Download  Print this page

Kenwood BM366 Manual page 113

Hide thumbs

Advertisement

servis ve müşteri hizmetleri
Kablo hasar görürse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD
ya da yetkili bir KENWOOD tamircisi tarafından
değiştirilmelidir.
Aşağıdakilerle ilgili yardıma ihtiyacınız olursa:
cihazınızın kullanımı veya
servis veya tamir
Cihazınızı satın aldığınız yerle bağlantı kurun.
Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve
geliştirilmiştir.
Çin'de üretilmiştir.
ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT İLE UYUMLU
OLARAK DOĞRU ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ
İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.
Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdır.
Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama
merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya
götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması
çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı
zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü
sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev
aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak
amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi
kullanılmıştır.
109

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Kenwood BM366

This manual is also suitable for:

Bm260