Download Print this page

Sony TA-N77ES Service Manual page 28

Stereo power amplifier
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TA-N77ES
ELECTRICAL
PARTS
R e f . N o . P a r t N o .
D e s c r i P t l o n
R368 1-249-556-11 CARBoN
R369 1-21È-982-00 FuslSLE
R370 1-247-710-11 CARBoN
R371 L-247-719-lL CARBoN
9372
1-247-710-11 CARBoN
,,,,',tr'73 À. 1:?17,
r1t}t1.6',,:,
:, rRl,SI,8lL['','
r,,' .'
R375 Â.1-217-434{0
FUSIELE
R376 1-214-937-00 CARBoN
R377 1-249-597-11 CARBoN
P378 l-247-700-11 CARBoN
R401
I-247-752-LL CARBoN
R402
l-212-982-W
FUSIELE
R403 1-217-434-00 FUSIBLE
R404 1-217-434-00 FUSIBLE
R405 1-217-434-00 FUSIBLE
R406 1-217-434-00 FUSIBLE
R407 l-217-434-00 FUSIBLE
R408 1-217-434-00 FUSIBLE
R409 r-217-434-00 FUSIBLE
R410 l-217-434-00 FUSIBLE
1 . 5 K
100
5%
560
5%
1M
7S(
100
lK
5%
100
5%
10
5%
10
5%
10
5%
10
5%
10
5%
t0
5%
10
5%
10
5%
R 4 l 1
1 - 2 1 7 - 1 5 2 - 0 0 ( A E P , G - A E P , U K ' E ) . . .
METAL PLATE 0.33
R 4 1 1 1 - 2 1 7 - 1 5 3 - 0 0 ( U S ' C a n a d l a n ) . . . . . .
IGTAL PLATE 0.47
R 4 1 2 1 - 2 1 7 - 1 5 2 - 0 0 ( A E P , G - A E P , U K ' E ) . . .
I€TAL PLATE 0.33
R 4 1 2 1 - 2 1 7 - 1 5 3 - 0 0 ( U S , C a n a d l a n ) . . . . . .
I,fTAt PLATE 0.47
R 4 1 3 1 - 2 1 7 - 1 5 2 - 0 0 ( A E P , G - A E P , U K ' E ) . . .
If,TAL PLATE 0.33
R 4 l 3
l - 2 1 7 - 1 5 3 - 0 0 ( U S , C a n a d i a n ) . . . . . .
]GTAL PLATE 0.47
R414 1-217-152-00 (AEP ,G-AEP,UK
,E)...
I'TTAL PTATE 0.33
R 4 1 4 1 - 2 1 7 - 1 5 3 - 0 0 ( U S , C a n a d l a n ) . . . . . .
I€TAL PLATE 0.47
R41s 1-217-1s2-00 (AEP,G-AEP,ff;ï}.;:r,
R 4 1 5 1 1 2 1 7 - 1 5 3 - 0 0 ( U S , C a n a d l a n ) . . . . . .
ICTAL PLATE 0.47
R 4 l 6
1 - 2 1 7 - 1 5 2 - 0 0 ( A E P , G - A E P , U K , E ) . . .
]GTAL PLATE 0.33
R 4 l 6
r - 2 1 7 - 1 5 3 - 0 0 ( U S , C a n a d l a n ) . . . . . .
TGTAL PLATE 0.47
3 . 3 K
560
5%
'iû'..l: l"'O
'{0r.i'',':rS!
rl4u
tla'd F
v4v F
t/4tl
LI4V F
Ildtt,l,.'rlf,
1l?$r"r,iF
t/ztl
Ll4Vt
t/ 4vt
Llzv F
tlzu F
LI?II F
I l U
F
Llzv F
LlzV F
LlzU F
ll?tt
F
vzv F
L/?"1 F
10% ztl
10c 2u
10% ?vl
los
?tl
10% zVl
10x 2u
10c 2u
l0% 2u
10% zll
10% ztl
10% ztl
l0% ztl
Il4tl
Ll4tl
t/4v
F
F
r
R417 1-247-696-11 CARBoN
R419 1-247-696-11 CARBoN
R421
L-247-696-Ll CARBoll
R424 ^.L-?Ll -434-00 FUSIBLE
n425 a.l-eu-$4{n
n slELE
R45l
l-247-752-LL CARBoN
R452 1-212-982-00 FUSIELE
R453 1-217-434-00 FUSIBLE
R454 l-217-434-00 FUSIELÊ
R455 1-217-434-00 FUSIBLE
R456 l-217-434-00 FUSIBLE
R457 1-217-434-00 FUSIBLE
R458 1-217-434-00 FUSIBLE
R459 1-217-434-00 FUSIBLE
R460 1-217-434-00 FUSTBLE
lo
5t
Llt*
F
10
5r
vtt
F
lK
5X
llz}l
F
47
5%
47
5%
47
5%
100 5%
Llzu
10 5r
vzv
l0
5%
Llztl
10
5%
Llzv
10
5r
LlaU
t0
5%
vzv
10
5%
Lln
10
5%
LlzV
10
s',b llu
I
F
F
F
F
F
F
F
F
iiliiiliiiiii,:rlriiiiiilltilji.$l
Tii in" .oroo".nts identified i Le, .otpos"nts identifiés par. ii
