ❷ ❼ Download the files from your LG 360 CAM to ❸ your phone. Share your files. ❹ Delete any unwanted files. ❺ Spherical image icon ❻ Video play icon ❽...
 • Page 15 This displays the battery level of your LG 360 CAM. Auto-sleep This allows you to set the time before your LG 360 CAM enters Power Saving mode. About LG 360 CAM • This displays software updates, device information and the Terms of Service for your LG 360 CAM.
 • Page 16 Help Press the button for help.
 • Page 17 40 mm x 97 mm x 25 mm / 76.7 g It is recommended that you use a UHS-1 (U3) read/write 10 MB or higher SD memory card (class 10 or higher). works with The LG 360 CAM supports Google Street View™ and YouTube™ 360° services.
 • Page 18: Additional Information

  3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling...
 • Page 19 Disposal of waste batteries/accumulators 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead. 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
 • Page 20 Absorption Rate (SAR). Tests for the SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. • While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
 • Page 21: Limited Warranty

  FOR A SUBSEQUENT PERIOD OF ONE (1) YEAR. SHOULD YOUR PRODUCT NEED WARRANTY SERVICE, PLEASE RETURN IT TO THE DEALER FROM WHOM IT WAS PURCHASED OR CONTACT YOUR LOCAL LG ELECTRONICS CONTACT CENTRE TO GET FURTHER INFORMATION. According to the regional service policies, Spain, Sweden, Czech Republic, Poland, Greece, Portugal, Romania, Denmark, Slovakia, Turkey, Montenegro, Norway, Finland, Iceland, Serbia and Bulgaria will now offer two-year warranties.
 • Page 23: Uživatelská Příručka

  Uživatelská příručka 360 CAM LG-R105 Všechna práva vyhrazena. LG Electronics Inc., 2016 Poznámka: Před použitím zařízení LG 360 CAM si pečlivě přečtěte všechny informace. Předejdete tím případnému poškození a užijete si nejlepší výkon.
 • Page 24: Přehled Produktu

  Přehled produktu LG 360 CAM je chytré zařízení, které vám umožní jednoduše pořizovat fotografie a videa ve vysoké kvalitě s dynamickým zvukem. • Pořizujte 16megapixelové sférické fotografie a nahrávejte videa v kvalitě QHD díky režimu Duální kamera. • Nahrávejte 5.1kanálový prostorový zvuk pomocí tří mikrofonů. • Díky brýlím LG 360 VR (prodávají se samostatně) se můžete podívat na krásné fotografie i videa a užít si realističtější prostorový zvuk. Ochranné známky • Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě. • Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance. Oznámení o softwaru open source Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com. Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva. Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku. Toto bezdrátové zařízení může způsobovat elektromagnetické interference. Proto ho nelze používat v bezpečnostních ani zdravotnických záchranných službách.
 • Page 25: Důležité Bezpečnostní Informace

  Důležité bezpečnostní informace • Vždy používejte originální zařízení. Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než k jakému je určeno. • Kombinování nebo připojování neoriginálních produktů by mohlo zkrátit životnost zařízení, případně způsobit výbuch. Mohlo by také dojít k poškození zařízení a zneplatnění záruky. • Nerozebírejte zařízení a chraňte je před nárazy. Mohlo by dojít ke zkratu, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. • Silný tlak může zařízení poškodit. • Pokud dojde k ohnutí nebo zmáčknutí krytu, které není okamžitě opraveno, může být poškozena funkce zařízení nebo jeho vzhled. • Aby nedošlo k poškození zařízení, chraňte je před silnými nárazy a před pádem na tvrdý povrch. • Dbejte na to, aby zařízení nepřišlo do kontaktu s vodou, alkoholem, benzenem a podobnými látkami. • Produkt používejte v teplotách od 0 °C do 35 °C. Nepoužívejte a neskladujte zařízení při extrémních teplotách. Nenechávejte zařízení delší dobu na přímém slunci. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo výbuchu. • Zařízení otírejte pouze měkkým hadříkem. • Nepokládejte zařízení do blízkosti kovových předmětů, jako jsou například náhrdelníky, klíče, mince, hřebíky nebo hodinky. V případě zkratu by mohlo dojít i k výbuchu. • Dbejte na to, aby zařízení bylo vždy mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. Nevkládejte zařízení do úst a chraňte je před silnými nárazy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo udušení. • Nezasunujte do konektorů vodivé předměty (například kousky kovu nebo hroty propisek).
 • Page 26 • Během používání zařízení nezakrývejte ani nebalte do přikrývky. • Při dlouhodobém používání se může zařízení silně zahřát. Horkého zařízení se nedotýkejte, aby nedošlo k popálení (při nízké teplotě). • Při natáčení videí po delší dobu se kamera může zahřát. Kamera může kvůli tepelné ochraně přestat pracovat. • Nevyhazujte zařízení do běžného domovního odpadu. Mohlo by dojít k požáru nebo poškození životního prostředí. • Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění. • Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození vašeho zařízení. • Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho může dojít k přehřátí a zranění. Výměnu baterie musí provádět pracovník autorizovaného servisu. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu. • V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
 • Page 27 • Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/ kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt LG-R105 odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 28 Součásti produktu LG 360 CAM Kryt Kabel USB Uživatelská příručka • Pokud některé součásti chybí, obraťte se na obchod, v němž jste zařízení zakoupili. • Některé části mohou být podle okolností bez předchozího upozornění upraveny. • Vzhled a specifikace zařízení mohou být z důvodu zlepšení výkonu bez předchozího upozornění upraveny.
 • Page 29: Popis Produktu

  Popis produktu Objektiv fotoaparátu Kontrolka LED Nabíječka/ Kontrolka režimu Port USB LED záznamu Tlačítko Tlačítko napájení záznamu Kontrolka LED napájení Připojení Slot paměťové příslušenství karty microSD™ Tlačítko krytu...
 • Page 30 Používání tlačítek Stiskněte a podržte tlačítko napájení Zapnutí (po dobu 1 sekundy). Stiskněte a podržte tlačítko napájení Vypnutí (alespoň na 4 sekundy nebo déle). Pořízení fotografie Stiskněte tlačítko záznamu. Stiskněte a podržte tlačítko záznamu Nahrávání videa (po dobu 1 sekundy). Ukončení záznamu Stiskněte tlačítko záznamu. Stiskněte a podržte tlačítko napájení Přechod do režimu spánku (po dobu 1 sekundy). Ukončení režimu spánku Stiskněte tlačítko napájení nebo tlačítko záznamu. Stiskněte a podržte tlačítko napájení Vynucené vypnutí (alespoň na 12 sekund nebo déle). Resetování zařízení Stiskněte a podržte současně tlačítko napájení a tlačítko záznamu na 8 sekund. Tlačítka uvolněte, až uslyšíte druhé pípnutí a do čtyř sekund stiskněte tlačítko napájení. Tím zařízení restartujete. • Fotografie a videa můžete zaznamenávat pouze, je-li vložena externí karta SD.
 • Page 31 Nabíjení baterie a upozornění Kontrolka LED napájení indikuje stav baterie. Kontrolka LED napájení Zelená Červená Blikající červená (s odpojeným kabelem) Stav baterie Více než 15 % 5 až 15 % Méně než 5 % Otevřete spodní kryt produktu a k portu USB připojte nabíječku. Kontrolka LED napájení Červená Zelená (s připojeným kabelem) Stav baterie Nabíjení Dokončeno...
 • Page 32 Připojení Připojení zařízení 1. Zapněte zařízení LG 360 CAM. 2. N a telefonu spusťte aplikaci 360 CAM. 3. V aše zařízení LG 360 CAM a správcovská aplikace se připojí automaticky. 4. Zařízení LG 360 CAM je nyní připraveno k použití. Poznámky • Pokud připojíte telefon k modulu LG 360 CAM, připojení Wi-Fi telefonu se vypne. • Aplikaci 360 CAM lze stáhnout v obchodě Google Play™ (pro telefony Android™) a v obchodě App Store® (pro zařízení iPhone®). Stačí vyhledat „LG 360 CAM“ (podporováno na systémech Android 5.0 (L OS) nebo novějších a iOS 8 nebo novějších). • Když vás správcovská aplikace požádá o vaši polohu a povolení k připojení přes Bluetooth, je třeba před použitím aplikace tato povolení udělit. • Při prvním spuštění správcovské aplikace je třeba před jejím použitím souhlasit se smluvními podmínkami. • Zařízení LG 360 CAM lze připojit pouze k jednomu telefonu současně. Pokud jej chcete připojit k jinému telefonu, odpojte jej nejdříve od telefonu, ke kterému je momentálně připojen. • Pokud je zařízení LG 360 CAM chráněné heslem, zadáním hesla jej připojíte. • Výchozí heslo Wi-Fi je „00“ a posledních 6 číslic sériového čísla vašeho produktu. • Reset připojení Wi-Fi provedete současným stisknutím a podržením tlačítek napájení a záznamu po dobu 3 sekund, po které uslyšíte pípnutí. • Dvojitým stisknutím tlačítka napájení a záznamu modul Wi-Fi zařízení zapnete nebo vypnete. • Technologie Bluetooth® je použita pro párování a síť Wi-Fi je použita pro náhledy a přenosy dat.
 • Page 33 Funkce a používání Pořizování fotografií a nahrávání videí • Záznam bez připojeného zařízení Na zařízení LG 360 CAM stiskněte tlačítko záznamu a pořiďte fotografie nebo nahrajte videa (viz kapitola Používání tlačítek na straně 8). Kontrolka LED režimu Svítí horní kontrolka LED Svítí dolní kontrolka LED Režim záznamu 360° 180° • Záznam s připojeným telefonem Klepněte na ikonu na domovské obrazovce aplikace 360 CAM. Výběr kvality fotografie. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Výběr prostředí pro záznam. ❷ Výběr směru záznamu. ❸ Výběr režimu záznamu (360°/180°). ❹ Nastavení režimu Normální nebo Ruční. ❺...
 • Page 34 Klepněte na ikonu na domovské obrazovce aplikace 360 CAM. Návrat do předchozí nabídky. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Aktivace kamery. ❷ ❼ Stažení souborů ze zařízení LG 360 CAM na ❸ telefon. Sdílení souborů. ❹ Odstranění nežádoucích souborů. ❺ Ikona sférické fotografie. ❻ Ikona videa. ❽ ❾ ❼ Přístup k seznamu souborů na zařízení ❽ LG 360 CAM. Přístup k seznamu souborů na telefonu. ❾...
 • Page 35 • Videa ve vysokém rozlišení se nemusí na telefonu přehrát (v závislosti na jeho specifikacích), ale přehrají se na počítači. - P očítačový software lze stáhnout z webových stránek společnosti LG Electronics (http:// www.lg.com). (podporováno na systémech Windows 7 nebo novějších a MAC 10.10 nebo novějších.) Nastavení Klepněte na ikonu na domovské obrazovce aplikace 360 CAM. Wi-Fi Heslo Umožňuje nastavit heslo sítě Wi-Fi. Úložiště Umožňuje zkontrolovat kapacitu úložiště nebo jej zformátovat. Baterie Zobrazuje stav baterie zařízení LG 360 CAM. Automatické usínání Umožňuje nastavit dobu, za kterou zařízení LG 360 CAM přejde do režimu úspory energie. O zařízení LG 360 CAM • Tato funkce zobrazuje aktualizace softwaru, informace o zařízení a podmínky používání vašeho zařízení LG 360 CAM. • Pro aktualizaci softwaru modulu LG 360 CAM je vyžadován program LG Bridge a lze je stáhnout z webových stránek společnosti LG Electronics (http://www.lg.com).
 • Page 36 Nápověda Stisknutím tlačítka otevřete Nápovědu.
 • Page 37 Specifikace a funkce Specifikace rozhraní Bluetooth Verze 4.1 Specifikace sítě Wi-Fi 802.11 b/g/n Typ USB USB 2.0 typu C Baterie 1 200 mAh 130 minut (nabíjení může trvat déle, pokud je Doba nabíjení zařízení LG 360 CAM zapnutý.) Optika 13 MP, 206° x 2 (duální objektiv typu rybí oko) Maximální Rozlišení videa 2 560 x 1 280 (30 snímků/s) Maximální Rozlišení fotografie 5 660 x 2 830 (16 MP) Fotografie: JPEG; Video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Formát souboru fotografie/videa Zvuk: AAC 5.1kanálový) Záznam Sférické/polosférické fotografie a videa Zvuk 3 mikrofony Externí karta SD...
 • Page 38 Doplňující informace Likvidace starého přístroje 1 T ento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu. 2 S taré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje. 3 P řístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling...
 • Page 39 Likvidace použitých baterií/akumulátorů 1 T ento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova. 2 V šechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou. 3 S právný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí. 4 B ližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
 • Page 40 Vystavení energii rádiové frekvence Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento model zařízení LG-R105 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví. • Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech. • I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. • Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně. • Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při nošení na těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce, je 0,413 W/kg. • Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie, když se nachází alespoň 0 cm od těla. • Za účelem přenášení datových souborů vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.
 • Page 41: Omezená Záruka

  Omezená záruka PODLE PODMÍNEK TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY SPOLEČNOST LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE BUDOU JEJÍ PRODUKTY BEZ ZÁVAD DESIGNU, MATERIÁLU A CHYB PŘI VÝROBĚ V DOBĚ PŮVODNÍHO NÁKUPU SPOTŘEBITELEM A PO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ DVOU (2) LET. POKUD VÁŠ PRODUKT POTŘEBUJE ZÁRUČNÍ OPRAVU, OBRAŤTE SE NA PRODÁVAJÍCÍHO, OD KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT ZAKOUPILI, NEBO KONTAKTUJE MÍSTNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM SPOLEČNOSTI LG ELECTRONICS, KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE. Podle regionálních zásad poskytování služeb se nyní budou ve Španělsku, Švédsku, České republice, Polsku, Řecku, Portugalsku, Rumunsku, Dánsku, na Slovensku, v Turecku, Černé Hoře, Norsku, Finsku, na Islandu, v Srbsku a Bulharsku nabízet dvouleté záruky.
 • Page 43 Brugervejledning 360 CAM LG-R105 Alle rettigheder forbeholdes. LG Electronics Inc., 2016 Bemærk: Læs alle oplysninger grundigt før brug af LG 360 CAM for at undgå skade på produktet og for at få den bedste ydeevne.
 • Page 44 Produktoversigt LG 360 CAM er en smartenhed, der gør det nemt at tage billeder i høj kvalitet og videoer med dynamisk lyd. • Tag 16-megapixel, sfæriske billeder, eller optag QHD-videoer ved hjælp af to kameraer. • Optag 5.1-kanals surroundsound med tre mikrofoner.
 • Page 45: Vigtige Sikkerhedsoplysninger

  Vigtige sikkerhedsoplysninger • Anvend altid originale produkter. Anvend ikke dette produkt til andre formål end det tilsigtede formål. • Brug eller tilslutning af produkter, der ikke er originale, kan forkorte produktets levetid eller forårsage en eksplosion. Det kan også beskadige produktet, hvilket annullerer denne servicegaranti.
 • Page 46 Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.
 • Page 47 Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take- back-recycling. BEKENDTGØRELSE LG Electronics erklærer hermed, at denne LG-R105 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EC. En kopi af bekendtgørelsen findes på http://www.lg.com/global/ declaration...
 • Page 48 Produktets komponenter LG 360 CAM Hætte USB-kabel Brugervejledning • Kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt, hvis der mangler dele. • Visse elementer kan ændres uden forudgående varsel afhængig af omstændighederne. • Produktets udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at øge dets ydeevne.
 • Page 49 Produktbeskrivelse Kameralinse LED for Oplader-/ LED for tilstand USB-port optagelse Tast til Tast til tænd/sluk optagelse LED for strøm Tilbehørsforbindelse Stik til microSD™-kort Dækselgreb...
 • Page 50 Sådan bruger du tasterne Tænd Tryk på tasten til tænd/sluk, og hold den nede (1 sekund). Tryk på tasten til tænd/sluk, og hold den nede Sluk (i mindst 4 sekunder). Tag et billede Tryk på tasten til optagelse. Optag en video Tryk på...
 • Page 51 Opladning af batteri og advarsler LED for strøm viser batteriniveauet. LED for strøm Grøn Rød Rødt blink (med kablet frakoblet) Batteristatus Mere end 15 % 5 % ~ 15 % Mindre end 5 % Åben det nederste dæksel på produktet, og slut opladeren til USB-porten. Indikator for strøm Rød Grøn...
 • Page 52 • Når administratorappen startes første gang, skal du acceptere vilkår og betingelser, før du bruger appen. • LG 360 CAM kan kun sluttes til én telefon ad gangen. For at slutte den til en anden telefon, skal du frakoble den fra den telefon, som den først blev og stadig er tilsluttet.
 • Page 53 Tag billeder, og optag videoer • Optagelse uden forbindelse til en enhed Tryk på tasten til optagelse på dit LG 360 CAM for at tage billeder eller optage videoer. (Se på side 8, hvordan du bruger knapperne). LED for tilstand Øverste LED tændt...
 • Page 54 Tryk på på 360 CAM-appens startskærm. Gå til den forrige menu. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Gå til kameraet. ❷ ❼ Download filer fra dit LG 360 CAM til din telefon. ❸ Del dine filer. ❹ Slet eventuelt uønskede filer. ❺ Ikon for sfærisk billede. ❻ Ikon for video. ❼ ❽ ❾...
 • Page 55 Gør dig i stand til at angive en Wi-Fi-adgangskode. Lagring Gør dig i stand til at kontrollere en lagerplads eller formatere den. Batteri Viser batteriniveauet i dit LG 360 CAM. Strømsparetilstand Gør dig i stand til at indstille et tidsrum, før dit LG 360 CAM går i strømsparetilstand.
 • Page 56 Om LG 360 CAM • Den viser softwareopdateringer, enhedsoplysninger og servicebetingelserne for din LG 360 CAM. • LG bridge-programmet, der kræves til softwareopgradering af LG 360 CAM, kan downloades fra LG Electronics-webstedet (http://www.lg.com). Hjælp Tryk på knappen for at få hjælp.
 • Page 57 40 mm x 97 mm x 25 mm / 76,7 g Det anbefales at anvende et UHS-1 (U3) SD-hukommelseskort med en læse-/ skrivehastighed på 10 MB/s eller mere. (Klasse 10 eller højere) works with LG 360 CAM understøtter Google Street View™ og YouTube™ 360°-tjenester.
 • Page 58: Yderligere Oplysninger

  3 Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/ global/recycling...
 • Page 59 Kassering af batterier/akkumulatorer 1 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly. 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
 • Page 60 • Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige modeller af enheder fra LG, er de alle udviklet til at overholde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger. • Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) er på...
 • Page 61: Begrænset Garanti

  Begrænset garanti I HENHOLD TIL BETINGELSERNE I DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GARANTERER LG ELECTRONICS, AT DETTE PRODUKT ER FRIT FOR FEJL OG MANGLER I DESIGN, MATERIALE OG UDFØRELSE PÅ DET OPRINDELIGE KØBSTIDSPUNKT OG I EN PERIODE PÅ TO (2) ÅR DEREFTER. I TILFÆLDE AF, AT DIT PRODUKT FÅR BRUG...
 • Page 63: Guide De L'utilisateur

  Guide de l’utilisateur 360 CAM LG-R105 Tous droits réservés. LG Electronics Inc. 2016 Remarque : Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser le LG 360 CAM afin d'optimiser l'utilisation du produit et d'éviter de l'endommager.
 • Page 64: Présentation Du Produit

  Présentation du produit Le LG 360 CAM est un périphérique intelligent qui permet de prendre facilement des photos et vidéos en haute qualité avec un son dynamique. • Vous pouvez prendre des photos sphériques de 16 mégapixels, ou enregistrer des vidéos en QHD à l'aide du double appareil photo.
 • Page 65: Consignes De Sécurité Importantes

  Consignes de sécurité importantes • Utiliser uniquement des produits authentiques. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles indiquées. • L'utilisation ou la connexion de produits dont l'origine n'est pas certifiée risque de raccourcir la longévité du produit ou de provoquer une explosion. Cela risque également d'endommager le produit et par conséquent d'en annuler la garantie. • Ne démontez pas le produit et prévenez tout choc. Dans le cas contraire, cela peut entraîner un risque d'électrocution, de court-circuit ou d'incendie.
 • Page 66 • Ne connectez ou n'insérez pas de matériaux conducteurs (pièces métalliques, des pointes de stylo, etc.) dans les connecteurs. • Ne couvrez pas ou n'emballez pas le produit dans une couverture lorsqu'il est en cours d'utilisation. • Le produit peut chauffer après de longues périodes d'utilisation. Évitez de toucher le produit quand il devient chaud, car ceci risque de provoquer des brûlures superficielles.
 • Page 67 à l’aide en ligne de LG Service ou à d’autres prestataires de services indépendants. • Le retrait de la batterie implique de démonter le boîtier du produit, de débrancher les câbles/contacts électriques et d’...
 • Page 68 Contenu de l'emballage LG 360 CAM Capuchon Câble USB Guide de l'utilisateur • S'il manque des éléments, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. • Certains éléments sont sujets à modification sans préavis selon les circonstances. • L'aspect et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis pour améliorer les performances.
 • Page 69: Description Du Produit

  Description du produit Objectif de l'appareil photo Voyant de Voyant de Port chargeur/ mode prise de vue Touche Touche de Marche-Arrêt prise de vue Voyant Connexion Fente pour carte d'alimentation d'accessoires microSD™ Bouton du capuchon...
 • Page 70 Mode d'utilisation des touches Mise sous tension Appuyer et maintenir la touche Marche-Arrêt (1 seconde). Mise hors tension Appuyer sur la touche Marche-Arrêt (4 secondes ou plus). Prendre une photo Appuyer sur la touche Photo/Vidéo. Appuyer et maintenir enfoncée la touche Photo/Vidéo Enregistrer une vidéo (1 seconde).
 • Page 71 Charge de la batterie et alertes Le voyant d’alimentation indique le niveau de la batterie. Voyant d'alimentation Rouge Vert Rouge (avec le câble déconnecté) clignotant État batterie Plus de 15 % Entre 5 et 15 % Moins de 5 % Ouvrez le couvercle inférieur du produit et connectez le chargeur au port USB.
 • Page 72 • Lors du premier lancement de l'application Manager, vous devrez accepter les conditions générales d'utilisation avant d'utiliser l'application. • Le LG 360 CAM ne peut être connecté qu'à un seul téléphone à la fois. Pour le connecter à un autre téléphone, déconnectez-le d'abord du téléphone auquel il est actuellement connecté.
 • Page 73: Fonctions Et Utilisation

  Prendre des photos et enregistrer des vidéos • Prise de vue sans connexion du périphérique Appuyez sur la touche Photo/Vidéo sur votre LG 360 CAM pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos. (Voir « Mode d'utilisation des touches » sur la page 8.) Voyant de mode Voyant lumineux supérieur activé...
 • Page 74 , dans l'écran d'accueil de l'application 360 CAM. Accéder au menu précédent. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Accéder à l'appareil photo. ❷ ❼ Télécharger les fichiers depuis votre LG 360 CAM ❸ sur votre téléphone. Partager vos fichiers. ❹ Supprimer tous les fichiers indésirables. ❺ Icône d'image sphérique. ❻ Icône vidéo.
 • Page 75 • Il est possible que la lecture des vidéos haute résolution échoue, selon les caractéristiques techniques de votre téléphone, mais vous pouvez les lire sur votre PC. - Vous pouvez télécharger le logiciel PC sur le site Web de LG Electronics (http://www.lg.com). (Pris en charge par Windows® 7 ou version ultérieure et iMAC®...
 • Page 76 • Cette opération affiche les mises à jour logicielles, les informations du périphérique, et les Conditions de service de votre caméra LG 360 CAM. • Le programme LG Bridge qui est requis pour mettre à niveau le logiciel du LG 360 CAM peut être téléchargé sur le site Web de LG Electronics (http://www.lg.com).
 • Page 77 Il est recommandé d'utiliser une carte SD UHS-1 (U3) avec une vitesse de lecture/écriture de 10 Mo/s ou plus. (Classe 10 ou version ultérieure) works with Le LG 360 CAM prend en charge les services Google Street View™ et YouTube™ 360°.
 • Page 78: Autres Informations

  Autres informations Recyclage de votre ancien appareil 1 Ce symbole de poubelle barrée d’une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l’ o bjet d’un tri et d’une collecte sélective séparée. 2 Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses.
 • Page 79 Recyclage des batteries/accumulateurs usagés 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb. 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à...
 • Page 80 DAS sont effectués à l’aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé de l’appareil, dans toutes les bandes de fréquence utilisées. • Même si tous les modèles d’appareils LG ne présentent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d’ e xposition aux ondes radio.
 • Page 81: Garantie Limitée

  PENDANT UNE PÉRIODE DE TEMPS D’UN (1) AN. DANS LE CAS OÙ VOTRE PRODUIT REQUIERT DES SERVICES SOUS GARANTIE, VEUILLEZ LE RENVOYER AU REVENDEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS EN AVEZ FAIT L’ A CQUISITION OU CONTACTER VOTRE CENTRE D’ A PPELS LG ELECTRONICS LOCAL POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS.
 • Page 83: Οδηγίες Χρήσης

  Οδηγίες χρήσης 360 CAM LG-R105 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. LG Electronics Inc., 2016 Σημείωση: Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν τη χρήση του LG 360 CAM, για να αποφύγετε τυχόν βλάβη στο προϊόν και να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση.
 • Page 84: Επισκόπηση Προϊόντος

  Επισκόπηση προϊόντος Η LG 360 CAM είναι μια έξυπνη συσκευή που σας επιτρέπει να τραβάτε εύκολα φωτογραφίες και βίντεο με δυναμικό ήχο. • Τραβήξτε σφαιρικές φωτογραφίες με ανάλυση 16-megapixel ή βίντεο QHD με τις διπλές κάμερες. • Καταγράψτε ήχο surround 5,1 καναλιών χρησιμοποιώντας τρία μικρόφωνα.
 • Page 85 Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας • Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια προϊόντα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε ανεπιθύμητο σκοπό. • H σύνδεση ή χρήση προϊόντων που δεν είναι γνήσια μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος ή να προκαλέσει έκρηξη. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει...
 • Page 86 • Φυλάξτε το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Μην τοποθετείτε το προϊόν στο στόμα σας και προφυλάξτε το από ισχυρή κρούση. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ασφυξίας. • Μην συνδέετε ή τοποθετείτε αγώγιμα υλικά (μεταλλικά κομμάτια, μύτες μολυβιού κ.λπ.) στις...
 • Page 87: Δηλωση Συμμορφωσησ

  διεύθυνση http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back- recycling. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι το προϊόν LG-R105 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ EC. Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση http://...
 • Page 88 Στοιχεία προϊόντος LG 360 CAM Κάλυμμα Καλώδιο USB Οδηγίες χρήσης • Εάν υπάρχουν τυχόν εξαρτήματα που λείπουν, επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν. • Μερικά στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ανάλογα με τις περιστάσεις. • Η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς...
 • Page 89: Περιγραφή Του Προϊόντος

  Περιγραφή του προϊόντος Φακός κάμερας Λειτουργία Θύρα Λυχνία LED φορτιστή/ λήψης Κουμπί Κουμπί τροφοδοσίας λήψης Λυχνία LED Σύνδεση Υποδοχή τροφοδοσίας αξεσουάρ κάρτας microSD™ Κάλυμμα...
 • Page 90 Τρόπος χρήσης κουμπιών Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τροφοδοσίας Ενεργοποίηση (1 δευτερόλεπτο). Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τροφοδοσίας Απενεργοποίηση (4 δευτερόλεπτα ή περισσότερο). Λήψη φωτογραφίας Πατήστε το πλήκτρο λήψης. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λήψης Καταγραφή βίντεο (1 δευτερόλεπτο). Διακοπή εγγραφής Πατήστε το πλήκτρο λήψης. Είσοδος...
 • Page 91 Φόρτιση μπαταρίας και ειδοποιήσεις Η λυχνία LED τροφοδοσίας δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας. Λυχνία LED τροφοδοσίας Κόκκινο που (με αποσυνδεδεμένο Πράσινο Κόκκινο φως αναβοσβήνει καλώδιο) Μεγαλύτερο Λιγότερο από Κατάσταση μπαταρίας 5% ~ 15% από 15% Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα του προϊόντος και συνδέστε τον φορτιστή στη θύρα USB. Λυχνία...
 • Page 92 • Κατά το πρώτο άνοιγμα και χρήση της εφαρμογής, πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις. • Η συσκευή LG 360 CAM μπορεί να συνδεθεί μόνο με ένα τηλέφωνο κάθε φορά. Για να την συνδέσετε σε άλλο τηλέφωνο, αποσυνδέστε την από το τηλέφωνο που την είχατε συνδέσει.
 • Page 93 Χαρακτηριστικά και χρήση Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο • Λήψη χωρίς σύνδεση σε συσκευή Πατήστε το πλήκτρο λήψης στη συσκευή LG 360 CAM για να τραβήξετε φωτογραφίες ή βίντεο. (Μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στη σελίδα 8). Λειτουργία LED Επάνω...
 • Page 94 στην αρχική οθόνη της εφαρμογής 360 CAM. Μετάβαση στο προηγούμενο μενού. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Εισαγωγή κάμερας. ❷ Λήψη αρχείων από τη συσκευή LG 360 ❼ ❸ CAM στο τηλέφωνό σας. Κοινοποίηση των αρχείων σας. ❹ Διαγραφή ανεπιθύμητων αρχείων. ❺ Εικονίδιο σφαιρικής εικόνας.
 • Page 95 Σας επιτρέπει τον έλεγχο ή τη διαμόρφωση του χώρου αποθήκευσης. Μπαταρία Σας δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας της συσκευής LG 360 CAM. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα προτού η συσκευή LG 360 CAM μπει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Page 96 • Αυτό προβάλλει ενημερώσεις λογισμικού, πληροφορίες της συσκευής καθώς και τους Όρους χρήσης της συσκευής LG 360 CAM. • Το πρόγραμμα γέφυρας της LG που απαιτείται για την αναβάθμιση λογισμικού της συσκευής LG 360 CAM μπορείτε να το κατεβάσετε από την τοποθεσία web της LG (http://www.lg.com). Βοήθεια...
 • Page 97 40 mm x 97 mm x 25 mm / 76,7 g Συνιστάται η χρήση SD UHS-1 (U3) ανάγνωση/εγγραφή 10MB/s ή ανώτερης κάρτας μνήμης SD. (Κατηγορίας 10 ή ανώτερης) works with Η συσκευή LG 360 CAM υποστηρίζει το Google Street View™ και τις υπηρεσίες YouTube™ 360°.
 • Page 98: Πρόσθετες Πληροφορίες

  3 Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling...
 • Page 99 Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών 1 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο. 2 Η...
 • Page 100 Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ). Το μοντέλο LG-R105 αυτής της συσκευής έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν...
 • Page 101: Περιορισμένη Εγγύηση

  Περιορισμένη εγγύηση ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η LG ELECTRONICS ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ...
 • Page 103 Benutzerhandbuch 360 CAM LG-R105 Alle Rechte vorbehalten. LG Electronics Inc., 2016 Hinweis: Lesen Sie vor der Verwendung der LG 360 CAM sorgfältig alle Informationen durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am Produkt zu vermeiden.
 • Page 104 Produktübersicht Die LG 360 CAM ist ein Smart-Gerät, mit dem Sie Fotos und Videos mit dynamischem Audio in bester Qualität aufnehmen können. • Mit der Dual-Kamera können Sie sphärische Fotos mit 16 Megapixel sowie QHD-Videos aufnehmen. • Drei Mikrofone ermöglichen die Aufnahme eines 5.1-Kanal-Surround-Klangs.
 • Page 105: Wichtige Sicherheitsinformationen

  Wichtige Sicherheitsinformationen • Verwenden Sie nur Original-Produkte. Benutzen Sie dieses Produkt nicht für Verwendungszwecke, für die es nicht vorgesehen ist. • Die Verwendung von oder das Verbinden mit nicht originalen Produkten kann die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen oder zur Explosion führen. Nichtbeachten kann das Produkt beschädigen und führt zum Erlöschen der Service-Garantie.
 • Page 106 • Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren auf. Nehmen Sie das Produkt nicht in den Mund, und setzen Sie es keinen schweren Stößen aus. Es besteht das Risiko eines Stromschlags, einer Explosion oder Erstickung. • Stecken Sie keine leitenden Materialien (z.
 • Page 107 Leitungen/Kontakte und eine sorgfältige Entnahme der Batterie-/ Akkuzelle mit Spezialwerkzeugen. Wenn Sie die Anweisungen für qualifizierte Fachkräfte benötigen, wie man Batterie/Akku sicher entfernen kann, besuchen Sie bitte http://www. lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG LG Electronics erklärt hiermit, dass das LG-R105 den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 108 Produktkomponenten LG 360 CAM Abdeckung USB-Kabel Benutzerhandbuch • Sollten Komponenten fehlen, dann wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. • Je nach Situation unterliegen einige Elemente Änderungen ohne Vorankündigung. • Das Aussehen und die Spezifikationen des Produkts können jederzeit ohne Hinweis verändert werden, um die Leistung zu optimieren.
 • Page 109 Produktbeschreibung Kameraobjektiv Modus-LED Ladegerätanschluss/ Aufnahme-LED USB Port Aufnahme-Taste Ein/Aus-Taste LED für Verbindung Steckplatz für Stromversorgung für Zubehör microSD™- Speicherkarte Entriegelung...
 • Page 110 Verwenden der Tasten Einschalten Drücken und halten Sie die Ein-Aus-Taste (1 Sekunde). Drücken und halten Sie die Ein-Aus-Taste Ausschalten (4 Sek. oder länger). Foto aufnehmen Drücken Sie die Aufnahmetaste. Video aufnehmen Drücken und halten Sie die Aufnahmetaste (1 Sekunde). Aufzeichnung beenden Drücken Sie die Aufnahmetaste.
 • Page 111 Laden des Akkus und Alarm Die LED für die Stromversorgung zeigt die Akkuladung. LED für Stromversorgung Grün Blinkt rot (nicht mit Kabel verbunden) Akkustatus Über 15 % 5 %-15 % Unter 5 % Öffnen Sie die Abdeckung an der Unterseite des Produkts, und verbinden Sie das Ladegerät mit dem USB-Anschluss.
 • Page 112 3. Ihre LG 360 CAM und die Manager-App stellen automatisch eine Verbindung her. 4. Ihre LG 360 CAM ist nun einsatzbereit. Hinweise • Wenn Sie Ihr Telefon mit der LG 360 CAM verbinden, wird die Wi-Fi-Verbindung Ihres Telefons unterbrochen. • Die 360-CAM-Manager-App können Sie vom Google Play™ Store auf ein Android™-Telefon und vom App Store® auf ein iPhone® herunterladen, indem Sie nach „LG 360 CAM“ suchen. (Wird...
 • Page 113 Funktionen und Verwendung Aufnehmen von Fotos und Videos • Aufnahme ohne Verbindung zu einem Gerät Drücken Sie die Aufnahmetaste auf Ihrer LG 360 CAM, um Fotos oder Videos aufzunehmen. (Auf Seite 8 können Sie nachlesen, wie die Schaltflächen verwendet werden.) Modus-LED Obere LED aktiviert Untere LED aktiviert Aufnahmemodus 360° 180° • Aufnahme mit Verbindung zum Telefon Tippen Sie auf dem App-Homescreen Ihrer 360 CAM auf Wählen Sie die Bildqualität aus.
 • Page 114 Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Aktivieren Sie die Kamera. ❷ ❼ Laden Sie Ihre Dateien von der LG 360 CAM auf ❸ Ihr Telefon. Teilen Sie Ihre Dateien. ❹ Löschen Sie überflüssige Dateien. ❺ Sphärisches-Bild-Symbol. ❻...
 • Page 115 Hier haben Sie die Möglichkeit, ein Wi-Fi-Passwort festzulegen. Speicher Hier können Sie Speicherplatz überprüfen und gegebenenfalls formatieren. Akku Hier sehen Sie die Akkuladung Ihrer LG 360 CAM. Energiesparmodus Hier können Sie die Uhrzeit einstellen, bevor Ihre LG 360 CAM in den Energiesparmodus wechselt.
 • Page 116 • Damit werden Software Updates, Geräteinfos und die Nutzungsbedingungen für Ihre LG 360 CAM angezeigt. • Das Programm LG Bridge, das für das Software-Upgrade der LG 360 CAM benötigt wird, kann auf der Website von LG Electronics (http://www.lg.com) heruntergeladen werden.
 • Page 117: Spezifikationen Und Funktionen

