Husqvarna 140 B Manuals

Manuals and User Guides for Husqvarna 140 B. We have 3 Husqvarna 140 B manuals available for free PDF download: Operator's Manual, Instruction Book

Husqvarna 140 B Operator's Manual

Husqvarna 140 B Operator's Manual (420 pages)

Brand: Husqvarna | Category: Chainsaw | Size: 10.7 MB
Table of contents
Table Of Contents8................................................................................................................................................................
Intr Oduction9................................................................................................................................................................
Dear Customer9................................................................................................................................................................
General Safety Precautions10................................................................................................................................................................
Before Using A New Chain Saw10................................................................................................................................................................
Personal Protective Equipment11................................................................................................................................................................
Chain Catcher12................................................................................................................................................................
Right Hand Guard12................................................................................................................................................................
Stop Switch12................................................................................................................................................................
Cutting Equipment13................................................................................................................................................................
Tensioning The Chain14................................................................................................................................................................
Lubricating Cutting Equipment15................................................................................................................................................................
Fitting The Bar And Chain17................................................................................................................................................................
Fuel Handling18................................................................................................................................................................
Chain Oil18................................................................................................................................................................
Fuel Safety19................................................................................................................................................................
Starting And Stopping20................................................................................................................................................................
Working Techniques21................................................................................................................................................................
General Working Instructions21................................................................................................................................................................
Basic Cutting Technique22................................................................................................................................................................
Tree Felling Technique23................................................................................................................................................................
How To Avoid Kickback24................................................................................................................................................................
What Is Kickback24................................................................................................................................................................
Carburettor Adjustment25................................................................................................................................................................
Throttle Lockout26................................................................................................................................................................
Tensioning The Recoil Spring27................................................................................................................................................................
Spark Plug27................................................................................................................................................................
Lubricating The Bar Tip Sprocket27................................................................................................................................................................
Needle Bearing Lubrication27................................................................................................................................................................
Air filter27................................................................................................................................................................
Cooling System28................................................................................................................................................................
Winter Use28................................................................................................................................................................
Air Injection" Centrifugal Cleaning28................................................................................................................................................................
Maintenance Schedule29................................................................................................................................................................
Technical Data30................................................................................................................................................................
Guide Bar And Saw Chain Combinations32................................................................................................................................................................
Saw Chain filing And file Gauges32................................................................................................................................................................
Ec-declaration Of Conformity32................................................................................................................................................................
Bäste Kund35................................................................................................................................................................
Personlig Skyddsutrustning37................................................................................................................................................................
Maskinens Säkerhetsutrustning37................................................................................................................................................................
Montering Av Svärd Och Kedja43................................................................................................................................................................
Start Och Stopp46................................................................................................................................................................
Allmänna Arbetsinstruktioner47................................................................................................................................................................
Kastförebyggande åtgärder50................................................................................................................................................................
Smörjning Av Svärdets Noshjul54................................................................................................................................................................
Smörjning Av Nållager55................................................................................................................................................................
Centrifugalrening "air Injection55................................................................................................................................................................
Svärd Och Kedjekombinationer59................................................................................................................................................................
Sågkedjans filning Och filmallar59................................................................................................................................................................
Eg-försäkran Om överensstämmelse59................................................................................................................................................................
Symboler I Brugsanvisningen60................................................................................................................................................................
Til Vore Kunder62................................................................................................................................................................
Personligt Beskyttelsesudstyr64................................................................................................................................................................
Maskinens Sikkerhedsudstyr64................................................................................................................................................................
Montering Af Sværd Og Kæde70................................................................................................................................................................
Start Og Stop73................................................................................................................................................................
Generelle Arbejdsinstruktioner74................................................................................................................................................................
Kastforebyggende Foranstaltninger78................................................................................................................................................................
Smøring Af Sværdets Næsehjul82................................................................................................................................................................
Smøring Af Nålelejer82................................................................................................................................................................
Centrifugalrensning "air Injection82................................................................................................................................................................
Sværd- Og Kædekombinationer86................................................................................................................................................................
Slibeskalaer Og Slibning Af Savkæde86................................................................................................................................................................
Kjære Kunde89................................................................................................................................................................
Personlig Verneutstyr91................................................................................................................................................................