ii :l,ii::l"l"i"l.i:[f.Â'*
I ::i.l;lË: il,l"i.'l!lÏi,tnl"'''i
*i iîrnï,',::1.illl
0""
f ii.'iî.iÊ'illill,oi:
iiln- :''.;
i ï
I s P é c i f i é '
I i
ii!.i',,',r,,lili
r,inriii *ttt li ri,it:tiiitiiiitiii:liiiriiii:iiii
- 2 8-
ELECTRTCAL
PARTS
R e f . N o . P a r t N o .
D e s c r i P t i o n
R 4 6 1 1 - 2 t i - 1 5 2 - 0 0 ( A E P , G - A E P , U K , E ) . . .
METAL PLATE 0.33
R 4 6 1 1 - 2 1 7 - 1 5 3 - 0 0 ( U S , C a n a d l ô n ) . . . . . .
R462 1-217-152-00
R462 1-217-153-00
R463
L-2L7-152-N
R463 1-217-153-00
R464
1-217-152-00
R464 r-217-153-00
R465 1-217-152-00
R465 1-217-153-00
R466 1-217-152-00
R466 1-217-153-00
1-247-696-U
l-247-696-r I
1-247-696-11
METAL PLATE 0.47
( AEP ,G-AEP ,UK ,E ) . . .
IGTAL PLATE 0.33
( U S , C a n a d l a n ) . . .
. . .
METAL PLATE 0.47
( AEP ,G-AEP ,UK ,E ) . . .
]GTAL PLATE 0.33
( U S , C a n a d i a n ) . .
' . . .
METAL PLATE 0.47
(AEP ,G-AEP ,UK ,E ) . . .
}IETAL PLATE 0.33
( U S , C a n a d l a n ) . . . . . .
I'ITAL PLATE 0.47
( AEP ,G-AEP ,IK ,E ) . . .
|.ETAL PLATE 0.33
( U S , C a n a d l a n ) ' . . . . . .
}fTAL PLATE 0.47
(AEP ,G-AEP ,UK ,E). ..
}€TAL PLATE 0.33
( U S , C a n a d l a n ) . . . . . .
rCTAt PLATE 0.47
cARB$r
47
5%
cARB0il
47
5%
cARB0r
4l
5c
R SIn"E
t0
5a
FUSI3t.t
10
sE
10% 2v
l0% 2u
l0% zvl
103 ?tl
l0% u
10% ?vl
l0r 2r
10r 2v
tox zrJ
10r âl
R467
R459
R471
t8{t{
Silïtl
R50t
R502
&58
R701
R702
R703
R7 04
R705
R706
R707
R708
R709
t-247-724-Ll
1-212-970-00
&1:249-451'11'
L-247-700-ll
t-247-713-Ll
t-249-417-ll
1-216-434-l I
1-249-464-11
1-245-528-00
1-246-533-00
t-247 -726-ll
r-?47 -722-tL
CARBON
FUSTELE
'âl&tOil:r ''. ,",'
CARBOI
CAREON
CARBOT{
METAL OXIDE
CARBOil
CARBO}I
CARBOII
cARB0l,l
8.2K 5%
33
5%
'tt't""t''*
100
5%
lK
5%
lK
5%
1.8K 5%
39K
5%
20fr
5%
33('
5%
33K
5%
n % u
10% 2V
rl4v F
v4r F
U4v F
u n F
v ? | . F
Ll4U
rlu F
.:,.l/{il'l:r:rf
r/4u
v4u
r/4H
l U F
v4u
u4ul
L / 4 U
v4tl
R709
L-247-721-ll
( U S , C a n a d i a n ) . . . . . .
ICTAL OXIDE 5.6K 5C 1/4U F
( AEP ,G-AEP ,UK ,E ) . . .
cARBoN
4.7K 5% ll4!/
F
cARE$t
33K
5%
Il4v
( U S , C a n a d i
a n ) . . . . . .
Î'ETAL OXIDE 5.6K 5X LI4V F
( AEP ,G-AEP ,UK ,E ) . . .
cARBol'l
4.7K 5% ll4tt
F
(US,Canadlan)...CARBoN
220 5x ll4ll
(US,Canadlan)...CARBOI'I
220 5% Ll4ll
(US,Canadlan)...CARBON
33K 5C l/4il
(US,Canadlan)...CARB0l'l
33K 5% l/4!l
cARB0il
33K
5X
ll{V
(US,Canadlan)...CARB0N
33K 5X l/4tl
CARBOTI
CARBOII
CARBOTI
33K 51
l/4t{
3.3K 51
l/4u
33K 53
rl4tl
R7r0
L-247-726-rt
R711 t-247-722-rl
R71l
l-247-721-rl
R712
L-247-704-LL
R713 t-247-704-Ll
R714 L-247-726-Lr
R715
l-247-726-ll
R7l6
1-249-435-ll
R717 1-249-435-11
R718 t-241-726-ll
R7l9
l-249-423-ll
R720 l-249-435-11
F
F

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Sony TA-N77ES

  Related Manuals for Sony TA-N77ES