  40 mm x 97 mm x 25 mm/76,7 g Es wird folgende SD-Speicherkarte empfohlen: UHS-1 (U3) mit Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 10 MB/s oder höher. (Klasse 10 oder höher) works with Die LG 360 CAM unterstützt Dienste von Google Street View™ und YouTube™ 360°.
 • Page 118: Zusätzliche Informationen

  3 Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling...
 • Page 119 Entsorgen von alten Akkus 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten. 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
 • Page 120 SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. • Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Gerätemodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
 • Page 121: Beschränkte Garantie

  EINEM (1) JAHR FREI VON FEHLERN HINSICHTLICH KONSTRUKTION, MATERIAL UND VERARBEITUNG IST. SOLLTEN SIE FÜR IHR PRODUKT DEN GARANTIESERVICE BENÖTIGEN, GEBEN SIE ES DEM HÄNDLER ZURÜCK, BEI DEM ES GEKAUFT WURDE, ODER WENDEN SIE SICH AN IHREN LOKALEN LG ELECTRONICS- ANSPRECHPARTNER, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN.
 • Page 123: Használati Útmutató

  Használati útmutató 360 CAM LG-R105 Minden jog fenntartva. LG Electronics Inc., 2016 Megjegyzés: Kérjük, hogy az LG 360 CAM használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót a sérülések elkerülése és a legjobb teljesítmény érdekében.
 • Page 124: A Termék Áttekintése

  A termék áttekintése Az LG 360 CAM okoseszköz segítségével pofonegyszerűen készíthet dinamikus hangsávval rendelkező magas minőségű fényképeket és videókat. • Készítsen 16 megapixeles gömbfotókat, illetve rögzítsen QHD minőségű videókat a kettős kamerával. • Rögzítsen 5.1 csatornás surround hangzást a három mikrofonnal. • A (külön kapható) LG 360 VR termék segítségével megtekintheti izgalmas fényképeit és videóit, valamint valósághűbb, magasabb fokú térhatást biztosító módon élvezheti a hangot. Védjegyek • A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye. • A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei. Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL, LGPL, MPL és a készülék által tartalmazott más nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el a következő webhelyre: http://opensource. lge.com. A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető. Az LG Electronics - térítés ellenében -, CD-ROM-on hozzáférhetővé teszi a forráskódot. A lemez ára a forgalmazás költségeit (pl. az adathordozó ára, szállítási és kezelési költség) tartalmazza. A CD-ROM-ot a következő címen lehet megrendelni e-mailben: opensource@lge.com. Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától számított három (3) évig érvényes. Mivel ez a vezeték nélküli eszköz elektromágneses interferenciát okozhat, biztonsági vagy orvosi szolgáltatásokhoz nem használható.
 • Page 125: Fontos Biztonsági Információk

  Fontos biztonsági információk • Kizárólag eredeti termékeket használjon. Ne használja a terméket rendeltetésétől eltérő célokra. • A nem eredeti termékek használata vagy csatlakoztatása csökkentheti a termék élettartamát, de akár robbanást is okozhat. Ez kárt tehet a termékben és a garancia elvesztését vonja maga után. • Ne szerelje szét a terméket és ne hagyja, hogy bármi hozzá ütődjön. Ellenkező esetben áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat. • Kárt tehet a termékben, ha erősen nyomja meg azt. • Ha a termék meghajlik vagy eltörik, és nem javítják ki azonnal, az a termék egyes funkcióinak sérülését vagy kinézetének elváltozását okozhatja. • Hogy elkerülje a termék sérülését, vigyázzon, hogy ne ejtse le kemény felületre, illetve ne tegye ki erős ütésnek. • A terméket tartsa távol víztől, alkoholtól, benzintől stb. • A terméket 0°C és 35°C közötti hőmérsékleten használja. Ne használja vagy tárolja a terméket rendkívül magas hőmérsékleten. Ne tegye ki a terméket huzamosabb ideig közvetlen napfénynek. Ellenkező esetben kárt tehet a termékben, illetve robbanás veszélye áll fenn. • Tisztításkor egy puha ruhával törölje át a terméket. • A terméket ne helyezze fém tárgyak, például nyakláncok, kulcsok, aprópénz, szegek vagy órák közelébe. Rövidzárlat esetén robbanás veszélye áll fenn. • A terméket kisgyermekektől és állatoktól tartsa távol. A terméket ne vegye a szájába, illetve ne tegye ki erős ütésnek. Áramütés, robbanás vagy fulladás veszélye áll fenn. • Ne csatlakoztasson vagy dugjon vezető anyagokat (fémdarabok, tollhegyek stb.) a csatlakozókba.
 • Page 126 • A termék használata során ne takarja le és ne csavarja körbe takaróval. • A termék huzamosabb használat után felmelegedhet. Ha a termék felmelegedett, ne érjen hozzá, mert égési sérülést szenvedhet. • Ha hosszú időn keresztül készít videofelvételt, a kamera felmelegedhet. Magas hőmérséklet esetén az esetleges károsodás megelőzése érdekében a kamera működése leállhat. • A terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Ellenkező esetben tüzet okozhat, illetve károsítja a környezetet. • A Li-polimer akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat. • Ha az akkumulátorcserét nem szakember végzi el, akkor ez készüléke meghibásodhat. • Ne cserélje ki saját kezűleg az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort csak szakszervizben cserélhetik ki. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni. • Ha a termék olyan beágyazott akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy akkumulátor- cseréhez vagy a termék élettartamának végén az újrahasznosításhoz azt csak szakemberrel távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Ügyfélszolgálattal vagy más független szolgáltatóval.
 • Page 127 • Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a termékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátort. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: http://www.lge.com/global/ sustainability/environment/take-back-recycling. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az LG-R105 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.lg.com/global/declaration weboldalon.
 • Page 128 A termék részei LG 360 CAM USB-kábel Használati útmutató • Ha a termék bármilyen alkatrésze hiányzik, keresse fel a kereskedőt, akitől a terméket vásárolta. • Bizonyos részeket a gyártó a körülményektől függően előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathat. • A gyártó a készülék kinézetét és műszaki jellemzőit a teljesítmény javítása céljából előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztathatja.
 • Page 129: A Termék Ismertetése

  A termék ismertetése Objektív Üzemmódjelző Felvételkészítési Töltőcsatlakozó/ USB-port Be- és Felvétel gomb kikapcsológomb Tápellátást Tartozékok jelző LED microSD™ csatlakozója memóriakártya nyílása Fedél gombja...
 • Page 130 Gombok használata: Bekapcsolás Tartsa lenyomva 1 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsoló Kikapcsolás gombot (4 másodpercig vagy hosszabb ideig). Fénykép készítése Nyomja meg a Felvétel gombot. Videofelvétel rögzítése Tartsa lenyomva 1 másodpercig a Felvétel gombot. Felvétel leállítása Nyomja meg a Felvétel gombot. Belépés alvó üzemmódba Tartsa lenyomva 1 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot. Kilépés alvó üzemmódból Nyomja meg a Be- és kikapcsoló vagy a Felvétel gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsoló Vészleállítás gombot (12 másodpercig vagy hosszabb ideig). Hogyan kell alaphelyzetbe állítani a készüléket Egyszerre nyomja meg és nyolc másodpercig tartsa lenyomva a Be- és kikapcsoló gombot és a Felvétel gombot. A második sípolást követően engedje fel a gombokat, majd az eszköz alaphelyzetbe állításához négy másodpercen belül nyomja meg a Be- és kikapcsoló gombot. • Csak abban az esetben készíthet fényképeket és rögzíthet videókat, ha az eszközbe külön SD kártyát helyezett.
 • Page 131 Az akkumulátor töltése, figyelmeztetések A tápellátást jelző LED az akkumulátor töltöttségi szintjét is mutatja. Tápellátást jelző LED Zöld Piros Piros, villog (ha nincs kábel csatlakoztatva) Akkumulátorállapot 15% felett 5%–15% 5% alatt Nyissa fel a termék alsó burkolatát, és csatlakoztassa a töltőt az USB-porthoz. Tápellátást jelző LED Piros Zöld (kábel csatlakoztatása esetén) Akkumulátorállapot Töltés alatt Töltés befejeződött...
 • Page 132 Csatlakozások Eszközök csatlakoztatása 1. Kapcsolja be az LG 360 CAM készüléket. 2. I ndítsa el az 360 CAM kezelőalkalmazását a telefonján. 3. A LG 360 CAM készülék és a kezelőalkalmazás automatikusan csatlakozik egymáshoz. 4. Az LG 360 CAM készen áll a használatra. Megjegyzések • Telefonjának az LG 360 CAM-hoz való csatlakoztatása kikapcsolja a telefon Wi-Fi kapcsolatát. • Az 360 CAM kezelőalkalmazását Android™ rendszerű telefonokon a Google Play™ áruházból, iPhone®-okon pedig az iTunes áruházból lehet letölteni, ehhez keressen rá a következőre: „LG 360 CAM”. (Az alkalmazást az Android 5.0 (L OS) és újabb, valamint az iOS 8 és újabb verziók támogatják.) • Az alkalmazás használatához meg kell adnia az alkalmazás számára a Bluetooth kapcsolat, valamint a helyszolgáltatások használatára vonatkozó engedélyeket. • Az alkalmazás első indításakor el kell fogadnia az általános szerződési feltételeket, ellenkező esetben nem használhatja az alkalmazást. • Az LG 360 CAM készülék egyszerre egy telefonhoz csatlakozhat. Amennyiben egy másik telefonhoz szeretné csatlakoztatni, először bontsa a kapcsolatot azzal, amelyikhez aktuálisan csatlakozik. • Amennyiben az LG 360 CAM készüléket jelszó védi, a csatlakozáshoz ezt is meg kell adnia. • Az alapértelmezett Wi-Fi jelszó „00”, valamint a termék sorozatszámának utolsó 6 számjegye.
 • Page 133 Jellemzők és használat Fényképkészítés és videorögzítés • Felvételkészítés csatlakoztatott készülék nélkül Fényképezéshez vagy videorögzítéshez nyomja meg az LG 360 CAM készülék Felvétel gombját. (Lásd a „Gombok használata” részt a 8. oldalon.) Üzemmódjelző LED Felső LED bekapcsolva Alsó LED bekapcsolva Felvételkészítési üzemmód 360° 180° • Felvételkészítés csatlakoztatott telefonnal Érintse meg a következőt az 360 CAM alkalmazás kezdőképernyőjén: Képminőség kiválasztása. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Felvételkészítési környezet kiválasztása. ❷ Felvételkészítési irány kiválasztása. ❸ Felvételkészítési üzemmód (360°/180°) kiválasztása. ❹ Választás a Normál és a Manuális üzemmódok közül. ❺ Visszalépés az előző menübe. ❻ Fénykép készítése. ❼ Videofelvétel rögzítése. ❻ ❼ ❽...
 • Page 134 • Minden videofelvételhez akár 4 GB tárhely áll rendelkezésre. • Maximális felbontásnál akár 20 percnyi videofelvételt készíthet. • Bizonyos telefonokon nem használható a videoszerkesztés és az üzenetcsatolmány. • A némítás funkció az adatvédelmi törvények értelmében nem támogatott. Galéria Érintse meg a következőt az 360 CAM alkalmazás kezdőképernyőjén: Visszalépés az előző menübe. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Fényképező megnyitása. ❷ ❼ Az LG 360 CAM készüléken lévő fájlok letöltése ❸ a telefonra. Fájlok megosztása. ❹ Nem kívánt fájlok törlése. ❺ Gömbfotó gombja. ❻ Videorögzítés gombja. ❽ ❾ ❼ Az LG 360 CAM készüléken található fájlok ❽ listájának megtekintése. A telefonon található fájlok listájának megtekintése.
 • Page 135 • Előfordulhat, hogy a számítógépen megnézhető nagy felbontású videók telefonján (annak jellemzőitől függően) nem játszhatók le. - A PC-s szoftver az LG Electronics honlapjáról (http://www.lg.com) tölthető le. (Windows® 7 vagy újabb, illetve iMAC® 10.10 vagy újabb rendszereken használható.) Beállítás Érintse meg a következőt az 360 CAM alkalmazás kezdőképernyőjén: Wi-Fi Itt állíthatja be a Wi-Fi jelszavát. Memória Itt ellenőrizheti a tárhely kapacitását, illetve formázhatja a tárhelyet. Akkumulátor Itt tekintheti meg az LG 360 CAM készülék akkumulátorának töltöttségi szintjét. Energiatakarékos üzemmód Itt állíthatja be, hogy az LG 360 CAM készülék mennyi idő elteltével lépjen be energiatakarékos üzemmódba.
 • Page 136 Az LG 360 CAM névjegye • Az LG 360 CAM készülék szoftverfrissítéseit, készülékinformációit és a Használati feltételeket jeleníti meg. • Az LG 360 CAM szoftverfrissítéséhez szükséges LG Bridge program az LG Electronics weboldaláról tölthető le (http://www.lg.com). Súgó A Súgó eléréséhez nyomja meg:...
 • Page 137 Műszaki adatok és funkciók Bluetooth verziója V4.1 Wi-Fi típusa 802.11 b/g/n USB típusa Type-C USB 2.0 Akkumulátor 1200 mAh 130 perc (tovább is tarthat, ha az LG 360 CAM be van Töltési idő kapcsolva.) Objektív 13 M, 206° x 2 (kettős halszemoptikás objektív) Max. Videofelbontás 2560 x 1280 (30 képkocka/másodperc) Max. Fényképfelbontás 5660 x 2830 (16 M) Képek/videók Állókép: JPEG fájlformátuma Videó: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Hang: AAC 5.1 csatornás) Rögzítés Gömbképek/félgömbképek és videók Hang 3 mikrofon Külső SD-kártya 2 TB-ig Méret/súly 40 mm x 97 mm x 25 mm/76,7 g UHS-1 (U3) típusú, legalább 10 MB/s olvasási/írási sebességgel rendelkező...
 • Page 138: Kiegészítő Információk

  Kiegészítő információk A régi készülék ártalmatlanítása 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen. 2 R égi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat. 3 H a további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről. Használt akkumulátorok leselejtezése 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz. 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
 • Page 139 A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai. Az LG-R105 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül. • A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban. • Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak. • A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg. • A készülék legmagasabb SAR-értéke – a használati útmutatóban leírt testen való viselése esetén – 0,413 W/kg. • A készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a testtől 0,00 cm távolságra tartva. • Adatfájlok továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.
 • Page 140: Korlátozott Jótállás

  Korlátozott jótállás A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KERETÉN BELÜL AZ LG ELECTRONICS GARANTÁLJA, HOGY A TERMÉK AZ EREDETI VÁSÁRLÁS PILLANATÁBAN, ILLETVE ATTÓL SZÁMÍTOTT EGY (1) ÉVEN ÁT TERVEZÉSI-, ANYAG- ÉS GYÁRTÁSI HIBÁKTÓL MENTES. HA TERMÉKE GARANCIÁLIS JAVÍTÁSRA SZORUL, JUTTASSA AZT VISSZA A KERESKEDŐNEK, AKITŐL A TERMÉKET VÁSÁROLTA, VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT VEGYE FEL A KAPCSOLATOT AZ LG ELECTRONICS HELYI...
 • Page 141 Guida utente 360 CAM LG-R105 Tutti i diritti riservati. LG Electronics Inc., 2016 Nota: leggere attentamente tutte le informazioni prima di utilizzare LG 360 CAM, per evitare danni al prodotto e sfruttarne appieno le prestazioni.
 • Page 142: Panoramica Del Prodotto