Maskinens Sikkerhetsutstyr91................................................................................................................................................................
Montering Av Sverd Og Kjede97................................................................................................................................................................
Fylling Av Brennstoff99................................................................................................................................................................
Start Og Stopp100................................................................................................................................................................
Generelle Arbeidsinstruksjoner101................................................................................................................................................................
Kastforebyggende Tiltak104................................................................................................................................................................
Smøring Av Sverdets Nesehjul107................................................................................................................................................................
Smøring Av Nålelager107................................................................................................................................................................
Sentrifugalrensing "air Injection108................................................................................................................................................................
Sverd Og Kjedekombinasjoner112................................................................................................................................................................
Sagkjedets filing Og filmaler112................................................................................................................................................................
Ef-erklæring Om Samsvar112................................................................................................................................................................
Merkkien Selitykset113................................................................................................................................................................
Koneessa Esiintyvät Tunnukset113................................................................................................................................................................
Käyttöohjeessa Esiintyvät Tunnukset113................................................................................................................................................................
Hyvä Asiakas115................................................................................................................................................................
Henkilökohtainen Suojavarustus117................................................................................................................................................................
Koneen Turvalaitteet117................................................................................................................................................................
Terälevyn Ja Ketjun Asennus123................................................................................................................................................................
Yleiset Työohjeet128................................................................................................................................................................
Takapotkua Ehkäisevät Toimenpiteet132................................................................................................................................................................
Keskipakoispuhdistus "air Injection136................................................................................................................................................................
Terälevyn Kärkipyörän Voitelu136................................................................................................................................................................
Neulalaakerin Voitelu136................................................................................................................................................................
Terälevy- Ja Ketjuyhdistelmät140................................................................................................................................................................
Teräketjun Teroittaminen Ja Viilausohjaimet140................................................................................................................................................................
Explication Des Symboles141................................................................................................................................................................
Symboles Sur La Machine141................................................................................................................................................................
Symboles Dans Le Manuel141................................................................................................................................................................
Cher Client143................................................................................................................................................................
Quipement De Protection Personnelle145................................................................................................................................................................
Utilisez Toujours Votre Bon Sens145................................................................................................................................................................
Quipement De Coupe148................................................................................................................................................................
Montage Du Guide-chaîne Et De La Chaîne152................................................................................................................................................................
Manipulation Du Carburant153................................................................................................................................................................
Remplissage De Carburant154................................................................................................................................................................
Sécurité Carburant154................................................................................................................................................................
Mesures Anti-rebond161................................................................................................................................................................
Puration Centrifuge "air Injection165................................................................................................................................................................
Utilisation Hivernale165................................................................................................................................................................
Graissage Du Roulement à Aiguilles165................................................................................................................................................................
Système De Refroidissement165................................................................................................................................................................
Schéma D'entretien166................................................................................................................................................................
Combinaisons Guide-chaîne Et Chaîne169................................................................................................................................................................
Affûtage De La Chaîne Et Gabarits D'affûtage169................................................................................................................................................................
Assurance De Conformité Ue169................................................................................................................................................................
Verklaring Van De Symbolen170................................................................................................................................................................
Symbolen Op De Machine170................................................................................................................................................................
Symbolen In De Gebruiksaanwijzing170................................................................................................................................................................
Beste Klant172................................................................................................................................................................
Persoonlijke Veiligheidsuitrusting174................................................................................................................................................................
Veiligheidsuitrusting Van De Machine175................................................................................................................................................................
Monteren Van Zaagblad En Ketting181................................................................................................................................................................
Algemene Werkinstructies186................................................................................................................................................................
Maatregelen Die Terugslag Voorkomen190................................................................................................................................................................
Centrifugaal Reinigen "air Injection194................................................................................................................................................................
Neuswiel Van Het Zaagblad Smeren194................................................................................................................................................................
Gebruik In De Winter194................................................................................................................................................................
Naaldlager Smeren194................................................................................................................................................................
Zaagblad- En Kettingcombinaties198................................................................................................................................................................
Vijlen En Vijlmallen Van De Zaagketting198................................................................................................................................................................
Eg-verklaring Van Overeenstemming198................................................................................................................................................................
I Simboli Sulla Macchina199................................................................................................................................................................
Simboli Nelle Istruzioni Per L'uso199................................................................................................................................................................
Alla Gentile Clientela201................................................................................................................................................................
Impiegare Sempre Il Buon Senso203................................................................................................................................................................
Dispositivi Di Sicurezza Della Macchina203................................................................................................................................................................
Abbigliamento Protettivo203................................................................................................................................................................
Attrezzatura Di Taglio205................................................................................................................................................................
Montaggio Di Lama E Catena209................................................................................................................................................................
Prevenzione Del Contraccolpo218................................................................................................................................................................
Regolazione Del Carburatore219................................................................................................................................................................
Depurazione Centrifuga Dell'aria "air Injection222................................................................................................................................................................
Lubrificazione Della Rotella Di Punta222................................................................................................................................................................
Esercizio Invernale222................................................................................................................................................................
Lubrificazione Del Cuscinetto222................................................................................................................................................................
Sistema Di Raffreddamento222................................................................................................................................................................
Schema Di Manutenzione223................................................................................................................................................................
Combinazioni Di Lama E Catena226................................................................................................................................................................
Affilatura Della Catena E Affilatori226................................................................................................................................................................
Dichiarazione Di Conformità Ce226................................................................................................................................................................
AclaraciÓn De Los SÍmbolos227................................................................................................................................................................
Símbolos En La Máquina227................................................................................................................................................................
Apreciado Cliente229................................................................................................................................................................
Equipo De Protección Personal231................................................................................................................................................................
Emplee Siempre El Sentido Común231................................................................................................................................................................
Equipo De Corte234................................................................................................................................................................
Tensado De La Cadena235................................................................................................................................................................
Montaje De La Espada Y La Cadena238................................................................................................................................................................
Transporte Y Almacenamiento240................................................................................................................................................................
Medidas Preventivas De Las Reculadas247................................................................................................................................................................
Ajuste Del Carburador248................................................................................................................................................................
Mecanismo De Arranque250................................................................................................................................................................
Filtro De Aire250................................................................................................................................................................
Depuración Centrífuga "air Injection251................................................................................................................................................................
Utilización En Invierno251................................................................................................................................................................
Lubricación Del Cojinete De Agujas251................................................................................................................................................................
Sistema Refrigerante251................................................................................................................................................................
Programa De Mantenimiento252................................................................................................................................................................
Combinaciones De Espada Y Cadena255................................................................................................................................................................
Afilado Y Calibres De Afilado De La Cadena De Sierra255................................................................................................................................................................
Declaración Ce De Conformidad255................................................................................................................................................................
Symbole Am Gerät256................................................................................................................................................................
Symbole In Der Bedienungsanweisung256................................................................................................................................................................
Sehr Geehrter Kunde258................................................................................................................................................................
Persönliche Schutzausrüstung260................................................................................................................................................................
Montage Von Schiene Und Kette268................................................................................................................................................................
Sicherer Umgang Mit Kraftstoff270................................................................................................................................................................
Allgemeine Arbeitsvorschriften273................................................................................................................................................................
Vorbeugende Maßnahmen Gegen Rückschlag277................................................................................................................................................................
Zentrifugalreinigung "air Injection281................................................................................................................................................................
Benutzung Im Winter281................................................................................................................................................................
Schmierung Des Nadellagers281................................................................................................................................................................
Technische Daten284................................................................................................................................................................
Führungsschienen- Und Kettenkombinationen286................................................................................................................................................................
Feilen Und Schärflehren Der Sägekette286................................................................................................................................................................
ExplicaÇÃo Dos SÍmbolos287................................................................................................................................................................
Símbolos Na Máquina287................................................................................................................................................................
Prezado Cliente289................................................................................................................................................................
Equipamento De Protecção Pessoal291................................................................................................................................................................
Equipamento De Segurança Da Máquina291................................................................................................................................................................
Equipamento De Corte294................................................................................................................................................................
Montagem Da Lâmina E Corrente298................................................................................................................................................................
Segurança No Manejo De Combustível300................................................................................................................................................................
Medidas De Prevenção Contra Retrocessos307................................................................................................................................................................
Vela De Ignição310................................................................................................................................................................
Purificação Centrífuga "air Injection311................................................................................................................................................................
Lubrificação Do Roleto Da Lâmina311................................................................................................................................................................
Uso Durante O Inverno311................................................................................................................................................................
Lubrificação Do Rolamento De Agulhas311................................................................................................................................................................
Sistema De Arrefecimento311................................................................................................................................................................
Esquema De Manutenção312................................................................................................................................................................
Combinações De Lâmina E Corrente315................................................................................................................................................................
Certificado Ce De Conformidade315................................................................................................................................................................
SÜmbolite TÄhendus316................................................................................................................................................................
Sümbolid Seadmel316................................................................................................................................................................
Sümbolid Käsitsemisõpetuses316................................................................................................................................................................
Lugupeetud Tarbija318................................................................................................................................................................
Isiklik Ohutusvarustus320................................................................................................................................................................
Seadme Ohutusvarustus320................................................................................................................................................................
KÄivitamine Ja Seiskamine329................................................................................................................................................................
Ldised Tööeeskirjad330................................................................................................................................................................
Tagasiviskumise Vältimine333................................................................................................................................................................
Juhtplaadi Otsatähiku Määrimine336................................................................................................................................................................
Nõellaagri Määrimine336................................................................................................................................................................
Töötamine Talvel337................................................................................................................................................................
Juhtplaadi Ja Keti Kombinatsioonid341................................................................................................................................................................
Saeketi Teritamine Ja Teritusmallid341................................................................................................................................................................
EÜ Kinnitus Vastavusest341................................................................................................................................................................
Simbolu Noz±me342................................................................................................................................................................
Simboli Uz Ma‰¥nas342................................................................................................................................................................
Simboli PamÇc¥b342................................................................................................................................................................
GodÇjamais Klient344................................................................................................................................................................
IndividuÇlais Dro‰¥bas Apr¥kojums346................................................................................................................................................................
Ma‰¥nas Dro‰¥bas Apr¥kojums346................................................................................................................................................................
Sliedes Un ˙ïdes MontÇÏa352................................................................................................................................................................
Degvielas Uzpild¥‰ana354................................................................................................................................................................
Dro‰¥ba DarbÇ Ar Egvielu354................................................................................................................................................................
IedarbinÅ·ana Un ApstÅdinÅ·ana355................................................................................................................................................................
Izvair¥‰anÇs No RÇvieniem359................................................................................................................................................................
Aizdedzes Svece362................................................................................................................................................................
Sliedes Gala Zobrata Iezie‰ana362................................................................................................................................................................
Gaisa Filtrs362................................................................................................................................................................
Adatgult¿a Iee∫∫o‰ana362................................................................................................................................................................
Dzesï‰anas Sistïma362................................................................................................................................................................
Lieto‰ana Ziem363................................................................................................................................................................
Apkopes Grafiks364................................................................................................................................................................
Sliedes Un ˙ïdes KombinÇcijas367................................................................................................................................................................
Des Asinljana Un ‰abloni367................................................................................................................................................................
Garantija Par Atbilst¥bu Ek Standartiem367................................................................................................................................................................
Sutartiniai Îenklai368................................................................................................................................................................
Simboliai Ant ∞rengino368................................................................................................................................................................
Gerbiamas Kliente370................................................................................................................................................................
Visada Naudokitòs „blaiviu Protu372................................................................................................................................................................
Asmeninòs Saugumo Priemonòs372................................................................................................................................................................
Renginio Apsauginòs Dalys372................................................................................................................................................................
Pjovimo ∞ranga374................................................................................................................................................................
Kuro UÏpylimas380................................................................................................................................................................
Saugumo Reikalavimai Kurui380................................................................................................................................................................
Jungimas Ir I·jungimas381................................................................................................................................................................
Kaip I‰vengti Atatrankos Smgi385................................................................................................................................................................
Oro Filtras388................................................................................................................................................................
Juostos ÏvaigÏdutòs Tepimas388................................................................................................................................................................
Adatinio Guolio Tepimas389................................................................................................................................................................
Au‰inimo Sistema389................................................................................................................................................................
I‰centrinis Valymas "air Injection389................................................................................................................................................................
Eksploatacija Ïiem389................................................................................................................................................................
