Sony TA-N77ES Service Manual page 26

Stereo power amplifier
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
TA-N77ES
R e f . N o . P a r t N o .
c 5 1 1
1 - 1 æ - 8 7 5 - 1 1
c5l2
l-130-955-00
c6oa Àl-l$J+r'do
s50a*.{-16i-744-æ
1-1 24-91 l-1 I
1-136-156-00
l-136-169-00
1-r36-173-00
l-130-479-00
1-130-479-00
c707
l-læ-875-u
c709
1-126-024-11
c710
1-136-157-00
c7t1
l-136-157-00
c7t2
l-124-478-11
c713
1-136-157-00
c714
1-124-482-11
cTls
l-136-1s7-00
c715
l-L24-472-tl
L-t24-L2?-ll
r-136-157-00
1-136-156-00
1-136-169-00
1-130-479-00
1-130-479-00
c757
1-læ-875-11
c764
t-L24-482-ll
c801
l-L24427-lr
1-130-471-00
1-130-47 1-00
l-130-471-00
l-130-3 13-00
1-130-3 13-00
1-130-3 13-00
l-130-3 r3-00
1-s66-880-11
ELECTRICAL PARTS
cilP10111-564-519-1
I
OtP102 l-564-519-31
cltPl03rl-56/F518-11
cilP301*t-564-505-11
Û{P30211-564-505-21
ct{P303*l-564-506-11
c[P304r1-564-506-1 I
ct{P30511-554-506-1I
cilP305*1-564-506-1 I
cltP307rl-564-507-2
I
glp3gg*l-56r|-gQg- 1l
cilP5o111-564-509-1
I
cNP502rl-564-24r-00
cilP601*1-564-505-2 I
cilP602 l-554-242-11
c)rP7 0l*t-564-506-1 I
Cilp7 02r1-564-507-1r
C[p703* l-564-508-1 1
cltP7 04*1-564-508- 11
gxp795*t-55{-gQg-l 1
CilpZ06rl-564-5Og-l I
Cxp707*l-564-5CE-1
I
Descri pti on
ELECT
IOMF
FILM
-
O.OIMF
ELECT
F I L M
FI LM
220t4F
20%
50v
0.018w
5%
50v
o.?2t4F
5%
50V
20?
50v
10% l00v
c701
c702
c703
c704
c705
c706
c7 L7
c718
c752
c7 53
c755
c7 56
c802
c803
c804
c902
c903
c952
c953
cNl0r
FILr,r
0.47mr
5%
MYLAR
O.OO47MF 5%
( U S , C a n a d i a n ) . . . F I L M 0 . 0 0 4 7 M F
ELECT
101.1F
20%
ELECT
??OYF
20%
FILM
O.Oz2MF
5%
FILM
0.0221-tr
5%
50V
ELECT
l00MF
20%
25V
( U S , C a n a d i a n ) . . . F I L M
0 . 0 2 2 M F 5 % 5 0 v
ELECT
33MF
20%
( U S , C a n a d i a n ) . . . F I L M
0 . 0 2 z M F
( U S , C a n a d i a n ) . . . E L E C T
4 7 0 M F
ELECT
IOOI'IF
2M
( U S , C a n a d l a n ) .
. . F l L l t ' t 0 . 0 2 2 M F
FILM
0.018t'tF
5%
FILM
0.22t1tF
5r
tfYLAR
0.00471ilF 5%
( U S , C a n a d i a n ) . . . F l L l ' l
0 . 0 0 4 7 M F
ELECT
lOIf
2M
ELECT
33MF
20%
ELECT
4.7t|F
20%
I.IYLAR
O.OOIMF
r.rYLAR
0.0011f
MYLAR
O.OOIMF
FILM
0.047t'lF
FILM
O.O47MF
FILM
0.0471.f
FI Lr't
0.047MF
J A C K , P I N 4 P ( F I X E O
PLUG, COI'IIIECTOR
4P
PLUG, CONTIECTOR
4P
PLUG, CONNECTOR
3P
PLUG, CONNECTOR
2P
PLUG, CONNECTOR
2P
PLUG, CONNECTOR
3P
PLUG, CONNECTOR
3P
PLUG, CONI{ECTOR
3P
PLUG, CON}'IECTOR
3P
IN/VARIABLE II'I)
50v
50v
5% 50V
50v
25U
50v
25V
5% 50V
20% 10v
50v
5% 50V
50v
5%
5%
5%
5%
5%
5X
5%
50v
50v
5% 50V
50v
25U
50v
50v
50v
50v
100v
100v
100v
100v
PLUG, CONNECTOR
4P
PLUG, CONNECTOR
5P
PLUG, CONNECTOR
6P
PII'|, coNt{EcToR 4P
( U S , C a n a d l a n ) . . . P L U G ,
( US ,Canadl an) . . .pLUc ,
PLUG, CONNECTOR
3P
PLUG, CO}INTCTOR
4P
PLUG, CO}INECTOR
5P
PLUG, CON}IECTOR
5P
PIUG, CONNECTOR
5P
PLUG, CONNECTOR
5P
PLUG, CONNECTOR
5P
CONNECTOR
CONNECTOR
?P
5P
i:#iillliii:,.,::jliili,!::lrri'.';$iiiiililiTii:iii,;::.r,jii:iiiiilifiiii
IË ;;; ;;;r..""ts identir'ied I L.' to'po"nts ioentiriés par iii
ii :l,ii::l''1"1":,i:i}.Â'*
I :li,l;i:: ;:"i'i.T::T:'tn:'^'
ii
fi ffifiHï'illi,illl
o"'
li;;:riîiïilrffi.oi!
iiln- +
';.jii;i*:ttlt:llt:lit:iitii:tliii:illi:iliiit:iil:ili,iii::iiii:iir:il
,*i*u'ui ttuo,ttt''"ti:r:r:itii'iiii:r:iii:'::r:iii:iri:iii:riil:ri:iii
ELECTRICAL PARTS
Ref .)lo. Part No.
cilP7æ*l-564-5æ-1r
c[P709rl-554-505-
1 I
cxPTrtrr-564-505-3
r
cNP801*1-564-507-2
I
cNP80z*l-564-506-r
r
cIP90]*l-564-241-00
8-7r9-940-76
8-7 r9-940-76
8-7L9-20V77
8-7 l9-910-68
8-7 19-910-15
8-7 19-300-04
8-7 19-300-04
8-7 19-51 l-40
8-7L9-200-77
8-7 19-940-76
8-7 19-9r3-62
8-7 r9-940-76
8-7 19-940-76
8-7 19-940-76
8-7 19-940-76
8-7 l9-940-76
8-7 l9-940-76
8-7 19-940-76
8-7 19-940-76
8-7 19-940-76
8-7 l9-940-76
8-719-940-76
8-7 19-304-48
8-719-304-48
8-7 l9-304-qg
8-7L9-302-24
8-7 19-302-24
g_7 19_3at_39
8-7 19-304-48
8-7 19-940-76
8-7 19-940-76
Descrl ptl on
PLUG, CON}IECTOR
6P
PLUG, CONI{ECTOR
2P
PLUG, COIII{ECTOR
2P
PLUG, CONNECTOR
4P
PLUG, CONNECTOR
3P
PIN, CONNECTOR
4P
oIoDt 1ssr32
DIoDE lSS132
DIOOE 1OE2N
DIODE HZ6C2L
glggE 117tlB2L
DIODE SV.O4
DIODE SV-04
OIODE 1OE2N
DI00E SELl2l0l
DIODE 1OE2N
DIODE HZ3ALL
D I O D E H Z 3 A L L
DIOOE 1OE2N
OIODE HZ6C2L
91699 s7ilB2L
0I00E Sv-04
DIODE SV-04
DIODE 1OE2N
91ggE 5911210,'l
OIODE IOEzN
D I O O E H Z 3 A L L
DIODE HZ3ALL
DIOOE CTU-32S
DIOOE CTU.3zR
DIODE CTU-zzS
DIODE CTU.z2R
DI00E S1VB4o
DIODE 1OE2N
( U S , C a n a d i a n ) . . . D I 0 D E
1 S S r 3 2
DIODE HZ36-21
DIoDE 1SSl32
DI0DE 1SSl32
( U S , C a n a d i a n ) . . . 0 I 0 0 E
l s s l 3 2
( U S , C a n a d i a n ) . . . D I o D E
l s s r 3 2
DIoDE .15Sl32
DI0DE 1SSl32
( U S , C a n a d i a n )
. . . D I o D E l s s I 3 2
( U S , C a n a d l a n ) . . . D l 0 D E
l S S 1 3 2
DI0DE 1SSr32
DI00E tSSl32
DIoDE 1SS132
D I O D E S E L 2 5 1 3 E
OIODE SEL2513E
D I O O E S E L 2 5 I 3 E
91699 591_2Zr3C_D
DIOOE SEL22T3C-D
91999 5EgttIOS-D
D I O D E S E L 2 5 I 3 T
Dr00E 1SS132
DIODÊ ISSI32
D30r
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
8-719-200-77
D3o9 8-719-303-18
D3l0
8-719-200-77
0311
8-719-94?-32
0312
8-719-942'32
0353
8-719-200-77
0354
8-719-910-68
0355 8-719-910-15
0356
8-719-300-04
0357
8-719-300-04
0358
8-719-200-77
0359
8-719-303-18
0360
8-7L9-200-77
0361
8-719-942-32
0362
8-719-942-32
0501
8-719-304-41
0502
8-719-304-42
0503
8-719-300-27
D504 8-7r9-300-2s
0505
0507
D60r
0701
D702
0703
D7 04
0705
0706
0707
D7 54
0755
D7 56
D757
0801
0802
0803
0804
D805
0806
0807
0808
0901
0902
Fl
Àr-532-t99-00
(AEP,Ê-AEPJfr É)...FltSS' TIl€-I.lG 5A
Èt f.t-'sri+to-æ iusdrnrdlrn)......FI!s[, ffiHL 8r
pX, -,fu,1e53?:?99-:00' : i. {ÂçPi,iôdfPr i(K'rE l .:. iFUSt ;' I!iG!Llû:,5À
rcTol 8-7s9-273-18 IC TA73r8P
IC7O2 g-759-[t-69
tC UPC1237HA
ièzôà e-rss-ttt-oe
(uS,canadian) .. .Ic uPcl237HA

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Sony TA-N77ES

  Related Manuals for Sony TA-N77ES