Download Print this page

Önemli̇ Güvenli̇k Tali̇matlari - Black & Decker SC831 Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

T Ü R K Ç E
ÖNGÖRÜLEN KULLANIMI
Sahip olduğunuz Black & Decker saç kurutma
makinesi, bu kılavuzda belirtilen şekilde saç
kurutmak için tasarlanmıştır. Bu ürün sadece ev
işlerinde kullanım içindir.
UYARI SEMBOLLERİ
Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller
kullanılmıştır:
Bu kullanım kılavuzunda belirtilen kurallara
uyulmadığında kişisel yaralanma riskinin
bulunduğunu veya ürünün zarar göreceğini
belirtir.
Elektrik çarpması tehlikesini belirtir.
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
Uyarı! Elektrikli aletleri kullanırken yangın,
N
elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaların
önüne geçmek için, aşağıdakileri de içeren
temel güvenlik önlemlerine daima uymak gerekir.
Cihazı kullanmadan önce tüm kullanım
N
kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu ürünün kullanım amacı bu kullanım
N
kılavuzunda anlatılmıştır. Bu kullanım
kılavuzunda belirtilen aksesuarların ya da
yardımcı aletlerin kullanılmaması veya aletle
tavsiye edilenin dışındaki işlemlerin yapılması
yaralanma riskinin doğmasına yol açabilir.
Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar
N
için saklayınız.
Cihazınızın kullanımı
Güç kaynağına bağlamadan veya bağlantıyı
N
kesmeden önce cihazın kapalı olduğundan
emin olun.
Cihazı kullanırken daima dikkatli olunuz.
N
Fişi prizden çekerken hiç bir zaman kablodan
N
çekmeyiniz. Elektrik kablosunun sıcaklık
kaynakları, yağ ve keskin kenarlı maddelerle
temasa geçmesini engelleyiniz.
Cihazı küvette veya duşta olduğu gibi, biriken
N
suyun bulunduğu ortamların yakınında
kullanmayın.
Cihazı ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına
N
koymayın.
16
Cihazı yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
N
Cihazı açık havada kullanmayınız.
N
Motor ünitesini daima sudan veya aşırı nemden
N
koruyunuz.
Cihazı sadece elleriniz kuruyken kullanınız.
N
Eğer elektrik kablosu kulanım sırasında zarar
N
görmüşse cihazı hemen prizden çekiniz. Güç
kaynağıyla bağlantısını kesmeden güç kaynağı
kablosuna dokunmayınız.
Kullanımda olmadığında cihazın elektrik
N
kaynağıyla bağlantısını kesiniz.
Aksesuarlarını değiştirmeden, temizlemeden ve
N
kullanım dışı olduğunda kaldırmadan önce
cihazın soğumasını bekleyin.
Diğer şahısların güvenliği
Bu ürün bir oyuncak değildir, çocukların ve bu
N
kullanım talimatlarını bilmeyen kişilerin cihazı
kullanmasına engel olunuz.
Eğer bu cihaz çocukların bulunduğu yerin
N
yakınlarında kullanılacaksa yakın gözetim
gereklidir.
Kullanımdan sonra
Cihazı kullanmadığınızda ve cihazın çeşitli
N
parçalarının değiştirilmesinden ve bakımından
önce cihazı kapatınız ve fişini prizden çekiniz.
Cihaz kullanılmadığı zaman kuru bir yerde
N
muhafaza edilmelidir. Bu muhafaza alanına
çocuklar girmemelidir.
Cihazın kontrolü ve tamiri
Kullanmadan önce cihazın veya herhangi bir
N
parçasının arızalı olup olmadığını kontrol ediniz.
Parçaların çatlak olup olmadığını ve çalışmayı
etkileyecek diğer şartların kontrolünü yapınız.
Cihazın herhangi bir parçası arızalıysa veya
N
hatalıysa kullanmayınız.
Arızalı parçaları yetkili servislerde tamir ettiriniz
N
veya değiştiriniz.
Kullanmadan önce elektrik kablosunun arızalı
N
veya eski gibi görünüp görünmediğinin
kontrolünü yapınız.
Elektrik kablosu veya priz arızalı ya da bozuksa
N
cihazı kullanmayınız.
Elektrik kablosu veya elektrik fişi arızalı ya da
N
kusurluysa, olası tehlikeleri engellemek için
bunların değişimini yetkili servis yapmalıdır.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker SC831

This manual is also suitable for:

Sc832