  Panoramica del prodotto LG 360 CAM è un dispositivo smart che consente di acquisire facilmente foto e video di alta qualità con audio dinamico. • Acquisizione di foto sferiche da 16 megapixel o video QHD con doppie fotocamere. • Registrazione di audio surround 5.1 con l'uso di tre microfoni.
 • Page 143 Informazioni importanti sulla sicurezza • Utilizzare sempre prodotti originali. Non utilizzare il prodotto per scopi non previsti. • L'utilizzo o il collegamento di prodotti non originali potrebbe ridurre la durata del prodotto o provocare un'esplosione. Potrebbero anche verificarsi danni al prodotto e, pertanto, invalidare la garanzia. • Non disassemblare il prodotto o permettere che venga sottoposto a urti. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi.
 • Page 144 Per evitare danni al prodotto, e per la propria sicurezza, gli utenti non devono tentare di rimuovere la batteria, ma contattare il Servizio clienti di LG o altri fornitori di servizi indipendenti per ottenere consiglio.
 • Page 145 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto LG-R105 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all’indirizzo http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 146: Componenti Del Prodotto

  Componenti del prodotto LG 360 CAM Tappo Cavo USB Guida utente • In caso di componenti mancanti, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. • Alcuni elementi sono soggetti a modifica senza preavviso a seconda delle circostanze. • L'aspetto e le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni.
 • Page 147: Descrizione Del Prodotto

  Descrizione del prodotto Obiettivo della fotocamera LED della Caricabatterie/ LED di modalità Porta USB acquisizione Tasto di Tasto di accensione acquisizione LED di Collegamento Alloggiamento alimentazione degli accessori della scheda microSD™ Manopola...
 • Page 148 Come utilizzare i tasti Acceso Tenere premuto il tasto di accensione (per 1 secondo). Spegnimento Tenere premuto il tasto di accensione (almeno 4 secondi). Scattare una foto Premere il tasto di acquisizione. Registrare un video Tenere premuto il tasto di acquisizione (per 1 secondo). Interrompere una Premere il tasto di acquisizione.
 • Page 149 Ricarica della batteria e avvisi Il LED di alimentazione indica il livello di carica della batteria. LED di alimentazione Rosso Verde Rosso (con il cavo scollegato) lampeggiante Stato batteria Più del 15% 5% ~ 15% Meno del 5% Aprire il coperchio inferiore del prodotto e collegare il caricabatterie a una porta USB. LED di alimentazione Rosso Verde...
 • Page 150 • Al primo avvio dell'app di gestione, è necessario accettare i termini e le condizioni prima di utilizzare l'applicazione. • È possibile collegare LG 360 CAM solo a un telefono per volta. Per collegarlo a un altro telefono, occorre scollegarlo dal primo dispositivo.
 • Page 151 Funzioni e uso Acquisizione di foto e video • Acquisizione senza un collegamento al dispositivo Premere il tasto di acquisizione su LG 360 CAM per scattare foto o registrare video. (Per sapere come utilizzare i pulsanti, andare a pagina 8.) LED della modalità LED in alto acceso LED in basso spento Modalità...
 • Page 152 Consente di passare al menu precedente. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Consente di accedere alla fotocamera. ❷ ❼ Consente di scaricare i file da LG 360 CAM sul ❸ telefono. Consente di condividere i file. ❹ Consente di eliminare i file indesiderati. ❺ Icona dell'immagine sferica. ❻ Icona del video. ❼ ❽ ❾ Consente di accedere all'elenco dei file su ❽ LG 360 CAM. Consente di accedere all'elenco dei file sul telefono. ❾...
 • Page 153 Consente di controllare lo spazio di archiviazione o di eseguire la formattazione. Batteria Mostra il livello di carica della batteria di LG 360 CAM. Modalità di risparmio energetico Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che LG 360 CAM entri in modalità di risparmio energetico.
 • Page 154 • Ciò consente di visualizzare gli aggiornamenti software, le informazioni sul dispositivo e i Termini del servizio per l'LG 360 CAM. • Il programma LG bridge necessario per l’aggiornamento del software di LG 360 CAM può essere scaricato dal sito Web di LG Electronics (http://www.lg.com). Guida Premere il pulsante...
 • Page 155 40 mm x 97 mm x 25 mm/76,7 g Si consiglia di utilizzare una scheda di memoria SD UHS-1 (U3) con velocità di lettura/ scrittura di 10 MB/s o superiore (classe 10 o superiore). works with LG 360 CAM supporta i servizi Google Street View™ e YouTube™ 360°.
 • Page 156: Ulteriori Informazioni

  3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l’ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/ recycling)
 • Page 157 Smaltimento delle batterie/accumulatori 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo. 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità...
 • Page 158 Esposizione all’energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF) Informazioni sull’ e sposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il dispositivo modello LG-R105 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l’ e sposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l’altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall’ e tà e dalle condizioni di salute. • Le indicazioni sull’ e sposizione alle onde radio fanno riferimento a un’unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte...
 • Page 159: Garanzia Limitata

  Garanzia limitata LG fornisce una garanzia convenzionale ai sensi dell’articolo 133 del Codice del Consumo della durata di 1 anno dalla data di acquisto. I termini e condizioni di tale garanzia possono essere consultati e scaricati all’indirizzo: www.lg.com/it/supporto.
 • Page 161 Gebruikershandleiding 360 CAM LG-R105 Alle rechten voorbehouden. LG Electronics Inc., 2016 Opmerking: lees vóór gebruik van de LG 360 CAM alle informatie zorgvuldig door voor de beste prestaties en om schade aan het product te voorkomen.
 • Page 162 Productoverzicht De LG 360 CAM is een smartapparaat waarmee u eenvoudig foto's en video's met hoge kwaliteit en dynamische audio maakt. • Maak sferische foto's met 16 megapixels of neem QHD-video's op met dubbele camera's. • Neem 5.1-kanaals surround sound op met drie microfoons.
 • Page 163: Belangrijke Veiligheidsinformatie

  Belangrijke veiligheidsinformatie • Gebruik altijd originele producten. Gebruik dit product niet voor onbedoelde doeleinden. • Het gebruiken of verbinden van niet-originele producten kan de levensduur van het product verkorten of een explosie veroorzaken. Daarnaast kan dit het product beschadigen waardoor de servicegarantie komt te vervallen. • Demonteer het product niet en voorkom dat u het ergens tegenaan stoot.
 • Page 164 Om schade aan het product te voorkomen, en voor hun eigen veiligheid, moeten gebruikers niet proberen om de batterij te verwijderen en moeten contact opnemen met de LG-servicehulplijn of andere onafhankelijke serviceproviders voor advies.
 • Page 165 VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Hierbij verklaart LG Electronics dat dit LG-R105-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 166 Productonderdelen LG 360 CAM USB-kabel Gebruikershandleiding • Neem contact op met het verkooppunt waar u het product hebt gekocht als er onderdelen ontbreken. • Sommige items kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, afhankelijk van de omstandigheden. • Het uiterlijk en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
 • Page 167 Productbeschrijving Cameralens Modus-LED Lader/ Opname-LED USB-poort Opnametoets Aan-uittoets Stroom-LED Aansluiting microSD™- accessoires kaartsleuf Opnameknop...
 • Page 168 Gebruik van de toetsen Inschakelen Houd de toets Aan-uit ingedrukt (1 seconde). Houd de toets Aan-uit ingedrukt Uitzetten (4 seconden of langer). Een foto maken Druk op de toets Opnemen. Een video opnemen Houd de toets Opnemen ingedrukt (1 seconde). Een opname stoppen Druk op de toets Opnemen.
 • Page 169 Batterij opladen en waarschuwingen De stroom-LED geeft het batterijniveau aan. Stroom-LED Rood knip- Groen Rood (met de kabel losgekoppeld) perend Batterijstatus Meer dan 15% 5% ~ 15% Minder dan 5% Open het klepje aan de onderzijde van het product en sluit de lader aan op de USB-poort. Stroom-LED Rood Groen...
 • Page 170 4. Uw LG 360 CAM is nu klaar voor gebruik. Opmerkingen • Als u uw telefoon op de LG 360 CAM aansluit, wordt de Wi-Fi-verbinding op uw telefoon verbroken. • U kunt de 360 CAM manager-app downloaden uit de Google Play™ Store op Android™- toestellen en de App Store®...
 • Page 171 Functies en gebruik Foto's en video-opnamen maken. • Opnemen zonder een toestelaansluiting Druk op de toets Opnemen op uw LG 360 CAM om foto's en video-opnamen te maken. (Raadpleeg Gebruik van de toetsen op pagina 8.) Modus-LED Bovenste LED-lampje aan Onderste LED-lampje aan Opnamemodus 360°...
 • Page 172 Het vorige menu openen. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Naar de camera gaan. ❷ ❼ De bestanden van uw LG 360 CAM naar uw ❸ telefoon downloaden. Uw bestanden delen. ❹ Ongewenste bestanden verwijderen. ❺ Pictogram sferische afbeelding. ❻...
 • Page 173 Hiermee kunt u een WiFi-wachtwoord instellen. Opslagruimte Hiermee kunt u een opslagruimte controleren of formatteren. Batterij Hier wordt het batterijniveau van uw LG 360 CAM getoond. Energiebesparingsmodus Hiermee kunt u de tijd instellen voordat uw LG 360 CAM overschakelt naar de energiebesparingsmodus.
 • Page 174 Over de LG 360 CAM • Hier worden software-updates, toestelinformatie en de servicevoorwaarden voor uw LG 360 CAM getoond. • Het LG Bridge-programma dat nodig is voor de LG 360 CAM-software-upgrade kan vanaf de website van LG Electronics (http://www.lg.com) worden gedownload. Help Druk op de knop voor hulp.
 • Page 175 Bluetooth specificatie V4.1 WiFi-specificatie 802.11 b/g/n USB-type Type-C USB 2.0 Batterij 1200 mAh 130 minuten (het opladen kan langer duren als de LG 360 Oplaadtijd CAM is ingeschakeld.) Optica 13 megapixels, 206° x 2 (dubbele fisheye-lens) Max. videoresolutie 2560 x 1280 (30 fps) Max. fotoresolutie 5660 x 2830 (16 megapixels)
 • Page 176: Aanvullende Informatie

  3 U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www. lg.com/global/recycling...
 • Page 177 Batterijen wegdoen 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat. 2 Alle batterijen/accu’s mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
 • Page 178 Blootstelling aan radiogolven Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate). Dit apparaatmodel LG-R105 is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.
 • Page 179: Beperkte Garantie

  Beperkte garantie ONDER VOORBEHOUD VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE GARANDEERT LG ELECTRONICS DAT DIT PRODUCT VRIJ IS VAN ONTWERP-, MATERIAAL- EN FABRICAGEFOUTEN OP HET MOMENT VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKOOP DOOR EEN CONSUMENT, EN VOOR EEN DAAROPVOLGENDE PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR. MOCHT ER GARANTIESERVICE VOOR UW PRODUCT NODIG...
 • Page 181: Instrukcja Obsługi

  Instrukcja obsługi 360 CAM LG-R105 Wszelkie prawa zastrzeżone. LG Electronics Inc., 2016 Uwaga: przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia LG 360 CAM należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami, co pozwoli uniknąć uszkodzenia produktu i najlepiej wykorzystać jego możliwości.
 • Page 182: Opis Produktu

  Opis produktu LG 360 CAM to inteligentne urządzenie, które ułatwia rejestrowanie wysokiej jakości zdjęć i filmów z dynamicznym dźwiękiem. • Korzystając z funkcji Podwójny aparat, możesz robić 16-megapikselowe zdjęcia sferyczne lub nagrywać filmy w rozdzielczości QHD. • Za pomocą trzech mikrofonów możesz nagrywać dźwięk przestrzenny w systemie 5.1. • LG 360 VR (produkt sprzedawany oddzielnie) umożliwia dodatkowo wyraźne wyświetlanie zdjęć i filmów, a także pozwala cieszyć się bardziej realistycznym dźwiękiem kierunkowym. Znaki handlowe • Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. • Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance. Informacja dotycząca oprogramowania open source Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com. Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich. Firma LG Electronics może udostępnić kod źródłowy na płycie CD-ROM za opłatą pokrywającą koszty takiej dystrybucji (w tym koszty nośników, transportu i obsługi) na wniosek przesłany na adres opensource@ lge.com. Oferta jest ważna przez okres trzech (3) lat od daty zakupu produktu. To urządzenie bezprzewodowe może powodować zakłócenia elektromagnetyczne, dlatego nie może być używane w nagłych wypadkach medycznych lub usługach związanych z bezpieczeństwem.
 • Page 183 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa • Należy zawsze używać oryginalnych produktów. Nie należy używać produktu do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony. • Używanie lub podłączanie produktów, które nie są oryginalne, może skrócić żywotność produktu lub spowodować wybuch. Może też uszkodzić produkt i unieważnić zapewnienie usług objętych gwarancją. • Nie należy rozkładać produktu na części ani narażać go na uderzenia. Może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub pożar. • Mocne naciskanie produktu może spowodować jego uszkodzenie. • Jeśli produkt ulegnie zgięciu lub zgnieceniu i nie zostanie natychmiast poddany naprawie, niektóre jego funkcje mogą ulec uszkodzeniu, a jego wygląd może ulec zmianie lub odbiegać od pożądanego. • Aby zapobiec uszkodzeniom, należy uważać, aby nie upuścić produktu na twardą powierzchnię ani nie narażać go na silne wstrząsy. • Produkt należy chronić przed działaniem wody, alkoholu, benzenu itp. • Produktu należy używać w temperaturze od 0°C do 35°C. Nie należy używać ani przechowywać produktu w skrajnych temperaturach. Nie należy wystawiać produktu przez długi czas na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować uszkodzenie lub wybuch. • Do wycierania produktu należy używać miękkiej ściereczki. • Nie należy umieszczać produktu w pobliżu metalowych przedmiotów, takich jak naszyjniki, klucze, monety, gwoździe czy zegary. W przypadku zwarcia istnieje także niebezpieczeństwo wybuchu.
 • Page 184 • Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Nie należy umieszczać produktu w ustach ani narażać go na silne wstrząsy. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem, wybuchu lub uduszenia. • Do gniazd nie należy podłączać ani wkładać materiałów łatwo przewodzących prąd (elementów metalowych, grafitów ołówkowych itp.). • Podczas użytkowania produktu nie należy zakrywać ani owijać go kocem. • Po długim czasie użytkowania produktu może dojść do jego przegrzania. Przegrzanego produktu nie należy dotykać, ponieważ może spowodować oparzenie niskotemperaturowe. • Podczas nagrywania filmu przez dłuższy czas aparat może się nagrzać. Aparat może przestać działać,co pozwoli uniknąć uszkodzenia spowodowanego przez wysoką temperaturę. • Nie należy wyrzucać produktu razem ze zwykłymi odpadami. Może to spowodować pożar lub zniszczenie środowiska. • Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała. • Wymiana baterii przez niewykwalifikowane osoby może spowodować uszkodzenie urządzenia. • Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Baterię należy wymieniać w autoryzowanym serwisie. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
 • Page 185 • Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady. • Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę http://www.lge.com/ global/sustainability/environment/take-back-recycling. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt LG-R105 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 186 Elementy produktu LG 360 CAM Obudowa Kabel USB Instrukcja obsługi • W przypadku brakujących elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. • Zależnie od okoliczności niektóre elementy mogą ulec zmianie bez powiadomienia. • Wygląd i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jego działania.
 • Page 187 Opis produktu Obiektyw aparatu fotograficznego Dioda LED trybu Port ładowarki/ Dioda LED rejestrowania Przycisk zasilania Przycisk rejestrowania Dioda LED Złącze Gniazdo zasilania akcesorium kart pamięci microSD™ Przycisk pokrywy...
 • Page 188 Jak korzystać z klawiszy Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez Włączanie 1 sekundę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Wyłączanie (przez min. 4 sekundy). Rejestrowanie zdjęcia Naciśnij przycisk rejestrowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk nagrywania przez Nagrywanie klipu wideo 1 sekundę. Zatrzymanie nagrywania Naciśnij przycisk rejestrowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez Włączanie trybu uśpienia 1 sekundę. Wyłączanie trybu uśpienia Naciśnij przycisk zasilania lub przycisk rejestrowania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania Przymusowe zamknięcie (przez min. 12 sekundy). W jaki sposób zresetować urządzenie Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i przycisk rejestrowania przez 8 sekund. Po usłyszeniu drugiego sygnału dźwiękowego zwolnij przyciski, a następnie w ciągu czterech sekund naciśnij przycisk zasilania, co spowoduje zresetowanie urządzenia.
 • Page 189 Ładowanie baterii i alarmy Dioda LED zasilania informuje o poziomie naładowania baterii. Dioda LED zasilania Migająca na Zielony Czerwony (z odłączonym kablem) czerwono Stan baterii Ponad 15% 5–15% Poniżej 5% Otwórz dolną pokrywę produktu i podłącz ładowarkę do portu USB. Dioda LED zasilania Czerwony Zielony (z podłączonym kablem) Stan baterii Ładowanie Ukończono...
 • Page 190 Przyłączanie Łączenie urządzeń 1. Włącz urządzenie LG 360 CAM. 2. U ruchom aplikację menedżera urządzenia 360 CAM w swoim telefonie. 3. K amera LG 360 CAM i menedżer aplikacji automatycznie nawiążą połączenie. 4. Urządzenie LG 360 CAM jest teraz gotowe do użycia. Notatki • W wyniku podłączenia telefonu do urządzenia LG 360 CAM nastąpi rozłączenie połączenia z siecią Wi-Fi w Twoim telefonie. • Aplikację zarządzającą urządzeniem 360 CAM można pobrać ze sklepu Google Play™ Store w telefonach z systemem Android™ oraz ze sklepu App Store® w urządzeniach iPhone®, wyszukując „LG 360 CAM”. (Obsługiwane są systemy Android 5.0 (L OS) lub nowszy oraz iOS 8 lub nowszy). • Jeśli aplikacja zarządzająca poprosi o pozwolenie na zlokalizowanie i połączenie Bluetooth, musisz wyrazić zgodę, aby móc korzystać z aplikacji. • Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji zarządzającej musisz zgodzić się na warunki, aby móc korzystać z aplikacji. • Urządzenie LG 360 CAM można połączyć tylko z jednym telefonem na raz. Aby połączyć z innym telefonem, najpierw odłącz ten, który jest aktualnie połączony. • Jeśli urządzenie LG 360 CAM jest chronione hasłem, wpisz je, aby się połączyć. • Domyślne hasło Wi-Fi to „00” oraz 6 ostatnich cyfr numeru seryjnego produktu. • Aby zresetować połączenie Wi-Fi, naciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk rejestrowania i przytrzymaj je przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. • Połączenie Wi-Fi można włączać i wyłączać, naciskając dwa razy przycisk zasilania i przycisk rejestrowania. • Do parowania używana jest technologia Bluetooth®, a sieć Wi-Fi jest używana do wyświetlania...
 • Page 191 Funkcje i wykorzystanie Rejestrowanie zdjęć i nagrywanie filmów • Rejestrowanie bez podłączonego urządzenia Naciśnij przycisk rejestrowania na urządzeniu LG 360 CAM, aby robić zdjęcia lub nagrywać filmy. (Patrz rozdział Jak korzystać z przycisków na stronie 8). Dioda LED trybu Zapalona górna dioda LED Zapalona dolna dioda LED Tryb rejestrowania 360° 180° • Rejestrowanie z podłączonym telefonem Dotknij na ekranie głównym aplikacji 360 CAM. Jakość obrazu. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Środowisko rejestrowania. ❷ Kierunek rejestrowania. ❸ Tryb rejestrowania (360°/180°).
 • Page 192 • Dla pojedynczego nagrania wideo przydzielone są 4 GB wolnego miejsca. • W każdym pliku mieści się do 20 minut nagrania w maksymalnej rozdzielczości. • Niektóre telefony mogą nie obsługiwać edytowania filmów i załączników do wiadomości. • Funkcja wyciszania nie jest dostępna w związku z przepisami o ochronie danych osobowych. Galeria Dotknij na ekranie głównym aplikacji 360 CAM. Przejście do poprzedniego menu. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Przejście do aparatu. ❷ ❼ Pobieranie plików z urządzenia LG 360 CAM ❸ do telefonu. Udostępnianie plików. ❹ Usuwanie niechcianych plików. ❺ Ikona obrazu sferycznego. ❻ Ikona filmu. ❽ ❾ ❼ Lista plików w urządzeniu LG 360 CAM. ❽ Lista plików w telefonie.
 • Page 193 • W zależności od parametrów telefonu nagrania w wysokiej rozdzielczości mogą nie zostać odtworzone. Można odtworzyć je na komputerze. - O programowanie PC można pobrać ze strony internetowej firmy LG Electronics (http://www.lg.com). (Obsługiwane w systemach Windows® 7 lub nowszym oraz iMAC® 10.10 lub nowszym.) Ustawienia Dotknij na ekranie głównym aplikacji 360 CAM. Wi-Fi Pozwala na ustawienie hasła Wi-Fi. Pamięć Pozwala na sprawdzenie ilości wolnej pamięci lub sformatowanie jej. Bateria Pokazuje poziom naładowania baterii urządzenia LG 360 CAM. Tryb oszczędzania energii Pozwala na ustawienie czasu, po którym urządzenie LG 360 CAM przechodzi w tryb oszczędzania energii.
 • Page 194 Informacje o urządzeniu LG 360 CAM • Wyświetlane są tu aktualizacje oprogramowania i informacje o urządzeniu oraz Warunki usługi dotyczące urządzenia 360 CAM firmy LG. • Program LG bridge, wymagany dla aktualizacji oprogramowania urządzenia LG 360 CAM, można pobrać ze strony internetowej LG Electronics (http://www.lg.com). Pomoc Naciśnij przycisk , aby uzyskać pomoc.
 • Page 195 Specyfikacja Wi-Fi 802.11 b/g/n Typ USB USB 2.0 typu C Bateria 1200 mAh 130 minut (ładowanie może potrwać dłużej, jeśli Czas ładowania urządzenie LG 360 CAM jest włączone.) Optyka 13 M, 206° × 2 (dwie soczewki typu rybie oko) Maks. Rozdzielczość wideo 2560 × 1280 (30 kl./s) Maks. Rozdzielczość zdjęć 5660 × 2830 (16 M) Zdjęcie: JPEG Format obrazów/filmów Film: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, dźwięk: AAC 5.1Ch)
 • Page 196: Informacje Dodatkowe

  Informacje dodatkowe Utylizacja starego urządzenia 1 S ymbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych. 2 S tare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne. 3 M ożesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take- back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country” .)
 • Page 197 Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami 1 J eśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb). 2 Z abrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. 3 O dpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt. 4 S zczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.
 • Page 198 Narażenie na wpływ fal radiowych Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Urządzenie LG-R105 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. • We wskazaniach dotyczących dozwolonego poziomu oddziaływania fal radiowych używa się jednostki zwanej współczynnikiem SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości. • Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych. • Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała). • Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas noszenia urządzenia na ciele w sposób opisany w niniejszym podręczniku wynosi 0,413 W/kg. • To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania 0 cm od ciała. • W celu wysłania plików danych urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.
 • Page 199: Ograniczona Gwarancja

  Ograniczona gwarancja W MYŚL POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI FIRMA LG ELECTRONICS OŚWIADCZA, ŻE PRODUKT BĘDZIE WOLNY OD WAD PROJEKTOWYCH, MATERIAŁOWYCH I WYKONAWCZYCH W MOMENCIE ZAKUPU PRZEZ KLIENTA ORAZ PRZEZ OKRES 2 (SŁOWNIE: DWÓCH) LAT. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUGI GWARANCYJNEJ PRODUKT NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY, U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU, LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ODDZIAŁEM FIRMY LG ELECTRONICS W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI. Zgodnie z regionalnymi zasadami serwisowania w następujących krajach udzielana będzie gwarancja dwuletnia: Hiszpania, Szwecja, Czechy, Polska, Grecja, Portugalia, Rumunia, Dania, Słowacja, Turcja, Czarnogóra, Norwegia, Finlandia, Islandia, Serbia i Bułgaria.
 • Page 201: Guia Do Utilizador

  Guia do Utilizador 360 CAM LG-R105 Todos os direitos reservados. LG Electronics Inc., 2016 Nota: Leia cuidadosamente todas as informações antes de utilizar a LG 360 CAM, de modo a evitar danificar o produto e para obter o melhor desempenho.
 • Page 202: Descrição Do Produto

  Descrição do produto A LG 360 CAM é um dispositivo inteligente que lhe permite fotografar e gravar vídeos de alta qualidade com áudio dinâmico de forma fácil. • Tire fotografias esféricas de 16 megapíxeis ou grave vídeos QHD utilizando duas câmaras. • Grave som surround de 5.1 canais utilizando três microfones. • Com o produto LG 360 VR (vendido em separado), pode ver as suas fotografias e vídeos vívidos, bem como desfrutar de um som direcional mais realista. Marcas comerciais • Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo. • Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance. Nota de informação sobre software de código aberto Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras...
 • Page 203 Informações de segurança importantes • Utilize sempre produtos genuínos. Utilize o produto exclusivamente para a finalidade à qual se destina. • Utilizar ou ligar produtos não genuínos pode diminuir a vida útil do produto ou provocar uma explosão. Se o fizer, pode também danificar o produto e, por conseguinte, anular a garantia de manutenção. • Não desmonte o produto nem permita que sofra impactos. Se o fizer, corre perigo de choque elétrico, curto-circuito, ou incêndio. • Exercer uma pressão elevada no produto pode danificar o mesmo. • Algumas funcionalidades deste produto podem ficar danificadas, ou a aparência do mesmo alterada, se for dobrado ou esmagado e não for reparado imediatamente. • Para evitar danos, tenha cuidado para não deixar cair o produto sobre uma superfície dura nem o sujeite a choques graves. • Mantenha o produto afastado de água, álcool, benzeno, etc. • Utilize o produto a temperaturas entre 0°C e 35°C. Não guarde nem utilize o produto sob temperaturas extremas. Não deixe o produto sob luz solar direta por longos períodos de tempo. Se o fizer, pode provocar danos ou explosão. • Utilize um pano macio para limpar o produto. • Não coloque o produto perto de objetos metálicos, tais como chaves, moedas, colares, pregos ou relógios. Em caso de curto-circuito, também há risco de explosão.
 • Page 204 • A bateria de lítio é um componente perigoso que pode causar ferimentos. • A substituição da bateria por pessoal não qualificado pode causar danos no seu dispositivo. • Não substitua a bateria sem assistência. A bateria pode estar danificada, o que poderá causar sobreaquecimento ou ferimentos. A bateria deve ser substituída por um fornecedor de serviço autorizado. A bateria deve ser reciclada ou eliminada independentemente do lixo doméstico. • No caso de este produto conter uma bateria incorporada que não possa ser removida prontamente pelos utilizadores finais, seja para substituição ou reciclagem no fim da vida útil deste produto, a LG recomenda que a sua remoção seja efetuada apenas por técnicos qualificados. Para evitar danificar o produto e para sua própria segurança, os utilizadores não deverão tentar remover a bateria, devendo contactar o Serviço de Assistência LG ou outros fornecedores de serviços independentes.
 • Page 205 • A remoção da bateria implica a desmontagem da estrutura do produto, a retirada dos cabos/contactos elétricos e a extração cuidadosa da célula da bateria utilizando ferramentas específicas. Se pretender obter instruções de técnicos qualificados sobre o modo de remoção seguro da bateria, visite http://www.lge.com/global/sustainability/ environment/take-back-recycling. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Pelo presente documento, a LG Electronics declara que este LG-R105 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva 1999/5/EC. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em http://www. lg.com/global/declaration...
 • Page 206 Componentes do produto LG 360 CAM Tampa Cabo USB Guia do Utilizador • Se houver componentes em falta, contacte o fornecedor junto do qual adquiriu o produto. • Alguns itens estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, dependendo das circunstâncias. • O aspeto e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria de desempenho.
 • Page 207 Descrição do produto Objetiva da câmara LED de modo Carregador/ LED de Porta USB disparo Tecla Ligar e Tecla de Desligar disparo LED de Ligação de Ranhura alimentação acessórios para cartão microSD™ Botão seletor...
 • Page 208 Como utilizar as teclas Prima continuamente a tecla Ligar e Desligar Ligar (1 segundo). Prima continuamente a tecla Ligar e Desligar Desligar (4 segundos ou mais). Tira uma fotografia Prima a Tecla de disparo. Gravar um vídeo Prima continuamente a Tecla de disparo (1 segundo). Parar uma gravação Prima a Tecla de disparo.
 • Page 209 Carregamento da bateria e alertas O LED de alimentação indica o nível de carga da bateria. LED de alimentação Vermelho Verde Vermelho (com o cabo desligado) intermitente Nível da bateria Mais de 15% 5% ~ 15% Menos de 5% Abra a tampa inferior do produto e ligue o carregador à porta USB. LED de alimentação Vermelho Verde (com o cabo ligado) Nível da bateria...
 • Page 210 Ligações Ligar um dispositivo 1. Ligue a sua LG 360 CAM. 2. I nicie a aplicação de gestão da 360 CAM no telemóvel. 3. A LG 360 CAM e a aplicação Gestor estabelecem automaticamente ligação. 4. A LG 360 CAM está agora pronta a utilizar. Notas • Ligar o telemóvel à LG 360 CAM desliga a ligação Wi-Fi do telemóvel. • Pode transferir a aplicação de gestão da 360 CAM da Google Play™ Store em telemóveis Android™ e da App Store® em iPhone®. Para tal, pesquise "LG 360 CAM". (Compatível com Android 5.0 (L OS) ou posterior e iOS 8 ou posterior.) • Quando a aplicação de gestão solicitar permissões de localização e de ligação Bluetooth, tem de as conceder para poder utilizar a aplicação. • Ao iniciar a aplicação de gestão pela primeira vez, tem de aceitar os termos e condições para poder utilizar a aplicação.
 • Page 211 Funcionalidades e utilização Tirar fotografias e gravar vídeos • Captar sem ligação a um dispositivo Prima a Tecla de disparo na LG 360 CAM para tirar fotografias ou gravar vídeos. (Consulte "Como utilizar as teclas" na página 8.) LED de modo LED superior ligado LED inferior ligado Modo de disparo 360° 180° • Tirar fotografias e gravar vídeos com ligação a um dispositivo Toque em no ecrã inicial da aplicação 360 CAM. Selecionar uma qualidade de imagem. ❶...
 • Page 212 • Uma funcionalidade de corte do som não é suportada em conformidade com as leis de proteção da privacidade. Galeria Toque em no ecrã inicial da aplicação 360 CAM. Aceder ao Menu anterior. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Abrir a câmara. ❷ ❼ Transferir os ficheiros da sua LG 360 CAM para ❸ o telemóvel. Partilhar os seus ficheiros. ❹ Eliminar ficheiros indesejados. ❺ Ícone de imagem esférica. ❻ Ícone de vídeo. ❼ ❽ ❾ Aceder à lista de ficheiros na LG 360 CAM.
 • Page 213 • Os vídeos de alta resolução podem não ser reproduzidos, dependendo das especificações do telemóvel, mas serão reproduzidos no PC. - Pode transferir o software para PC do website da LG Electronics (http://www.lg.com). (Compatível com Windows® 7 ou posterior e iMAC® 10.10 ou posterior.) Definição Toque em no ecrã inicial da aplicação 360 CAM. Wi-Fi Permite-lhe definir uma palavra-passe de Wi-Fi. Armazenamento Permite-lhe verificar ou formatar o espaço de armazenamento. Bateria Indica o nível de carga da bateria da LG 360 CAM. Modo de poupança de energia Permite-lhe definir o tempo decorrido até a LG 360 CAM entrar no modo de poupança de energia.
 • Page 214 Acerca da LG 360 CAM • Este menu apresenta atualizações de software, informações do dispositivo e os Termos do Serviço da LG 360 CAM. • É possível transferir o programa LG Bridge, necessário para a atualização do software da LG 360 CAM, a partir do website da LG Electronics (http://www.lg.com). Ajuda Prima o botão para consultar a Ajuda.
 • Page 215 Cartão SD externo Até 2 TB Dimensões/peso 40 mm x 97 mm x 25 mm/76,7 g Recomenda-se a utilização de um cartão de memória SD UHS-1 (U3) com velocidade de leitura/escrita de 10 MB/s ou superior. (Classe 10 ou superior) works with A LG 360 CAM suporta os serviços Google Street View™ e YouTube™ 360°.
 • Page 216: Informações Adicionais

  2 Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados. 3 Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling...
 • Page 217 Eliminação de baterias/acumuladores usados 1 E ste símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo. 2 T odas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais. 3 A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais. 4 P ara informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/ acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.
 • Page 218 Exposição a energia de radiofrequência Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este dispositivo do modelo LG-R105 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em diretrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde. • As diretrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o dispositivo a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas. • Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de dispositivos LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às diretrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
 • Page 219: Garantia Limitada

  DE FABRICO NO MOMENTO DA COMPRA ORIGINAL PELO CONSUMIDOR E PELO PERÍODO SUBSEQUENTE DE DOIS (2) ANOS. SE O SEU PRODUTO NECESSITAR DE ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DESTA GARANTIA, DEVOLVA-O AO VENDEDOR A QUE FOI ADQUIRIDO OU CONTACTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA LG ELECTRONICS LOCAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES. De acordo com as políticas de serviço regionais, Espanha, Suécia, República Checa, Polónia, Grécia, Portugal, Roménia, Dinamarca, Eslováquia, Turquia, Montenegro,...
 • Page 221 Manual de usuario 360 CAM LG-R105 Reservados todos los derechos. LG Electronics Inc., 2016 Nota: Antes de utilizar LG 360 CAM, lea atentamente toda la información para evitar daños en el producto y disfrutar de un rendimiento óptimo.
 • Page 222: Descripción General Del Producto

  La LG 360 CAM es un dispositivo inteligente que permite hacer fotografías de alta calidad y vídeos con audio dinámico de forma sencilla. • Haga fotografías esféricas de 16 megapíxeles o grabe vídeos QHD con las cámaras dobles. • Grabe sonido envolvente de 5.1 canales mediante tres micrófonos. • Con el producto LG 360 VR (se vende por separado), puede ver sus vivas fotos y vídeos, así como disfrutar de un sonido bidireccional más realista. Marcas comerciales • Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. • Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
 • Page 223 Información importante sobre seguridad • Utilice siempre productos originales. No utilice este producto para ningún propósito para el que no esté diseñado. • Usar o conectar productos no sean originales puede reducir la duración del producto o provocar una explosión. De hacerlo, también se puede dañar el producto y, por tanto, se anulará la garantía de servicio. • No desmonte el producto ni permita que nada lo golpee. De hacerlo, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o incluso un incendio. • Aplicar una presión excesiva sobre el producto puede dañarlo. • Algunas funciones de este producto puede resultar dañadas o su aspecto puede resultar modificado o afectado si se dobla o se aplasta y no se repara inmediatamente. • Para evitar daños, tenga cuidado de no dejar caer el producto sobre una superficie dura ni lo someta a golpes fuertes. • Mantenga el producto alejado del agua, alcohol, benceno, etc. • Utilice el producto a temperaturas entre 0°C y 35°C.
 • Page 224 • No cubra ni enrolle el producto en una manta mientras lo usa. • Es posible que el producto se caliente después de largos períodos de uso. Evite tocar el producto cuando se caliente, ya que podría provocar quemaduras de baja temperatura. • Al grabar vídeo durante un periodo de tiempo prolongado, es posible que la cámara se caliente. Para evitar los daños causados por las altas temperaturas, es posible que la cámara deje de funcionar. • No tire el producto a la basura doméstica. De hacerlo, podría provocar un incendio o dañar el medio ambiente. • La batería de iones de litio es un componente peligroso que podría provocar daños. • Si personal no cualificado sustituye la batería, el dispositivo podría resultar dañado. • No intente sustituir usted la batería. La batería podría sufrir daños que podrían producir sobrecalentamiento y lesiones. El proveedor autorizado debe sustituir la batería. La batería debe reciclarse por separado de la basura doméstica. • En caso de que este producto contenga una batería incorporada que los usuarios finales no pueda retirar fácilmente, LG recomienda que sólo profesionales cualificados retiren la batería, ya sea para su sustitución que para reciclar la batería al final de la vida útil del producto. Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Servicios de LG, o con otros proveedores de servicios independientes para su asesoramiento.
 • Page 225 • La eliminación de la batería implicará desmontar la carcasa del producto, la desconexión de los cables/contactos eléctricos, y una cuidadosa extracción de la célula de la batería utilizando herramientas especializadas. Si necesita instrucciones de profesionales cualificados sobre cómo retirar la batería de manera segura, por favor visite http://www. lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Por la presente, LG Electronics declara que el producto LG-R105 cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva 1999/5/EC. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en http://www.lg.com/global/ declaration...
 • Page 226: Componentes Del Producto

  Componentes del producto LG 360 CAM Tapa Cable USB Manual de usuario • En caso de que falte algún componente, póngase en contacto con la tienda donde adquirió el producto. • Algunos elementos están sujetos a cambios sin previo aviso según las circunstancias. • La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso que permitan mejorar el rendimiento.
 • Page 227: Descripción Del Producto

  Descripción del producto Lente de la cámara LED de modo Cargador/ LED de puerto USB disparo Tecla de Tecla de encendido disparo LED de Conexión de Ranura para encendido accesorios tarjeta microSD™ Botón de la tapa...
 • Page 228 Cómo utilizar las teclas Encender Mantenga pulsada la tecla de encendido (1 segundo). Mantenga pulsada la tecla de encendido Apagar (4 seg. o más). Hacer una foto Pulse la tecla de disparo. Grabar un vídeo Mantenga pulsada la tecla de disparo (1 segundo). Detener una grabación Pulse la tecla de disparo. Activar el modo de Mantenga pulsada la tecla de encendido (1 segundo).
 • Page 229 Carga de la batería y alertas El LED de encendido indica el nivel de batería. LED de encendido Parpadeo en Verde Rojo (con el cable desconectado) rojo Estado de la batería Más del 15% 5% ~ 15% Menos del 5% Abra la tapa inferior del producto y conecte el cargador al puerto USB. LED de encendido Rojo Verde...
 • Page 230 (Compatible con Android 5.0 (L OS) o posterior e iOS 8 o posterior). • Cuando la aplicación de administrador solicita una conexión Bluetooth y permisos de ubicación, debe concederlos antes de utilizar la aplicación. • Al iniciar la aplicación de administrador por primera vez, debe aceptar los términos y condiciones antes de utilizar la aplicación. • La LG 360 CAM solo se puede conectar a un teléfono a la vez. Para conectarlo a otro teléfono, desconéctelo antes del teléfono al que está conectado actualmente. • Si la LG 360 CAM está protegida por contraseña, introduzca la contraseña para conectarlo. • La contraseña predeterminada de Wi-Fi es “00” más los últimos 6 dígitos del número de serie del producto.
 • Page 231: Características Y Uso

  Características y uso Hacer fotos y grabar vídeos • Disparar sin una conexión al dispositivo Pulse la tecla de disparo de la LG 360 CAM para hacer fotos o grabar vídeos. (Consulte Cómo utilizar las teclas en la página 8.) LED de modo LED superior encendido LED inferior encendido Modo de disparo 360° 180° • Dispara con una conexión al teléfono Toque el icono en la pantalla de inicio de la aplicación de la 360 CAM. Selecciona una calidad de imagen. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹...
 • Page 232 Comparte sus archivos. ❹ Elimina los archivos no deseados. ❺ Icono de imagen esférica. ❻ Icono de vídeo. ❽ ❾ ❼ Accede a la lista de archivos en la LG 360 CAM. ❽ Accede a la lista de archivos en el teléfono. ❾...
 • Page 233 • Es posible que los vídeos de alta resolución no se reproduzcan correctamente en función de las especificaciones del teléfono, pero se reproducirán en el PC. - El software de PC pueden descargarse desde el sitio web de LG Electronics (http://www.lg.com). (Compatible con Windows® 7 o posterior y iMAC® 10.10 o posterior.) Configuración Toque el icono en la pantalla de inicio de la aplicación de la 360 CAM. Wi-Fi Esta opción permite establecer una contraseña de Wi-Fi. Almacenamiento Esta opción permite comprobar el espacio de almacenamiento o formatearlo. Batería Esta opción muestra el nivel de la batería de la LG 360 CAM.
 • Page 234 Acerca de la LG 360 CAM • Esta opción muestra las actualizaciones de software, información del dispositivo y los términos del servicio para la LG 360 CAM. • El programa LG Bridge que se requiere para la actualización de software de la LG 360 CAM puede descargarse desde el sitio web de LG Electronics (http://www.lg.com). Ayuda Pulse el botón para obtener ayuda.
 • Page 235 Se recomienda utilizar una tarjeta de memoria SD UHS-1 (U3) de 10 MB/s de lectura/ escritura o superior. (Clase 10 o superior) works with La LG 360 CAM es compatible con los servicios de Google Street View™ y YouTube™ 360°.
 • Page 236: Información Adicional

  El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados. 3 Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling...
 • Page 237 Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados 1 S i la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo. 2 T odas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales. 3 L a eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
 • Page 238 Exposición a energía de radiofrecuencia Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). Este modelo de dispositivo LG-R105 cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud. • Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción (SAR). Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas. • Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de dispositivos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de...
 • Page 239: Garantía Limitada

  ORIGINAL, Y QUE NO LAS PRESENTARÁ POR UN PERÍODO POSTERIOR DE DOS (2) AÑOS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA SERVICIO TÉCNICO DE GARANTÍA, SE DEBE DEVOLVER AL DISTRIBUIDOR QUE LO VENDIÓ O COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE CONTACTO DE LG ELECTRONICS EN SU REGIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN. De acuerdo con las políticas de servicio regionales, en España, Suecia, República Checa, Polonia, Grecia, Portugal, Rumanía, Dinamarca, Eslovaquia, Turquía, Montenegro,...
 • Page 241: Návod Na Používanie

  Návod na používanie 360 CAM LG-R105 Všetky práva vyhradené. LG Electronics Inc., 2016 Poznámka: Pred používaním zariadenia LG 360 CAM si pozorne prečítajte všetky informácie, aby ste predišli poškodeniu výrobku a zaručili čo najlepšiu prevádzku.
 • Page 242 Prehľad výrobku LG 360 CAM je inteligentné zariadenie, ktoré vám umožňuje jednoducho snímať vysokokva- litné fotografie a nahrávať videá s dynamickým zvukom. • Snímajte 16-megapixelové sférické fotografie alebo nahrávajte videá v kvalite QHD pomocou režimu Duálne fotoaparáty. • Nahrávajte 5.1-kanálový priestorový zvuk pomocou troch mikrofónov. • Výrobok LG 360 VR (predáva sa samostatne) vám umožňuje zobraziť fotografie a videá v živých farbách a súčasne si vychutnať realistickejší priestorový zvuk. Obchodné značky • Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete. • Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance. Informácie o softvéri typu Open Source Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu http://opensource.lge.com. Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv. Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu. Toto bezdrôtové zariadenie môže spôsobovať rušenie elektromagnetických vĺn, a preto sa nemôže používať v oblasti bezpečnostných alebo núdzových zdravotníckych služieb.
 • Page 243 Dôležité informácie o bezpečnosti • Vždy používajte originálne výrobky. Nepoužívajte tento výrobok na účely, na ktoré nie je určený. • Používanie alebo pripájanie výrobkov, ktoré nie sú originálne, môže skrátiť životnosť výrobku alebo spôsobiť výbuch. Takéto konanie môže tiež poškodiť výrobok, čím dôjde k strate servisnej záruky. • Nerozoberajte výrobok a chráňte ho pred nárazmi. Mohlo by to viesť k zásahu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru. • Vyvinutím nadmerného tlaku na výrobok ho môžete poškodiť. • Niektoré funkcie tohto výrobku sa môžu poškodiť alebo môže dôjsť k zmene alebo poškodeniu vzhľadu, ak výrobok ohnete alebo rozbijete a ihneď neopravíte. • V snahe predísť poškodeniu dbajte na to, aby výrobok nespadol na tvrdý povrch, a nevystavujte ho silným otrasom. • Chráňte výrobok pred kontaktom s vodou, alkoholom, benzénom atď. • Výrobok používajte v teplotnom rozsahu 0°C a 35°C. Nepoužívajte ani neskladujte výrobok pri extrémnych teplotách. Nenechávajte výrobok dlhodobo na priamom slnku. Môže to spôsobiť poškodenie alebo výbuch. • Na utieranie výrobku používajte jemnú tkaninu. • Neumiestňujte výrobok blízko kovových predmetov, ako sú náhrdelníky, kľúče, mince, klince alebo hodiny. V prípade skratu tiež hrozí výbuch. • Uchovávajte výrobok mimo dosahu malých detí a zvierat. Nevkladajte si výrobok do úst ani ho nevystavujte silným otrasom. Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, výbuchu alebo udusenia. • Nepripájajte ani nevkladajte do konektorov vodivé materiály (kovové predmety, tuhy z ceruziek atď.).
 • Page 244 • Počas používania výrobku ho nezakrývajte ani neobaľujte prikrývkou. • Výrobok môže byť po dlhom používaní horúci. Nedotýkajte sa výrobku, keď je horúci. Môže to spôsobiť popálenie pri nízkej teplote. • Pri dlhšom natáčaní videí sa môže fotoaparát zahriať. Fotoaparát môže prestať fungovať, aby predišiel poškodeniu následkom vysokej teploty. • Nelikvidujte výrobok spolu s domovým odpadom. Môže to viesť k požiaru alebo poškodeniu životného prostredia. • Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie. • Výmena batérie nekvalifikovaným pracovníkom môže spôsobiť poškodenie zariadenia. • Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu smie vymieňať len autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu. • V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
 • Page 245 • Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back- recycling. VYHLÁSENIE O ZHODE Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie LG-R105 spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice 1999/5/EC. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 246 Komponenty výrobku LG 360 CAM Kryt Kábel USB Návod na používanie • V prípade chýbajúcich komponentov sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. • Niektoré položky podliehajú zmenám bez predošlého upozornenia v závislosti od okolností. • Vzhľad a parametre výrobku podliehajú zmenám bez predošlého upozornenia na účely vylepšenia výkonu.
 • Page 247: Popis Výrobku

  Popis výrobku Objektív fotoaparátu Kontrolka Kontrolka Nabíjačka/ LED režimu port USB snímania Tlačidlo zapnutia Tlačidlo Kontrolka LED snímania napájania Pripojenie Zásuvka na príslušenstva pamäťovú kartu microSD™ Tlačidlo viečka...
 • Page 248 Používanie tlačidiel Zapnuté Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia (1 sekundu). Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia Vypnutie (na 4 sekundy alebo dlhšie). Zachytenie fotografie Stlačte tlačidlo snímania. Nahrávanie videa Stlačte a podržte tlačidlo snímania (1 sekundu). Zastavenie nahrávania Stlačte tlačidlo snímania. Prechod do režimu Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia (1 sekundu). spánku Ukončenie režimu Stlačte tlačidlo zapnutia alebo tlačidlo snímania. spánku Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia Vynútené vypnutie (na 12 sekúnd alebo dlhšie). Reštartovanie zariadenia S tlačte a podržte súčasne tlačidlo zapnutia a tlačidlo snímania na osem sekúnd. Po druhom pípnutí tlačidlá uvoľnite a stlačením tlačidla zapnutia v priebehu štyroch sekúnd reštartujte zariadenie. • Snímanie fotografií a nahrávanie videí je možné len v prípade, že je vložená externá karta SD.
 • Page 249 Nabíjanie batérie a upozornenia Kontrolka LED napájania označuje úroveň nabitia batérie. Kontrolka LED napájania Zelená Červená Bliká načerveno (s odpojeným káblom) Stav batérie Viac ako 15 % 5 % – 15 % Menej ako 5 % Otvorte spodný kryt výrobku a pripojte nabíjačku k portu USB. Kontrolka LED napájania Červená Zelená (s pripojeným káblom) Stav batérie Nabíjanie Dokončené...
 • Page 250 Pripojenia Pripojenie zariadenia 1. Zapnite zariadenie LG 360 CAM. 2. S pustite správcovskú aplikáciu 360 CAM na telefóne. 3. Z ariadenie LG 360 CAM a správcovská aplikácia sa automaticky pripoja. 4. Vaše zariadenie LG 360 CAM je teraz pripravené na používanie. Poznámky • Ak pripojíte telefón k modulu LG 360 CAM, pripojenie Wi-Fi telefónu sa vypne. • Správcovskú aplikáciu 360 CAM si môžete prevziať z obchodu Google Play™ pre telefóny so systémom Android™ a z obchodu iTunes pre zariadenia iPhone® vyhľadaním výrazu „LG 360 CAM“. (Aplikácia je podporovaná na zariadeniach so systémom Android 5.0 (L OS) alebo novším a iOS 8 alebo novším.) • Keď vás správcovská aplikácia požiada o povolenie na používanie pripojenia Bluetooth a lokalizačných služieb, pred používaním aplikácie musíte tieto povolenia udeliť. • Pri prvom spustení správcovskej aplikácie a pred jej používaním musíte vyjadriť súhlas so zmluvnými podmienkami. • Zariadenie LG 360 CAM možno súčasne pripojiť len k jednému telefónu. Ak chcete zariadenie pripojiť k inému telefónu, najskôr ho odpojte od telefónu, ku ktorému je aktuálne pripojené. • Ak je vaše zariadenie LG 360 CAM chránené heslom, na pripojenie zariadenia zadajte heslo. • Predvolené heslo Wi-Fi je „00“ plus posledných 6 čísel sériového čísla vášho výrobku. • Ak chcete reštartovať pripojenie Wi-Fi, súčasne stlačte a podržte tlačidlo zapnutia a tlačidlo snímania po dobu 3 sekúnd, kým nebudete počuť pípnutie.
 • Page 251 Funkcie a používanie Snímanie fotografií a nahrávanie videí • Snímanie bez pripojenia zariadenia Stlačte tlačidlo snímania na zariadení LG 360 CAM a snímajte fotografie alebo nahrávajte videá. (Pozrite si časť Používanie tlačidiel na strane 8.) Kontrolka LED režimu Svieti horná kontrolka LED Svieti dolná kontrolka LED Režim snímania 360° 180° • Snímanie s pripojením k telefónu Na domovskej obrazovke aplikácie 360 CAM poklepte na ikonu Výber kvality fotografie. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Výber prostredia snímania. ❷ Výber smeru snímania. ❸ Výber režimu snímania (360°/180°). ❹ Nastavenie režimu Normálny alebo Manuálny. ❺ Prechod na predchádzajúcu ponuku. ❻ Zachytenie fotografie. ❼ Nahrávanie videa. ❻...
 • Page 252 • Pre každú nahrávku videa sú k dispozícii 4 GB priestoru. • Do jedného súboru možno zaznamenať až 20 minút videa v maximálnom rozlíšení. • Úprava videa a príloha správy nemusí byť na niektorých telefónoch k dispozícii. • Funkcia stlmenia zvuku nie je podporovaná z dôvodu dodržiavania zákonov o ochrane súkromia. Galéria Na domovskej obrazovke aplikácie 360 CAM poklepte na ikonu Prechod na predchádzajúcu ponuku. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Aktivácia fotoaparátu. ❷ ❼ Prevzatie súborov zo zariadenia LG 360 CAM ❸ do telefónu. Zdieľanie súborov. ❹ Vymazanie neželaných súborov. ❺ Ikona sférickej fotografie. ❻ Ikona videa. ❽ ❾ ❼ Sprístupnenie zoznamu súborov uložených ❽ v zariadení LG 360 CAM. Sprístupnenie zoznamu súborov uložených v telefóne.
 • Page 253 • Videá vo vysokom rozlíšení váš telefón v závislosti od svojich parametrov možno nedokáže prehrať, no bude ich možné prehrať na počítači. - S oftvér pre počítač možno prevziať na webovej stránke spoločnosti LG Electronics (http://www.lg.com). (Softvér je podporovaný operačným systémom Windows® 7 alebo novším a iMAC® 10.10 alebo novším.) Nastavenie Na domovskej obrazovke aplikácie 360 CAM poklepte na ikonu Wi-Fi Umožňuje nastaviť heslo pripojenia Wi-Fi. Úložný priestor Umožňuje skontrolovať kapacitu úložného priestoru zariadenia alebo ho naformátovať. Batéria Zobrazuje úroveň nabitia batérie zariadenia LG 360 CAM. Režim šetrenia batérie Umožňuje nastaviť čas, kedy sa zariadenie LG 360 CAM prepne do režimu šetrenia batérie.
 • Page 254 Informácie o LG 360 CAM • Zobrazuje aktualizácie softvéru, informácie o zariadení a Zmluvné podmienky zariadenia LG 360 CAM. • Program LG Bridge, ktorý je potrebný na inováciu softvéru modulu LG 360 CAM, si môžete prevziať na webovej stránke spoločnosti LG Electronics (http://www.lg.com). Pomocník Stlačením tlačidla zobrazíte ponuku Pomocník.
 • Page 255 Parametre a funkcie Technické parametre V4.1 pripojenia Bluetooth Technické parametre 802.11 b/g/n pripojenia Wi-Fi Typ USB Typ C USB 2.0 Batéria 1200 mAh 130 minút (Ak je modul LG 360 CAM zapnutý, môže nabitie Doba nabíjania trvať dlhšie.) Optika 13 M, 206° x 2 (dvojitý objektív typu Fisheye) Max. Rozlíšenie videa 2560 x 1280 (30 snímok/sekundu) Max. Rozlíšenie fotografie 5660 x 2830 (16 MP) Statický obrázok: JPEG Formát obrázkov/videa Video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, zvuk: AAC 5.1-kanálový) Snímanie Sférické/polosférické snímanie fotografie a zaznamenávanie videa Zvuk 3 mikrofóny...
 • Page 256: Doplnkové Informácie

  Doplnkové informácie Zneškodnenie starého spotrebiča 1 T ento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu. 2 S taré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje. 3 S voj spotrebič môžete zaniesť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling...
 • Page 257 Likvidácia použitých batérií/akumulátorov 1 T ento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova. 2 V šetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy. 3 S právnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí. 4 P odrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.
 • Page 258 Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltenia (SAR). Tento model zariadenia LG-R105 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie. • Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach. • Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn. • Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 g tkaniva. • Najvyššia hodnota SAR pre toto zariadenie pri nosení na tele podľa informácií v tomto návode je 0,413 W/kg. • Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri umiestnení najmenej 0,00 cm od tela. • Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.
 • Page 259: Obmedzená Záruka

  Obmedzená záruka V RÁMCI PODMIENOK TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE SA V ČASE PÔVODNEJ KÚPY SPOTREBITEĽOM A DO DVOCH (2) ROKOV NA TOMTO VÝROBKU NEVYSKYTNÚ ŽIADNE CHYBY VYHOTOVENIA, MATERIÁLU ANI SPRACOVANIA. V PRÍPADE, AK BY VÝROBOK VYŽADOVAL ZÁRUČNÝ SERVIS, VRÁŤTE HO PREDAJCOVI, OD KTORÉHO STE VÝROBOK ZAKÚPILI, ALEBO SA OBRÁŤTE NA MIESTNE KONTAKTNÉ STREDISKO SPOLOČNOSTI LG ELECTRONICS, KDE ZÍSKATE ĎALŠIE INFORMÁCIE. Na základe regionálnych zásad poskytovania služieb sa budú v Španielsku, Švédsku, Českej republike, Poľsku, Grécku, Portugalsku, Rumunsku, Dánsku, na Slovensku, v Turecku, Čiernej Hore, Nórsku, Fínsku, na Islande, v Srbsku a Bulharsku ponúkať dvojročné záruky.
 • Page 261 Användarhandbok 360 CAM LG-R105 Med ensamrätt. LG Electronics Inc., 2016 Obs! För att undvika skador på produkten och få bästa möjliga prestanda bör du läsa all information noggrant innan du använder LG 360 CAM.
 • Page 262 Produktöversikt LG 360 CAM är en smartenhet som du enkelt kan ta högkvalitativa bilder med och spela in videoklipp med dynamiskt ljud. • Ta sfäriska foton på 16 megapixel eller spela in QHD-videoklipp med Dual-kamera. • Spela in 5.1-kanaligt surroundljud med tre mikrofoner.
 • Page 263: Viktig Säkerhetsinformation

  Viktig säkerhetsinformation • Använd alltid äkta produkter. Använd inte produkten för andra ändamål än de avsedda. • Användning av eller anslutning till produkter från andra tillverkare kan förkorta produktens livslängd eller orsaka en explosion. Det kan också skada produkten och därigenom ogiltighetsförklara servicegarantin. • Ta inte isär produkten och manipulera den inte.
 • Page 264 återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.
 • Page 265 CE-MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE Härmed intygar LG Electronics att produkten LG-R105 uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv 1999/5/EC. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 266 Produktkomponenter LG 360 CAM Lock USB-kabel Användarhandbok • Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten om vissa komponenter saknas. • Vissa komponenter kan under vissa omständigheter komma att ändras utan föregående meddelande. • Produktens utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
 • Page 267 Produktbeskrivning Kameralins Lägeslampa Laddnings-/ Inspelningslampa USB-port Inspelningsknapp Strömknapp Strömindikator microSD™ Anslutning kortplats för tillbehör Lucka för knopp...
 • Page 268 Använda knapparna Ström på Håll strömknappen intryckt i en sekund. Stäng av Håll strömknappen nedtryckt (4 sek eller längre). Ta ett foto Tryck på inspelningsknappen. Spela in en video Håll inspelningsknappen intryckt i en sekund. Avsluta en inspelning Tryck på inspelningsknappen. Gå...
 • Page 269 Batteriladdning och varningar Strömindikatorn anger batterinivån. Strömindikator Grön Röd Blinkar röd (när kabeln är frånkopplad) Batteristatus Mer än 15 % 5–15 % Mindre än 5 % Öppna den nedre luckan på produkten och anslut laddaren till USB-porten. Strömindikator Röd Grön (när kabeln är ansluten) Batteristatus Laddning...
 • Page 270 • När du öppnar appen för första gången måste du godkänna villkoren innan du kan använda appen. • LG 360 CAM kan endast kopplas till en telefon åt gången. Om du vill ansluta den till en annan telefon kopplar du bort den från telefonen som först var ansluten.
 • Page 271 Funktioner och användning Ta foton och spela in videoklipp • Filma utan en enhetsanslutning Tryck på inspelningsknappen på LG 360 CAM och ta bilder eller spela in videoklipp. (Läs mer under Så här använder du knapparna på sidan 8.) Lägeslampa Översta LED på...
 • Page 272 • Ett ljud av-funktion stöds inte i enlighet med lagstiftning om sekretesskydd. Galleri Tryck på på 360 CAM-appens startskärm. Gå till föregående meny. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Aktivera kameran. ❷ ❼ Ladda ner filerna från LG 360 CAM till telefonen. ❸ Dela filer. ❹ Ta bort oönskade filer. ❺ Sfärisk bildikon. ❻ Videoikon. ❼ ❽ ❾ Öppna fillistan för LG 360 CAM.
 • Page 273 Här kan du ställa in ett Wi-Fi-lösenord. Lagring Det gör att du kan kontrollera ett lagringsutrymme eller formatera det. Batteri Det här visar batterinivån för LG 360 CAM. Energisparläge Här kan du ställa när LG 360 CAM ska försättas i energisparläge.
 • Page 274 Om LG 360 CAM • Här visas programvaruuppdateringar, enhetsinformation och villkoren för användning av LG 360 CAM. • LG Bridge-programmet som krävs för programvaruuppgraderingen av LG 360 CAM kan hämtas från LG Electronics webbplats (http://www.lg.com). Hjälp Tryck på knappen om du vill ha hjälp.
 • Page 275 Wi-Fi-specifikation 802.11 b/g/n USB-typ Typ C USB 2.0 Batteri 1200 mAh 130 minuter (det kan ta längre tid att ladda om LG 360 Laddningstid CAM är påslagen.) Optik 13 M, 206° x 2 (Dual Fisheye-objektiv) Max. Videoupplösning 2 560 x 1 280 (30 bilder/s) Max.
 • Page 276: Ytterligare Information

  återvinnas för att spara begränsade resurser. 3 Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling...
 • Page 277 Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly. 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
 • Page 278 Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används. • Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
 • Page 279: Begränsad Garanti

  Begränsad garanti UNDER VILLKOREN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GARANTERAR LG ELECTRONICS ATT PRODUKTEN ÄR FRI FRÅN DEFEKTER AVSEENDE DESIGN, MATERIAL OCH TILLVERKNING UNDER TVÅ (2) ÅR FRÅN DET URSPRUNGLIGA INKÖPSTILLFÄLLET. OM PRODUKTEN BEHÖVER SERVICE SOM OMFATTAS AV GARANTIN, KAN DU RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER KONTAKTA NÄRMASTE LG ELECTRONICS-KONTAKTCENTER FÖR MER INFORMATION.
 • Page 281 360 CAM LG-R105 Toate drepturile rezervate. LG Electronics Inc., 2016 Notă: Vă rugăm să citiţi cu atenţie toate informaţiile înainte de utilizarea LG 360 CAM, pentru a evita deteriorările produsului şi pentru a vă bucura de cea mai bună performanţă.
 • Page 282 Prezentarea generală a produsului LG 360 CAM este un dispozitiv inteligent care vă permite să realizați cu ușurință fotografii de înaltă calitate și videoclipuri cu sunet dinamic. • Realizaţi fotografii sferice de 16 megapixeli: sau înregistraţi videoclipuri QHD, cu camerele duale. • Înregistraţi sunet surround pe 5.1 canale cu ajutorul a trei microfoane. • Utilizând produsul LG 360 VR (comercializat separat), puteți să vizualizaţi fotografiile și videoclipurile în culori vii, și să vă bucuraţi de un sunet direcțional mai realist. Mărci comerciale • Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global. • Wi-Fi® şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Informaţii de notificare privind software-ul open source Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open source, care sunt conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi http://opensource.lge.com. În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de responsabilitate privind garanţia şi notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare. LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com. Această ofertă este valabilă timp de trei (3) ani de la data la care aţi achiziţionat produsul. Acest dispozitiv wireless poate provoca interferențe electromagnetice, deci nu poate fi utilizat pentru serviciile medicale de urgență sau de siguranță.
 • Page 283 Informaţii importante privind siguranţa • Utilizaţi întotdeauna produse originale. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât în cele vizate. • Utilizarea sau conectarea produselor care nu sunt originale poate scurta durata de utilizare a produsului sau poate cauza o explozie. De asemenea, acest lucru poate deteriora produsul și, prin urmare, poate duce la anularea garanției de service. • Nu demontați produsul sau nu permiteţi lovirea acestuia. Acest lucru poate provoca un șoc electric, scurtcircuit sau incendiu. • Aplicarea unei presiuni mari asupra produsului îl poate deteriora. • Unele funcții ale acestui produs pot fi deteriorate, ori aspectul acestuia poate fi modificat sau afectat, dacă acesta este îndoit sau strivit și nu este reparat imediat.
 • Page 284 • Nu acoperiți sau înveliți produsul cu o pătură în timpul utilizării. • Produsul poate deveni fierbinte după perioade lungi de utilizare. Evitați atingerea produsului atunci când acesta devine fierbinte, deoarece această acţiune poate provoca o ardere la temperatură joasă. • Atunci când filmați pentru o perioadă lungă de timp, camera poate deveni fierbinte. Pentru a preveni deteriorarea din cauza temperaturilor ridicate, camera se poate opri din funcționare. • Nu eliminaţi produsul împreună cu gunoiul menajer. Acest lucru poate provoca un incendiu sau deteriorarea mediului înconjurător. • Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea. • Înlocuirea bateriei de către personal necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs. • Nu înlocuiţi dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea şi vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de furnizorul de servicii autorizat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer. • În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
 • Page 285 • Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/ racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați http://www.lge.com/global/sustainability/ environment/take-back-recycling. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE Prin prezenta, LG Electronics declară că produsul LG-R105 este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. O copie a Declaraţiei de conformitate poate fi găsită la http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 286 Componentele produsului LG 360 CAM Capac Cablu USB Ghidul utilizatorului • În cazul în care lipsesc componente, contactaţi magazinul de la care aţi achiziţionat produsul. • Unele elemente pot fi modificate fără o notificare prealabilă, în funcție de circumstanțe. • Aspectul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă, în scopul de a îmbunătăți performanța.
 • Page 287: Descrierea Produsului

  Descrierea produsului Obiectivul camerei Mod LED Încărcător/ Port USB fotografiere Tastă Tasta pornire fotografiere LED de alimentare Conexiune Slot pentru cardul accesoriu microSD™ Buton capac...
 • Page 288 Cum se utilizează tastele Pornire Atingeţi şi menţineţi apăsată tasta Pornire (1 secundă). Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Pornire Oprire (timp de 4 secunde sau mai mult). Fotografiază Apăsaţi tasta Fotografiere. Atingeţi şi menţineţi apăsată tasta Fotografiere Înregistraţi un videoclip (1 secundă). Opriţi o înregistrare Apăsaţi tasta Fotografiere. Intraţi în modul de repaus Atingeţi şi menţineţi apăsată tasta Pornire (1 secundă). Ieşiţi din modul de repaus Apăsaţi tasta Pornire sau tasta Fotografiere. Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Pornire Închidere forțată (timp de 12 secunde sau mai mult). Cum se resetează dispozitivul Apăsați și mențineți apăsate tasta Pornire şi tasta Fotografiere simultan, timp de opt secunde. Eliberați tastele după ce auziţi un al doilea semnal sonor, apoi apăsați tasta Pornire timp de patru secunde pentru a reseta dispozitivul.
 • Page 289 Încărcarea acumulatorului și Alerte LED-ul de alimentare indică nivelul de încărcare a acumulatorului. LED de alimentare Iluminare Green (Verde) Roşu (cu cablul deconectat) intermitentă roşu Stare baterie Mai mult de 15% 5% ~ 15% Mai puţin de 5% Deschideţi capacul inferior al produsului și conectați încărcătorul la portul USB. LED de alimentare Roşu Green (Verde) (cu cablul conectat) Stare baterie Încărcare Finalizat...
 • Page 290 Conectaţi un dispozitiv 1. Porniţi LG 360 CAM. 2. L ansaţi aplicaţia Manager 360 CAM pe telefonul dvs. 3. D ispozitivul dvs. LG 360 CAM şi aplicația Manager se vor conecta automat. 4. Acum, LG 360 CAM este gata de utilizare. Notă • Conectarea telefonului dvs. la LG 360 CAM va dezactiva conexiunea Wi-Fi de pe telefon. • Aplicaţia Manager 360 CAM poate fi descărcată de pe Google Play™ Store pe telefoanele Android™ și de pe App Store® pe iPhone®-uri căutând „LG 360 CAM”. (acceptată pe Android 5.0 (L OS) sau o versiune ulterioară, și iOS 8 sau o versiune ulterioară). • În cazul în care aplicația Manager solicită o conectare Bluetooth și permisiuni de localizare, trebuie să le aprobaţi înainte de a utiliza aplicația.
 • Page 291 Caracteristici și utilizare Realizaţi fotografii și înregistraţi videoclipuri • Fotografiere fără un dispozitiv conectat Apăsați tasta Fotografiere de pe LG 360 CAM pentru a realiza fotografii sau a înregistra videoclipuri. (Vedeţi cum se utilizează butoanele pe pagina 8.) Mod LED LED superior aprins LED inferior aprins Modul de fotografiere 360° 180° • Fotografiere cu o conexiune a telefonului Atingeţi de pe ecranul de start al aplicaţiei 360 CAM. Selectaţi calitatea unei imagini. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Selectați un mediu de fotografiere. ❷ Selectați o direcţie de fotografiere. ❸ Selectați un mod de fotografiere (360°/180°). ❹ Setaţi modul Normal sau Manual. ❺...
 • Page 292 în timpul transferului de date. • Sunt disponibili până la 4 GB pentru fiecare înregistrare video. • Se pot înregistra videoclipuri de până la 20 de minute în fiecare fișier, la rezoluție maximă. • Este posibil ca editarea video și ataşarea de mesaje să nu fie disponibile pe unele telefoane. • O caracteristică de dezactivare a sunetului nu este acceptată, pentru conformitatea cu legislaţia pentru protecția vieții private. Galerie Atingeţi de pe ecranul de start al aplicaţiei 360 CAM. Accesaţi meniul anterior. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Intraţi în cameră. ❷ ❼ Descărcați fișierele de pe LG 360 CAM pe telefon. ❸ Partajați-vă fișierele. ❹ Ștergeţi orice fișiere nedorite. ❺ Pictogramă imagine sferică. ❻ Pictogramă video. ❼ ❽ ❾ Accesați lista de fișiere de pe LG 360 CAM. ❽ Accesați lista de fișiere de pe telefon. ❾...
 • Page 293 • Î n funcție de specificațiile telefonului, este posibil ca videoclipurile de înaltă rezoluție să nu poată fi redate, însă acestea vor putea fi redate pe PC-ul dvs. - S oftware-ul pentru PC poate fi descărcat de pe website-ul LG Electronics (http://www.lg.com). (Acceptat pe Windows® 7 sau o versiune ulterioară şi iMAC® 10.10 sau o versiune ulterioară.) Setare Atingeţi de pe ecranul de start al aplicaţiei 360 CAM. Wi-Fi Acest lucru vă permite să setați o parolă Wi-Fi. Stocare Acest lucru vă permite să verificați sau să formataţi un spațiu de stocare. Baterie Acest lucru indică nivelul acumulatorului LG 360 CAM. Mod de economisire energie Acest lucru vă permite să setați ora înainte ca LG 360 CAM să intre în modul de economisire a energiei.
 • Page 294 Despre LG 360 CAM • Acest lucru afișează actualizările de software, informațiile despre dispozitiv, precum și Termenii de utilizare pentru LG 360 CAM. • Programul LG Bridge necesar pentru upgrade-ul software-ului LG 360 CAM poate fi descărcat de pe website-ul LG Electronics (http://www.lg.com). Asistenţă Apăsaţi butonul pentru Ajutor.
 • Page 295 Specificații și caracteristici Specificaţie Bluetooth V4.1 Specificaţie Wi-Fi 802,11 b/g/n Tip USB USB 2.0 Tip-C Baterie 1200 mAh 130 de minute (încărcarea poate dura mai mult dacă LG Timp de încărcare 360 CAM este pornit.) 13 M, 206° x 2 (obiective superangulare de tip „ochi de Optică peşte” , duale) Max. Rez. video 2560 x 1280 (30 cps) Max. Rez. foto 5660 x 2830 (16 M) Format de fişiere video/...
 • Page 296: Informaţii Suplimentare

