Download  Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita 4341T Instruction Manual

Jig saw
Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
1
Gereedschapsopener
2
Zaagbladklem
3
Figuurzaagblad
4
Uitsteeksels
5
Voet
6
Inbussleutel
7
Zaagactie-keuzehendel
8
Aan/uit schakelaar
9
Snelheidsregelknop
10 Zaaglijn

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Slaglengte ..................................................................... 26 mm
Zaagcapaciteit
Hout ......................................................................... 110 mm
Staal .......................................................................... 10 mm
Aantal slagen per minuut (min
Gesamtlänge ................................................................. 271 mm
Nettogewicht.................................................................. 2,4 kg
• In verband met ononderbroken research en ontwikke-
ling behouden wij ons het recht voor bovenstaande
technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van land
tot land verschillen.
Doeleinden van gebruik
Dit gereedschap is bedoeld voor het zagen van hout,
kunststof en metalen materialen. Een uitgebreide keuze
van accessoires en zaagbladen staat ter beschikking,
zodat het gereedschap voor talrijke doeleinden kan wor-
den gebruikt en optimaal geschikt is voor het zagen van
bogen en cirkels.
Stroomvoorziening
Het gereedschap mag alleen worden aangesloten op
een stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op
de naamplaat, en kan alleen op enkel-fase wisselstroom
worden gebruikt. Het gereedschap is dubbel-geïsoleerd
volgens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1.
Houd het gereedschap bij de geïsoleerde hand-
greepoppervlakken vast wanneer u een werk uit-
voert waarbij de zaag met verborgen bedrading
of zijn eigen netsnoer in aanraking kan komen.
Door contact met een onder spanning staande
draad zullen de niet-geïsoleerde metalen delen
van het gereedschap onder spanning komen te
staan, zodat de gebruiker een elektrische schok
kan krijgen.
2.
Vermijd het zagen op spijkers. Inspecteer het
werkstuk vooraf op de aanwezigheid van spij-
kers en verwijder deze voordat u met het werk
begint.
22
Verklaring van algemene gegevens
11 Bout
12 Tandwielhuis
13 V-inkeping
14 Schuine sleuf
15 Schaalverdelingen
16 Startgaatje
17 Stofzuigmondstuk
18 Slang voor stofzuiger
19 Breedtegeleider
20 Bout
-1
) .................................. 2 800
4341T
4341CT
26 mm
135 mm
10 mm
800 – 2 800
271 mm
2,4 kg
3.
Gebruik het gereedschap nooit voor het doorza-
gen van holle pijpen.
4.
Ook niet voor het zagen van zeer grote werkstuk-
ken.
5.
Controleer vooraf of er voldoende vrije ruimte is
achter het werkstuk om te voorkomen dat het
zaagblad tegen een vloer, een
stoot.
6.
Houd het gereedschap stevig vast.
7.
Zorg ervoor dat het zaagblad niet in contact is
met het werkstuk voordat u de spanning inscha-
kelt.
8.
Houd uw handen uit de buurt van de bewegende
delen.
9.
Schakel altijd het gereedschap uit als u weg
moet. Schakel het gereedschap alleen in als u
het in handen houdt.
10. Schakel altijd uit en wacht tot het zaagblad volle-
dig tot stilstand is gekomen, alvorens het
gereedschap van het werkstuk te verwijderen.
11. Raak onmiddellijk na gebruik het zaagblad of het
werkstuk niet aan, aangezien het nog gloeiend
heet kan zijn en brandwonden kan veroorzaken.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
Installeren of verwijderen van het zaagblad
(Fig. 1, 2 en 3)
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld
en het netsnoer uit het stopcontact is verwijderd, alvo-
rens het zaagblad te installeren of te verwijderen.
• Verwijder altijd alle spaanders of verontreinigingen van
het zaagblad en/of de zaagbladhouder. Als u dit ver-
zuimt, bestaat er kans dat het zaagblad niet goed vast-
gezet zal zijn, hetgeen ernstige verwonding kan
veroorzaken.
21 Geleider
22 Schroefknop
23 Pin van cirkelgeleider
24 Lineaalstaaf
25 Geleiderailadapter
26 Geleiderail
27 Bout
28 Dekplaat
29 Antisplinterinrichting
30 Haak
4341FCT
26 mm
135 mm
10 mm
800 – 2 800
271 mm
2,4 kg
werkbank e.d.

Advertisement

loading

  Also See for Makita 4341T

  Related Manuals for Makita 4341T

This manual is also suitable for:

4341ct4341fct4340t4340ct4340fct