Download  Print this page

Kenwood BM366 Manual page 88

Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Kenwood cihazınızı kullanmadan önce
Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki
kullanımlar için saklayın.
Tüm ambalaj mazemelerini ve etiketleri çıkartın.
güvenlik
Sıcak yüzeylere dokunmayın.. Erişilebilir yüzeyler
kullanım sırasında sıcak olabilir. Sıcak ekmek tavasını
çıkartmak için her zaman fırın eldiveni kullanın.
Fırın odası içine dökülmeyi önlemek için, malzemeleri
eklemeden önce ekmek tavasını makinenin içinden
çıkartın. Isıtıcı elemanlar üzerine dökülecek
malzemeler yanarak duman oluşturabilir.
Elektrik kablosunda gözle görülebilir bir hasar varsa
veya cihaz kazara düştüyse bu cihazı kesinlikle
kullanmayın.
Bu cihazı, elektrik kablosunu veya fişini suya veya
başka bir sıvıya asla batırmayın.
Kullanımdan sonra, parça takmadan veya
çıkartmadan önce ya da temizlikten önce daima fişini
çekin.
Elektrik kablosunun çalışma yüzeyine temas etmesine
izin vermeyin veya sıcak yüzeylere temas ettirmeyin.
Bu cihaz sadece ısı rezistanslı düz bir yüzeyde
kullanılmalıdır.
Ekmek tavası çıkartıldıktan sonra ellerinizi fırın
odasının içine sokmayın, .oda çok sıcak olacaktır.
Ekmek Pişirici içindeki hareketli parçalara
dokunmayın.
Sunulan reçetelerdeki maksimum un ve kabartma
tozu kapasitesini aşmayın.
Ekmek Pişiriciyi direkt güneş ışığı altına, sıcak
cihazların veya havalandırma.yakınına yerleştirmeyin.
Bunların tümü fırının iç ısısını etkileyerek sonuçların
istenilen şekilde olmamasına sebep olabilir.
Cihazı dış mekanlarda kullanmayın.
Ekmek Pişiriciyi boş iken çalıştırmayın, ciddi hasar
görebilir.
Fırın odasını saklama kabı olarak kullanmayın.
Makinenin üstündeki ve yanlarında havalandırmaları
kapatmayın ve çalışma sırasında ekmek makinesi
çevresinde yeterli havalandırma olduğundan emin
olun.
Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan
kumanda ile kullanım için değildir.
Türkçe
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında
olmayan fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli kişiler
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı hakkında açıklama
almamış kişiler ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının
olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara
uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
fişe takmadan önce
Elektrik kaynağınızın Ekmek Pişiricinin alt tarafında
gösterilenle aynı olduğuna emin olun.
Bu cihaz Elektro Manyetik Uyumluluk ile ilgili EC
direktifi 2004/108/EC ve gıda ile temas eden
malzemeler hakkçndaki EC yönetmeliği no.
1935/2004 - 27/10/2004 ile uyumludur.
ekmek pişiricinizin ilk kullanımından önce
Tüm parçaları yıkayın (bkz bakım ve temizlik).
84

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BM366

This manual is also suitable for:

Bm260