  Informaţii suplimentare Eliminarea aparatului vechi 1 S imbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri. 2 P rodusele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate. 3 D ispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling...
 • Page 297 Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi 1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conţine peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb. 2 T oate bateriile/toţi acumulatorii trebuie eliminate/eliminaţi separat de fluxul deşeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autorităţile locale. 3 E liminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potenţialelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător, sănătăţii animalelor şi populaţiei. 4 P entru informaţii suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactaţi consiliul local, serviciile de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
 • Page 298 Expunerea la radiofrecvenţe Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi rata de absorbţie specifică (SAR). Acest dispozitiv model LG-R105 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerinţele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerinţe au la bază instrucţiuni ştiinţifice, care includ marje de siguranţă, menite să garanteze siguranţa tuturor persoanelor, indiferent de vârsta şi de starea de sănătate a acestora. • Instrucţiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbţie specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmiţând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvenţă utilizate. • Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucţiunile privitoare la expunerea la unde radio. • Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg, mediată pe 10 g de ţesut. • Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv atunci când este purtat pe corp, conform descrierii din acest ghid al utilizatorului, este de 0,413 W/kg. • Acest aparat respectă normele de expunere RF dacă este poziționat la o distanță de 0,00 cm de corp.
 • Page 299 Garanţia limitată FĂCÂND OBIECTUL CONDIŢIILOR PREZENTEI GARANŢII LIMITATE, LG ELECTRONICS GARANTEAZĂ CĂ ACEST PRODUS NU PREZINTĂ DEFECTE DE DESIGN, MATERIAL ŞI MANOPERĂ ÎN MOMENTUL ACHIZIŢIEI ORIGINALE DE CĂTRE UN CONSUMATOR ŞI PE O PERIOADĂ ULTERIOARĂ DE DOI (2) ANI. DACĂ PRODUSUL DVS. NECESITĂ SERVICE ÎN GARANŢIE, VĂ RUGĂM SĂ-L ÎNAPOIAŢI DEALERULUI DE LA CARE A FOST ACHIZIŢIONAT SAU SĂ CONTACTAŢI CENTRUL LOCAL DE CONTACT LG ELECTRONICS PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE. În conformitate cu politicile regionale de servicii, Spania, Suedia, Republica Cehă, Polonia, Grecia, Portugalia, România, Danemarca, Slovacia, Turcia, Muntenegru, Norvegia, Finlanda, Islanda, Serbia și Bulgaria vor oferi acum garanţii de 2 ani.
 • Page 301 Kullanıcı Kılavuzu 360 CAM LG-R105 Tüm hakları saklıdır. LG Electronics Inc., 2016 Not: LG 360 CAM'i kullanmaya başlamadan önce, ürünün zarar görmesini önlemek ve ürünü en iyi performansta çalıştırmak için tüm bilgileri dikkatlice okuyun.
 • Page 302 • LG 360 VR ürünü (ayrı satılır) sayesinde daha gerçekçi ses yönlendirmesinin keyfini çıkarmanın yanı sıra canlı fotoğraflarınızı ve videolarınızı görüntüleyebilirsiniz. Ticari Markalar • Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.nin dünyanın her yerinde geçerli tescilli ticari markasıdır. • Wi-Fi® ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır. Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin. Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur. LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM’a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir. Bu kablosuz cihaz, elektromanyetik parazitlenmeye neden olabileceğinden güvenlik veya acil durum medikal hizmetleri için kullanılamaz.
 • Page 303: Önemli Güvenlik Bilgileri

  Önemli Güvenlik Bilgileri • Daima orijinal ürünleri kullanın. Bu ürünü amaçları dışında kullanmayın. • Orijinal olmayan ürünlerin kullanılması veya bağlanması ürünün kullanım ömrünü kısaltabilir ya da patlamaya neden olabilir. Ayrıca ürün zarar görebilir ve dolaylı olarak servis garantisi geçersiz hale gelebilir. • Ürünü parçalarına ayırmayın veya ürüne zarar gelmesine izin vermeyin. Aksi takdirde elektrik çarpması, kısa devre veya yangın meydana gelebilir. • Yüksek basınç uygulamak ürüne hasar verebilir. • Bu ürün katlanırsa bükülürse veya ezilirse ve derhal onarılmazsa bazı işlevleri zarar görebilir ya da ürünün görünümü değişebilir veya bozulabilir. • Hasardan kaçınmak için ürünü sert bir yüzeye düşürmemeye veya ağır bir darbeye maruz bırakmamaya dikkat edin. • Ürünü su, alkol, benzen vb. maddelerden uzak tutun. • Ürünü 0°C ve 35°C arası sıcaklıklarda kullanın. Ürünü aşırı sıcaklıklarda kullanmayın veya saklamayın. Ürünü uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi takdirde hasar oluşabilir veya patlama meydana gelebilir. • Ürünü yumuşak bir bez kullanarak silin. • Ürünü kolye, anahtar, bozuk para, çivi veya saat gibi metal nesnelerin yakınına yerleştirmeyin. Kısa devre olması durumunda patlama riski söz konusu olur. • Ürünü küçük çocukların ve evcil hayvanların uzanamayacağı yerlerde saklayın. Ürünü...
 • Page 304 • Ürün, uzun süre kullanımdan sonra ısınabilir. Düşük sıcaklık kaynaklı yanıklara yol açabileceğinden ısındığında ürüne dokunmayın. • Uzun süreli video kaydı sırasında kamera ısınabilir. Yüksek sıcaklık nedeniyle hasar görmemesi için kamera kapatılabilir. • Ürünü evsel atıklarla birlikte atmayın. Aksi takdirde yangın çıkabilir veya çevre zarar görebilir. • Li-ion Pil, yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileşendir. • Pil değişiminin yetkili bir profesyonel tarafından yapılmaması cihazınızda hasara neden olabilir. • Pili kendiniz değiştirmeyin. Pil hasar görebilir, bu nedenle aşırı ısınma ve yaralanmalar meydana gelebilir. Pil mutlaka yetkili servis sağlayıcı tarafından değiştirilmelidir. Pil geri dönüştürülmeli ya da ev atıklarından ayrı olarak atılmalıdır. • Bu üründe, nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla çıkarılamayan bataryanın ürünle birleşik konumda olması halindeLG, ister batarya değişiminde ister bu ürünün kullanım süresinin sonunda gerçekleşecek olan bataryanın geri dönüşümünde bataryanın sadece nitelikli ve uzman kişiler tarafından çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir.
 • Page 305 • Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını kapsar. Nitelikli ve uzman kişilerin bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmalarına yönelik talimatlara ihtiyaç duymanız halinde lütfen http://www.lge.com/global/sustainability/environment/ take-back-recycling bağlantısına gidiniz. UYGUNLUK BİLDİRİMİ İşbu belge ile LG Electronics bu LG-R105 ürününün 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: http://www.lg.com/global/declaration...
 • Page 306 Ürün Bileşenleri LG 360 CAM Kapak USB Kablosu Kullanıcı Kılavuzu • Eksik bileşen varsa ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişime geçin. • Bazı öğeler, şartlara bağlı olarak önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. • Ürünün görünümü ve teknik özellikleri, performansı iyileştirmek için önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 • Page 307 Ürün Açıklaması Kamera Lensi Şarj cihazı/ Mod LED'i Çekim USB bağlantı LED'i noktası Çekim Güç Tuşu Tuşu Güç LED'i Aksesuar microSD™ Bağlantısı Kart Yuvası Kapak Düğmesi...
 • Page 308 Tuşları Kullanma Açma Güç Tuşunu basılı tutun (1 saniye). Kapatma Güç Tuşunu basılı tutun (4 saniye veya daha uzun). Fotoğraf çekme Çekim Tuşuna basın. Video kaydetme Çekim Tuşunu basılı tutun (1 saniye). Kaydı durdurma Çekim Tuşuna basın. Uyku moduna girme Güç Tuşunu basılı tutun (1 saniye). Uyku modundan çıkma Güç veya Çekim Tuşuna basın. Zorla kapatma Güç Tuşunu basılı tutun (12 saniye veya daha uzun). Cihazı sıfırlama Güç Tuşunu ve Çekim Tuşunu aynı anda sekiz saniye boyunca basılı tutun. İkinci uyarı sesini duyduktan sonra tuşları bırakın ve ardından cihazı sıfırlamak için Güç Tuşunu dört saniye boyunca basılı tutun. • Yalnızca harici bir SD kart takılı olduğunda fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.
 • Page 309 Pil Şarjı ve Uyarıları Güç LED’i, pil seviyesini gösterir. Güç LED'i Yanıp sönen Yeşil Kırmızı (kablo bağlı değilken) kırmızı Pil Durumu %15'ten fazla %5 ~ %15 %5'ten az Ürünün alt kapağını açın ve şarj cihazını USB bağlantı noktasına bağlayın. Güç LED'i Kırmızı Yeşil (kablo bağlıyken) Pil Durumu Şarj etme Tamamlandı...
 • Page 310 Bağlantılar Bir Cihaza Bağlanma 1. LG 360 CAM cihazınızı açın. 2. T elefonunuzda 360 CAM yönetici uygulamasını başlatın. 3. L G 360 CAM ve yönetici uygulamanız otomatik olarak bağlanır. 4. LG 360 CAM kullanıma hazırdır. Notlar • Telefonunuzu LG 360 CAM’ e bağlamanız durumunda telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı kapanır. • 360 CAM yönetici uygulaması, Android™ telefonlarda Google Play™ Store'da ve iPhone® telefonlarda App Store® platformunda “LG 360 CAM” ifadesi aratılarak indirilebilir (LG 360 CAM, Android 5.0 (L OS) veya sonrası sürümlerde ve iOS 8 veya sonrası sürümlerde desteklenir.) • Yönetici uygulamasında Bluetooth bağlantısı ve konum izinleri talep edildiğinde uygulamayı kullanabilmek için bu izinleri sağlamanız gerekir. • Uygulamayı kullanabilmek için yönetici uygulamasını ilk açışınızda şartlar ve koşulları kabul etmelisiniz. • LG 360 CAM ürünü aynı anda sadece bir telefona bağlı olabilir. Bu ürünü başka bir telefona bağlamak için öncelikle ürünün mevcut durumda bağlı olduğu telefonla bağlantısını kesin. • LG 360 CAM ürününüz bir geçiş kodu ile korunuyorsa bağlantıyı kurmak için geçiş kodunu girin. • Varsayılan Wi-Fi şifresi, "00" ve ürününüzün seri numarasının son 6 hanesidir. • Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak için bir uyarı sesi duyana kadar Güç Tuşunu ve Çekim Tuşunu 3 saniye boyunca birlikte basılı tutun.
 • Page 311 Özellikler ve Kullanım Fotoğraf Çekin ve Video Kaydedin • Bir Cihaz Bağlantısı Olmadan Çekim Yapma Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için LG 360 CAM ürününüzde Çekim Tuşuna basın. (Bkz. Düğmeleri Kullanma, Sayfa 8.) Mod LED'i Üst LED açık Alt LED açık Çekim Modu 360° 180° • Bir Telefon Bağlantısı İle Çekim Yapma 360 CAM uygulaması ana ekranında öğesine dokunun. Bir görüntü kalitesi seçin. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Bir çekim Ortamı seçin. ❷ Bir çekim yönü seçin. ❸ Bir çekim modu seçin (360°/180°).
 • Page 312 • Video düzenleme ve mesaj ekleme bazı telefonlarda kullanılamayabilir. • Gizlilik koruma kanunlarına uygunluk nedeniyle ses kapatma özelliği desteklenmez. Galeri 360 CAM uygulaması ana ekranında öğesine dokunun. Önceki Menüye gidin. ❶ ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ Kamera moduna girin. ❷ ❼ LG 360 CAM ürününüzden dosyaları ❸ telefonunuza indirin. Dosyalarınızı paylaşın. ❹ İstemediğiniz dosyaları silin. ❺ Küresel görüntü simgesi. ❻ Video simgesi. ❽ ❾ ❼ LG 360 CAM ürününüzdeki dosya listesine erişin.
 • Page 313 • Telefonunuzun teknik özelliklerine bağlı olarak yüksek çözünürlüklü videolar telefonunuzda oynatılamayabilir ancak bilgisayarınızda oynatılabilir. - B ilgisayar yazılımı LG Electronics web sitesinden (http://www.lg.com) indirilebilir. (Windows® 7 veya sonrası işletim sistemlerinde ve iMAC® 10.10 veya sonrası işletim sistemlerinde desteklenir.) Ayarlar 360 CAM uygulaması ana ekranında öğesine dokunun. Wi-Fi Bir Wi-Fi parolası belirlemenize imkan tanır. Depolama Depolama alanını kontrol etmenize veya biçimlendirmenize imkan tanır. LG 360 CAM cihazınızın pil seviyesini gösterir. Güç Tasarrufu Modu LG 360 CAM cihazınızın güç tasarrufu moduna gireceği zamanı belirlemenize imkan tanır.
 • Page 314 LG 360 CAM Hakkında • Yazılım güncellemelerini, cihaz bilgilerini ve LG 360 CAM ürününüzün Hizmet Şartlarını görüntüler. • L G 360 CAM yazılım yükseltmesi için gereken LG Bridge programı LG Electronics web sitesinden (http://www.lg.com) indirilebilir. Yardım Yardım için düğmesine basın.
 • Page 315 Video: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Ses: AAC 5.1 Kanal) Görüntü Yakalama Küresel / Yarı küresel görüntü ve video 3 Mikrofon Harici SD Kart 2 TB'ye kadar Boyutlar/Ağırlık 40 mm x 97 mm x 25 mm / 76,7 g Okuma/yazma hızı 10 MB/sn veya üstü olan UHS-1 (U3) SD bellek kartı kullanmanız önerilir. (Sınıf 10 veya üstü) works with LG 360 CAM, Google Street View™ ve YouTube™ 360° hizmetlerini destekler.
 • Page 316: İlave Bilgiler

  İlave Bilgiler Eski cihazınızın atılması 1 T üm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz. 2 A tık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır. 3 B u işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. 4 E EE Yönetmeliğine Uygundur. 5 E ski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)
 • Page 317 Eski cihazınızın atılması 1 E ğer pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur. 2 T üm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir. 3 E ski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. 4 E ski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.
 • Page 318 Radyo frekansı enerjisine maruz kalma Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. LG-R105 modeli bu cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki güvenlik gereklilikleriyle uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinimler, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel talimatları temel almaktadır. • Radyo dalgalarına maruz kalma talimatlarında Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, cihazın kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir. • Çeşitli LG cihaz modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır. • Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg’ d ır. • Vücutta taşınırken bu cihazın en yüksek SAR değeri, bu kullanıcı kılavuzunda açıklandığı üzere 0,413 W/kg’ d ır. • Bu cihaz, vücuttan 0,00 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. • Veri dosyaları iletmek için cihaz ile şebeke arasında kaliteli bir bağlantı olması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.
 • Page 319 Sınırlı Garanti BU SINIRLI GARANTİNİN KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK LG ELECTRONICS, BU ÜRÜNÜN TÜKETİCİ TARAFINDAN SATIN ALINDIĞI TARİHTE TASARIM, MALZEME VE İŞÇİLİK KUSURLARINDAN ARİ OLDUĞUNU GARANTİ EDER VE GARANTİ, ÜRÜNÜN SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN İKİ (2) YIL BOYUNCA GEÇERLİDİR. ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ HİZMETİNE İHTİYACI OLDUĞUNDA LÜTFEN ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZ BAYİYE GÖTÜRÜN YA DA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YEREL LG ELECTRONICS İLETİŞİM MERKEZİNİZLE İLETİŞİM KURUN. Bölgesel hizmet politikaları uyarınca; İspanya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Yunanistan, Portekiz, Romanya, Danimarka, Slovakya, Türkiye, Karadağ, Norveç, Finlandiya, İzlanda, Sırbistan ve Bulgaristan şimdi 2 yıl garanti sunmaktadır.

This manual is also suitable for:

Lg-r105360 cam

Table of Contents