PrieÏiros Grafikas390................................................................................................................................................................
Pjovimo Juost˜ Ir Grandini˜ Deriniai393................................................................................................................................................................
Pjovimo Grandinòs Galandimas Ir Galandimo ‰ablonai393................................................................................................................................................................
Eb Patvirtinimas Dòl Atitikimo393................................................................................................................................................................
Kaj Pomenijo Simboli394................................................................................................................................................................
Simboli Na Stroju394................................................................................................................................................................
Oznake V Navodilih Za Uporabo394................................................................................................................................................................
Spo‰tovani Kupec396................................................................................................................................................................
Zmeraj Uporabljajte Zdrav Razum398................................................................................................................................................................
Osebna Za‰ãitna Oprema398................................................................................................................................................................
Varnostna Oprema Stroja398................................................................................................................................................................
MontaÏa Meãa In Verige404................................................................................................................................................................
Toãenje Goriva406................................................................................................................................................................
Varna Uporaba Goriva406................................................................................................................................................................
VÎig In Izklop407................................................................................................................................................................
Prepreãevanje Odsunka411................................................................................................................................................................
Mazanje Sprednjega Zobnika414................................................................................................................................................................
Zraãni Filter414................................................................................................................................................................
Hladilni Sistem414................................................................................................................................................................
Uporaba V Zimskih Razmerah415................................................................................................................................................................
Urnik VzdrÏevanja416................................................................................................................................................................
Kombinacije Meãa In Verige419................................................................................................................................................................
Bru‰enje Ïage In ‰ablone419................................................................................................................................................................

Advertisement

Husqvarna 140 B Operator's Manual

Husqvarna 140 B Operator's Manual (108 pages)

Chain Saw  
Brand: Husqvarna | Category: Saw | Size: 4.75 MB
Table of contents
Key To Symbols7................................................................................................................................................................
Symbols On The Machine7................................................................................................................................................................
Symbols In The Operator's Manual8................................................................................................................................................................
Table Of Contents9................................................................................................................................................................
Contents9................................................................................................................................................................
Introduction10................................................................................................................................................................
Dear Customer10................................................................................................................................................................
What Is What On The Chain Saw10................................................................................................................................................................
General Safety Precautions11................................................................................................................................................................
Before Using A New Chain Saw11................................................................................................................................................................
Important12................................................................................................................................................................
Always Use Common Sense12................................................................................................................................................................
Personal Protective Equipment12................................................................................................................................................................
Machine's Safety Equipment12................................................................................................................................................................
Chain Catcher14................................................................................................................................................................
Right Hand Guard14................................................................................................................................................................
Cutting Equipment14................................................................................................................................................................
Stop Switch14................................................................................................................................................................
Sharpening Your Chain And Adjusting Depth Gauge Setting15................................................................................................................................................................
Lubricating Cutting Equipment16................................................................................................................................................................
Tensioning The Chain16................................................................................................................................................................
Assembly18................................................................................................................................................................
Fitting The Bar And Chain18................................................................................................................................................................
135e/140e/140e Triobrake18................................................................................................................................................................
Fuel Handling19................................................................................................................................................................
Fuel19................................................................................................................................................................
Chain Oil19................................................................................................................................................................
Fueling20................................................................................................................................................................
Fuel Safety20................................................................................................................................................................
Starting And Stopping21................................................................................................................................................................
Working Techniques22................................................................................................................................................................
Before Use22................................................................................................................................................................
General Working Instructions22................................................................................................................................................................
Basic Cutting Technique23................................................................................................................................................................
Tree Felling Technique24................................................................................................................................................................
How To Avoid Kickback25................................................................................................................................................................
Maintenance26................................................................................................................................................................
General26................................................................................................................................................................
Carburetor Adjustment26................................................................................................................................................................
Checking, Maintaining And Servicing Chain Saw Safety Equipment26................................................................................................................................................................
Muffler27................................................................................................................................................................
Starter27................................................................................................................................................................
Air filter28................................................................................................................................................................
Spark Plug28................................................................................................................................................................
Lubricating The Bar Tip Sprocket28................................................................................................................................................................
Needle Bearing Lubrication29................................................................................................................................................................
Cooling System29................................................................................................................................................................
Air Injection" Centrifugal Cleaning29................................................................................................................................................................
Winter Use29................................................................................................................................................................
Maintenance Schedule30................................................................................................................................................................
Technical Data31................................................................................................................................................................
Guide Bar And Chain Combinations33................................................................................................................................................................
Saw Chain filing And file Gauges33................................................................................................................................................................
Federal And California Emissions Control Warranty Statement34................................................................................................................................................................
Your Warranty Rights And Obligations34................................................................................................................................................................
American Standard Safety Precautions36................................................................................................................................................................
Safety Precautions For Chain Saw Users36................................................................................................................................................................
Explication Des Symboles Symboles Sur La Machine37................................................................................................................................................................
Symboles Dans Le Manuel38................................................................................................................................................................
Sommaire39................................................................................................................................................................
Cher Client40................................................................................................................................................................
Quels Sont Les Composants De La Tronçonneuse40................................................................................................................................................................
Instructions GÉnÉrales De SÉcuritÉ41................................................................................................................................................................
Mesures à Prendre Avant De Mettre En Usage Une Tronçonneuse Neuve41................................................................................................................................................................
Utilisez Toujours Votre Bon Sens42................................................................................................................................................................
Équipement De Protection Personnelle42................................................................................................................................................................
Équipement De Sécurité De La Machine43................................................................................................................................................................
Équipement De Coupe45................................................................................................................................................................
Montage49................................................................................................................................................................
Montage Du Guide-chaîne Et De La Chaîne49................................................................................................................................................................
Manipulation Du Carburant50................................................................................................................................................................
Carburant50................................................................................................................................................................
Remplissage De Carburant51................................................................................................................................................................
Sécurité Carburant51................................................................................................................................................................
DÉmarrage Et ArrÊt52................................................................................................................................................................
Techniques De Travail54................................................................................................................................................................
Avant Chaque Utilisation54................................................................................................................................................................
Méthodes De Travail54................................................................................................................................................................
Mesures Anti-rebond58................................................................................................................................................................
Entretien59................................................................................................................................................................
Généralités59................................................................................................................................................................
Réglage Du Carburateur59................................................................................................................................................................
Contrôle, Maintenance Et Entretien Des équipements De Sécurité De La Tronçonneuse59................................................................................................................................................................
Silencieux60................................................................................................................................................................
Lanceur61................................................................................................................................................................
Filtre à Air61................................................................................................................................................................
Bougie61................................................................................................................................................................
Graissage Du Pignon D'entraînement Du Guide62................................................................................................................................................................
Graissage Du Roulement à Aiguilles62................................................................................................................................................................
Système De Refroidissement62................................................................................................................................................................
Épuration Centrifuge "air Injection62................................................................................................................................................................
Utilisation Hivernale62................................................................................................................................................................
Schéma D'entretien63................................................................................................................................................................
CaractÉristiques Techniques64................................................................................................................................................................
Combinaisons Guide-chaîne Et Chaîne66................................................................................................................................................................
Affûtage De La Chaîne Et Gabarits D'affûtage66................................................................................................................................................................
DÉclaration De Garantie ContrÔle67................................................................................................................................................................
Vos Droits Et Obligations En Garantie67................................................................................................................................................................
PrÉcautions SÉcuritaires Conformant Aux Normes AmÉricaines69................................................................................................................................................................
Consignes De Sécurité Pour Les Utilisateurs De Tronçonneuses69................................................................................................................................................................
Aclaracion De Los Simbolos Símbolos En La Máquina71................................................................................................................................................................
Símbolos En El Manual De Instrucciones71................................................................................................................................................................
Indice Índice73................................................................................................................................................................
Introduccion74................................................................................................................................................................
Apreciado Cliente74................................................................................................................................................................
Que Es Que74................................................................................................................................................................
Qué Es Qué En La Motosierra74................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Seguridad75................................................................................................................................................................
Medidas A Tomar Antes De Utilizar Una Motosierra Nueva75................................................................................................................................................................
Importante76................................................................................................................................................................
Emplee Siempre El Sentido Común76................................................................................................................................................................
Equipo De Protección Personal76................................................................................................................................................................
Equipo De Seguridad De La Máquina76................................................................................................................................................................
Equipo De Corte79................................................................................................................................................................
Montaje83................................................................................................................................................................
Montaje De La Espada Y La Cadena83................................................................................................................................................................
Manipulacion Del Combustible84................................................................................................................................................................
Carburante84................................................................................................................................................................
Repostaje85................................................................................................................................................................
Seguridad En El Uso Del Combustible85................................................................................................................................................................
Transporte Y Almacenamiento85................................................................................................................................................................
Arranque Y Parada86................................................................................................................................................................
Tecnica De Trabajo88................................................................................................................................................................
Antes De Utilizar La Máquina88................................................................................................................................................................
Instrucciones Generales De Trabajo88................................................................................................................................................................
Medidas Preventivas De Las Reculadas92................................................................................................................................................................
Mantenimiento93................................................................................................................................................................
Generalidades93................................................................................................................................................................
Ajuste Del Carburador93................................................................................................................................................................
Control, Mantenimiento Y Servicio Del Equipo De Seguridad De La Motosierra93................................................................................................................................................................
Silenciador94................................................................................................................................................................
Mecanismo De Arranque95................................................................................................................................................................
Filtro De Aire95................................................................................................................................................................
Bujía95................................................................................................................................................................
Engrase Del Cabezal De Rueda De La Espada96................................................................................................................................................................
Lubricación Del Cojinete De Agujas96................................................................................................................................................................
Sistema Refrigerante96................................................................................................................................................................
Depuración Centrífuga "air Injection96................................................................................................................................................................
Utilización En Invierno96................................................................................................................................................................
Programa De Mantenimiento97................................................................................................................................................................
Datos Tecnicos98................................................................................................................................................................
Datos Técnicos98................................................................................................................................................................
Combinaciones De Espada Y Cadena100................................................................................................................................................................
Afilado Y Calibres De Afilado De La Cadena De Sierra100................................................................................................................................................................
DeclaraciÓn De GarantÍa De Control De Emisiones Federal Y Californiana101................................................................................................................................................................
Sus Derechos Yobligaciones De Garantia101................................................................................................................................................................
Precauciones De Seguridad De La Norma Americana Precauciones De Seguridad Para Usuarios De Motosierras103................................................................................................................................................................
Husqvarna 140 B Instruction Book

Husqvarna 140 B Instruction Book (34 pages)

Brand: Husqvarna | Category: Sewing Machine | Size: 0.71 MB
Table of contents
Table Of Contents3................................................................................................................................................................
Names Of Parts And Their Functions4................................................................................................................................................................
Accessories6................................................................................................................................................................
Setting Up Your Machine7................................................................................................................................................................
Accessory Tray, Free Arm8................................................................................................................................................................
Bobbin Winding9................................................................................................................................................................
Inserting Bobbin Case11................................................................................................................................................................
Threading Upper Thread, Threading For Twin Needle12................................................................................................................................................................
Changing Presser Foot14................................................................................................................................................................
Thread Tension15................................................................................................................................................................
Presser Foot Pressure16................................................................................................................................................................
Stitch Length, Stitch Width16................................................................................................................................................................
T)rop Feed17................................................................................................................................................................
Changing Needle17................................................................................................................................................................
Chart Fabric, Thread And Needle18................................................................................................................................................................
Recommended Settings (model 160 )19................................................................................................................................................................
Recommended Settings (model 140)20................................................................................................................................................................
Starting To Sew21................................................................................................................................................................
Finishing A Seam22................................................................................................................................................................
Straight Stitching23................................................................................................................................................................
Overcasting24................................................................................................................................................................
Reinforced Straight Stitching24................................................................................................................................................................
Blind Stitch Hemming25................................................................................................................................................................
Zipp& Insertion27................................................................................................................................................................
Sewing On Buttons28................................................................................................................................................................
Bridging Stitches28................................................................................................................................................................
Buttonholes29................................................................................................................................................................
Rolled Hem (foot Is Optional)30................................................................................................................................................................
Embroidery (hoop Is Optional)31................................................................................................................................................................
Twin Needle (optional)31................................................................................................................................................................
Quilting Guide (optional)32................................................................................................................................................................
Edge Guide (optional)32................................................................................................................................................................
Maintenance33................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement