Page of 144

Karcher A 2701 User Manual Page 127

Karcher vacuum cleaner user manual.
Hide thumbs
Odlaganje usisivača
Tehnički podatci
Kontrolirati / zamijeniti pljosnati
naborani filtar
Br. narudžbe 6.414-498
! Isključite stroj.
Priključak na mrežu
220–240 V
Pljosnati naborani filtar redovito kontrolirajte na oštećenja.
Ako je pljosnati naborani filtar oštećen, odmah ga
! Izvucite mrežni kabel.
1~50,60 Hz
zamijenite, pošto se inače može oštetiti motor.
Napomena: Kod izvlačenja mrežnog kabela hvatati samo
Osigurac
10 A
! Isključite stroj te otvorite poklopac na prostoru za
za utikač, ne vući kabel.
Snaga (usisna turbina)
filtar.
Ako ste radili u programu usisavanja mokrog smeća:
P
1200 W
max
! Ispraznite rezervoar za smeće, po potrebi ga
P
1000 W
isperite iznutra i ostavite da se osuši.
nom
2.
2.
Količina zraka
68 l/s
Ako ste usisavali ljepljive tekućine:
1.
1.
Vakuum
200 mbar
! Isperite pribor.
Kapacitet
18 l
! Utaknite usisne cijevi i pribor u držač pribora.
Maksimalna količina vode
12 l
Dužina
390 mm
! Izvadite pljosnati naborani filtar i zamijenite ga za
Širina
290 mm
nov. Zatvorite poklopac.
Visin
490 mm
Težina bez pribora
6 kg
Nominalni promjer, pribor Ø
35 mm
Razina zvučnog tlaka
72 dB(A)
Zaštitna klasa
II
Dužina kabela
5
Kontrolirati i čistiti pribor
! U slučaju sumnje na začepljenje provjeriti sapnicu,
usisno crijevo ili usisnu cijev. Radi čišćenja možete
ih ispirati vodom, prije ponovne uporabe ostavite
da se osuše.
Hrvatski
127

   Related Manuals for Karcher A 2701

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: