Download  Print this page

Advertisement

1. Namen en functies van onderdelen
1 1 1 1 1 Voedingslamp
Deze lamp brandt als de voeding is ingeschakeld.
2 2 2 2 2 Bedrijfslamp
Deze lamp brandt als de airconditioner in bedrijf is.
3 3 3 3 3 Knop ON/OFF (AAN/UIT)
Drukken op deze knop terwijl de airconditioner draait
(bedrijfslamp aan) schakelt de eenheid uit. Drukken op deze
knop terwijl de airconditioner uit is (bedrijfslamp uit) scha-
kelt de eenheid in.
4 4 4 4 4 Knop All Rooms OFF (alle kamers UIT)
Drukken op deze knop schakelt alle in bedrijf zijnde
airconditioners en de bedrijfslampen voor alle kamers uit.
5 5 5 5 5 Kamernaam display
Breng een van de meegeleverde kamernaamstickers aan
op elke knop.
2. Werken met de bediening
I Inschakelen van de airconditioner
Druk op de knop ON/OFF (AAN/UIT) van de kamer waarvan u de airconditioner wilt inschakelen.
De airconditioner schakelt in en de bedrijfslamp gaat branden.
I Een individuele airconditioner uitzetten
Druk op de knop ON/OFF (AAN/UIT) van de kamer waarvan u de airconditioner wilt uitschakelen.
De airconditioner van die kamer wordt uitgeschakeld en de bedrijfslamp gaat uit.
I Alle airconditioners uitzetten
Druk op de knop All Rooms OFF (alle kamers UIT) om de airconditioners in alle kamers uit te schakelen.
Voorzichtig
• Als de bedrijfslamp herhaaldelijk knippert, kan dit liggen aan een bedradingsprobleem van de airconditioner. Raad-
pleeg de handelaar bij wie u het product heeft gekocht.
• Wacht na het indrukken van een knop ongeveer een seconde voordat u een andere knop indrukt.
• Om de centrale bediening te kunnen gebruiken moet u over een MA & Contact Terminal Interface (MAC-397IF-E,
afzonderlijk leverbaar) voor elke airconditioner beschikken.
Bij gebruik van een MA & Contact Terminal Interface wordt de eerdere bedrijfsstatus van de airconditioner opgesla-
gen in het geheugen. Als u de airconditioner met de centrale bediening inschakelt, start deze dus in dezelfde bedrijfs-
modus als waarmee deze de laatste keer werd uitgeschakeld.
Zet eerst de airconditioner met de eigen afstandsbediening in de door u gewenste toestand (10 seconden of langer)
voordat u de centrale bediening voor het eerst of voor het eerst na lange tijd weer inschakelt.
• Met de knop ON/OFF (AAN/UIT) wordt de eenheid in- en uitgeschakeld.
Als u de airconditioner wilt inschakelen, controleer dan eerst of de bedrijfslamp uit is alvorens de knop in te drukken.
Als u de airconditioner wilt uitschakelen, controleer dan eerst of de bedrijfslamp aan is alvorens de knop in te druk-
ken.
• De airconditioners kunnen ook in elke kamer met de afstandsbediening worden bediend.
Als er een airconditioner in een kamer wordt ingeschakeld, gaat de bedrijfslamp voor die kamer op de centrale bedie-
ning branden.
• De centrale bediening kan een eenheid niet regelen als voor die eenheid de eigen afstandsbediening wordt gebruikt.
• Als de eigen afstandsbediening en de centrale bediening allebei worden gebruikt, kunnen de displays van de bedie-
ning en de afstandsbediening verschillen.
8
1
POWER
2
1
2
3
5
6
: http://splitoff.ru/tehn-doc.html
4
3
4
5
7
8

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: